yt laki l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
YT-laki PowerPoint Presentation
Download Presentation
YT-laki

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 56

YT-laki - PowerPoint PPT Presentation


 • 502 Views
 • Uploaded on

YT-laki. Asianajotoimisto ILPO MOISALA Oy Mannerheimintie 160 B 00300 Helsinki Puh. 09-3858 644 Fax. 09-3858 924 Sähköposti: advo.moisala@co.inet.fi. YT sisältää. Tiedottamis- ja kuulemisasioita Työnantajan päätösvallassa olevia asioita Irtisanomismenettelyasioita

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'YT-laki' - sandra_john


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
yt laki

YT-laki

Asianajotoimisto

ILPO MOISALA Oy

Mannerheimintie 160 B

00300 Helsinki

Puh. 09-3858 644

Fax. 09-3858 924

Sähköposti: advo.moisala@co.inet.fi

yt sis lt
YT sisältää
 • Tiedottamis- ja kuulemisasioita
 • Työnantajan päätösvallassa olevia asioita
 • Irtisanomismenettelyasioita
 • Poikkeuksellisesti sopimisesta

Tilitoimiston ja tilitoimiston asiakkaan työsuhdepäivä

soveltamisala
Soveltamisala
 • 1.1.2008 jälkeen 20 hengen yritykset
 • Osa-aikaiset pääluvun mukaan
 • Määräaikaiset, ei kuitenkaan jos
  • Poikkeuksellisissa tai tilapäisissä töissä
  • Lyhyehköissä kausiluonteisissa töissä

Vuokratyöntekijöitä ja alihankkijoiden työntekijöitä ei lasketa.

Tilitoimiston ja tilitoimiston asiakkaan työsuhdepäivä

neuvottelijat
Neuvottelijat
 • Yhteistoiminnan osapuolina työnantaja ja henkilöstö
 • Pääsääntö: yksittäistä työntekijää koskevassa asiassa työntekijä itse
 • Koko henkilöstöryhmää koskevassa asiassa henkilöstöryhmän edustaja
 • Edustajana pääsääntöisesti luottamusmies tai luottamusvaltuutettu
 • Työsuojeluvaltuutettu, kun käsitellään turvallisuutta tai terveyttä

Tilitoimiston ja tilitoimiston asiakkaan työsuhdepäivä

slide5
Jos luottamusmiestä/-valtuutettua ei valittu, voidaan valita yt-edustaja
 • Ellei edustajaa valittu, voidaan neuvotella koko henkilöstön kanssa

Tilitoimiston ja tilitoimiston asiakkaan työsuhdepäivä

yhteinen kokous ja neuvottelukunta
Yhteinen kokous ja neuvottelukunta
 • Yhteinen kokous, jos asia koskee useampaa henkilöstöryhmää
  • Työnantaja ja ao. henkilöstöryhmät

Neuvottelukunta, jos

  • Sovittava: käsiteltävät asiat, neuvottelukunnan kokoonpano, toimikausi
  • Toimikausi 2 vuotta, jollei muuta sovittu
  • Määräajaksi tai toistaiseksi
   • Jos toistaiseksi, irtisanomisaika 6 kk

Tilitoimiston ja tilitoimiston asiakkaan työsuhdepäivä

tiedotusvelvollisuudet tiedot yrityksen taloudellisesta tilasta
TiedotusvelvollisuudetTiedot yrityksen taloudellisesta tilasta
 • Yhtiön tilinpäätös tai tulostiedot
 • Vähintään 2 kertaa tilikauden aikana yhtenäinen selvitys yrityksen taloudellisesta tilasta (yrityksen tuotannon, palvelu- tai muun toiminnan, työllisyyden kannattavuuden ja kustannusrakenteen kehitysnäkymät)
 • Annetaan tiedoksi henkilöstön edustajille
 • Jos henkilöstön edustajat pyytävät, tiedoksi koko henkilöstölle

