Edward marsza ek regionalna dyrekcja las w pa stwowych w kro nie
Download
1 / 26

- PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

Edward Marszałek Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie . Turystyka w Lasach Państwowych Podkarpacia jako sposób na ograniczenie zagrożeń najcenniejszych przyrodniczo obszarów w regionie. Turystyka przyrodnicza (ekoturystyka, turystyka zielona).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - wyatt


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Edward marsza ek regionalna dyrekcja las w pa stwowych w kro nie

Edward MarszałekRegionalna Dyrekcja Lasów Państwowych

w Krośnie

Turystyka w Lasach Państwowych Podkarpaciajako sposób na ograniczenie zagrożeń najcenniejszych przyrodniczo obszarów w regionie


Turystyka przyrodnicza ekoturystyka turystyka zielona
Turystyka przyrodnicza(ekoturystyka, turystyka zielona)

 • Kojarzy się z preferowaniem wyjazdów w małych grupach do miejsc odludnych, gdzie istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu z przyrodą

 • Wzrost zapotrzebowania na tę formę kontaktu z naturą jest źródłem konfliktu na styku: turystyka – ochrona przyrody.

Pocztówka z 1899 roku wysłana z Alp


Turystyka przyrodnicza
Turystyka przyrodnicza

Temat zagrożeń dla przyrody płynących ze strony np. zwiedzających góry nie jest nowy.

Na zdjęciu „birdwatching” na pocztówce sprzed 80 lat.

Antoni Setkowicz - 1923


Le nicy a turystyka w przesz o ci
Leśnicy a turystyka w przeszłości

Wyjazdy wypoczynkowo-poznawcze związane z lasem - Sylwan z 1912 r., - rozprawa Cyryla Kochanowskiego pt. „Leśnicy i turystyka”.

 • las dostarcza „…sam przez się wielu przyjemnych uczuć, a tem samem pojęcie turystyki jako konieczność krajobrazową stawia istnienie lasu. Uczucie to jest tem bardziej nam leśnikom znane, gdyż w rzeczywistości już z tytułu samego powołania i zawodu życiowego jesteśmy turystami…”

 • I dalej: „Leśnik z naturą obcujący i pośród niej dzień w dzień przebywający, jest nawet mimo woli gorliwym opiekunem turystyki…”


Le nicy a turystyka w przesz o ci1
Leśnicy a turystyka w przeszłości

 • Rzeczywiste zainteresowanie lasem jako obiektem dla turystyki pojawiło się w Polsce w latach 70. i 80. XX wieku. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na rekreację w naturze leśnicy wykonali w tym okresie ogromną pracę na rzecz udostępnienia lasów społeczeństwu.

 • Na uwagę zasługują tezy głoszone przez prof. Stefana Myczkowskiego, który wówczas wskazywał na nowe możliwości wykorzystania przestrzeni leśnej dla potrzeb ożywionego ruchu turystycznego.

„Złota Studzienka” – Nadl. Dukla


Le na baza turystyczna
Leśna baza turystyczna

Wg „Leśnego Przewodnika Turystycznego” LP dysponują potężną bazą turystyczną:

 • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe (44/2750 miejsc noclegowych),

 • kwatery łowieckie (96/1000),

 • pokoje gościnne (103/688),

  Razem 4400 łóżek

 • (ośrodki edukacji ekologicznej (85),

 • ścieżki dydaktyczne (428),

 • miejsca na ognisko (89),

 • miejsca biwakowania (293)

 • parkingu leśne (85).

 • Łącznie w Polsce - 1223 obiekty służące turystyce!!!

Dom myśliwski w Mucznem (Nadl. Stuposiany)


Lasy pa stwowe maj do zaoferowania r norodn gam produkt w turystycznych kt rymi mog by m in
Lasy Państwowe mają do zaoferowania różnorodną gamę produktów turystycznych, którymi mogą być m.in.:

 • - walory przyrodnicze kompleksów leśnych,

 • dorodne drzewostany,

 • owoce runa leśnego,

 • osobliwości flory i fauny,

 • formy ochrony przyrody,

 • obiekty kultury materialnej w lasach

Jodła w Pszczelinach (Nadl. Stuposiany) – 517 cm obw. pnia


Edward marsza ek regionalna dyrekcja las w pa stwowych w kro nie
W zasięgu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie funkcjonuje większość form obszarowej ochrony przyrody na Podkarpaciu


Formy ochrony obszarowej na terenie rdlp w kro nie
Formy ochrony obszarowej na terenie RDLP Krośnie funkcjonuje większość form obszarowej ochrony przyrody na Podkarpaciuw Krośnie


Edward marsza ek regionalna dyrekcja las w pa stwowych w kro nie
Nadleśnictwa zgrupowane w RDLP w Krośnie zarządzają gruntami o powierzchni 418 123 ha w tym 405 710 ha lasów

Z tego:

 • lasy w obszarach parków krajobrazowych - 176,3 tys. ha

 • lasy w obszarach chronionego krajobrazu - 182,2 tys. ha

 • 72 rezerwaty przyrody na terenach leśnych - 10,1 tys. ha


Edward marsza ek regionalna dyrekcja las w pa stwowych w kro nie

Obszary Natura 2000: łącznie 225,8 tys. ha, tj. 54% pow. leśnej.

