Robeco Visie 2011 - PowerPoint PPT Presentation

robeco visie 2011 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Robeco Visie 2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Robeco Visie 2011

play fullscreen
1 / 35
Robeco Visie 2011
107 Views
Download Presentation
wes
Download Presentation

Robeco Visie 2011

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Robeco Visie 2011 Roderick Munsters Ronald Doeswijk 6 januari 2011 Beursplein 5

 2. Programma • Terugblik • Capita selecta: • langetermijn inflatierisico’s • obligatiebeleggingen vragen om andere aanpak • uitdagingen bij pensioenfondsen • verwachtingen eurozone • Wereldeconomie • Financiële markten • Vragen

 3. Crisis hopping

 4. 2010

 5. Rendementen per beleggingscategorie (EUR; totaalrendement) • Commercieel onroerend goed wereldwijd +30% • Aandelen wereldwijd +21% • Grondstoffen +17% • High yield bedrijfsobligaties (hedged) +15% • AEX +9% • Investment grade bedrijfsobligaties (hedged) +7% • Staatsobligaties (hedged) +4% • Kas +1%

 6. AEX histogram (1900-2010)

 7. Fonds Robeco vindt zijn weg terug omhoog • Inclusief dividenden • Gemiddeld jaarrendement 8,4%

 8. Aandelenbeleggers hebben 2008 achter zich gelaten

 9. Inflatoire tendensen aan de horizon • QE2 • Schaarsten in overvloed: grondstoffen en voedsel • Vergrijzing; na 2015 top in arbeidsaanbod • Consumenten prijzen in Euro-gebied boven 2%

 10. Fixed income: benchmark “huggers” beware… The income cushion is defined by benchmark yield divided by benchmark duration Source: Barclays

 11. There are so many opportunities elsewhere Source: Barclays

 12. Pensioenen in Nederland • Rendementen meer dan hersteld • Lage rentes om de banken te helpen hebben dekkingsgraden onder druk gezet, oplopende rentes zorgen inmiddels voor verlichting • Dubbel vergrijzing vraagt om flexibiliteit in arrangementen • Pensioenfondsen moeten de beleggingsruimte behouden en benutten; alleen dan zijn lange termijn ambities waar te maken.

 13. Opslag tienjaarsrentes ten opzichte van Duitsland

 14. Vier criteria voor een succesvolle muntunie • Mogelijke score: 0, ½, 1 • arbeidsmobiliteit door de hele unie (0) • open kapitaalmarkten en prijs- en loonflexibiliteit door de hele unie (1/2) • ‘A risk sharing system such as an automatic fiscal transfer mechanism’ (0) • vergelijkbare positie in conjunctuurcyclus maakt ‘one size fits all’ monetair beleid mogelijk (0) • Score: ½ uit 4

 15. Omgekeerd: voorwaarden voor een euro-redding zonder herstructurering • aanhoudende steun (ECB, bail-outs) zonder betekenisvolle inflatie of twijfels over Duitse solvabiliteit  • aanhoudende acceptatie saneringsbeleid en verlies soevereiniteit onder bevolking probleemlanden/  • betekenisvolle economische hervormingen (vooral van de arbeidsmarkt)  • stabilisatie van huizenprijzen in landen als Spanje om zorgen bankensector te verminderen  • aanhoudende politieke wil Duitsland en Frankrijk tot behoud euro gedekt door Duitse Hooggerechtshof • Conclusie: aan tenminste 2 van de 5 voorwaarden wordt nu niet voldaan.