Tilitoimiston ja tilitoimiston asiakkaan työsuhdepäivä

slide8
Jos yrityksen koko 20-30 henkeä, voidaan selvitys esittää koko henkilöstölle yhteisessä tilaisuudessa
 • Tiedotettava välittömästi muutoksista, jotka poikkeavat olennaisesti aiemmasta kehityksestä

Tilitoimiston ja tilitoimiston asiakkaan työsuhdepäivä

palkkatiedot
Palkkatiedot
 • Kerran vuodessa
 • Henkilöstöryhmän edustajalle tilastotiedot ao. henkilöstöryhmälle maksetuista ammattiryhmittäin
 • Ei saa käydä ilmi yksittäisen työntekijän palkkatietoja

Tilitoimiston ja tilitoimiston asiakkaan työsuhdepäivä

tiedot yrityksen ty suhteista
Tiedot yrityksen työsuhteista
 • Neljännesvuosittain
 • Henkilöstön edustajalle
 • Pyynnöstä
 • Selvitys määrä- ja osa-aikaisissa työsuhteissa olevien työntekijöiden määrästä
  • Ei tietoja työsuhteiden ehdoista

Tilitoimiston ja tilitoimiston asiakkaan työsuhdepäivä

selvitys ulkopuolisen ty voiman k yt n periaatteista
Selvitys ulkopuolisen työvoiman käytön periaatteista
 • Vuosittain
 • Henkilöstön edustajan pyynnöstä
 • Selvitys alihankintasopimukseen perustuvan työvoiman käyttämisestä
  • Kun ulkopuolista työvoimaa työskentelee työnantajan tiloissa tai työkohteessa
  • Työtehtävät liittyvät tilaajan toiminnassa tavanomaisesti suoritettaviin työtehtäviin

Selvityksestä tulee käydä ilmi työkohteet ja työtehtävät sekä ajanjakso tai ajanjaksot, joina työvoimaa käytetään.

Tilitoimiston ja tilitoimiston asiakkaan työsuhdepäivä

oikeus lis selvityksiin
Oikeus lisäselvityksiin
 • Henkilöstöryhmien edustajilla oikeus esittää työnantajalle tarkentavia kysymyksiä
 • Koskien yrityksen taloudellisesta tilasta annettuja tietoja, palkkatietoja, tietoja yrityksen työsuhteista ja selvitystä ulkopuolisen työvoiman käytön periaatteista
 • Työnantajan esitettävä vastauksensa kohtuullisen ajan kuluessa

Tilitoimiston ja tilitoimiston asiakkaan työsuhdepäivä

slide13
Yrityksen yleiset suunnitelmat, periaatteet ja tavoitteetTyöhönotossa noudatettavat periaatteet ja käytännöt
 • Vähintään 30 hengen yritykset
 • YT-neuvottelussa käsiteltävä:
  • Työhönotossa noudatettavat periaatteet ja menetelmät, tarvittaessa henkilöstö- ja ammattiryhmittäin tai työtehtävittäin eriteltynä
  • Työhöntulijalle perehdyttämisen yhteydessä annettavat tiedot
  • Yrityksessä noudatettavat periaatteet siitä, mitä tietoja työntekijästä kerätään työhönoton yhteydessä ja työsuhteen aikana

Tilitoimiston ja tilitoimiston asiakkaan työsuhdepäivä

henkil st suunnitelma ja koulutustavoitteet
Henkilöstösuunnitelma ja koulutustavoitteet
 • Vuosittain yt-neuvotteluissa (20-30 hengen ryhmissä voidaan käsitellä koko henkilöstön kanssa)
 • Työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitäminen ja edistäminen
 • Huomioon otettava ennakoitavat muutokset
 • Erityishuomio ikääntyvien työntekijöiden tarpeisiin

Tilitoimiston ja tilitoimiston asiakkaan työsuhdepäivä

slide15
Tulee käydä ilmi ainakin:
  • Henkilöstön rakenne ja määrä ja arvio kehityksestä
  • Työsuhdemuotojen käyttämisen periaatteet
  • Arvio ammatillisesta osaamisesta ja vuosittaiset koulutustavoitteet
  • Em. tavoitteiden seuranta

