S tii mai multe s fii mai bun
Download
1 / 28

S? ?TII MAI MULTE, S? FII MAI BUN! - PowerPoint PPT Presentation


 • 71 Views
 • Uploaded on

SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!. 2012-2013, ȘCOALA GIMNAZIALĂ GRIGORIE GHICA VOIEVOD, BUCUREȘTI. «A instrui pe tineri cum se cuvine nu înseamnă a le vârî în cap cuvinte, fraze, expresii şi opinii a diferiţi autori, ci a le arăta calea de a pricepe lucrurile .»

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'S? ?TII MAI MULTE, S? FII MAI BUN!' - tyrone-savage


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
S tii mai multe s fii mai bun

SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!

2012-2013,

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GRIGORIE GHICA VOIEVOD, BUCUREȘTI


S tii mai multe s fii mai bun

«A instrui pe tineri cum se cuvine nu înseamnă a le vârî în cap cuvinte, fraze, expresii şi opinii a diferiţi autori, ci a learăta calea de a pricepe lucrurile.»

A.J.Comenius


S tii mai multe s fii mai bun

 • PREZENTARE GENERALĂ:

 • În săptămâna 1-5 aprilie, 2013, s-a desfăşuratîn Școala Gimnazială Grigorie Ghica Voievod un set de activităţi extraşcolare, reunite sub numele Să ştii mai multe, să fii mai bun.

 • Aceste activităţi au fost stabilite în urma propunerilor elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice, încă din luna februarie, au fost apoi aduse la cunoştinţa părinţilor în şedinţe, au fost ulterior aprobate în Consiliul Profesoral , centralizate și publicate pe site-ul Școlii.

 • De asemenea, cadrele didactice au elabort şi comunicat instrumentele şi modalităţile de evaluare a acestor acţiuni, în conformitate cu obiectivele care au stat la baza conceperii activităţilor.


S tii mai multe s fii mai bun

SCOPUL PROIECTULUI, LA NIVEL INSTITUȚIONAL:

Adaptarea activă a individului la mediul înconjurător

OBIECTIVE STRATEGICE:

Creşterea responsabilităţilor privind asigurarea unei educaţii de calitate pentru toţi elevii Școlii;

Eficientizarea relaţiilor şcoală – familie;

Promovarea imaginii Școlii.


S tii mai multe s fii mai bun

 • OBIECTIVE GENERALE:

 • Dezvoltarea spiritului de observaţie;

 • Dezvoltarea spiritului de echipă;

 • Dezvoltarea abilităţilor practice (tehnice);

 • Dezvoltarea capacităţii de exprimare artistică;

 • Dezvoltarea abilităţilor actoriceşti;

 • Dezvoltarea culturii cinematografice;

 • Aplicarea principiilor matematice în viaţa cotidiană;

 • Dezvoltarea gândirii logice;

 • Dezvoltarea abilităţii de orientare în timp şi spaţiu.


S tii mai multe s fii mai bun

 • PARTENERI IMPLICAŢI:

 • Inspectoratul Școlar al Municipiului București

 • Secţia 7 de Poliţie, Bucureşti

 • Şcoala nr.31, Bucureşti

 • INSTITUȚII VIZITATE:

 • Muzeul Victor Babeş

 • Muzeul de Artă al României

 • Fabrica de Ciocolată

 • Televiziunea Română

 • Muzeul Literaturii

 • Muzeul de Geologie

 • Muzeul Satului

 • Muzeul de Istorie

 • Muzeul Antipa

 • Muzeul Zambaccian


S tii mai multe s fii mai bun

 • RESURSE:

 • Temporale: 1-5 aprilie.

 • Umane: cadrele didactice şi elevii şcolii.:

 • -22 DE DIRIGINȚI, (DINTRE CARE UNU ÎN CM, SUPLINIT),

 • -12 PROFESORI FĂRĂ DIRIGENȚIE,

 • -32 DE ÎNVĂȚĂTORIȘI PROFESORI PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

 • -1435 DE ELEVI (NU S-AU ÎNREGISTRAT ABSENȚE LA RUBRICA PURTARE)

 • Materiale:cd-uri, videoproiector, calculator, televizor, fişe, filme, texte literare, mănuşi, unelte gospodăreşti, materiale reciclabile, costumaţie actoricească şi sportivă, aparate foto și de filmat etc.


