Nordisk r d kultur og uddannelsesudvalg t rshavn september 2013
Download
1 / 34

Nordisk Råd Kultur- og Uddannelsesudvalg Tórshavn September 2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

Nordisk Råd Kultur- og Uddannelsesudvalg Tórshavn September 2013. Nogle tanker om hvordan man kan bedre bygge bro over kløften mellem politik, forskning, fremtiden og uddannelse i kraft af nordisk samarbejde. Jón Torfi Jónasson

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nordisk Råd Kultur- og Uddannelsesudvalg Tórshavn September 2013' - wyanet


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Nordisk r d kultur og uddannelsesudvalg t rshavn september 2013

Nordisk Råd Kultur- og UddannelsesudvalgTórshavnSeptember 2013

Nogle tanker om hvordan man kan bedre bygge bro over kløften mellem politik, forskning, fremtiden og uddannelse i kraft af nordisk samarbejde.

Jón Torfi Jónasson

MenntavísindasviðHÍ, School of Education University of Iceland

[email protected] http://www3.hi.is/~jtj/


Mit udgangspunkt
Mit udgangspunkt

A point of departure

 • I am assuming – and I believe, that the Nordic education enterprise is generally doing quite well, in many respects very well, even though there is, as always, room for improvement.

 • Thus we are wondering how we may do even better and continue our good work for many decades to come.

Jeg går ud fra - og jeg tror, at nordisk uddannelse generelt klarer sig ganske godt og i mange henseender meget godt, selv om der er, som altid, plads til forbedringer.

Derfor overvejer vi, hvordan vi kan gøre det vi gør, endnu bedre og fortsætte vores gode arbejde i mange årtier ind i fremtiden.

JTJ Nordisk Råd. Kultur- og Uddannelsesudvalg. September 2013


De vigtige omr der som vi besk ftiger os med
Devigtigeområder som vibeskæftigerosmed:

Men viburde

tilføje

fremtiden!

Fremtiden

Fremtiden, enten forudsigeligeller

uforudsigelig

kommer – dele af den tidligere end vi aner

JTJ Nordisk Råd. Kultur- og Uddannelsesudvalg. September 2013


Hvor er vi henne I vores diskussion vedrørende uddannelse, meget generelt?Where are we now within education? On balance?

How is the school system addressing the past, the present and the future?

JTJ Nordisk Råd. Kultur- og Uddannelsesudvalg. September 2013


Eksempel p eksponentiel v kst
Eksempel meget generelt?påeksponentielvækst

JTJ Nordisk Råd. Kultur- og Uddannelsesudvalg. September 2013


Eksempel p eksponentiel v kst1
Eksempel meget generelt?påeksponentielvækst

JTJ Nordisk Råd. Kultur- og Uddannelsesudvalg. September 2013


Et eksempel der viser v kst i tidsskrifter om klima ndringer
Et meget generelt?eksempel, der viservækst i tidsskrifteromklimaændringer

JTJ Nordisk Råd. Kultur- og Uddannelsesudvalg. September 2013Sta an tekin
Staðan tekin 2013

JTJ Nordisk Råd. Kultur- og Uddannelsesudvalg. September 2013


Generelt 2013erderstor intresse i ny tænkning på mange felt og jeg tror det er vigtigt at man forsikrer denne intresse indenfor uddannelses sektoren

e.g. fra i går

the Nordic Implementation Interest Group

ogisidsteuge

Nearly half of US jobs could be at risk of computerization, Oxford Martin School study shows, this is over the next two decades

Mange massive ændringer, e.g. heltnyeITKværktøj, voresvidenfordoblesi mange felt på 3-8 år, vi har “big data” I mange områder, teknologiudvikleslynhurtigt, derer store globaleudfordringerbl.a. med henvisning til selvstændig bæredygtighed, distributionen af ​​vand og fødevarer, vi må lære at bruge nye former af energi, nye sosiale kulturer, hel ny sosial interkation, nye job, nye job kulturer, ...

alle disse nye udfordringer er hvad vore unge skal beskæftige sig med og hvis der er problemer så skal de løses!

JTJ Nordisk Råd. Kultur- og Uddannelsesudvalg. September 2013


Sta an tekin1
Staðan tekin 2013

JTJ Nordisk Råd. Kultur- og Uddannelsesudvalg. September 2013


What are we researching talking about where is the focus understandably
What 2013are we researching, talking about? Where is the focus? understandably?

Hvadforsker vi med? Oghvaddiskuterer vi iforbindelse med uddannelsensfremtid? Hvadfokuserer vi på, forståeligtnok?