Tilitoimiston ja tilitoimiston asiakkaan työsuhdepäivä

vuokraty voiman k yt n periaatteet
Vuokratyövoiman käytön periaatteet
 • Yt-menettelyssä vuokratyövoiman käytön periaatteet
 • Kun harkitaan sopimusta vuokratyövoiman käytöstä, ilmoitettava sen henkilöstöryhmän edustajalle, jonka tekemään työhön vuokratyövoiman käyttö vaikuttaisi
  • Tulee käydä ilmi vuokrattavien työntekijöiden määrä, heidän työtehtävänsä ja työkohteensa, sopimuksen kestoaika sekä ajanjakso tai –jaksot, joina mainittua työvoimaa käytetään

Tilitoimiston ja tilitoimiston asiakkaan työsuhdepäivä

vuokraty voiman k ytt koskeva neuvottelu
Vuokratyövoiman käyttöä koskeva neuvottelu
 • Vähintään 30 hengen yrityksessä
 • Henkilöstön edustaja saatuaan ilmoituksen vuokratyövoiman käytöstä voi vaatia neuvotteluita viimeistään toisena työpäivänä
 • Neuvottelut käytävä viikon kuluessa vaatimuksen esittämisestä

Tilitoimiston ja tilitoimiston asiakkaan työsuhdepäivä

slide18
Neuvotteluiden aikana ei sopimusta vuokratyövoiman käyttämisestä
 • Ei neuvotteluvelvollisuutta, jos tarkoitus
  • Teettää työtä, jota oma henkilöstö ei vakiintuneesti suorita
  • Tai kyseessä lyhytaikainen ja kiireellinen asennus-, korjaus-, tai huoltotyö, jonka teettäminen yrityksen työntekijöillä ei mahdollista

Tilitoimiston ja tilitoimiston asiakkaan työsuhdepäivä

yrityksen sis isen tiedottamisen periaatteet
Yrityksen sisäisen tiedottamisen periaatteet
 • 30 hengen yrityksissä
 • Käsiteltävä yrityksen sisäisen tiedotustoiminnan periaatteet ja käytännöt, kuten
  • Sisäisten tiedotustilaisuuksien järjestäminen
  • Tiedotuslehdet
  • Ilmoitustaulut
  • Intranet

Tilitoimiston ja tilitoimiston asiakkaan työsuhdepäivä

muuhun lains d nt n perustuvat suunnitelmat
Muuhun lainsäädäntöön perustuvat suunnitelmat
 • 30 hengen yrityksessä
 • Tasa-arvosuunnitelma silloin, kun se otetaan henkilöstösuunnitelman osaksi
 • Ennen päihdeohjelman hyväksymistä käsiteltävä ne työtehtävät, joissa työnhakija tai työntekijä voi joutua antamaan huumausainetodistuksen työnantajalle

Tilitoimiston ja tilitoimiston asiakkaan työsuhdepäivä

slide21
Kamera-, kulun- ja muun teknisen valvonnan tarkoitus, käyttöönotto ja näissä käytettävät menetelmät
 • Sähköpostin ja tietoverkon käytön periaatteet
 • Henkilöstörahaston perustaminen ja voittopalkkiojärjestelmä

Tilitoimiston ja tilitoimiston asiakkaan työsuhdepäivä

yt neuvottelu suunnitelmista ja periaatteista
YT-neuvottelu suunnitelmista ja periaatteista
 • Ennen kuin suunnitelma tai periaatteet otetaan käyttöön tai niihin tehdään muutos, käsiteltävä yt-neuvottelussa
 • ”Yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi”
  • Tavoitteena yksimielisyys, mutta jollei sitä saavuteta, tekee päätöksen työnantaja

Tilitoimiston ja tilitoimiston asiakkaan työsuhdepäivä

slide23
Niiden henkilöstöryhmien edustajien kanssa, joita asia koskee
 • Työnantajan tehtävä aloite hyvissä ajoin
 • Myös henkilöstön edustaja voi tehdä aloitteen; jollei työnantaja katso tarpeelliseksi, annettava kirjallinen selvitys

