strategick pl nov n rozvoje obc dubovice 2010 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Strategické plánování rozvoje obcí Dubovice 2010

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Strategické plánování rozvoje obcí Dubovice 2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 63 Views
 • Uploaded on

Strategické plánování rozvoje obcí Dubovice 2010. Projekt je podpořen z EAFRD. " Projekt je financován z prostředků EAFRD v rámci Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007-2013." "Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:„Evropa investuje do venkovských oblastí“.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Strategické plánování rozvoje obcí Dubovice 2010' - woody


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
strategick pl nov n rozvoje obc dubovice 2010

Strategické plánování rozvoje obcíDubovice 2010

Projekt je podpořen z EAFRD

"Projekt je financován z prostředků EAFRD v rámci Programu rozvoje venkova ČRpro období 2007-2013.""Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:„Evropa investuje do venkovských oblastí“

slide2
1. Nástroje řízení ve veřejném sektoru
 • 1.1 Úvod – strategické plánování ve veřejné správě
 • Dnešní globální prostředí, složitost problémů, rychlý vývoj poznání vzájemných vývojových souvislostí, stírání bariér mezi obory, stále vyšší požadavky na kvalitu života, rizika vyplývající z poškozeného životního prostředí, sociální problémy a další faktory kladou stále větší nároky na řídící funkce, zvláště v oblasti veřejné správy.
 • Mezi základní manažerské nástroje patří strategický plán organizace, obce, území spolu s následnými akčními plány a systémem ukazatelů naplňování cílů.
slide3
Důležitost strategického plánování podtrhuje charakter činností, kterými se veřejná správa zabývá – jsou to mnohdy aktivity s dlouhodobými dopady na stav společnosti, životního prostředí i ekonomického zajištění obce, města, regionu.
 • Strategické plánování ve veřejné správě vychází z plánování v podnikové sféře, má však svá specifika vyplývající z charakteru řízené jednotky, kterou je obec nebo město vč. příslušného území či (mikro) regionu a jejich postavení v celkové struktuře veřejné správy. Zpracování i obsah plánu pak ovlivňuje řada faktorů, které představují místní specifika, vč. historického vývoje, místní kultury, přírodních zdrojů vč. energií, kapacity lidských zdrojů, vztahů s dalšími obcemi, regiony ad.
 • Jaké charakteristiky má moderní strategický plán, který naplňuje požadavky EU, principy místní Agendy 21 – udržitelného rozvoje a je skutečným nástrojem řízení?
slide4
1.2 Charakteristiky moderního strategického plánování rozvoje obce
 • Moderní strategické plánování rozvoje obce či regionu podle postupů podporovaných EU splňuje následující hlediska:
 • Struktura strategického plánu umožňuje řízení rozvoje.
 • Strategický plán respektuje principy udržitelného rozvoje.
 • Do zpracování i realizace plánů jsou zapojováni partneři a veřejnost.
 • Strategické plánování a řízení je proces.
slide5
1.2.1 Struktura strategického plánu umožňuje řízení rozvoje
 • Cíle jsou stanoveny na různých úrovních obecnosti a jsou provázané
 • Možná jste se již setkali s tím, že některý strategický plán popíše strategické cíle v několika málo oblastech, které byly zvoleny jako prioritní, a vzápětí stanoví konkrétní kroky – akce, projekty, jak strategických cílů dosáhnout. Takové členění neumožňuje řídit rozvoj obce žádoucími směry a nezaručuje, že jsou popsány všechny důležité dílčí cíle, kterých je potřeba postupně dosahovat, aby byl naplněn cíl strategický.
slide6
Terminologie jednotlivých úrovní cílů se ve strategických plánech obcí a měst liší, neboť není oficiálně stanovena. Na konkrétním pojmenování však tolik nezáleží, důležité je, aby zúčastnění chápali význam pojmů a aby měl strategický plán příslušná „patra“, to znamená, aby byly rozlišeny strategické a specifické (konkrétní) cíle, aby tyto cíle byly provázané vertikálně (nižší naplňovaly vyšší) i horizontálně (mezi oblastmi).
slide7
Pro stanovení každého z cílů je dobré použít pravidlo SMART(E) (z anglického smart = chytrý, inteligentní, prozíravý apod.):
slide9
Strategický cíl:
 • Systémově vytvářet podmínky pro podporu rozvoje podnikatelského prostředí a zaměstnanosti s rostoucí nabídkou diverzifikovaných pracovních příležitostí odpovídajících struktuře a kvalitě pracovní síly tak, aby nezaměstnanost výrazně nepřekračovala přirozenou míru.
 • Tento strategický cíl bude naplňován v jednotlivých podoblastech, opatřeních, např.:
 • 9
 • Opatření:
 • 1.1 Rozvoj a podpora podnikání
 • 1.2 Podpora zaměstnanosti a rozvoj lidských zdrojů
 • ad.
 • Při stanovení výčtu opatření odpovídám na otázku: Co vše musím sledovat, aby byl naplněn strategický cíl?
 • V rámci opatření 1.1 budou stanoveny např. tyto
slide10
specifické cíle:
 • 1.1.1 udržení a rozvoj stávajících podnikatelských subjektů v obci, městě,
 • 1.1.2 vznik nových podnikatelských subjektů ve městě,
 • 1.1.3 vznik nových pracovních příležitostí v obci, městě,
 • ad.
 • Při stanovení výčtu specifických cílů v jednotlivých opatřeních odpovídám na otázku: Čeho všeho musím dosáhnout, aby bylo naplněno dané opatření?
 • Dále pokračujeme až na úroveň akcí, projektů – co vše se konkrétně musí udělat, aby byl naplněn daný specifický cíl?
 • Díky provázané struktuře a použití logického členění podoblastí a specifických cílů dosahujeme větší jistoty, že konkrétní projekt či jednotlivá akce má své opodstatnění v systematickém rozvoji, že je součástí řízení rozvoje ke stanovené vizi obce, města, regionu
slide11
Děkuji za pozornost

Mgr. Daniela Havlíčková

"Projekt je financován z prostředků EAFRD v rámci Programu rozvoje venkova ČRpro období 2007-2013.""Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:„Evropa investuje do venkovských oblastí“