ERP KONSEPT EĞİTİMİ - PowerPoint PPT Presentation

elise
erp konsept e t m n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ERP KONSEPT EĞİTİMİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ERP KONSEPT EĞİTİMİ

play fullscreen
1 / 16
Download Presentation
ERP KONSEPT EĞİTİMİ
210 Views
Download Presentation

ERP KONSEPT EĞİTİMİ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ERPKONSEPT EĞİTİMİ

 2. ERP Nedir? ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) Birçok işletme fonksiyonunu ve bölümünü bir birine bağlayan, bilgiye hızlı ve anında erişmeyi mümkün kılan, bütünleştirilmiş işlem yapmayı sağlayan bir yazılım paketidir. ERP’nin üretim uygulamaları MRP II’nin fonksiyonelliğine benzerdir. Buna ilave olarak ERP sisteminde; İnsan Kaynakları, Satın alma, Üretim, Satış, Kalite Yönetimi, Bakım Yönetimi, Karar Destek uygulamaları ve Doküman Yönetimi işletme içindeki diğer sistemlerle bütünleştirilmiştir.

 3. ERP’nin Özü ERP sistemin özü tek kapsamlı bir veri tabanıdır. Bu veri tabanı bütün verileri toplar ve bir işletmenin fonksiyonları aracılığıyla gerçekleştirilen bütün işletme faaliyetleri ve bu faaliyetleri yapmak için kullanılan ERP modüllerine veri beslemesi yapar. ERP sisteminde veri üretildiği yerde ilgili birim tarafından sisteme bir kez girilir. ERP sistemine yeni bir veri girildiğinde ilgili bilgi otomatik olarak güncellenir.

 4. ERP Ne Değildir? Tüm işlemlerinizi tek tuşla yapabileceğiniz bir program İşlemlerinizi eskisinden daha hızlı yapmanızı sağlayacak bir program Bir otomasyon programı, muhasebe programı ya da stok takip programı Size her türlü esnekliği sağlayacak bir program

 5. ERP’nin Tarihçesi BOM MRP MRPII ERP ERPII 1960 1970 1980 1990 2000+

 6. Onay Fatura/Sipariş Karşılaştırma Ödeme Onay Kalite Kontrol Sonucu Ödeme Vade Bilgisi Satınalma Talebi Ödeme Yapıldı Bilgisi Ambar Giriş Bilgisi Ambar Giriş Bilgisi Neden ERP? (1) Satınalmanın günlük operasyonel işlerinde bilgi / onay akışı Üst Yönetim Satınalma Kalite Muhasebe Planlama Ambar

 7. Neden ERP? (2) Periyodik olarak bölümler birbirlerinden rapor talep ederler Üst Yönetim Satınalma Kalite Muhasebe Planlama Ambar

 8. Neden ERP? (3) Periyodik olarak üst yönetim bölümlerden raporlar talep eder Üst Yönetim Satınalma Kalite Muhasebe Planlama Ambar

 9. Neden ERP? ERP Öncesi Kurumlarda Yaşanan Sorunlar Kurum içerisinde veriler farklı platformlarda tutulduğundan dolayı Bu platformların sürekli birbirlerini güncellemesi ihtiyacı doğmaktadır. Bu platformlarda verilerin birbiri ile uyum problemleri olmaktadır Üst yönetimin farklı birimlerden aldığı raporlar tutarsız olabilmektedir Eksik / yanlış bilgilendirme vakaları daha yoğun yaşanmaktadır.

 10. Neden ERP? Benim bilgim kavramı tarih oluyor ORTAK KURUM BİLGİSİ Artık HERŞEY BİZİM

 11. ERP’nin Kurumları Zorlayan Yönleri? Ortak kurum bilgisi ile bir noktadaki hata herkesi etkilemektedir. (SAS olmazsa depo görevlisi malzeme girişi yapamaz, girdi kalite kontrol yapılamaz, tedarikçi faturası sipariş eşleştirilemez vb. gibi) Tam bir veri disiplini gerektirdiğinden son kullanıcının şikayet etmesine sebep olabilmektedir. (Eskiden girilmeyen verilerin girilme zorunluluğu, ya da geç girilen verilerin anlık girilme zorunluluğu doğabilmektedir)

 12. ERP Projeleri Neden Zordur? ERP’ye geçiş, yeniden yapılanma, kısaca kurumun tüm alışkanlıklarını ve iş yapış yöntemlerini yeniden gözden geçirmesi anlamına gelir. Alışkanlıklardan vazgeçilmesi zordur. ERP geçişlerinde alınan kararlar bir kişiyi ya da bir bölümü etkilemez. Her şey her şeyle ilişkilidir ve bu etkiler proje sürecinde daha fazla hissedilir. İşleyişteki kopukluklar, uyumsuzluklar genelde ERP geçişlerinde ortaya çıkar. Problemler ERP ile alakalı olmasa da sebep olarak ERP yazılımı gösterilebilir.

 13. ERP Projeleri Neden Zordur? Her bölüm / kişi kendi isteklerini öncelikler sırasında tepede görmek ister. Kurumun önceliklerini belirlemede bölümler / kişiler arasında çatışma görülebilir Uzun bir süreçte adım adım değişimler olmaktadır. Gelişimin uzun bir sürece yayılması motivasyon eksikliğine sebep olabilmektedir. Son kullanıcı bazında alışkanlıklardan kaynaklanan değişim dirençleriyle çok zaman karşılaşılmakta, eskiye benzetme istekleri ve ümidi yeniden memnuniyetsizliği gündeme getirmektedir.

 14. ERP Projelerinde En Önemli Başarı Faktörleri Üst yönetimin desteği, Etkin proje yönetimi, Yoğun kullanıcı eğitimi, İyi bir bilgi teknolojileri ve veri iletişim alt yapısı, ERP’yi bir işletme çözümü ve iyi bir değişim aracı olarak görmektir.

 15. ERP Projelerinden Beklenen Faydalar ERP sisteminden sağlanan faydalar bir işletmeden diğerine farklılık göstermektedir. Uzun dönemde birimlerde çıkarılan gereksiz raporların ve birimler arası yazışma trafiğinin önlenmesi nedeniyle, önemli ölçüde kağıt tasarrufu, işleri yapmak için kullanılan zamanda önemli ölçüde azalma ve bunun sonucu olarak birimlerde çalışan sayısında azalma sağlanabilir. ERP sisteminin diğer önemli bir faydası süreç iyileştirmedir. Çünkü, ERP sisteminin uygulanması esnasında bütün iş süreçleri yeniden gözden geçirilmekte, veri akışları yeniden düzenlenmekte ve işletmenin daha etkin bir şekilde işleyişi için gerekli tedbirler alınmaktadır.

 16. ERP Anatomisi