comunitatea om lifehope n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Comunitatea OM Lifehope PowerPoint Presentation
Download Presentation
Comunitatea OM Lifehope

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Comunitatea OM Lifehope - PowerPoint PPT Presentation


  • 91 Views
  • Uploaded on

Comunitatea OM Lifehope. John Theuns Liderul c â mpului. Viziunea : S ă aduc ă via ță ș i speran ță î n comunit ăț ile din Marea Britanie S ă fac ă ucenici din toate neamurile S ă ajute Bisericile î n slujirea in care sunt implicate.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Comunitatea OM Lifehope' - sutton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
comunitatea om lifehope
Comunitatea OM Lifehope

John Theuns

Liderul câmpului

Viziunea:

Săaducă viațășisperanțăîn comunitățile din Marea Britanie

Săfacăucenici din toateneamurile

SăajuteBisericileîn slujirea in care sunt implicate

ac iune global programul n care sunt i eu i mplicat
Acțiune globalăprogramulîn care suntșieuimplicat

Tineri din toatălumeaechipațiteoreticșipracticșiplasațiîn Bisericile cu care OM Lifehopelucreazăîn parteneriat

Echipa cu care am slujitîn Bedford în ultimele 4 luni

ntai echipare

Întai echipare

Finalul unei zile de studiu

Paul Newton liderulprogramului acțiune globală

Sustinereaunuiproiectîn fața colegilorsi a liderului

Studiu inmijloculnaturii

slide4

Apoi practicăAm slujit atât în cadrulserviciilor din Bisericăprincântare, mărturie personală, scenetă, scoalăduminicală, grup de adolescenti/tineri

Biserica Baptistă Russell Park Bedford

dar i n afara bisericii n timpul s pt m nii
Darșiîn afaraBisericiiîn timpul săptămânii

Keith a început săvină la adunare in urmauneiconversatii în oraș

Tractateși carțicreștine, o masuța șicurajul de a merge în strada

fountain o cafenea unde vin s pt m nal zeci de adole s cen i i tineri petrec nd acolo ore in ir
Fountain – o cafeneaundevin săptămânalzeci de adolescențișitineri, petrecând acolo ore in șir

O ideeexcelentă de a le crea un mediuîn care să se simtăacceptațișiiubiți. O lucrare extrem de dificilă - ceimaimulțivenind din familiidestrămate

echipa i biserica cu care voi lucra n urm toarele luni

Anita Elveția

EchipașiBiserica cu care voilucraîn următoareleluni

YoSeopCorea de Sud

Naomi America

YifenTaivan,

Serviciu duminică dimineața

BisericaEvanghelicăliberăHasbury

evanghelizare din u a in u a
Evanghelizare din ușa in ușa

Tractate creștine, invitații și sondaje

Mergem din usa in usa folosind diverse chestionare despre sarbatori creștine sau credința creștină sau oferind invitații la diverse evenimente organizate de OM Lifehpoe sau Biserici

lucrarea cu b tr nii
Lucrarea cu bătrânii

Imnuri creștine, mesaj, prezentări si părtășie

Grup de bătrâni în Biserica Evanghelică liberă Hasbury

Grup de bătrâni în Biserica Metodistă Hasbury

grup de p rin i i copii
Grup de părinți și copii
  • Jucării, lucru manual, fructe si prajituri, povestireBiblică/cântece pentrucopii
  • Ceai, cafea, conversații pentru părinți
grup de copii
Grup de copii

Copii între 4-12 ani, cei mai mulți veniți din familii de necredinciosi.

Cântece, povestire Biblică și jocuri. Concurs cu intrebări din povestirea Biblică premiat cu dulciuri.

slide12

Motive de rugăciune

  • Deși nu mai sunt în Bedford, lucrarea continuă acolo cu o altă echipă. Vă rog să vă rugați ca Dumnezeu să binecuvinteze ceea ce am făcut cu roadă veșnică căt și noua echipă și lucrarea lor.
  • Keith, să continue să vină la adunare și să îl cunoască pe Domnul Isus.
  • Vă rog deasemeni să vă rugați pentru noua echipă:

-dragoste și unitate în echipă

-înțelepciune și tact în grupurile in care suntem împlicați

-curaj de merge în stradă sau din ușa în ușa cu Evanghelia