alergiczny nie yt nosa n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Alergiczny nieżyt nosa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Alergiczny nieżyt nosa - PowerPoint PPT Presentation


 • 257 Views
 • Uploaded on

Alergiczny nieżyt nosa. Violetta Łapko Zakład Alergologii Klinicznej Pomorskiej Akademii Medycznej. Definicja. Alergiczny nieżyt nosa. zespół objawów klinicznych wywołanych przez IgE-zależną reakcję zapalną bł. śluzowej nosa na alergen. wyciek wodnistej wydzieliny.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Alergiczny nieżyt nosa' - werner


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
alergiczny nie yt nosa

Alergiczny nieżyt nosa

Violetta Łapko Zakład Alergologii Klinicznej Pomorskiej Akademii Medycznej

definicja
Definicja

Alergiczny nieżyt nosa

zespół objawów klinicznych wywołanych przez IgE-zależną reakcję zapalną bł. śluzowej nosa na alergen

wyciek wodnistej wydzieliny

blokada nosa

objawy

kichanie

świąd

epidemiologia ann
Epidemiologia ANN

na świecie

w Polsce

czynniki wywo uj ce i wyzwalaj ce
Czynniki wywołujące i wyzwalające

wziewne

alergeny

pokarmowe

zawodowe

powietrza atmosferycznego

zanieczyszczenia

wewnątrz pomieszczeń

leki

alergeny
Alergeny

alergeny wziewne

całoroczne

sezonowe

pyłki roślin

roztocze kurzu domowego

traw (w tym zbóż)

chwastów (bylica)

drzew (leszczyna,brzoza)

naskórek i sierść zwierząt

pleśnie: Aspergillus, Penicillium

pleśnie: Cladosporium, Alternaria

alergeny pokarmowe

zespół alergii jamy ustnej

reagujące krzyżowo z pyłkami roślin (jabłko, seler)

alergeny zawodowe

lateks, składniki leków

zanieczyszczenia
Zanieczyszczenia

ozon

dwutlenek siarki

dwutlenek azotu

lotne związki organiczne i formaldehyd

spaliny silników Diesla

dym tytoniowy

patomechanizm ann
Patomechanizm ANN

histamina mediatory naczyniowe

kichanie świąd wydzielina

wczesna faza

mastocyt

neurotransmitery kininy, VIP, SP, CGPR

blokada nosa

późna faza (naczyniowa)

cząsteczki adhezyjne

P-selektyna,ICAM-1,VCAM

naciek komórkowy eozynofile,bazofife

MBP, ECP histamina

cytokiny

IL-4, IL-5, IL-13, TNF

czynniki chemotaktyczne RANTES, eotaksyny, IL-8

podzia etiologiczny nie ytu nosa
Podział etiologiczny nieżytu nosa

Nieżyt nosa

Alergiczny nieżyt nosa

Niealergiczny nieżyt nosa

IgE-zależny

IgE-niezależny

podzia nie ytu nosa stosowany w laryngologii
Podział nieżytu nosa stosowany w laryngologii

infekcyjny

wywołany przez leki

 • wirusowy
 • bakteryjny
 • grzybiczy
 • kwas acetylosalicylowy
 • inne leki

hormonalny

alergiczny

inne

 • okresowy
 • przewlekły
 • NARES
 • czynniki drażniące
 • składniki pokarmu
 • czynniki emocjonalne
 • zanikowy nieżyt nosa
 • refluks żołądkowo-jelitowy
 • idiopatyczny

zawodowy

(alergiczny i niealergiczny)

 • okresowy
 • przewlekły
podzia ann
Podział ANN

okresowy (sezonowy)

przewlekły (całoroczny)

objawy < 4 dni w tyg. lub <4 tyg.

objawy > 4 dni w tyg. i > 4 tyg.

umiarkowany

(ciężki)

