europos s jungos strukt rini fond taka lietuvos ekonomikai n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Europos s ąjungos struktūrinių fondų įtaka Lietuvos ekonomikai

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Europos s ąjungos struktūrinių fondų įtaka Lietuvos ekonomikai - PowerPoint PPT Presentation


 • 164 Views
 • Uploaded on

Europos s ąjungos struktūrinių fondų įtaka Lietuvos ekonomikai. Milda Adomaitienė Rita Grigaliūnaitė Rūta Pakeltytė Raimonda Vaitkutė. 2011m. Gruod žio 2d . EKONOMIN Ė ANALIZĖ IR PLANAVIMAS. ES struktūriniai fondai. Europos regioninės plėtros fondas ; Europos socialinis fondas ;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Europos s ąjungos struktūrinių fondų įtaka Lietuvos ekonomikai' - winona


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
europos s jungos strukt rini fond taka lietuvos ekonomikai

Europos sąjungos struktūrinių fondų įtaka Lietuvos ekonomikai

Milda Adomaitienė

Rita Grigaliūnaitė

Rūta Pakeltytė

Raimonda Vaitkutė

2011m. Gruodžio 2d.

EKONOMINĖ ANALIZĖ IR PLANAVIMAS

es strukt riniai fondai
ES struktūriniai fondai
 • Europos regioninės plėtros fondas;
 • Europos socialinis fondas;
 • Sanglaudos fondas
es strukt rini fond paskirtis
ES struktūrinių fondų paskirtis
 • Regionų išsivystymo skirtumų mažinimas;
 • Menkiau išsivysčiusių regionų plėtros skatinimas.
regioniniai skirtumai
Regioniniai skirtumai

<50

50 - 75

75 - 90

90 - 100

100 - 125

³ 125

BVP vienam gyventojui % (pagal perkamosios galios partitetą)nuo EU 27 vidurkio 2003m.

2000 2006 sanglaudos fondas
2000-2006 Sanglaudos fondas
 • Lietuvai skirtas finansavimas 1,4 mlrd. Lt;
 • Skirtas investicijoms aplinkos apsaugos ir transporto srityse.
slide6

2007-2013 m. Veiksmų programos finansavimas(Visas finansavimas 25,65 mlrd. Lt)

2004-2006 m. BPD finansavimas(Visas finansavimas 3,09 mlrd. Lt.)

potenciali es l panaudojimo naud a
Potenciali ES lėšųpanaudojimonauda
 • Valstybinio sektoriaus reformavimas nedidinant mokesčių mokėtojų naštos;
 • Padeda atsirasti investicijoms privačiame sektoriuje, kurios būtų sunkiai atsiperkančios dėl didelės jų kainos;
 • Tikslingas panaudojimas sukuria prielaidas ekonominiam augimui;
 • ES lėšomis gali būti mažinami narystės įsipareigojimų kaštai;
potencialios neigiamos es l panaudojimo pasekm
Potencialiosneigiamos ES lėšųpanaudojimopasekmė
 • Viešojo sektoriaus investicijų efektyvumas;
 • Subsidijų mentalieto įtvirtinimas
 • Konkurencijos iškraipymas ir privačių investicijų išstūmimas;
 • Poveikis infliacijai;
 • Paramos kapitalizavimas;
 • Mažesnis valstybės biudžeto lėšų panaudojimo efektyvumas;
 • Privataus sektoriaus motyvacijos iškraipymas;
 • Prielaidos korupcijai ir piktnaudžiavimui;
lietuvos ir es bvp tenkan io vienam gyventojui skirtumas
Lietuvos ir ES BVP, tenkančio vienam gyventojui, skirtumas

Šaltinis: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/

lietuvos ir es infliacijos skirtumai
Lietuvos ir ES infliacijos skirtumai

Šaltinis: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/

lietuvos ir es darbo na umo skirtumai
Lietuvos ir ES darbo našumo skirtumai

Šaltinis: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/

valstyb s skolos skirtumai
Valstybės skolos skirtumai

Šaltinis: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/

biud et deficit skirtumai
Biudžetų deficitų skirtumai

Šaltinis: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/

2004 2006 m bpd ir 2007 2013 m veiksm program poveikis prekybos balansui ir biud eto deficitui
2004-2006 m. BPD ir 2007-2013 m. veiksmų programų poveikis prekybos balansui ir biudžeto deficitui
slide21
2004-2006 m. BPD ir 2007-2013 m. veiksmų programų poveikis bendrosioms investicijoms ir vartojimo išlaidoms
2004 2006 m bpd ir 2007 2013 m veiksm program poveikis darbo u mokes io lygiui ir konkurencingumui
2004-2006 m. BPD ir 2007-2013 m. veiksmų programų poveikis darbo užmokesčio lygiui ir konkurencingumui
literat ra
Literatūra
 • ES struktūrinių fondų panaudojimas Lietuvoje . LLRI , 2011 http://files.lrinka.lt/analitiniai%20darbai/ES%20lesos.pdf
 • ES struktūrinių fondų poveikio bendrajam vidaus produktui vertinimas. LRFM,2009 http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2008MVP/BVP_ataskaita.pdf
 • Eurostat duomenų bazė:http://epp.eurostat.ec.europa.eu
 • Europos sąjungos struktūrinių fondų įtaka Lietuvos ekonomikai. LLRI, 2005.
 • Interpreting EU Funds Data for Macroeconomic Analysis in the New Member States. http://cid.bcrp.gob.pe/biblio/Papers/IMF/2007/abril/wp0777.pdf
 • Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo doumentas. http://www.esparama.lt/lt/bpd/apie_BPD
 • Lietuvos 2007-2013 m. Struktūrinės paramos panaudojimo strategija ir veiksmų programos. http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/strategija
a i u d mes
AČIŪ UŽ DĖMESĮ!

AČIŪ UŽ DĖMESĮ!