charakterystyka po arowa imp 1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA IMP - 1 PowerPoint Presentation
Download Presentation
CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA IMP - 1

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 6

CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA IMP - 1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 157 Views
 • Uploaded on

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE ZAKŁADU PRACY Wymagania ochrony p.poż. zakładu pracy. CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA IMP - 1. Klasa odporności pożarowej Uwzględniając rodzaj zastosowanej konstrukcji należy stwierdzić, iż pawilony „A” i „B” spełniają wymagania w zakresie klasy odporności pożarowej.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA IMP - 1


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
charakterystyka po arowa imp 1

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE ZAKŁADU PRACY

Wymagania ochrony p.poż. zakładu pracy

CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA IMP - 1

 • Klasa odporności pożarowej

Uwzględniając rodzaj zastosowanej konstrukcji należy stwierdzić,

iż pawilony „A” i „B” spełniają wymagania w zakresie klasy odporności pożarowej.

 • Gęstość obciążenia ogniowego

W pomieszczeniach technicznych przyjmuje się, średnią gęstość obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2.

 • Strefy pożarowe

Kompleks pawilonów „A” i „B” z uwagi na brak wydzieleń pożarowych

należy zaliczyć do jednej strefy pożarowej o łącznej pow. 11800m2

charakterystyka po arowa imp 2

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE ZAKŁADU PRACY

Wymagania ochrony p.poż. zakładu pracy

CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA IMP - 2

 • Kategoria zagrożenia ludzi

W całym kompleksie budynków występują pomieszczenia

zaliczone do różnych kategorii zagrożenia ludzi i tak: ZL I (aula), ZL II

(sale chorych w Klinikach szpitalnych), ZL V ( pokoje hotelowe w pawilonie „A”)

oraz ZL III (pomieszczenia biurowe i laboratoryjne).

 • Oddzielenia pożarowe

Cały kompleks budynków będący jedną strefą pożarową nie posiada

z wyjątkiem trzech elementów, żadnych oddzieleń przeciwpożarowych. Klatka

schodowa szczytowa w pawilonie „A” jest wydzielona na VIII piętrze

drzwiami klasy odporności ogniowej EI60, natomiast na piętrach VI i VII drzwiami EI30.

Przepusty instalacyjne w miejscach przejść nie posiadają zabezpieczenia

w klasie odporności ogniowej wymaganej dla stropów.

charakterystyka po arowa imp 3

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE ZAKŁADU PRACY

Wymagania ochrony p.poż. zakładu pracy

CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA IMP - 3

 • Warunki ewakuacji

Ewakuacja z każdej kondygnacji odbywa się klatkami schodowymi. Brak

wydzielenia klatek schodowych skutkuje wydłużeniem dojść (dróg) ewakuacyjnych

od wyjścia z pomieszczenia do wyjść prowadzących bezpośrednio na zewnątrz

obiektów. Należy w zasadzie przyjąć, iż z każdego pomieszczenia zlokalizowanego

na innej niż parter kondygnacji (budynek „A”) długość dojścia ewakuacyjnego

przekracza wartość określoną w stosownych przepisach.

Uwaga:

Podczas użytkowania obiektów należy przestrzegać następujących zasad

- na drogach ewakuacyjnych zabrania się stosowania materiałów łatwo zapalnych,

toksycznych, łatwo topliwych, wydzielających substancje szkodliwe i kapiących pod wpływem temperatury jako elementów wystroju wnętrz.

- zapewnić min. szerokość drogi ewakuacyjnej tj.140cm.

W budynku „A” (część wysoka) obie klatki schodowe posiadają system oddymiana (wykorzystano okna na ostatniej kondygnacji), uruchamiany czujkami dymu bądź ręcznie.

charakterystyka po arowa imp 4

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE ZAKŁADU PRACY

Wymagania ochrony p.poż. zakładu pracy

CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA IMP - 4

 • Instalacja hydrantowa wewnętrzna

Na wewnętrznych instalacjach wodociągowych zamontowano

wewnętrzne hydranty przeciwpożarowe o śr. 52mm. wyposażone

w węże elastyczne wraz z prądownicami.

Instalacja zasilana jest z lokalnej hydroforni.

Hydranty zlokalizowano na korytarzach każdej kondygnacji

i w okolicach klatek schodowych oraz oznakowano w sposób

widoczny znakami przeciwpożarowymi zgodnie z PN-92/N-01256/01.

 • Instalacja hydrantowa zewnętrzna

Na terenie obiekt brak instalacji hydrantów zewnętrznych.

charakterystyka po arowa imp 5

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE ZAKŁADU PRACY

Wymagania ochrony p.poż. zakładu pracy

CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA IMP - 5

 • System sygnalizacji alarmu pożaru

W obiekcie zastosowano system automatycznej

sygnalizacji pożaru produkcji austriackiej firmy „SCHRACK”.

W skład systemu wchodzi centrala alarmowa typu BMZ – MAXIMA

(zlokalizowana na portierni „A”) oraz linie dozorowe z przyciskami pożarowymi

tzw. Ręcznymi Ostrzegaczami Pożarowymi, (ROP)

oraz następującymi rodzajami czujek:

- temperatury

- dymu ( jonizujące lub optyczne)

System jest połączony z KM PSP w Łodzi (tzw. monitoring pożarowy).

System chroni przede wszystkim ciągi komunikacyjne oraz wybrane pomieszczenia na parterze i w piwnicy części wysokie tj. budynek „A” oraz ciąg komunikacyjny na parterze i oraz wybrane pomieszczenia w części „B”

charakterystyka po arowa imp 51

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE ZAKŁADU PRACY

Wymagania ochrony p.poż. zakładu pracy

CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA IMP - 5

Plany poprawy warunków bezpieczeństwa pożarowego IMP

W roku 2009 planuje się wykonanie następujących prac (dot. budynku „A”):

wykonanie ściany oddzielenia pożarowego wydzielającej pod względem

pożarowym budynek „A” od „B”

wydzielenie pożarowe klatek schodowych (ściany i drzwi przeciwpożarowe)

wykonanie nowej i pełnej instalacji sygnalizacji alarmu pożaru

wykonanie instalacji zabezpieczającej przed zadymieniem poziome

i pionowe drogi ewakuacyjne (klatki schodowe i korytarze)

wykonanie nowej instalacji hydrantów wewnętrznych wraz z modernizacją

źródła zasilania ( hydrofornia)