Download
1 / 21

Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur - PowerPoint PPT Presentation


 • 167 Views
 • Uploaded on

Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur. Kapitel 5: Gennemgang af Edward T. Halls begrebsapparat/analysemodel. Baggrunden for Halls begrebsapparat. Den amerikanske antropolog Edward T. Hall (1914 – 2009) undersøgte forholdet mellem kultur, sprog og kommunikation.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur' - efrat


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kultur p arbejde kulturforst else og merkantil kultur

Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur

Kapitel 5: Gennemgang af Edward T. Halls begrebsapparat/analysemodel


Baggrunden for halls begrebsapparat
Baggrunden for Halls begrebsapparat

 • Den amerikanske antropolog Edward T. Hall (1914 – 2009) undersøgte forholdet mellem kultur, sprog og kommunikation.

 • Halls forskning viste, at kommunikation til dels er kulturelt bestemt: Indenfor forskellige kulturelle fællesskaber findes der forskellige måder at kommunikere på.

Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur


Interkulturel kommunikation
Interkulturel kommunikation

 • Hall udviklede et begrebsapparat/ analysemodel til at undersøge og forklare udfordringer og problemer ifm. interkulturel kommunikation

 • Interkulturel kommunikation = kommunikation mellem mennesker fra forskellige kulturer.

Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur


Begrebapparatets opbygning
Begrebapparatets opbygning

 • De fleste af Halls begreber er opbygget som modsatrettede ord-par der beskriver overordnede kulturelle tendenser. F.eks.:

  Polykron kultur Monokron kultur

  I praksis kan det være nødvendigt at ”gradbøje” ord-parrene, da man som regel ikke er enten 100% det ene eller 100% det andet indenfor et kulturelt fællesskab

Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur


Halls begreber til at unders ge interkulturel kommunikation
Halls begreber til at undersøge interkulturel kommunikation

 • Polykrone og monokrone kulturer

 • Lav- og højkontekstkulturer

 • Kulturer med fast og slowmessage

 • Proksemetik. Dvs. hvordan mennesker indenfor forskellige kulturer forholder sig til det personlige rum omkring dem samt til territorium og ejendomsret.

Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur


Monokrone og polykrone kulturer
Monokrone og polykrone kulturer

 • Hvordan forholder man sig til tid inden for forskellige kulturer?

  • Indenfor monokrone kulturer er man tilbøjelig til at have et struktureret og systematisk forhold til tid.

  • Indenfor polykrone kulturer interesserer man sig mindre for tidsrammer og tidsfrister.

Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur


Typiske tr k ved monokrone kulturer
Typiske træk ved monokrone kulturer

 • Man strukturerer sin tid og sit arbejde grundigt.

 • Man har en klar opdeling mellem arbejdstid og fritid.

 • Man fokuserer på én arbejdsopgave ad gangen.

 • Det er vigtigt at være præcis og overholde mødetider og deadlines.

 • Man holder sig til sine planer.

Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur


Typiske tr k ved polykrone kulturer
Typiske træk ved polykrone kulturer

 • Man er fleksibel i forhold til møders start- og sluttidspunkter.

 • Planer ændres løbende.

 • Man kan godt varetage flere forskellige arbejdsopgaver på én gang.

 • Tid er flydende: Hvad man ikke når i dag, når man i morgen.

 • Der er ikke altid en klar opdeling mellem arbejde og fritid.

Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur


H j og lavkontekstkulturer
Høj- og lavkontekstkulturer

 • Hvilken rolle spiller kontekst, netværk og et forudgående kendskab til hinanden for en succesfuld kommunikation?

  • I kulturer, der er præget af højkontekst, spiller disse ting en altafgørende rolle – f.eks. når virksomheder indgår dialog og samarbejde med andre virksomheder.

  • I kulturer, der er præget af lavkontekst, spiller de ikke den store rolle.

Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur


Typiske tr k ved lavkontekstkulturer
Typiske træk ved lavkontekstkulturer

 • Virksomheder har begrænsede relationer til potentielle samarbejdspartnere indenfor deres branche.

 • Det talte ord og konkrete oplysninger spiller den største rolle, når man kommunikerer.

 • Man forventer, at alle vigtige oplysninger bliver sagt eksplicit.

