Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673
Download
1 / 10

- PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0439 - EU peníze pro Obchodní akademii Náchod. Norma ČSN 016910 – zkratky, značky str. 11-14. Zkratky - způsob psaní stanoví Pravidla českého pravopisu Příklad: p. (pan, pánové) popř. (popřípadě)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - wilmer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Obchodn akademie n chod denisovo n b e 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0439 - EU peníze pro Obchodní akademii Náchod


Norma sn 016910 zkratky zna ky str 11 14
Norma ČSN 016910 – zkratky, značky str. 11-14

Zkratky - způsob psaní stanoví Pravidla českého

pravopisu

Příklad:

p. (pan, pánové)

popř. (popřípadě)

r. (rok), zvl. (zvláště)

fa (firma, faktura), fy, fu, fou

pí (paní)

ca, cca (circa)

 • s. (akciová společnost)

  t. r. (tohoto roku)

  v. r. (vlastní rukou)

  Ústí n. Orl.

  tj. (to je)


Obchodn akademie n chod denisovo n b e 673

atp., atpod. (a tak podobně)

č. j., čj. (číslo jednací)

č. p., čp. (číslo popisné)

Iniciálové zkratky (tečka se nepíše)

ČR, AV ČR, MF ČR, NG, ČSAD, UNICEF, OSN


P ehled zkratek titul
Přehled zkratek titulů

Bc. bakalář před jménem

BcA. bakalář umění před jménem

Ing. inženýr před jménem

Ing.arch. inženýr architekt před

jménem

MUDr. doktor medicíny před

jménem

MVDr. doktor veterinární

medicíny před jménem

MgA. magistr umění před jménem

Mgr. magistr před jménem

JUDr. doktor práv před jménem

PhDr. doktor filozofie před

jménem

RNDr. doktor přírodních věd

před jménem

PharmDr. doktor farmacie

před jménem

ThLic. licenciát teologie

před jménem

ThDr. doktor teologie před jménem

Ph.D. doktor za jménem

Th.D. doktor teologie za jménem

prof. profesor před jménem

doc. docent před jménem

CSc. kandidát věd za jménem

DrSc. doktor věd za jménem

dr. h. c. čestný doktorát za jménem

PaedDr. doktor pedagogiky před

jménem

Dr. doktor před jménem

PhMr. magistr farmacie před

jménem

DiS. diplomovaný specialista za

jménem

MDDr. zubní lékař před jménem


Obchodn akademie n chod denisovo n b e 673

Zkratky akademických titulů, vojenských hodností apod.

uvedené před jménem se čárkou neoddělují.

Příklad:

PaedDr. Karla Pechová,

akad. arch. David Brzobohatý,

MUDr. Jana Nová,

Bc. David Nový,

RNDr. P. Nová,

MDDr. Jan Novák,

JUDr. Josef Malý

pplk. Michal Vondráček,

mjr. Vojtěch Koubek


Obchodn akademie n chod denisovo n b e 673

 • Má-li oficiální podoba zkratky velké písmeno, pak podoba s malým písmenem platí za neoficiální.

  Použijeme ji tehdy, nespecifikujeme-li druh doktorátu

  (dr. A. Vomáčková).

  Můžeme ji použít také ve sděleních pracovního rázu, kdy uvádíme pouhé příjmení a jeden

  z titulů:

  obraťte se na ing. Nováka; po dobu nepřítomnosti zastupuje doc. Bílou mgr. Zelená.

 • Zkratky titulů kandidát věd a doktor věd (CSc. a DrSc.), které se uvádějí za příjmením, oddělujeme čárkami stejně, jako bychom oddělili plná vyjádření:

  (zúčastnil se také docent Nový, kandidát věd, a připomněl...) zúčastnil se také doc. Nový, CSc., a připomněl...


Obchodn akademie n chod denisovo n b e 673

Nověji se místo titulu CSc. uděluje doktorský titul, jehož zkratku slýcháme v podobě [pí ejč dý], popř. [pé há dé].

Kdybychom ho měli napsat tak, jak to odpovídá české tradici v psaní zkratek titulů, napsali bychom PhD. (pro teologii ThD.); ale v zákoně o vysokých školách je uvedena podoba Ph.D. (Th.D.).

Zkratky vědeckých hodností uvedené za jménem se

oddělují čárkou.

Příklad:

PhDr. Martin Suchý, CSc.

MUDr. Jaroslav Paderta, DrSc., České

Budějovice

Mgr. Jana Malá, Ph.D.


Obchodn akademie n chod denisovo n b e 673

V roce 1994 přiznalo MŠMT absolventům vyššího odborného studia právo používat za svým příjmením označení podle druhu završeného studia:

diplomovaný specialista,

diplomovaný technik,

diplomovaný ekonom,

diplomovaný fyzioterapeut,

diplomovaný ergoterapeut,

diplomovaný správní specialista,

diplomovaný informační specialista,

diplomovaný sociální pedagog.

V roce 1996 přibyl diplomovaný sociální pracovník. Kromě titulu diplomovaný specialista, se tato označení nemají zkracovat.


Pr vn ozna en firmy
Právní označení firmy odborného studia právo používat za svým příjmením označení podle druhu završeného studia:

Zkratka právního označení uvedená před názvem

firmy se čárkou neodděluje.

Příklad:

A. s. Kormorán;, v. o. s. LAGUNA

Právní označení uvedené za názvem firmy se odděluje

čárkou.

Příklad:

Slunečnice, a. s.

RENA, spol. s r. o, Pelhřimov

RENA, s. r. o, Pelhřimov

RENA, s. r. o.


Pou it literatura
Použitá literatura: odborného studia právo používat za svým příjmením označení podle druhu završeného studia:

 • ČSN 01 6910. Úprava písemností zpracovaných textovými editory. Praha: Xerox CR, s.r.o., 2007.

 • Pravidla českého pravopisu. Praha: Pansofia, 1993. ISBN 80-901373-6-9.