 16. Basisscenario euro in 2011 • Doormodderen is het meest waarschijnlijk: • uitbreiding (verdubbeling)/permanent maken veiligheidsnet biedt lucht • kwantitatieve verruiming ECB eveneens • herstructurering probleemlanden (partial default binnen EMU) moeilijk te vermijden, maar niet in 2011 • politieke steun in solide eurolanden (waaronder Nederland) is vereist

 17. Wereldeconomie • Wereldeconomie zit nog in het herstelproces van de zware recessie van 2008/2009, herstel zet voort omdat: • producentenvertrouwen in bijna alle markten hoog

 18. Producentenvertrouwen blijft op verdere groei wijzen

 19. Wereldeconomie • Wereldeconomie zit nog in het herstelproces van de zware recessie van 2008/2009, herstel zet voort omdat: • producentenvertrouwen in alle markten hoog • arbeidsmarkt laat voortdurend herstel zien

 20. Amerikaanse arbeidsmarkt

 21. Wereldeconomie • Wereldeconomie zit nog in het herstelproces van de zware recessie van 2008/2009, herstel zet voort omdat: • producentenvertrouwen in alle markten hoog • arbeidsmarkt laat voortdurend herstel zien • schuldafbouw van consument gaat verder maar raakt de consumptiegroei niet omdat spaarquotes gestabiliseerd zijn

 22. Amerikaans consumentenkrediet bodemt

 23. Wereldeconomie • Wereldeconomie zit nog in het herstelproces van de zware recessie van 2008/2009, herstel zet voort omdat: • producentenvertrouwen in alle markten hoog • arbeidsmarkt laat voortdurend herstel zien • schuldafbouw van consument gaat verder maar raakt de consumptiegroei niet omdat spaarquotes gestabiliseerd zijn • releveraging in bedrijfsleven, balans bulkt van het geld • opkomende markten groeien stug door

 24. 2011 2010

 25. Bevolkingssamenstelling en waardering Amerikaanse aandelen

 26. Fusie- en overnamemarkt kan verrassen in 2011 BRON: BLOOMBERG, ROBECO

 27. Cyclische argumenten pleiten voor aandelen • Gematigde groei is niet slecht voor aandelen: de arbeidsmarkt verbetert maar geen dreiging van loonkosteninflatie en ruim monetair beleid houdt aan • Winstgroei zet door, laag dubbelcijferige winstgroei ligt in het verschiet • M&A kan wel eens verrassen • Hoewel waardering neutraal is, wijzen bedrijfsobligaties nog steeds op een bovengemiddelde risicopremie • Rendementsverwachting ligt tussen de 5% en de 15%

 28. Renteopslagen bedrijfsobligaties (Verenigde Staten)

 29. Staatsobligaties: waarschijnlijk nog te vroeg voor verdere rentestijging

 30. Opkomende markten: aantrekkelijk maar de turbo is er af

 31. Thema’s en sectoren • Cyclische aandelen hebben in 2010 de markt verslagen, de vooruitzichten blijven bovengemiddeld goed: • nog te vroeg voor een defensieve positionering binnen de aandelenportefeuille omdat economische cyclus nog niet ver gevorderd is • cyclische fondsen hebben extra profijt van de groeiende globale middenklasse • waardering is doorgaans enigszins aan de hoge kant maar niet zo hoog dat het een belemmering vormt voor de opgaande trend

 32. Samenvattend • Gematigde economische groeipad zet zich in 2011 voort • Inflatierisico's beperkt (in 2011(!)) • Gematigde groei is goede omgeving voor aandelen, zie 2010 • Risicovollere beleggingscategorieën en cyclische thema's zijn aantrekkelijke accenten in de portefeuille

 33. Samenvatting van visie op financiële markten TOENEMENDE KRIMP AFNEMENDE KRIMP TOENEMENDE GROEI AFNEMENDE GROEI TOP ECONOMIE 2011 2010 BODEM ECONOMIE AANDELEN ONROEREND GOED CREDITS, HIGH YIELD ROBECO, (ACTIVE QUANT) EMERGING MARKETS NATURAL RESOURCES, CONSUMER TRENDS, INFRASTRUCTURE (ROLINCO) PROPERTY EQUITIES HIGH YIELD, INVESTMENT GRADE CORPORATE BONDS 34