Uddannelsesforskninggenerelt

Selvuddannelsesforskningsigtedmodfremtiden

Diskussionsigtedmoddenæste 5-15 år

Diskussionsigtedmoddenæste 10-25 år

JTJ Nordisk Råd. Kultur- og Uddannelsesudvalg. September 2013


A schematic diagram indicating the way many people think (implicitly) about education, accepting a relatively sensible description for the 1950’s

It is suggested here that a much more appropriate description or conceptual framework would be (note we are hinting at 5 x 20 year periods):

JTJ Nordisk Råd. Kultur- og Uddannelsesudvalg. September 2013


Diskussions emner
Diskussions emner (implicitly) about education, accepting a relatively sensible description for the

Topics for discussion

 • De evner som man skulle diskutere på nordisk plan

 • De store udfordringer for uddannelse

 • “Nordiske” emneområder inden for uddannelse

 • Den struktur og indhold den nordiske diskussion kunne have inden for de nordiske fora or inkubators

 • En ny infrastruktur - Indhold

 • En ny infrastruktur - Strukturen

 • The content of what might be discussed at a Nordic level

 • The Grand Challenges for education

 • “Nordic” arenas within education

 • The structure for a Nordic discussion

 • Nordic fora or incubators

 • Incubator - Content

 • Incubator - Structure

JTJ Nordisk Råd. Kultur- og Uddannelsesudvalg. September 2013


De store udfordringer for uddannelse
De store udfordringer for uddannelse (implicitly) about education, accepting a relatively sensible description for the

The Grand Challenges for education

 • Her nævner jeg de største udfordringer og jeg synes de er næsten ikke diskuterede

  • Overføring (projicering) af fremtiden oven på uddannelse

 • Brobygning mellem forskning og praksis inden for uddannelse

 • Uddannelse, demokrati og lighed

 • Se at LLL bliver central i uddannelses systemet

 • Hvordan kan man lade det virke at skolerne tager initiativet for fremtiden

 • Uddannelse af lærere – fragmentering af professionen

 • Here I am noting the biggest challenges – and they are generally not discussed

  • Mapping the future onto education

 • Forging the research-praxis nexus within the system of education

 • Education, democracy and equity

 • Moving LLL to the centre of the educational system

 • The teacher as the initiator of change dilemma

 • The professional education of teachers – the fragmentation problem

JTJ Nordisk Råd. Kultur- og Uddannelsesudvalg. September 2013


Nordiske emneomr der inden for uddannelse f eks
“Nordiske” emneområder inden for uddannelse, f. eks. (implicitly) about education, accepting a relatively sensible description for the

“Nordic” arenas within education, e.g.

 • Forskole system og pædagogik

 • ITC for at omdanne uddannelse

 • Læring og udvikling i arbejdslivet

 • Ungdommen, skolen og uddannelse

 • Hvordan omformning af videnskab kunne forandre skolen

 • GERM

 • Early education (Kindergarten pre-school)

 • ITC for transforming education

 • Workplace learning

 • Youth, school and education

 • How progress in science might transform education

 • GERM

JTJ Nordisk Råd. Kultur- og Uddannelsesudvalg. September 2013


Hvilken synsvinkel kunne man bruge i denne diskussion? (implicitly) about education, accepting a relatively sensible description for the Den struktur og indhold den nordiske diskussion kunne have generelt inden for de nordiske fora eller inkubators

What perspective might we adopt in this discussion?

The structure for a Nordic discussion:

Nordic fora or incubators

 • Fire synsvinkler

 • Fremtid orienteret – forum

 • Synergi af nordisk forskning i uddannelses området – forum

 • Policy – forskning - brobygning – forum

 • Den Nordiske dimension

 • Four perspectives

 • Future – forum

 • The Nordic synergy in educational research – forum

 • The policy – research – forum

 • The Nordic dimension

JTJ Nordisk Råd. Kultur- og Uddannelsesudvalg. September 2013


Hvilket billede beskriver vores t nkning bedst what description best shows how we think
Hvilket billede beskriver vores tænkning bedst? (implicitly) about education, accepting a relatively sensible description for the What description best shows how we think?

JTJ Nordisk Råd. Kultur- og Uddannelsesudvalg. September 2013


Hvilket billede beskriver vores tænkning? Evidensbaseret politikWhat description best shows how we think? Evidence based policy

JTJ Nordisk Råd. Kultur- og Uddannelsesudvalg. September 2013


A triple helix inspireret infrastruktur an infrastructure inspired by the triple helix idea
A Triple helix inspireret infrastruktur politikAn infrastructure inspired by the Triple helix idea

Men viburde

tilføje

fremtiden!

Fremtiden

The future, predictable or unpredictable is going to be here - some of it sooner than we think

JTJ Nordisk Råd. Kultur- og Uddannelsesudvalg. September 2013


Hvordan tænker man på forbindelsen mellem de adskillige areaner? Måske skulle praksis fæltet have en større fokus end vi normalt tænker på i dette sammenhæng?