 • Aftaler nedfældes i skriftlige kontrakter.

Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur


Typiske tr k ved h jkontekstkulturer
Typiske træk ved højkontekstkulturer

 • Kontekst, netværk og fælles viden er vigtig for kommunikationen.

 • Konteksten for kommunikationen spiller en stor rolle i forhold til det talte ord.

 • Man har en høj grad af tillid til andre mennesker/virksomheder indenfor sit eget netværk.

 • Mundtlige aftaler er ofte gældende på lige fod med skrevne kontrakter.

Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur


Kulturer med fast og slow message
Kulturer med fast- og slow-message

 • Hvor lang tid tager at skabe personlige relationer til andre mennesker indenfor forskellige kulturer?

  • I fast-message-kulturer kræver det en forholdsvis kortvarig kommunikation, før man føler, at man kender et andet menneske.

  • I slow-message-kulturer er det en mere langstrakt proces, som kræver tid og omhu.

Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur


Typiske tr k ved fast message kulturer
Typiske træk ved fast-message-kulturer

 • Man skaber hurtigt sociale relationer til fremmede mennesker.

 • Sociale relationer er ofte uformelle og overfladiske.

 • Relationerne forventes ikke nødvendigvis at holde ret længe.

Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur


Typiske tr k ved slow message kulturer
Typiske træk ved slow-message-kulturer

 • Man er skeptisk overfor at kommunikere og lave forretninger med mennesker og virksomheder, som man ikke kender.

 • Man er lang tid om at opbygge sociale relationer.

 • Når relationerne først er opbygget, er de ofte tætte og langvarige.

Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur


Proksemetik opfattelsen af personligt rum territorium og ejendomsret
Proksemetik: Opfattelsen af personligt rum, territorium og ejendomsret

 • Proksemetik har bl.a. betydning for menneskers opfattelser af, hvordan man opfører sig i en samtalesituation, og hvordan man forholder sig til ejerskab af materielle genstande

  • I nogle kulturer opfatter man rummet omkring sig som noget, der først og fremmest tilhører det enkelte menneske.

  • I andre kulturer opfatter man det snarere som noget, man deler med andre mennesker.

Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur


Kulturer hvor rum og territorium is r betragtes som noget individuelt
Kulturer hvor rum og territorium især betragtes som noget individuelt

 • Forholdsvis stor afstand til samtalepartnere.

 • Ønske om at eje sine egne ting, f.eks. sit eget hus og sin egen bil.

 • Værner meget om den private ejendomsret.

Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur


Kulturer hvor rum og territorium is r betragtes som noget kollektivt
Kulturer hvor rum og territorium især betragtes som noget kollektivt

 • Mindre afstand til samtalepartnere.

 • Lavere grad af territoriebevidsthed.

 • Mere afslappet forhold til hvem der ejer materielle genstande.

Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur


Anvendelse af halls begreber analysemodel
Anvendelse af Halls begreber/analysemodel kollektivt

 • Halls begreber benyttes især indenfor merkantilkulturelle studier og analyser – i undersøgelser af interkulturel kommunikation ifm. samarbejde og forhandling eller forbrugeradfærd og markedsføring.

 • De benyttes til at undersøge og forklare problemer og udfordringer ifm. interkulturel kommunikation.

 • Begreberne bruges som regel til at analysere forskellige former for konkrete materialer/empiri (f.eks. fra artikler, dokumentarfilm, interviews osv.).

Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur


Kritik af halls begrebsapparat
Kritik af Halls begrebsapparat kollektivt

 • Halls begrebspar er bl.a. kritiseret for:

  • At være forældede og ikke tage højde for, at kulturer udvikler sig hurtigt i en globaliseret verden.

  • At bygge på et beskrivende kulturbegreb fordi Hall overordnet set mener, at mennesker indenfor et bestemt land ofte udviser en fælles kommunikativ adfærd.

Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur


Begrebsapparatets begr nsninger
Begrebsapparatets begrænsninger kollektivt

 • Begreberne kan benyttes til at udpege overordnede forskelle i kommunikationsformer indenfor forskellige kulturer.

 • Begreberne kan ikke benyttes til at forudsige individuelle menneskers adfærd, blot fordi man ved, hvilket land de kommer fra.

Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur


ad