W tym:

- 7 obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO) – 221 355 ha

- 13 specjalnych obszarów ochrony siedlisk na gruntach zarządzanych LP, o łącznej pow. prawie 167 233 ha.


Edward marsza ek regionalna dyrekcja las w pa stwowych w kro nie

„Zejść z drzewa!!!!” – Rys. Jacek Frankowski


Edward marsza ek regionalna dyrekcja las w pa stwowych w kro nie
Trzeba pamiętać, że niektóre formy turystyki tracą na atrakcyjności, jeśli są uprawiane poza terenami leśnymi


Edward marsza ek regionalna dyrekcja las w pa stwowych w kro nie

Żeby chronić parki narodowe przed nadmierną presją, należy promować walory przyrodnicze terenów leżących poza ich obszarem i rozwijać różne formy turystyki przyrodniczej. Należy też wspierać projekty międzynarodowe w tym zakresie.

 • Na trasie międzynarodowej ścieżki dydaktycznej Solinka - Udava


Edward marsza ek regionalna dyrekcja las w pa stwowych w kro nie
Propozycja leśników z RDLP w Krośnie należy promować walory przyrodnicze terenów leżących poza ich obszarem i rozwijać różne formy turystyki przyrodniczej. Należy też wspierać projekty międzynarodowe w tym zakresie.Szlak przyrodniczych osobliwości PodkarpaciaPodkarpacki Szlak Natury???

Pomysł zaprezentowano w 2004 podczas spotkania Dyrektora RDLP w Krośnie z radnymi Sejmiku Województwa Podkarpackiego


Pog rze
Pogórze należy promować walory przyrodnicze terenów leżących poza ich obszarem i rozwijać różne formy turystyki przyrodniczej. Należy też wspierać projekty międzynarodowe w tym zakresie.


Edward marsza ek regionalna dyrekcja las w pa stwowych w kro nie

Proponowane szlaki osobliwości przyrodniczych należy promować walory przyrodnicze terenów leżących poza ich obszarem i rozwijać różne formy turystyki przyrodniczej. Należy też wspierać projekty międzynarodowe w tym zakresie. w górskiej części Podkarpacia mogłyby zmniejszyć ryzyko związane z presją na obszary parków narodowych.


Edward marsza ek regionalna dyrekcja las w pa stwowych w kro nie

Propozycja szlaku nie znalazła uznania w oczach władz, choć pozytywnie wypowiadali się na ten temat organizatorzy turystyki i przewodnicy.Efektem pomysłu był przewodnik po rezerwatach przyrody na terenie RDLP w Krośnie.


Wnioski
Wnioski choć pozytywnie wypowiadali się na ten temat organizatorzy turystyki i przewodnicy.

1.

Turystyka na obszarze lasów państwowych i parków narodowych na Podkarpaciu winna być przedmiotem współpracy ze strony zarządców wymienionych obszarów.

Tereny leśne mogą być ważnym elementem zmniejszania presji na obiekty najcenniejsze przyrodniczo.


Wnioski1
Wnioski choć pozytywnie wypowiadali się na ten temat organizatorzy turystyki i przewodnicy.

2.

Należy rozważyć możliwość i celowość wprowadzenia opłat za wstęp do szczególnie atrakcyjnych obiektów przyrodniczych także na Podkarpaciu.

Wpływy z biletów winny być wykorzystane na ochronę przyrody i podniesienie standardu turystycznego zagospodarowania rezerwatów.


Wnioski2
Wnioski choć pozytywnie wypowiadali się na ten temat organizatorzy turystyki i przewodnicy.

3. Istnieją możliwości ukierunkowania organizatorów turystyki łowieckiej w Lasach Państwowych na prowadzenie turystyki przyrodniczej.


Wnioski3
Wnioski choć pozytywnie wypowiadali się na ten temat organizatorzy turystyki i przewodnicy.

4. Należy rozważyć możliwość opracowania szlaków dla turystyki przyrodniczej, łączących istniejące już ścieżki dydaktyczne w LP i PN. Wspólnie też można promować osobliwości natury i atrakcyjne poznawczo tereny leśne na Podkarpaciu.


Wnioski4
Wnioski choć pozytywnie wypowiadali się na ten temat organizatorzy turystyki i przewodnicy.

5. Warto przeanalizować możliwość prowadzenia grup turystycznych i tzw. zielonych szkół przez ośrodki Lasów Państwowych we współpracy z Bieszczadzkim PN i Magurskim PN, co pozwoliłoby wzbogacić ofertę i jednocześnie zmniejszyć presję na parki narodowe.


Edward marsza ek regionalna dyrekcja las w pa stwowych w kro nie

Konieczna jest spójna polityka regionalna w zakresie udostępnienia terenów, jak i promocji ich przyrodniczych walorów turystycznych.Dla odwiedzających nasz region raczej drugorzędne znaczenie ma, kto zarządza danym obiektem przyrodniczym – LP czy PN. Istotny natomiast jest sposób jego promocji i standard udostępnienia.


Dzi kuj za uwag

Dziękuję za uwagę zakresie udostępnienia terenów, jak i promocji ich przyrodniczych walorów turystycznych.

 • Zdjęcia: E. Marszałek, R. Światoniowski.

 • Materiały kartograficzne: Wydział Ochrony Zasobów Leśnych RDLP w Krośnie