slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lietuvos inovacijų politika ir bendradarbiavimas su Europos kosmoso agentūra PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lietuvos inovacijų politika ir bendradarbiavimas su Europos kosmoso agentūra

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Lietuvos inovacijų politika ir bendradarbiavimas su Europos kosmoso agentūra - PowerPoint PPT Presentation


 • 176 Views
 • Uploaded on

Lietuvos inovacijų politika ir bendradarbiavimas su Europos kosmoso agentūra. Mindaugas Petrauskas ūkio viceministras 2010 m. rugsėjo 22 d. Kosmoso veiklos rūšys. Su kosmosu susijusi politinė, ekonominė ir visuomeninė veikla. Palydovinės paslaugos. Kosminės technologijos ir

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Lietuvos inovacijų politika ir bendradarbiavimas su Europos kosmoso agentūra' - platt


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Lietuvos inovacijų politika ir bendradarbiavimas su Europos kosmoso agentūra

Mindaugas Petrauskas

ūkio viceministras

2010 m. rugsėjo 22 d.

kosmoso veiklos r ys
Kosmoso veiklos rūšys

.

Su kosmosu susijusi politinė, ekonominė ir visuomeninė veikla

.

Palydovinės

paslaugos

Kosminės

technologijos ir

susiję moksliniai

tyrimai

Kosmoso

tyrinėjimai ir

susiję moksliniai

tyrimai

Palydoviniai

ryšiai

Palydovų, raketų

ir kosminių aparatų

kūrimas

Žemės ir

Saulės

sistemos

moksliniai

tyrimai,

astronomija,

fundamentinė

fizika

Palydovinė

navigacija

MTEP

mikrogravitacijos

sąlygomis

Žemės

stebėjimai

europos kosmoso politika
Europos kosmoso politika
 • 2004 m. ES pasirašė susitarimą su Europos kosmoso agentūra (EKA)
 • 2007 m. patvirtintos Europos kosmoso politikos gairės
 • ES veikimo sutartyje kosmosas įrašytas kaip strateginis ES prioritetas
 • Kosmosas – svarbi Europos 2020 strategijos dalis
 • Pavyzdinės ES kosminės programos – Galileo ir GMES

3

slide4

EKA ir Lietuva

EKA valstybės narės (18)

Valstybės, vykdančios EKA PECS planą

Valstybės pasirašiusios bendradarbiavimo su EKA susitarimus

Valstybės ne ES narės, aktyviai bendradarbiaujančios su EKA

EKA

slide5

Stojimo į EKA etapai

Tikroji narystė EKA

PECS (Bandomasis laikotarpis)

Bendradarbiavimo laipsnis

ECS

Bendradarbiavimo susitarimas

Bandomuoju laikotarpiu prasideda finansiniai įsipareigojimai

Neformalus bendradar-biavimas

2010

2013

2014

2019

Metai

5

5

5

lietuvos kosmoso politika
Lietuvos kosmoso politika

2010 m. vasario 3 d. Ministras Pirmininkas

Ūkio ministerijai pavedė:

 • parengti ir pateikti Vyriausybei Lietuvos kosmoso politikos gaires
 • atnaujinti derybas dėl bendradarbiavimo su EKA

6

nacionalin kosmoso programa
Nacionalinė kosmoso programa

2010 m. birželio 7 d. Ūkio ministras patvirtinto:

 • Nacionalinę MTEP ir inovacijų plėtros kosmoso srityje 2010–2015 m. programą (Programa)
 • Programos I-jo etapo (2010–2011 m.) įgyvendinimo priemonių planą

7

nacionalin kosmoso programa1
Nacionalinė kosmoso programa

Tikslas – sudaryti palankias sąlygas MTEP ir inovacijoms kosmoso srityje, plėtoti konkurencingą kosmoso sektorių, kurti naujus produktus bei paslaugas

 • Uždaviniai:
 • Plėtoti bendradarbiavimą su EKA, skatinant Lietuvos verslo ir mokslo potencialo įsijungimą į EKA veiklą
 • Sudaryti aplinką, palankią Lietuvos kosmoso sektoriaus konsolidavimui ir plėtrai
 • Skatinti produktų ir paslaugų, kuriamų kosminių technologijų pagrindu, panaudojimą viešajame sektoriuje, versle ir visuomenėje

