visie op taalleren n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Visie op taalleren PowerPoint Presentation
Download Presentation
Visie op taalleren

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 9
Download Presentation

Visie op taalleren - PowerPoint PPT Presentation

amal
135 Views
Download Presentation

Visie op taalleren

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Taal leren is voor een groot deel een natuurlijke ontwikkeling. Mensen leren vanzelf taal, behalve bij leren lezen en schrijven. Een brede visie op taal gaat uit en bouwt voort op een natuurlijke ontwikkeling, volgens het principe: Visie op taalleren De boom wordt hoe langer hoe dikker

  2. Natuurlijke Taalverwerving

  3. 3 principes van taal leren • Kinderen doen het zelf • Ze doen het zonder instructie of explicitering van de taalregels • Ze doen het in interactie met een rijke taalomgeving

  4. In de klas • Leerling hebben de taal niet nodig • Taalaanbod is gefragmenteerd (methode, rooster, etc..) • Interactie ? • Rijke taalomgeving ?

  5. Geletterdheid • autonoom en adequaat handelen in talige situaties • genieten van taal en de culturele kant van taal kunnen waarderen • toegang bieden tot de academische wereld van school en beroep

  6. Communicatief TAAL Affectief Cognitief

  7. Smal Boek doorwerken Taal is foutloos schrijven en vragen bij teksten beantwoorden Vaardigheidsoefeningen zijn doel op zich Zonder context Alleen het vak Nederlands/Engels … METHODE IS LEIDEND Breed Boek een van de bronnen Taal is geletterdheid Vaardigheidsoefeningen zijn onderdeel van groter geheel Contextrijk Verbonden met andere vakken … LEREN IS LEIDEND Taal in de klas

  8. VAN Alleen het boek Productgericht werken toetsen om te selecteren LEERSTOF CENTRAAL NAAR Boek is een van de bronnen Proces- en productgericht werken taalcompetenties ontwikkelen leren zichtbaar maken werken met leerlijnen anders toetsen en beoordelen LEREN CENTRAAL De docent

  9. Van Volgen Consumeren Leerling werkt van cijfer naar cijfer Naar Meesturen Participeren Leerling weet waar hij/zij mee bezig is Leerling weet hoe hij/zij ervoor staat Leerling weet hoe hij/zij beter kan worden De leerling