Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Odense Katedralskole PowerPoint Presentation
Download Presentation
Odense Katedralskole

Odense Katedralskole

116 Views Download Presentation
Download Presentation

Odense Katedralskole

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Velkommen til orienteringsmøde Odense Katedralskole

 2. TIMER OG FAG 1. hf . I såvel 1. som 2. hf er der et ugentligt timetal på mellem 32-35 timer afhængig af valgfag.

 3. TIMER OG FAG 2. hf I såvel 1. som 2. hf er der et ugentligt timetal på mellem 32 og 35 timer afhængig af valgfag. • Enten 2 valgfag på C-niveau eller 1 valgfag på B-niveau

 4. GYMNASIET 2008 - samlet oversigt

 5. GYMNASIET 2008 - Grundforløb ½ år G R U N D ½ F år O R L Ø B dansk, engelsk, historie, naturvidenskabeligt fag, kunstnerisk fag (vælges af eleven), idræt, matematik og samfundsfag naturvidenskabeligt grundforløb og almen sprogforståelse almen studieforberedelse 10 % af tiden

 6. GYMNASIET 2008 - Studieretning 2 ½ år studie- retning 2½ år

 7. HOVEDOMRÅDER • NATURVIDENSKABELIG • SPROGLIG • SAMFUNDSVIDENSKABELIG • MUSISK-KREATIV

 8. STUDIERETNINGER Naturvidenskabelig gruppe:1. Matematik (A) – Fysik (A) – Kemi (B) 2. Matematik (A) – Kemi (A) – Fysik (B) 3. Matematik (A) – Fysik (B) – Filosofi (C) 4. Matematik (A) – Bioteknologi (A) - Fysik (B) Sproglig gruppe: 5. Engelsk (A) – Tysk (A) – Samfundsfag (B) 6. Engelsk (A) – Spansk (A) 7. Engelsk (A) – Italiensk (A) 8. Latin (A) – Græsk (A) Samfundsvidenskabelig gruppe: 9. Samfundsfag (A) – Matematik (B) – Naturgeografi (B) 10. Engelsk (A) – Samfundsfag (B) – Psykologi (C) Musisk-kreativ gruppe: 11. Musik (A) – Engelsk (A) – Matematik (B)

 9. Årgang 1906

 10. 3z 2006

 11. Foto: Claus Olesen WWW.ODENSEKATEDRALSKOLE.DK