8

programos gyvendinimo i ojo etapo pagrindin s priemon s
Programos įgyvendinimo I-ojo etapo pagrindinės priemonės
 • Parengti kosmoso veiklos viešinimo programą
 • Identifikuoti valstybės ir piliečių poreikius kosmoso produktams bei paslaugoms
 • Parengti Programos II-ojo etapo (2012–2015 m.) įgyvendinimo priemonių planą
 • Pradėti bendradarbiavimą su EKA
 • Patikslinti Lietuvos kosminį potencialą ir skatinti jo įsitraukimą į Europos kosmoso veiklą

9

bendradarbiavimas su eka
Bendradarbiavimas su EKA

2010 m. liepos 26 d. LR Prezidentė pasirašė dekretą, suteikiantį įgaliojimus ministrui D. Kreiviui pasirašyti bendradarbiavimo susitarimą su EKA

EKA susitarimo pasirašymas numatytas 2010 m. spalio 7 d.

10

pirmieji ingsniai
Pirmieji žingsniai
 • Į Lietuvos inovacijų strategijos įgyvendinimo priemonių planą įtraukėme priemones, skatinančias kosmoso sektoriaus plėtrą
 • Parėmėme Lietuvos įmonių dalyvavimą Europos palydovinės navigacijos konkurse
 • Atsiliepdami į Prezidentės iniciatyvą dėl bendrų Baltijos projektų, palaikome Baltijos kosmoso klasterio kūrimo idėją

11

verslo ir mokslo iniciatyvos
Verslo ir mokslo iniciatyvos
 • 2009 m. įkurta Lietuvos kosmoso asociacija (LKA)
 • 2010 m. pradėtos derybos dėl Pabaltijo kosmoso klasterio įkūrimo
 • Lietuvos įmonės aktyviai dalyvavo Europos palydovinės navigacijos konkurse

12

2010 2011 met veiksmai
2010–2011 metų veiksmai
 • Sudaryti tarpžinybinę darbo grupę
 • Pradėti įgyvendinti Programos įgyvendinimo I-ojo etapo priemones
 • Parengti Programos įgyvendinimo II-ojo etapo (2012–2015 m.) priemones
 • Pradėti bendradarbiavimo su EKA realius žingsnius

13

slide14

Bendradarbiavimo su EKA nauda

Valstybės mastu

 • Padidės Lietuvos integracija į ES ir saugumas
 • Lietuva taps aktyvia vieno iš inovatyviausių valstybių klubo partnere
 • Sustiprės šalies tarptautinis konkurencingumas
 • Geriausia inovacijų politikos patirtis padės vystyti efektyvią Lietuvos inovacijų sistemą
 • Padidės investicijų į MTEP ir inovacijas saugumas ir jų grąžos garantijos
 • ...
slide15

Bendradarbiavimo su EKA nauda

 • Naudą verslui užtikrins:
 • Dalyvavimas labai aukštų ir aukštų technologijų kūrime pagal EKA užsakymus
 • Produkcijos sertifikavimas ir standartizavimas pagal “kosminius” reikalavimus
 • Išplėsta rinka ir padidėjęs eksportas
 • Įsijungimas į tarptautinius tinklusir klasterius
 • Išaugę verslo gebėjimai ir pagerėjusi
 • įmonių inovacinė kultūra
 • “Kosminių” technologijų konversija - panaudojimas kituose sektoriuose
 • Aukštos pridėtinės vertės produktų ir paslaugų kūrimas viešajam sektoriui ir piliečiams
 • ...
slide16

Bendradarbiavimo su EKA nauda

 • Naudą tyrėjams užtikrins:
 • Dalyvavimas aukščiausio taptautinio lygio MTEP veikloje ir technologijų kūrime
 • Sutelktas EKA valstybių narių mokslinių tyrimų potencialas
 • Pagerėjęs mokslo ir verslo bendradarbiavimas
 • Garantuotas MTEP rezultatų panaudojimas
 • Dalyvavimas pasaulinio lygio mokslinių tyrimų ir technologinių centrų veikloje
 • Galimybė vykdyti mokslinius tyrimus ir technologinius bandymus kosmoso sąlygomis
 • Sumažėjęs “protų nutekėjimas”
 • ...
slide17

“When you're getting ready to launch into space,

you're sitting on a big explosion waiting to happen”

Sally Ride