łagodny

nie jest spełnione żadne z poniższych kryteriów

spełnione przynajmniej jedno z poniższych kryteriów

 • zaburzenia snu
 • utrudnienie wyk. codz. czynności
 • trudności w pracy lub nauce
 • uciążliwe objawy
objawy kliniczne
Objawy kliniczne

całoroczny ANN

sezonowy ANN

podstawowe

 • wyciek wodnistej wydzieliny
 • kichanie
 • świąd nosa, oczu, podniebienia
 • uczucie zatkania nosa

drugorzędne

 • uczucie zatkania nosa
 • ból głowy
 • łatwe męczenie się
 • oddychanie przez usta
 • osłabienie zmysłu węchu
 • oddychanie przez usta
 • ból głowy
 • osłabienie węchu
 • nieswoiste objawy towarzyszące ANN u dzieci
 • podkrążone oczy („cienie alergiczne”)
 • fałdy Denniego-Morgana
 • poprzeczna bruzda na grzbiecie nosa
 • przodozgryz
diagnostyka
Diagnostyka

wywiad

badanie laryngologiczne

diagnostyka alergii

badania dodatkowe

 • badanie wydzieliny z nosa (cytologia)
 • wymaz z nosa (badanie bakteriologiczne)
 • biopsja błony śluzowej nosa
 • ocena czynności rzęsek
 • badania obrazowe (TK, MRI)
 • badanie drożności nosa
badanie laryngologiczne
Badanie laryngologiczne

struktura anatomiczna nosa

błona śluzowa

ilość i właściwości wydzieliny

zmiany patologiczne

metody

 • rynoskopia przednia
 • endoskopia nosowa
 • obrzęk błony śluzowej
 • bł. śluzowa – sinawa lub blada
 • przekrwienie bł. śluzowej
 • wodnista wydzielina
diagnostyka alergii
Diagnostyka alergii

Testy skórne

Swoiste IgE

Donosowe próby prowokacyjne

metody oceny dro no ci nosa
Metody oceny drożności nosa

nosowy szczytowy przepływ wdechowy NPIF

rynomanometria

rynometria akustyczna

diagnostyka r nicowa
Diagnostyka różnicowa

polipy

skrzywienie przegrody nosa

przerost tkanki łącznej

ciało obce

niedorozwój nozdrzy tylnych

czynniki mechaniczne

ziarniniakowatość Wegenera

sarkoidoza

infekcyjne

złośliwe

ziarniniaki

nowotwory

niezłośliwe złośliwe

zaburzenia czynności rzęsek

wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego

choroby wsp istniej ce
Choroby współistniejące

Astma oskrzelowa

Zapalenie spojówek

Zapalenie zatok

Polipy nosa

Zapalenie ucha środkowego

ann i astma
ANN i astma

ANN stwierdza się u ok. 80% chorych na astmę

astmę stwierdza się u 40-60% chorych na ANN

chorzy na SANN 3-krotnie większe ryzyko zachorowania na astmę

nadreaktywność oskrzeli u chorych z SANN

 • u 50% w okresie pylenia
 • u 11-23% poza okresem pylenia
polipy nosa
Polipy nosa

powstają z zapalnie zmienionej bł. śluzowej zatok przynosowych

wpuklają się do światła jamy nosa

mogą ograniczyć jej drożność

~5% chorych z alergią

~62% z astmą aspirynową

leczenie ann
Leczenie ANN

Unikanie ekspozycji na alergeny

Leczenie farmakologiczne

Immunoterapia swoista

metody zmniejszania nara enia na roztocze kurzu domowego
Metody zmniejszania narażenia na roztocze kurzu domowego

konieczne

 • pokrycie materaców, poduszek i koców pokrowcami nie przepuszczajacymi roztoczy
 • cotygodniowe pranie pościeli w wysokiej temp. (55-60°C)

optymalne

 • zmiana wykładzin dywanowych i dywanów na linoleum lub podłogi drewniane
 • stosowanie środków roztoczobójczych
 • zmniejszenie liczby mebli tapicerowanych lub ich zamiana na skórzane
 • przechowywanie przedmiotów gromadzących kurz w zamkniętych szafkach
 • stosowanie odkurzaczy z filtrami o dużej wydajności
 • zmiana zasłon na żaluzje
 • pranie w gorącej wodzie lub zamrażanie pluszowych zabawek
leki stosowane w ann
Leki stosowane w ANN

