ntnu innovasjonssenter konsept og id fase n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
NTNU Innovasjonssenter Konsept- og idéfase

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

NTNU Innovasjonssenter Konsept- og idéfase - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

NTNU Innovasjonssenter Konsept- og idéfase. Presentasjon fra arbeidet 2012. Mål for arbeidet. Det overordnete målet i arbeidet med utvikling av et framtidig innovasjonssenter er å skape et internasjonalt anerkjent senter for akselerert innovasjon

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'NTNU Innovasjonssenter Konsept- og idéfase' - weylin


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ntnu innovasjonssenter konsept og id fase
NTNU InnovasjonssenterKonsept- og idéfase

Presentasjon fra

arbeidet

2012

m l for arbeidet
Mål for arbeidet

Det overordnete målet i arbeidet med utvikling av et framtidig innovasjonssenter er å

skape et internasjonalt anerkjent senter for akselerert innovasjon

i samarbeid mellom akademia, næringsliv, offentlige og private utviklingsaktører.

Viktige delmål er å:

 • Gjøre Midt-Norge best i Norge til å «sette kunnskap i arbeid»
 • Skape en felles «inngangsdør» for hele kunnskapsmiljøet i Trondheim
  • for kunnskapsintensivt næringsliv; regionalt, nasjonalt og internasjonalt
  • for forskning, undervisning og studenter
  • i inngrep med store satsinger for å løse globale utfordringer
 • Bli internasjonalt ledende innen kompetanse på innovasjon som prosess og som fenomen.
organisering
Organisering

Prosjekteier Prorektor Johan Hustad

Prosjektledelse Prosjektdirektør Inge Fottland

Sekretariat Thorleif Eriksen, Faveo Prosjektledelse AS Tone Merethe Aasen, NTNU Samfunnsforskning AS

Camilla Prytz, rektors stab for nyskaping, NTNU

Referansegruppe

- leder Bente A Ingebrigtsen, NTNU Samfunnsforskning AS

- medlemmer Karl Klingsheim, TTO/NTNU

TorkelYstgaard/Randi Torvik, SIVA Jon Uthus, NHO

Berit Rian, Næringsforeningen i Trondheim

Sigmund Kvernes, SINTEF

Børge Beisvåg, Strategisk næringsplan i Trondheimsregionen

SnorreGlørstad, Trondheim kommune

EspenGressetvold, HiST, avdeling TØH

ArildSmolan, HiSTMonica Rolfsen, NTNU IØT

id og konseptfase mandat for sekretariat og referansegruppe
Idé og konseptfase: Mandat for sekretariat og referansegruppe

Sekretariat / referansegruppe skal gjennomføre en prosess som grunnlag for fastsettelse av konsept for et Innovasjonssenter. Prosessen omfattet:

 • Kartlegging og beskrivelse av aktuelle interessenters behov og mulige roller ift. Innovasjonssenteret, med fokus på eksterne interessenter.
 • Evaluering av vellykkede internasjonale konsepterfor innovasjons-/framtidssenter opp mot interessentenes behov
 • Etablering av en ambisiøs visjon for Innovasjonssenteret
 • Begrunnet beskrivelse av forslag til konsept, med anbefaling om veien videre.
trondheim verdens beste sted sette kunnskap i arbeid
Trondheim – verdens beste sted å sette kunnskap i arbeid

«Tiltrekning – Tilgang – Akselerasjon»

Senteret skal representere et nasjonalt innovasjonsløft for privat og offentlig sektor gjennom å:

 • tiltrekkekunnskapsrike mennesker og spennende næringsliv, og bidra til at de blir værende
 • gi tilgang til den beste kompetansen, uavhengig av hvor den befinner seg
 • akselerereinnovasjonsprosesser
hvem ble spurt
Hvem ble spurt?

Oppsummering av informasjonsinnhentingen

elementer i et innovasjonssenter
Elementer i et Innovasjonssenter

Et spennende fremtidshus – og et utstillingslokale for forskning

tematiske satsingsomr der
Tematiske satsingsområder?

F.eks. demografiutfordringen - helse og omsorg

F.eks. storbyenes utfordringer

F.eks. klimautfordringen

nytt innovasjonssenter
Nytt innovasjonssenter
 • Mulighetsrapport ferdigstilt
 • Møter med noen aktuelle bygg-ansvarlige foretatt
 • O- sak forelagt NTNU styret
 • NTNUs eiendomsavdeling jobber med rammesøknad, reguleringsplan og finansielle muligheter
 • Intensjonsavtale med HIST på plass
 • Studenter på arkitekturkurset trippel arkitektur har laget tolkninger og skisser som grunnlag for videre arbeid
 • Videre prosess
  • Skaffe «leietakere og bygg-ansvarlig»
  • Konseptutvikling sammen med interessenter
  • Styresak på NTNU i desember
fremover i relasjon til elgsetergt
Fremover i relasjon til Elgsetergt.
 • Innovasjonssenteret
  • Konseptstudie sammen med eksterne interessenter
  • Ekstern finansiering. eierskapsmodeller og økonomi
  • Byggansvarlig og organisering
  • Operasjonalisering
 • Studentersamfunnet
  • Arkitektur, kunst, musikk
  • Del av vedtatt Campusplan
  • Skisse-/Idestadiet - Gruppe i arbeid blant brukere og eiere
 • Campusutvikling
  • Nye initiativ! Må da evt. se på nytt med muligheter inkl Entra, TA-bygget, Sorgenfri etc som kan få større betydning for NTNU.
  • Presisere styrevedtaket om to-campusløsning