Download
kotimaisten arvopaperimarkkinoiden haasteet n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kotimaisten arvopaperimarkkinoiden haasteet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kotimaisten arvopaperimarkkinoiden haasteet

Kotimaisten arvopaperimarkkinoiden haasteet

75 Views Download Presentation
Download Presentation

Kotimaisten arvopaperimarkkinoiden haasteet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kotimaisten arvopaperimarkkinoiden haasteet Sari Lounasmeri 6.9.2012

 2. Yritysten kasvuputki jaoman pääoman -ehtoinen rahoitus Työpaikkojen lukumäärä Kansainvälisetpääomamarkkinat Nasdaq OMX Helsinki 1000 100 10 Pörssilistautuminen Kotimainenmonenkeskinenmarkkinapaikka, First North Pääomasijoittajat Bisnesenkelit Omistajayrittäjä, (julkinen) siemenrahoitus Aika

 3. Yritykset kasvuputken alussa • Startup –sektori piristynyt -> haaste kuinka pidetään osa yrityksistä Suomessa (ettei myydä ulkomaisille) • Startup = ”kasvuyritys, nopean exitin yritys” • Julkinen rahoitus vallitsee, yksityistä rahaa vähän • Tekes, Finnvera, Teollisuussijoitus • Yritystuet vs. verotuet?

 4. Kasvukannusteita • Hallitus päätti maaliskuun kehysriihessä verokannusteista / voimaan 2013? • Uusien yritysten perustajille -> sijoitetun pääoman hankintameno-olettama 50 % • Bisnesenkeleille -> sijoitetusta pääomasta oikeus vähentää 50 % ko. vuoden pääomatuloista • Tutkimus&kehitys-verokannuste (oikeus vähentää t&k-henkilöstön palkkakuluja) • Innovaatiotoiminnan verokannuste (tulossa myöhemmin)

 5. Pörssilistautumiset Pohjoismaissa 2012: Scanfil (01/12) ja Sotkamo Silver (07/12) First North Lähde: Nasdaq OMX

 6. Pörssin päälista ja monenkeskinen markkinapaikka EU-lainsäädännössä eritelty • Säännelty markkina = vanhat pörssit = pörssin ”päälista” = EU-sääntely • Monenkeskiset markkinapaikat = uudet kauppapaikat, joissa kevyempi sääntely (pitkälti kansallinen sääntely) • Monenkeskiset markkinapaikat kuten First North, joille yhtiö hakeutuu itse kaupankäynnin kohteeksi • Markkinapaikat, joihin ei listauduta vaan jotka käyvät kauppaa oma-aloitteisesti yhtiöiden osakkeilla / arvopapereilla

 7. Yhtiöt ja listautumiset • Monenkeskinen markkinapaikka First North • 2 yhtiötä: SAV-rahoitus ja Zeeland • Pörssilista • 123 yhtiötä • 2012 listautuivat Scanfil ja Sotkamo Silver • 2011 ei listautumisia • 2010 Tikkurila • 2009 Aktia ja Talvivaara • Viimeisin uuden yhtiön (ei aikaisempaa listausta) listausanti = SRV 2007

 8. Miksi listautua? • Rahan tarve • ”kasvutavoitteiden rahoittaminen” • EK:n kyselytutkimuksen (2010) mukaan suurin osa yrityksistä on jo ”sopivan kokoisia”, ei kasvuhalukkuutta • Asenneilmapiiri (halukkuus riskinottoon) • Kasvuun kannustaminen (verotus?) • Vaihtoehtona velkarahoitus • Finanssikriisin seurauksena sääntely kiristyy, luotonsaanti vaikeampaa -> arvopaperimarkkinoita tarvitaan • Yrityksen taserakenne: vieras pääoma vs. oma pääoma

 9. Toimenpiteet listautumisten edistämiseksi • Monenkeskisen markkinapaikan hyödyntäminen • Tietämys ja asenteet • Listautujan käsikirja (yhtiöt) • Talousosaaminen (yksityissijoittajat) • Arvopaperimarkkinalainsäädäntö • Ei kansallista lisäsääntelyä • Verotus • Stadighin työryhmän ehdotukset, mm. listaamattomien ja listattujen erilainen osinkoverokohtelu -> listaamattomien kohtelun ulottaminen First Northille

 10. Toimivan markkinapaikan edellytykset • Tarvitaan sijoittajia (eläkealan konsolidoituminen ongelma, kotitalouksia aktivoitava) • Tarvitaan sijoituskohteita (yritysten kasvuhalukkuuden puute ongelma) • Tarvitaan sopivat lainsäädännölliset puitteet (arvopaperimarkkinalaki, verotus ym.)

 11. Tarvitaanko listautumisia • Kaikkien yhtiöiden ei tarvitse listautua, pörssilistautuminen ei ole itsetarkoitus • Kuitenkin listautumisten puute on yksi mittari, joka kertoo pääomamarkkinoiden toimivuudesta • Listautumisen vaihtoehtona yleensä myynti (ulkomaiselle) pääomasijoittajalle tai teolliselle sijoittajalle • Yrityksen omistajien kansallisuus vaikuttaa epäsuorasti pääkonttorin sijaintiin, työpaikkoihin, investointeihin ym.

 12. Kotitaloudet sijoittajina • Pankkitileillä lähes 80 mrd € • Osakkeissa noin 27 mrd € 820 000 osakesäästäjää eli noin 15 % suomalaisista sijoittaa pörssiosakkeisiin Suomalaiset kotitaloudet omistavat Helsingin Pörssin markkina-arvosta noin 20 % • Rahastoissa noin 15 mrd € 700 000 rahastosäästäjää • Suomessa sijoittajan ja pörssiosakkeiden verotus melko ankaraa, useissa maissa verokannusteita sijoittajille, erityisesti pienempiin kasvuyhtiöihin sijoittaville

 13. Kotitalousomistajien määrä

 14. Kotitalouksien omistusosuus Kotitalouksien suora omistusosuus on laskenut hieman: kesä 2011 20,5 %, kesä 2012 19,5 %, johtunee veromuutoksista (perustettu sijoitusyhtiöitä)

 15. Lähitulevaisuuden näkymät • Pankkirahoituksen kiristyminen • Tarve toimiville kotimaisille rahoitusmarkkinoille • First Northin esiinnostaminen • Jvk-markkinoiden kehittäminen • Tai tytäryhtiötalous? • Markkinapaikan kilpailukyky • Hallintarekisteröinnin salliminen? • Transaktiovero? • Mihin Suomi tarvitsee pörssiä?

 16. Pörssin merkitys? • Rahoitusmarkkinoiden toimivuus ei saa olla este kasvulle • Suomi tarvitsee kasvua, työpaikkoja ja verotuloja, kasvu lähtee yrityksistä • Kasvuhaluisilla yhtiöillä oltava mahdollisuus hakea oman pääoman ehtoista rahoitusta arvopaperimarkkinoilta • Kaupankäynti ei ole tärkeintä, pääoman saatavuus (listautumiset, osakeannit) on

 17. Suomen Pörssisäätiö1985 - Tehtävänä arvopaperisäästämisen edistäminen ja arvopaperimarkkinoiden kehittäminen Riippumaton aatteellinen säätiö Toiminta rahoitetaan säätiön omistaman Pörssitalon vuokratuotoilla