Monikuntaliitoksen mahdollisuudet
Download
1 / 12

Monikuntaliitoksen mahdollisuudet - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

Monikuntaliitoksen mahdollisuudet. 12.6.2008 Lahti Arto Koski Erityisasiantuntija. Toimintaympäristön muutospaineet 2010- ja 2020-luvulla ja käytössä olevat ” työkalupakit”. Väestön ikääntymisen kärjistyminen. Valtion kuntapolitiikan painotusten muuttuminen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Monikuntaliitoksen mahdollisuudet' - willa-mack


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Monikuntaliitoksen mahdollisuudet

Monikuntaliitoksen mahdollisuudet

12.6.2008

Lahti

Arto Koski

Erityisasiantuntija


Toimintaympäristön muutospaineet 2010- ja 2020-luvulla

ja käytössä olevat”työkalupakit”

Väestön

ikääntymisen

kärjistyminen

Valtion

kuntapolitiikan

painotusten

muuttuminen

Väestön

muuttoliikkeen

jatkuminen

Kuntien

tehtävät

Kuntien

rahoitus

Demokratia-

vajeen

syveneminen

Kuntien

henkilöstöpulan

lisääntyminen

KUNTA-

LAINEN

Kuntien

palveluiden

organisointi

Kuntien

välinen

yhteistyö

Kansain-

välistymisen

vahvistuminen

Palvelu-

tarpeiden

kasvaminen

Kunta-

liitokset

Kuntien

talouden heikkeneminen

Alueiden

välisen kilpailun

kiristyminen


Monikuntaliitoksen mahdollisuudet

1.

Yhdellä yhdistymisellä

tehdään riittävän

suuri muutos

2.

Muodostetaan kunnasta

ehyt toiminnallinen

kokonaisuus

8.

Tehostetaan maankäyttöä

ja yhdyskuntarakenteen

suunnittelua

7.

Vahvistetaan kunnan

asemaa kilpailla työmark-

kinoilla ammattitaitoisesta

työvoimasta

3.

Tasataan alueellisia

eroja, satunnaisia

vaihteluita ja helpotetaan

kasvun hallintaa

Monikuntaliitoksen

mahdollisuuksia

6.

Puretaan kuntayhtymiä ja

siirretään tehtäviä

kunnan omaksi

toiminnaksi

5.

Tehdään kunnasta

vahvempi toimija

elinkeinopolitiikassa

4.

Ohjataan tehokkaammin

tulojen ja menojen

kehitystä

Tehtävänä on vahvistaa

mahdollisuuksia!

Lähde: Koski, Arto (2008). Monikuntaliitokset.

Taitavasta toteutuksesta hyviin käytäntöihin. s.18

Acta 203. Suomen Kuntaliitto.


Esimerkki kuntaliitosten ”ketjuttamisesta” kaksikuntaliitoksilla

Yhdistymisten lukumäärä on ”kaksikuntaliitoksin” n-1.

Esimerkiksi kymmenen (10) kunnan tapauksessa tarvitaan yhdeksän (9) yhdistymistä:

Vuodet

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

(v. 2007)

AB

CD

EF

GH

IJ

2.

3.

5.

v. 2009

(1 v.)

1.

4.

ABCD

EFGH

6.

v. 2013

(5 v.)

7.

EFGHIJ

8.

v. 2017

(9 v.)

ABCDEFGHIJ

9.

v. 2021

(13 v.)

v. 2025

(17 v.)


Kuntajakoselvitysprosessin eteneminen monikuntaliitoksessa kaksikuntaliitoksilla

6. Toteutusvaihe

3. Selvitysvaihe

5. Valmisteluvaihe

4. Päätöksen-

tekovaihe

2. Esiselvitysvaihe

Kielteinen ratkaisu

1. Tunnusteluvaihe

Luottamushenkilöiden

merkitys korostuu siir-

ryttäessä esiselvitys-

vaiheesta selvitysvaihee-

seen ja siitä edelleen

päätöksentekoon!


Neljän näkökulman kuntajakoselvitysmalli kaksikuntaliitoksilla

1.

2.

Toimintaympäristön

muutospaineet

(arviointi)

Yhdistymisen

perusedellytykset

(selvitys)

Esiselvitys: 1+2

Varsinainen selvitys: 1+2+3+4

4.

3.

Yhdistymisen

toteuttaminen

(sopimus)

Yhdistymisen

tahtotila

(päätös)


Monikuntaliitoksen uhkatekijät kaksikuntaliitoksilla

8.

Ei osata arvioida

muutosten riittävyyttä

tulevaisuutta varten

1.

Jätetään yhdistymisen

perusedellytysten varmis-

taminen liian vähälle huo-

miolle

2.

Tehdään muutoksesta niin

suuri, että sen valmiste-

lusta ja toteutuksesta

tulee liian vaikea

7.

Vaikeutetaan

vastuullista ja hyvää

kuntatalouden hoitoa

3.

Jätetään henkilöstön

muutosjohtaminen

riittämättömäksi

Monikuntaliitoksen

uhkatekijöitä

6.

Vaarannetaan poliittista

yhteisymmärrystä ja

heikennetään sujuvaa

päätöksentekoa

5.

Heikennetään kuntalaisten

vaikuttamishalua ja -mahdol-

lisuuksia ja vieraannutetaan

heitä uudesta kunnasta

4.