Fremtiden

Forskning

Uddannelse

Udvikling

Politik

Nutiden

JTJ Nordisk Råd. Kultur- og Uddannelsesudvalg. September 2013


Vi må sikre at alle elementerne er inde! Men hvordan skal man tænke på den interaktion man tror er nødvendig?

Nutidensproblemer og udfordringer

Politik

Uddannelsespraksis

Forskning

Fremtidensudfordringer

JTJ Nordisk Råd. Kultur- og Uddannelsesudvalg. September 2013


Vi må sikre at alle elementerne er inde! Men hvordan skal man tænke på den interaktion man tror er nødvendig?

Nutidensproblemer og udfordringer

Praksis i uddannelse

Politik

Forskning

Fremtidensudfordringer

JTJ Nordisk Råd. Kultur- og Uddannelsesudvalg. September 2013


Adskillige vejer til at kommunikere
Adskillige vejer til at kommunikere man tænke på den interaktion man tror er nødvendig?

A variety of ways to communicate

 • Der er mange godt udviklede måder at kommunikere på, oplyse, undervise og lære, …

 • Vi har konsultationer, møder, skoler og universiteter, konferenser, tid-skrifter, forsknings projekter, udviklings projekter, specialiserede institutter eller enheder. Mange af de som vi har præges stærkt af nordiske værdier og samarbejde og andre også har stærk international forbindelse.

 • Men det er langt fra at være tilstrækkeligt

 • There are a plethora of traditional well developed ways to communicate, disseminate, teach and learn, …

 • We have consultations, meetings, a variety of schools and colleges, conferences, journals, research projects, developmental projects, focussed institutes or units. Many of these have a strong international and some also a special Nordic character.

 • But this is nowhere good enough

JTJ Nordisk Råd. Kultur- og Uddannelsesudvalg. September 2013


Adskillige vejer til at kommunikere1
Adskillige vejer til at kommunikere man tænke på den interaktion man tror er nødvendig?

A variety of ways to communicate

Men det er langt fra at være tilstrækkeligt

Man har derfor opdrættet fremtids orienterede institutter (til at fokusere på fremtiden), tankesmedjer (for at tænke over og inspirere) og adskillige hørings mekanismer, f. eks. Triple helixinfra-strukturen til at prøve at løse nogle af de kommunikations og aktion problemer de traditionelle former ikke har løst. Men vi ved nu (specielt indenfor uddannelses sektoren) at det er ikke kun et kommunikations problem, man må også have ”lov til” og støtte til at udføre nye ideer.

 • But this is nowhere good enough

 • Thus people have come up with future institutes (to think ahead) think tanks (of various sorts to speculate and inspire) and consultation mechanisms like the Triple helix to remedy some of the problems of focussing on the future and on communication between the actors; but it is not only a problem of communication, there has to be a will and also a “license” to do something with new ideas.

JTJ Nordisk Råd. Kultur- og Uddannelsesudvalg. September 2013


Et forslag
Et forslag man tænke på den interaktion man tror er nødvendig?

A proposal

 • It has been argued above that work should be carried out at a Nordic level that has the ingredients already proposed. Its focus would be education in its widest sense, not only preoccupied with the current basic system of education, even though a lot of thought should be placed there. The work should be future oriented, research inspired, and have the positive elements of a think tank, which challenges and calls for new thinking). It should have the elements of a Triple helix structure ensuring a dialogue between representatives of the key actors. It should have a Nordic flavour in terms of priorities, values and interaction. But very importantly it also calls for the interaction of the practitioners by explicitly provoking them to take a stand through debating the emerging issues and potentially acting upon them. This occurs both at stage 2 and stage 3 below.

Det er blevet fremført ovenfor at man kunne på nordisk niveau arbejde med de idéer allerede diskuteret. Fokus skulle blive sat på uddannelse I meget general forstand og ikke kun optaget af systemet som vi kender det, selvom man vil sætte stor vægt på det. Arbejdet skulle være rettet mod fremtiden, inspireret af forskning og have de bedste egenskaber af tankesmedjer (som kræver ny tænkning). Det skulle også præges af Triplehelix idéen som skulle sikre en dialog imellem de primære agenter. I dets indhold, kommunikation og værdier skulle arbejdet præges af nordisk karakter. Og det er meget vigtigt at det kræver samspil mellem aktørerne på feltet som man provokerer direkte med at bede dem at tage stilling til de idéer som er fremstillet gennem debat og eventuelt at handle med dem. Det sker både på trin 2 og 3.

JTJ Nordisk Råd. Kultur- og Uddannelsesudvalg. September 2013


De tre trin 1
De tre trin: 1 man tænke på den interaktion man tror er nødvendig?