Leki antyhistaminowe

Glikokortykosteroidy

Kromony

Sympatykomimetyki

leki antyhistaminowe
Leki antyhistaminowe

mechanizm działania

 • blokowanie receptorów H1
 • działanie przeciwzapalne
 • ↓ uwalniania mediatorów z mastocytów i bazofilów
 • ↓ wyzwalania PGD2, LTC4, LTD4, LTE4, PAF
 • ↓ migracji eozynifilów

efekty kliniczne

 • ↓ świądu, kichania, wycieku wydzieliny z nosa
 • ↓ blokady nosa
leki antyhistaminowe1
Leki antyhistaminowe

działania niepożądane

 • sedacja
 • zaburzenia koordynacji ruchów
 • zawroty głowy
 • uczucie znużenia
 • zburzenia koncentracji
 • pobudzenie OUN
 • wydłużenie QT → częstoskurcz, blok przedsiokowo-komorowy
 • wzrost apetytu
podzia lek w antyhistaminowych
Podział leków antyhistaminowych

I generacja – sedacja, działanie cholinolityczne, wzrost apetytu

II generacja – działanie przeciwzapalne, mniejsze objawy niepożądane

preparaty donosowe i dospojówkowe: azelastyna i lewokabastyna

gks donosowe
GKS donosowe

kliniczne efekty leczenia GKS

Beklometazon

 • ↓ wycieku wydzieliny
 • ↓ blokady nosa
 • ↓ kichania i świądu

Budesonid

Mometazon

miejscowe działania niepożądane

Flutikazon

 • uczucie suchości
 • krwawienia
 • tworzenie strupów
 • zanik błony śluzowej

Flunizolid

GKS stosowane donosowo są skuteczniejsze od leków antyhistaminowych stosowanych doustnie lub donosowo oraz donosowych kromonów

sympatykomimetyki
oksymetazolina

ksylometazolina

nafazolina

tymazolina

pseudoefedryna

efedryna

fenylefryna

fenylopropanolamina

Sympatykomimetyki

mechanizm działania

receptory α-adrenergiczne

skurcz naczyń błony śluzowej

zmniejszenie obrzęku błony śluzowej nosa

donosowe

doustne

sympatykomimetyki1
Sympatykomimetyki

działania niepożądane

środki ostrożności

 • uczucie pieczenia
 • wysychanie bł.śluzowej
 • owrzodzenia bł.śluzowej
 • reaktywny obrzęk bł. śluzowej
 • zawroty i bóle głowy
 • drżenia
 • bezsenność
 • tachyfilaksja
 • stosować krócej niż 10 dni
 • ostrożnie u dzieci w 1rż
 • nie stosować
 • po 60rż
 • ciąża
 • nadciśnienie
 • choroby serca
 • nadczynność tarczycy
 • jaskra
 • przerost gruczołu krokowego
 • β-blokery
 • inhibitory MAO
algorytm leczenia ann
Algorytm leczenia ANN

ocena objawów

objawy łagodne lub występujące sporadycznie

objawy umiarkowane lub długo się utrzymujące

objawy ciężkie

donosowe GKS +doustne lub donosowe leki antyhistaminowe + ⍺-1-adrenolityczne

brak

brak

doustne lub donosowe leki antyhistaminowe

donosowe GKS

kontroli

kontroli

jeśli objawy oczne miejscowe leki antyhistaminowe lub kromony

jeśli objawy oczne miejscowe leki antyhistaminowe lub kromony

brak

kontroli

krótkookresowe leczenie doustnymi GKS rozważ immunoterapię