Darbo rezultatus orientuotas darbo u mokestis e bpo ir es valstyb i nari valstyb s tarnybose
Download
1 / 10

- PowerPoint PPT Presentation


 • 241 Views
 • Uploaded on

Į DARBO REZULTATUS ORIENTUOTAS DARBO UŽMOKESTIS E BPO IR ES VALSTYB IŲ NARIŲ VALSTYBĖS TARNYBOSE. Francisco Cardona Sigma TARPTAUTINIS SEMINARAS–DISKUSIJA „VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ DARBO UŽMOKESČIO SISTEMOS IR JŲ REFORMOS KAI KURIOSE EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE NARĖSE“ 2006 m. gruodžio 14 d.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - wirt


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Darbo rezultatus orientuotas darbo u mokestis e bpo ir es valstyb i nari valstyb s tarnybose
Į DARBO REZULTATUS ORIENTUOTAS DARBO UŽMOKESTIS EBPO IR ES VALSTYBIŲ NARIŲ VALSTYBĖS TARNYBOSE

Francisco Cardona

Sigma

TARPTAUTINIS SEMINARAS–DISKUSIJA

„VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ DARBO UŽMOKESČIO SISTEMOS IR JŲ REFORMOS KAI KURIOSE EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE NARĖSE“

2006 m. gruodžio 14 d.


I darbo rezultatus orientuotas darbo u mokestis ebpo ir es valstybiu nariu valstybes tarnybose

 • Iki 1980 metų Darbo užmokestis pagal rangą

 • 1980:

 • Į darbo rezultatus orientuotas darbo užmokestis Didžiojoje Britanijoje,

 • Naujoje Zelandijoje ir Nyderlanduose,

 • Kai kurie žingsniai link į darbo rezultatus orientuoto darbo užmokesčio Austrijoje, Australijoje, Danijoje, Suomijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Norvegijoje ir Ispanijoje,

 • Kanada ir JAV seniai įdiegė į darbo rezultatus orientuotą darbo užmokestį aukščiausios ir vidurinės grandies vadovams.


Darbo rezultatus orientuotas darbo u mokestis vadovaujan iose pareigose
Į darbo rezultatus orientuotas darbo užmokestis vadovaujančiose pareigose

 • Daugiausiai naudojamas atlygio spragai tarp vadovų privačiame ir viešajame sektoriuose užpildyti

 • Problemos:

 • * Vidinis atlyginimų suvienodinimas (spaudimas padidinti atlyginimus be jokių išimčių)

 • * Nėra sąsajų tarp vadovams mokamo į darbo rezultatus orientuoto darbo užmokesčio bei darbo rezultatų pagerėjimo valstybės organizacijose įrodymų.


Darbo rezultatus orientuotas darbo u mokestis nevadovaujan iose pareigose
Į darbo rezultatus orientuotas darbo užmokestis vadovaujančiose pareigosenevadovaujančiose pareigose

 • Mažai išanalizuotas į darbo rezultatus orientuoto darbo užmokesčio poveikis nevadovaujančiose pareigose (dauguma analizės duomenų yra susiję su Australija, Didžiąja Britanija ir JAV)

 • Labai ribotas pasisekimas

 • Personalas vertina šią schemą kaip ne motyvuojančią (tik nedaugelis darbuotojų gauna premijas)

 • Veiklos rezultatų įvertinimo schema apskritai yra ginčijama ( schemos neteisėtumas


Darbo rezultatus orientuotas darbo u mokestis neigiamas alutinis poveikis
Į darbo rezultatus orientuotas darbo užmokestis vadovaujančiose pareigoseneigiamas šalutinis poveikis

 • Išlaidų personalui padidėjimas (personalo įvertinimo rezultatų ir mokėjimų padidinimas)

 • Sąjungos yra linkusios traktuoti su darbo rezultatais susietą darbo užmokestį kaip diskutuotiną atlyginimo dalį

 • Į darbo rezultatus orientuoto darbo užmokesčio schemos negali būti visiškai objektyvios (lengvai peržengiama nežymi riba tarp subjektyvumo ir savivaliavimo)

 • Nebuvo rasta įrodymų, jog į darbo rezultatus orientuotas darbo užmokestis padidino našumą ar pagerino viešųjų paslaugų kokybę

 • Žmogiškųjų išteklių vadovavimo srityje padidėjo biurokratizmas


Kai kurios neigiamos i vados 2002 m eipa ap valga
Kai kurios (neigiamos) išvados vadovaujančiose pareigose(2002 m. EIPA apžvalga)

 • Į darbo rezultatus orientuoto darbo užmokesčio įdiegimas yra brangus ir atima daug laiko

 • Į darbo rezultatus orientuoto darbo užmokesčio schemos pritaikomos tik vadovams

 • Dauguma bandomųjų projektų buvo vykdomi konkrečiose įstaigose

 • Į darbo rezultatus orientuoto darbo užmokesčio schemos nenukreiptos į nepakankamų darbo rezultatų problemas

 • Kiekybiškai nenustatomo našumo įvertinimas beveik neįmanomas

 • Papildomas atlygis nėra traktuojamas kaip reikšmingas skatinamasis faktorius


Kai kurios teigiamos i vados
Kai kurios (teigiamos) išvados vadovaujančiose pareigose

 • Reguliarios oficialios diskusijos tarp vadovų ir pavaldinių apie darbo rezultatus, užduočių nustatymą ir pasiektą pažangą turi teigiamą poveikį motyvacijai.


Veiklos rezu l tat valdymas alternatyva
VEIKLOS REZU vadovaujančiose pareigoseLTATŲ VALDYMAS:Alternatyva?

 • 1990 metų pabaiga ir 2000 metai: Veiklos rezultatų valdymas kaip naujas būdas, taikomas Naujojoje Zelandijoje, Kanadoje, Didžiojoje Britanijoje ir JAV

 • Skirtas susieti vadovavimą su įstaigos tikslais ir strategijomis

 • Sudėtinga surasti veikiančių ryšių tarp asmens, skyriaus ir institucijos užduočių nustatymo

 • Sunku užtikrinti nuoseklumą tarp politinių, strategijos formavimo ir valdymo procesų

 • Ir, vėlgi, sudėtinga išmatuoti darbo rezultatus net kai kuriose šalyse įdiegus „veiklos auditą“


Atskaitomyb ir motyvacija
ATSKAITOMYBĖ IR MOTYVACIJA vadovaujančiose pareigose

 • Veiklos rezultatų valdymo tikslai: Didesnė ir geresnė pareigūnų atskaitomybė ir motyvacija

 • Patirtis rodo, kad motyvacija yra geriau pasiekiama esant iš anksto žinomam darbo užmokesčiui ir sumažinus ar panaikinus veiksmų laisvę nustatant individualius atlyginimus bei įvykdžius depolitizavimą arba sumažinus protegavimą

 • Su veiklos rezultatais susietas darbo užmokestis gali iškreipti visą darbo užmokesčio sistemą valstybės tarnyboje, padarydama ją neskaidria ir biurokratine: Atskaitomybė prarasta?


Veiklos dialogas veiklos vertinimas t uri b ti paskatintas
Veiklos dialogas vadovaujančiose pareigose(Veiklos vertinimas*)turi būti paskatintas

 • Karjeros planavimas

 • Galimo paaukštinimo įvertinimas

 • Individualaus mokymo poreikis

 • Horizontalus mobilumas

 • Jausmas, kad asmuo daro indėlį į institucijos tikslų siekimą

  *

  Sigmos seminaras, 2006 gegužė