The three stages: 1

Det første trin. Emner eller temaer er valgt til at diskutere. Man beder om to rapporter for hvert emne. Den ene som fremhæver de nye tendenser fra forskningsfeltet med provokerende konsekvenser for fremtiden. Den anden ville være en samling af spændende ny praksis eksempler, fra de Nordiske lande, eller muligvis fra andre steder der kunne inspirere diskussion og ny handling. I begge rapporter vil man sætte en række spørgsmål og forslag for alle hovedaktørerne, f.eks. national politikere, kommunal politikere, arbejdslivet, skolemyndighederne, skoler og lærere og også andre professionelle grupper som beskæftigede sig med uddannelse.

Think tank, eller tankesmedja trinet.

Stage 1. Topics should be chosen for discussion. Two reports should be solicited for each topic, one that highlights the new trends in the field drawn out by research, with provocative implications drawn for the future. The other would be samples of provocative new practices in the field, Nordic (or other) that may inspire debate and new action. In both reports there would be a series of questions and suggestions for the principal actors, e.g. national politicians, municipal politicians, industry, school authorities, schools and teachers and also other professionals within the arena of education.

The Think tank, or tankesmedja stage.

JTJ Nordisk Råd. Kultur- og Uddannelsesudvalg. September 2013


De tre trin 2
De tre trin: 2 man tænke på den interaktion man tror er nødvendig?

The three stages: 2

Stage 2. A Nordic conference is held on each topic, possibly with a number of invited participants, but perhaps also open normal conference is possible, where the reports are discussed, but particularly the questions and suggestions are evaluated, criticized and developed. It is ensured that all the main actors are represented and given room to influence the proceedings.

The Triple Helix stage.

This very importantly and explicitly connects stages 1 and 3.

Det andet trin. En nordisk konference holdes om hvert evne, muligvis kun med specielt inviterede deltagere, men også muligvis del aben. Her diskuteres rapporterne, men specielt mødes for at evaluere, kritisere og udvikle de spørgsmål og forsalg som findes i rapporterne. Det er specielt vigtigt at alle hovedaktørerne er repræsenterede og at de far godt plads til at påvirke diskussionen.

Det kunne man kalde Triple Helix trinet.

Det er en nødvendig og direkte vej til at tilslutte trin 1 og 3.

JTJ Nordisk Råd. Kultur- og Uddannelsesudvalg. September 2013


De tre trin 3
De tre trin: 3 man tænke på den interaktion man tror er nødvendig?

The three stages: 3

Stage 3. On the basis of such discussion the documentation would be distributed to the various actors, but notably principally with the points aimed at each sphere of actors, which they are challenged to deliberate. This would be very much in keeping with the Nordic tradition. This is a crucial stage and one that has perhaps been neglected even though interesting efforts are being made, e.g. in the Nordic countries.

The collaboration and dissemination stage where the actors in the field are inspired and encouraged to initiate changes.

Det tredje trin. På grundlag af diskussionen nye dokumenter eller korte rapporter vil være fordelt til aktørerne. Hovedvægten vil være på idéer som er relevante for hvert domain af aktorer hvor de udfordres til at diskutere og forhandle. Dette vil være i linje med den nordiske tradition at agere på.

Dette er en meget vigtigt fase som man har måske forsømt, selvom man har interessante eksempler, f.eks. i de Nordiske lande hvor man prøver at tilknytte aktorerne.

Dette er en fase med vægt på samarbejde og en formidlings fase hvor aktørerne er inspireret og opmuntret til at igangsætte ændringer.

JTJ Nordisk Råd. Kultur- og Uddannelsesudvalg. September 2013


De tre faser i proccessen
De tre faser i proccessen man tænke på den interaktion man tror er nødvendig?

JTJ Nordisk Råd. Kultur- og Uddannelsesudvalg. September 2013


Hvad kunne komme f rst
Hvad kunne komme først? man tænke på den interaktion man tror er nødvendig?

What might come first, e.g.:

 • Pre-school education

 • ITC- in education

 • Work place learning

 • Leisure, youth and education

 • ....

Forskolen?

Nye intressante rapporter, e.g. Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2011 i institutioner for de 0-6 årige, fra Dansk Clearinghouse 2013

og OECD 2013 rapporten for Sverige, Quality Matters in Early Childhood Education and Care. Sweden.

o.s.v. o.s.v.

ITK, udvikling på arbejdspladsen (LLL), ungdommen og udvikling uden for skolen, ....

JTJ Nordisk Råd. Kultur- og Uddannelsesudvalg. September 2013


Mange tak for jeres tålmodighed man tænke på den interaktion man tror er nødvendig?

Kærar þakkir

ECNAIS conferenceWarsawnov 2011 JTJ

JTJ Nordisk Råd. Kultur- og Uddannelsesudvalg. September 2013


ECNAIS man tænke på den interaktion man tror er nødvendig? conferenceWarsawnov 2011 JTJ

JTJ Nordisk Råd. Kultur- og Uddannelsesudvalg. September 2013


ad