Tilitoimiston ja tilitoimiston asiakkaan työsuhdepäivä

slide24
Henkilöstön edustajille annettava tarpeelliset tiedot
 • Työnantajan pöytäkirjattava neuvottelut pyynnöstä
 • Tiedotettava asian sisällöstä neuvotteluiden jälkeen

Tilitoimiston ja tilitoimiston asiakkaan työsuhdepäivä

sopiminen ja henkil st n p t kset sovittavat asiat
Sopiminen ja henkilöstön päätöksetSovittavat asiat
 • Kaikissa yrityksissä:
  • Yt-koulutuksen määrä, sisältö ja kohdentaminen
  • Työpaikan sosiaalitilojen suunnittelu ja käyttö, lasten päivähoidon ja työpaikkaruokailun järjestäminen
  • Henkilöstön harrastus- ja lomatoimintaa varten osoitettujen avustusten yleiset jakoperusteet

Tilitoimiston ja tilitoimiston asiakkaan työsuhdepäivä

sovittavat asiat yli 30 hengen yrityksiss
Sovittavat asiat yli 30 hengen yrityksissä
 • Yrityksessä noudatettavat työsäännöt ja niiden muutokset
 • Aloitetoiminnan säännöt ja niihin tehtävät muutokset
 • Työsuhdeasuntojen jakamisessa noudatettavista periaatteista sekä asuntojen jakamisesta
  • Ei johdon asunnot

Tilitoimiston ja tilitoimiston asiakkaan työsuhdepäivä

neuvottelut ja sopiminen
Neuvottelut ja sopiminen
 • Työnantaja tai henkilöstön edustaja esittää neuvottelualoitteen
 • Jos työnantaja pitää neuvottelualoitetta tarpeettomana, on siitä ja sen perusteista viipymättä ilmoitettava henkilöstön edustajalle
 • Neuvottelualoitteen jälkeen työnantaja antaa neuvottelukutsun

Tilitoimiston ja tilitoimiston asiakkaan työsuhdepäivä

slide28
Työnantaja antaa tarpeelliset tiedot
 • Sopimus tehtävä kirjallisesti
 • Määräajaksi tai toistaiseksi – irtisanomisaika toistaiseksi voimassa olevalla 6 kk

Tilitoimiston ja tilitoimiston asiakkaan työsuhdepäivä

jos ei sopimusta
Jos ei sopimusta
 • Henkilöstö päättää
  • YT-koulutuksen sisällöstä ja kohdentamisesta
  • Työsuhdeasuntojen jakamisesta
  • Sosiaalitilojen käytöstä, lasten päivähoidon ja työpaikkaruokailun järjestämisestä
  • Harrastus-, virkistys- ja lomatoimintaan osoitettujen varojen jakamisesta

Tilitoimiston ja tilitoimiston asiakkaan työsuhdepäivä

slide30
Työnantaja päättää
  • Työsäännöistä ja niiden muutoksista
  • Aloitetoiminnan säännöistä ja niiden muutoksista
  • Työsuhdeasuntojen jakamisen periaatteista

Tilitoimiston ja tilitoimiston asiakkaan työsuhdepäivä

yritystoiminnan muutokset neuvotellaan henkil st vaikutuksista
Yritystoiminnan muutoksetNeuvotellaan henkilöstövaikutuksista
 • Yrityksen tai sen osan siirtämisestä toiselle paikkakunnalle
 • Yrityksen toiminnan laajentamisesta tai supistamisesta
 • Kone- ja laitehankinnoista

Tilitoimiston ja tilitoimiston asiakkaan työsuhdepäivä

slide32
Palvelutuotannon tai tuotevalikoiman muutoksista
 • Muista vastaavista yritystoiminnan muutoksista
 • Työn järjestelyistä
 • Ulkopuolisen työvoiman käytöstä

