UTJECAJ   ČOVJEKA   NA
Download
1 / 20

UTJECAJ ?OVJEKA NA PEDOSFERU I LITOSFERU - PowerPoint PPT Presentation


  • 278 Views
  • Uploaded on

UTJECAJ ČOVJEKA NA PEDOSFERU I LITOSFERU. Prof.dr.sc. Stjepan Krčmar Odjel za biologiju, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku. pedosfera je nastala kao rezultat djelovanja atmosfer e , hidrosfer e i biosfer e na pov ršini litosfere

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' UTJECAJ ?OVJEKA NA PEDOSFERU I LITOSFERU' - wylie-evans


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Utjecaj ovjeka na pedosferu i litosferu

UTJECAJ ČOVJEKA NA

PEDOSFERU I LITOSFERU

Prof.dr.sc. Stjepan Krčmar

Odjel za biologiju, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku


Utjecaj ovjeka na pedosferu i litosferu

pedosferaje nastala kao rezultat djelovanja atmosfere, hidrosfereibiosferenapovršinilitosfere

pedosfera je životni prostor za biljke, životinje i ljude

danas oko 2 milijarde haili 15% kopna pokazuje znakovedegradacije, većinom u Aziji i Africi

glavni uzroci su: krčenješuma, pretjeranaispaša,lošeratarstvo

oko 300 milijuna ha jejakodegradirano

godišnje se gubi 5 - 6 milijuna ha tlau poljoprivredi radijakedegradacije


Utjecaj ovjeka na pedosferu i litosferu

Tablica 13. Uzrociantropogenedegradacijetlanakontinentima u milijunima ha


Utjecaj ovjeka na pedosferu i litosferu

Tablica 14. Glavniuzrocidegradacijetla umilijunimaha


Utjecaj ovjeka na pedosferu i litosferu

Degradacija tla

Slika 126 . DegradacijatlauzrokovanaantropogenimučinkomUtjecaj ovjeka na pedosferu i litosferu

Znanstveni savjet Njemačkevlade navodi12 uzrokadegradacije zemljinogpokrova:

1.Huang He sindrom - Žutarijeka(promjenatradicionalnognačina

korištenjatla)

2. Dust bowl sindrom(degradacijatlaindustrijskimnačinompoljoprivredne

proizvodnje)

3. Sahel sindrom(prekomjernapoljoprivrednaobradasiromašnihpovršina

u aridnimisemiaridnimpodručjima)

4. Saravaksindrom(preobrazba, prekomjernaeksploatacijašumai drugih

ekoloških sustava)

5. Aralskojezerosindrom(pogrešnoplaniranjevelikih poljoprivrednih

projekata)

Slika 128. Huang He sindrom

Slika 129. Aralskojezerosindrom


Utjecaj ovjeka na pedosferu i litosferu

6. Kiselekišesindrom ili sindromvisokihdimnjaka(unosatmosferskih

polutanata u ekološki

sustav)

7. Bitterfeldsindrom(lokalnakontaminacija, nezbrinjavanjeotpada,

akumulacija otpadaka)

8. Sao Paolo sindrom(neplanska, kaotičnaurbanizacija)

9.Los Angeles sindrom(raspršenanaseljaiglomaznainfrastruktura)

10. Katanga sindrom(velikipovršinskikopoviruda)

11. Alpskisindrom(degradacijatlazbogturizma)

12. Spaljenazemljasindrom(posljediceratnihrazaranja)

Slika 130. Sindrom visokihdimnjaka

Slika 131. Spaljenazemljasindrom


Utjecaj ovjeka na pedosferu i litosferu

Planetarnadegradacijapedosfere obuhvaća oko 2 milijarde ha:

Azija39%, Afrika25%, JužnaAmerika12%, Europa11%, SjevernaAmerika8%, Australijai Oceanija 5%

1.Sindrom Huang He- Žutarijekaduga5500 km (Kina) odnosi oko1,6

milijardi t zemlje godišnje

2. Dust - bowl sindrom(pšeničnipojas) prisutan u SAD, Europi, Kanadi,

Kini, Australiji, i Argentini

degradacija tla nastaje zbog visokomehanizirane poljoprivredne proizvodnje

odlikuje ga:krajobraznajednolikost, erozijavjetromivodom, unosgnojivaipesticida, akumulacijaštetnihtvari, emisijastakleničkihplinova, regionalna onečišćenosthidrosfereiatmosfere

tijekom 1980. na polja se iznosilo umjetnog gnojiva do 230 kg/ha


Utjecaj ovjeka na pedosferu i litosferu

3.Sahel sindromje primjer za antropogenu preopterećenost pedosfere u klimatski nepovoljnim krajevima, aridnimisemiaridnim