Tehdään palvelurakenteiden

yhdistämisestä vaikeasti

ratkaistava ongelma

Tehtävänä on eliminoida

uhkatekijöitä!

Lähde: Koski, Arto (2008). Monikuntaliitokset.

Taitavasta toteutuksesta hyviin käytäntöihin. s. 22.

Acta 203. Suomen Kuntaliitto.


Kuntaliitosten toiseen aaltoon (2010-2013) vaikuttavat tekijät

H.

Moniuntaliitoksiin

liittyvien hyvien

käytäntöjen tarjonta

A.

Paras-hankkeen

eteneminen

B.

Lainsäädännön

muuttuminen

C.

Kokemukset

ensimmäisen aallon

monikuntaliitoksista

G.

Muiden toimintamallien

kokemukset

(yhteistoiminta-alueet)

MONIKUNTALIITOKSET

VUOSINA 2010-2013

E.

Toimintaympäristön

muutospaineiden

realisoituminen

F.

Kuntien maantieteelliset

erityispiirteet

D.

Alueiden välisen

kilpailun kiristyminen

Lähde: Koski, Arto (2008). Monikuntaliitokset.

Taitavasta toteutuksesta hyviin käytäntöihin. s. 45.

Acta 203. Suomen Kuntaliitto.

Kokemukset vuoden 2009

monikuntaliitoksista tulevat

herättämään kiinnostavan

keskustelun, johon myös

media osallistuu innolla!


Kuntaliitoksen ajoittaminen tekijät

toinen aalto

2009 - 2012

2013 - 2016

2017 - 2020

2021 - 2024

2025 - 2028

Rakennemuutosten

tekemisen aikaa

Kovista haasteista

selviytymisen aikaa

Vuonna 2013 alkaa olla viimeisiä

tilaisuuksia strategiseen yh-

distymiseen – sen jälkeen korostuu

kiire ja pakonomaisuus!


Kolme vaihtoehtoista kuntaliitosprosessia tekijät

2008

2008

2009

2009

2010

2010

2011

2011

2012

2012

2013

2013

Selvitys

Selvitys

Valmistelu

Valmistelu

Toteutus

Toteutus

Selvitys

Selvitys

Valmistelu

Valmistelu

Toteutus

Toteutus

Selvitys

Selvitys

Valmistelu

Valmistelu

Toteutus

Toteutus

Ensimmäisen aallon

oppi: Jos on aikaa, niin

valmisteluun on hyvä

varata kaksi vuotta!


Yli 10 000 asukkaalla vuonna 2009 kasvavat kuntaliitoskunnat ja

niiden uudet asukasluvut

Kauhava

(2009) 18 000 as.

Joensuu

(2009) 72 000 as.

Seinäjoki

(2009) 55 000 as.

Jyväskylä

(2009) 125 000 as.

PORI

TAMPERE

Eura

(2011) 21 000 as.

Lappeenranta

(2009) 70 000 as.

Hämeenlinna

(2009) 65 000 as.

Kouvola

(2009) 89 000 as.

Salo

(2009) 55 000 as.

TURKU

Vuodet 2009 ja 2010 näyttävät jo pitkälti

sen, kuinka suuri toisesta aallosta tulee

ja miten oheinen kartta täydentyy vuo-

sina 2010 - 2013!

Raasepori

(2009) 29 000 as.

HELSINKI


 • Arto Kosken viisi (5) yhteenvetoteesiä: ja

 • Kuntajakoselvitys lisää aina tietoa, virittää keskustelua ja helpottaa mielipiteen muodostamista.

 • Ensin on perusteellisen selvittämisen aika ja vasta sen jälkeen on mielipiteen muodostamisen

 • ja päätöksenteon aika. Luottamushenkilöiden rooli korostuu siirryttäessä esiselvitysvaiheesta

 • selvitysvaiheeseen ja siitä varsinaiseen päätöksentekoon.

 • Kun selvitetään strategisen monikuntaliitoksen mahdollisuutta, on välttämätöntä katsoa eteenpäin

 • eli millaisia toimintaympäristön muutospaineita on odottamassa 2010- ja 2020-luvulla.

 • Kuntaliitoksessa on paikallisilla olosuhteilla aina suuri merkitys. Sen vuoksi tarvitaan perusteellinen

 • oma selvitys ja linjaukset siitä, millä tavoin yhdistyminen tulee toteuttaa juuri tässä meidän

 • tapauksessamme.

 • 4. Monikuntaliitoksen etuna kaksikuntaliitokseen verrattuna on se, että sen avulla on mahdollisuus saada

 • aikaan yhdellä kertaa riittävän suuri rakennemuutos. Jos samaan pyritään ketjuttamalla kahden

 • kunnan liitoksia, muutos venyisi monen vuoden mittaiseksi ja se olisi raskas muutosprosessi

 • erityisesti kuntien henkilöstölle.

 • Taitavan yhdistymisen toteutusmalli lähtee siitä, että yhdistymisen etuja vahvistetaan ja yhdistymisen

 • haittoja eliminoidaan hyvin määrätietoisesti ja sillä tavalla saadaan huomattavasti parempi lopputulos

 • kuin niin sanotussa mekaanisessa rutiiniliitoksessa.


ad