1 / 21

Køb en hund!!

Køb en hund!!. Hvis du ønsker at dele tilværelsen med en, som bringer dig avisen uden først at flå sportssektionen ud, så. Køb en hund. Hvis du ønsker at dele tilværelsen med en, som gerne gør sig selv til grin i bar glæde over at se dig, så. Køb en hund.

Download Presentation

Køb en hund!!

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Køb en hund!!

 2. Hvis du ønsker at dele tilværelsen med en, som bringer dig avisen uden først at flå sportssektionen ud, så ...

 3. Køb en hund

 4. Hvis du ønsker at dele tilværelsen med en, som gerne gør sig selv til grin i bar glæde over at se dig, så ...

 5. Køb en hund

 6. Hvis du ønsker at dele tilværelsen med en, som spiser alt hvad du serverer for ham, og som aldrig siger, at det ikke er så godt, som det hans mor lavede, så ...

 7. Køb en hund

 8. Hvis du ønsker at dele tilværelsen med en, som altid er villig til at gå tur uanset tidspunkt, og gå ligeså længe som du ønsker, og hvorhen du end vil, så ...

 9. Køb en hund

 10. Hvis du ønsker at dele tilværelsen med en, som aldrig rører fjernkontrollen, som ikke interesserer sig for fodbold, og som altid vil side sammen med dig, når du ser romantiske film, så ...

 11. Køb en hund

 12. Hvis du ønsker at dele tilværelsen med en, som altid har lyst at gå i seng med dig bare for at varme dine fødder, og som du bare kan skubbe ned hvis han snorker, så ...

 13. Køb en hund

 14. Hvis du ønsker at dele tilværelsen med en, som aldrig kritiserer hvad du gør, og som er ligeglad med om du er pæn eller grim, så ...

 15. Køb en hund

 16. Hvis du ønsker at dele tilværelsen med en, for hvem det er ligegyldigt om du er tyk, tynd, ung eller gammel, så ...

 17. Køb en hund

 18. Hvis du ønsker at dele tilværelsen med en, som mener, at alt du siger, er specielt rettet til ham, og at det er virkelig værd at lytte til, og som elsker dig betingelsesløst, så ...

 19. Køb en hund

 20. Men, på den anden side, hvis du hellere vil dele tilværelsen med en, som aldrig kommer, når du kalder, ignorerer dig totalt når du kommer hjem, efterlader hår alle vegne, render omkring hele natten og kun kommer hjem for at spise og sove, og i det hele tager lader som om, at din eksistens udelukkende er til for at behage ham, så ...

 21. Så min kære, køb en kat! Du troede nok, at jeg talte om MÆND, gjorde du ikke?

More Related