S tii mai multe s fii mai bun

MEDIATIZARE:

Promovarea pe site-ul şcolii,în C.P., în şedinţele cu părinţii şi la avizierul Școlii.

EVALUARE:

- proiect, dezbatere, test, fişă de evaluare, chestionar, eseu, joc de rol, expoziţie etc.


S tii mai multe s fii mai bun

Responsabili:

Director, prof. Macovei Mihaela

Director adjunct, prof. Vintilă Ionel

Consilier educativ, prof. dr. Badea Angelica

Responsabil C.E. A.C., prof. Păcurar Alexandra

Profesorii diriginți,

Învățătorii și profesorii pentru învățământul primar


S tii mai multe s fii mai bun

 • 86% -VIZITE LA INSTITUȚIILE BUCUREȘTENE

 • 4,5%-EXCURSII ÎN AFARA BUCUREȘTIULUI

 • 9,05%-IEȘIRI ÎN PARC


S tii mai multe s fii mai bun

Produse

1 APRILIE 2013- La sala de sport a Școlii a avut loc campionatul de fotbal la clasele a VII-a, cu partcipare în formație de 6 jucători +3 rezerve. Am jucat cu clasele a VII-a A, a VII-a C și a VII-a E.


S tii mai multe s fii mai bun

Pitești ( Muzeul Județean , Grădina zoologică, Mănăstirea Trivale,Salina Ocnele Mari) cu clasele 5 B, 7B,D,C,F, 8E și doamnele profesoare Stan Lavinia,Bunduchi Mihaela și Blajină Marcela.


S tii mai multe s fii mai bun

Mănăstirea Plumbuita, Biserica Doamna Ghica, eleviiclasei a VII-aF


S tii mai multe s fii mai bun

Prof. diriginte, Stan Lavinia, clasa a VII-a B, Ocnele MariS tii mai multe s fii mai bun

APRILIE 2013, Nr.1 ISSN 2286 – 4830 ISSN–L 2286 – 4830

CRONICA DIN TEI


S tii mai multe s fii mai bun

ANALIZA SWOT:

 • Puncte tari: îmbunătăţirea competenţelor sociale, a niveluluicooperării, a niveluluicomunicării verbale şi nonverbale, îmbunătățirea nivelului creativităţii prin participarea copilului la alegerea activităţilor şi a jocurilor, organizarea adecvată a ambientului educativ, munca în echipă, crearea unui climat educaţional deschis şi stimulativ prin relaţiile interpersonale;

 • Puncte slabe: incertitudinea prezenței tuturor diriginților și a claselor în locurile declarate, deoarece nu au adus dovezi, lipsa fondurilor financiare pentru a răsplăti rezultatele obţinute de elevi;

I


S tii mai multe s fii mai bun

 • Oportunităţi: amploarea efectelor activităţilor cultural-artistice şi sportive, dorinţa cadrelor didactice pentru acţiuni extracurriculare.

 • Ameninţări: instabilitatea economică duce la discriminarea unor elevi care nu au resurse materiale pentru a participa la activităţi, motivarea financiară scăzută a cadrelor didactice.


S tii mai multe s fii mai bun

 • Recomandări şi sugestii de ameliorare a programului:

 • Este necesară desfășurarea nu concomitentă, ci succesivă, pe școli sau pe sectoare a Proiectului, cel puțin la nivel de municipiu, deoarece transportul în comun este greu de folosit, fiind suprasolicitat de către elevi, iar locurile unde sunt amplasate obiectivele de vizitat sunt aglomerate;

 • Acordarea unor fonduri pentru derularea activităţilor;

 • Gratuitate pentru elevi pe mijloacele de transport în comun în această săptămână;

 • Conturarea mai clară a sarcinilor ce revin fiecărui cadru didactic și pregătirea prealabilă reală a activităților;

 • Implicarea părinţilor;