odlikuju ga:

nepogodnastaništazaintenzivnu poljoprivredu,

nomadskinačinživota,

neiskorištenost vegetacijskog pokrivača pašom,

degradacijapostojećih ekoloških sustava,

nedostatakpitkeipotrošnevode,

intenziviranjemonokultura,

erozijatla,

osiromašenosttlahranjivima,

pogoršanjeklimatskihuvjeta globalnim stakleničkim učinkom i time širenjepolupustinjaipustinja,

nedostatak infrastrukture za gospodarski razvoj

godišnje se gubioko 6 milijuna ha ratarskogzemljišta


Utjecaj ovjeka na pedosferu i litosferu

Slika 132. Dust - bowl sindrom

Slika133. Aridno područje


Utjecaj ovjeka na pedosferu i litosferu

4. Sarawaksindrom– prekomjerno iskorištavanje šumskihekoloških

sustava, savana, močvara (JužnaAmerika iAzija) na Tibetu, gdje

izvire sedam najvećih azijskih rijeka, koje opskrbljuju 47% svjetskog

stanovništva H2O

iskrčeno je 45% šumskihpovršina

prema podacima FAO -agodišnje sešumskapovršinasmanjuje za15,5

milijuna ha

Sarawak sindrom označava i poremećenu ravnotežu izmeđubiosfere,

pedosfere, i hidrosfere, ovdje pripada i degradacijamediteranskihi

submediteranskihšumskihtala (sječom, požarima, pašom)

Slika 134. TibetUtjecaj ovjeka na pedosferu i litosferu

5. SindromAralskogjezeraprimjer je za promašeneprojekte upoljoprivredi i vodoprivredi),Aralskojezero 1957. sadržavalo je 1075 km3vode i pokrivalo je površinu od 66.085 km2,dubina jezera iznosila je 53 m,navodnjavanjemratarskih površinajezero jesmanjeno za 60%,a volumenza 80%

došlo je do porasta slanosti, unosa pesticida i gnojiva

6. Bitterfeldsindromili Leipzig - Halle - Bitterfeldsindromoznačava

ranokapitalističkai socijalističkaindustrijskapodručjas velikom

koncentracijom površinskih i podzemnih kopovaugljena,

termoelektrana,kemijskeindustrije

takva su područja: Brazil (Cubatao), Ukrajina(Donjec), Poljska

(Katowice),Belgija(Valonija), Engleska(Manchester, Liverpool,

Birmingham), Indija(Bopal), SAD (Hanford, Pittsburgh)


Utjecaj ovjeka na pedosferu i litosferu

Slika136. Aralsko jezero

Slika 137. Termoelektrana


Utjecaj ovjeka na pedosferu i litosferu

7. Sao Paolo sindromjesindromvelegrada s 10ivišemilijunastanovnika, do

1950. samo New York, London iTokio, danas se računa sa 25 velegrada

u Sao Paolo živi13 milijunaljudi odnosno10% stanovništva Brazila na

površini od7.970km2

problemi: opskrba pitkom vodom, kanalizacija, slamovi, kaotičan gradski

promet

8. Kiselekiše– posljedica su antropogeneemisije(NOx) i(SO2)

9. Sindromumjetnihradionuklida,postoji 440 nuklearnihelektrana

diljem svijeta, problem je zbrinjavanje visokoradioaktivnog otpada

19 njemačkihnuklearki godišnje proizvede17.000 m3otpada

NE Krškolančanomfisijomspaljuje oko 27 tnuklearnoggoriva

godišnje
Utjecaj ovjeka na pedosferu i litosferu

Konačno trajno odlaganje visoko i srednje radioaktivnog otpada

Spremanje nisko radioaktivnog otpada

Iskop rude urana

Obrada rude

Dugotrajno skladištenje dugoživećeg otpada

Obogaćivanje urana

Sigurnosna obrada otpada

Recikliranje Proizvodnja gorivih elemenata od urana i plutonija

Proizvodnja gorivih elemenata

Privremeno pohranjivanje iskorištenog goriva

NUKLEARNA ELEKTRANA Korištenje nuklearnog goriva

Tehnološki otpad ; razgradnja i raspremanje zagađenog postrojenja

Slika 140. Putevi i postaje pri proizvodnji, upotrebi, preradi i zbrinjavanju nuklearnog goriva


Utjecaj ovjeka na pedosferu i litosferu

Literatura: otpada

  • Glavač V. 1999. Uvod u globalnu ekologiju. Duzpo i Hrvatske šume. Zagreb, 211 pp.

  • http://images.google.hr/ (2.10.2012.).

  • http://homepages.see.leeds.ac.uk/ (2.10.2012.).