1 / 10

Min hund

Min hund. Min hund heter Kofi og er 4 år. Han har bursdag den 24 august. Han er en portugisisk vannhund. Han elsker barn. Han er ikke så glad i vann. Hans venner.

wilda
Download Presentation

Min hund

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Min hund • Min hund heter Kofi og er 4 år. • Han har bursdag den 24 august. • Han er en portugisisk vannhund. • Han elsker barn. • Han er ikke så glad i vann.

  2. Hans venner • Han har en venn som heter Baltus Brun han er en dachs og er veldig masete, men Kofi overlever! Han har også en venn som heter Flora hun er en engelsk setter. De leker nesten aldri sammen:(! Han to venner til,men den ene døde:( og den andre ble sendt på kennel fordi eierne orket ikke å gå tur med hun.Hun som ble sendt på kennel het Sinka. Hun var en Gordon setter. Han andre vet jeg ikke hva slags type det var.den het Billy. Han fikk vann i lungene og døde:( :(

  3. Portugisisk vannhund bilder • ER DE IKKE SØTE?

  4. Man skulle tro......... • Man skulle tro han var en panda*! Han er jo svart og hvit,men han er omvendt. Man skulle tro han var en hunderase som ikke likte vann!

  5. Her ser du bilde av han! Her er lille Kofi Loffen.

  6. Å gå tur.... • Kofi elsker å gå tur.han kunne gått tur hele dagen. Han elsker å løpe. Han pleier å dra VELDIG i båndet når vi går tur.men når vi ser en hund er så opptatt • Av den at godte biten ikke er noe viktig.

  7. Store ting og høye lyder • Kofi er redd for høye lyder. • Foreksempel : Støvsugeren,laste biler. • Han er også redd for ting som er stort. • Foreksempel:hvis du har en sparkesykkel i hånda og går fremmover mot han trekker han bakover.

  8. MAT... • Kofi elsker all slags mat. • Men han liker ikke så godt maten sin. Han får kuler. • Men når han er veldig sulten spiser han. • Det må han vel for å ikke sulte....... • Godte bit hjelper ikke når han ser en hund.... • Men ellers virker det!

  9. Portugisisk vannhund • Vannhund har spesielt gode svømme- og dykkeevner. Rasen var fiskernes uatskillelige venn og arbeidsredskap. Den hadde stort bruksområde, ikke bare under fiske, men også som vakt for å forsvare båt og eiendeler. Mens eieren fisket var hunden oppmerksom, og skulle en fisk slite seg fra kroken eller ut av nettet hoppet hunden i vannet for å fange den, dykket under vannet om så det behøvdes.

  10. SLUTT Hade på bade din gamle sjokolade ser deg i kveld din gamle karamell. • Laget av Lotte Stubdal • Takk for titten!

More Related