Tilitoimiston ja tilitoimiston asiakkaan työsuhdepäivä

muutoksista aiheutuvat k sitelt v t henkil st vaikutukset
Muutoksista aiheutuvat käsiteltävät henkilöstövaikutukset
 • Työntekijöiden asemaan vaikuttavat olennaiset muutokset
  • Työtehtävissä
  • Työmenetelmissä
  • Töiden järjestelyissä
  • Työtilojen järjestelyissä
  • Siirrot tehtävistä toisiin
  • Säännöllisen työajan muutokset
  • Muutosten vaikutukset säännöllisen työajan alkamiseen ja päättymiseen samoin kuin lepo- ja ruokailutaukojen ajankohtiin

Tilitoimiston ja tilitoimiston asiakkaan työsuhdepäivä

neuvottelut yritystoiminnan muutosten yhteydess
Neuvottelut yritystoiminnan muutosten yhteydessä
 • Ennen kuin päätetään muutoksesta, on neuvoteltava sen perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista
 • Jos koskee vain yhtä tai muutamaa työntekijää, neuvotellaan kunkin kanssa erikseen, ellei toisin sovita
  • Muutoin henkilöstön edustajan kanssa

Tilitoimiston ja tilitoimiston asiakkaan työsuhdepäivä

slide35
Työnantaja tekee aloitteen hyvissä ajoin
 • Työnantaja antaa tarpeelliset tiedot ennen neuvotteluiden aloittamista
 • Henkilöstöryhmän edustajalla aloiteoikeus
  • Työnantajan annettava kirjallinen selvitys, jollei katso neuvotteluita tarpeelliseksi
  • Työnantajan tiedotettava tuloksesta

Tilitoimiston ja tilitoimiston asiakkaan työsuhdepäivä

liikkeen luovutuksesta tiedottaminen
Liikkeen luovutuksesta tiedottaminen
 • Luovuttajan tai luovutuksensaajan selvitettävä henkilöstön edustajille:
  • Luovutuksen ajankohta tai suunniteltu ajankohta
  • Luovutuksen syyt
  • Työntekijöille aiheutuvat oikeudelliset, sosiaaliset ja taloudelliset seuraukset
  • Suunnitellut, työntekijöitä koskevat toimenpiteet

Tilitoimiston ja tilitoimiston asiakkaan työsuhdepäivä

slide37
Luovuttaja: hyvissä ajoin ennen luovutuksen toteuttamista
 • Luovutuksensaaja: viimeistään viikon kuluttua luovutuksen toteutumisesta

Tilitoimiston ja tilitoimiston asiakkaan työsuhdepäivä

ty nantajan esitys
Työnantajan esitys
 • Harkittaessa yhden tai useamman työntekijän irtisanomista, lomauttamista tai osa-aikaistamista
 • Työnantajan on annettava kirjallinen neuvotteluesitys 5 päivää ennen neuvottelujen aloittamista
 • Neuvottelujen alkamisaika ja –paikka sekä pääkohdittainen ehdotus neuvotteluissa käsiteltävistä asioista

Tilitoimiston ja tilitoimiston asiakkaan työsuhdepäivä

annettavat tiedot
Annettavat tiedot
 • Annettavat tiedot:
  • Aiottujen toimenpiteiden perusteista
  • Alustava arvio irtisanomisten, lomauttamisten, osa-aikaistamisten määrästä
  • Selvitys periaatteista, joiden mukaan toimenpiteiden kohteeksi joutuvat työntekijät valitaan
  • Arvio ajasta, jonka kuluessa irtisanomiset, lomauttamiset tai osa-aikaistamiset pannaan toimeen

Tilitoimiston ja tilitoimiston asiakkaan työsuhdepäivä

slide40
Henkilöstöryhmien edustajille kirjallisesti neuvotteluesityksen yhteydessä, kun kohdistuu yli 10 työntekijään
 • Muutoin työntekijälle itselleen tai henkilöstön edustajalle, pyynnöstä kirjallisesti

Tilitoimiston ja tilitoimiston asiakkaan työsuhdepäivä

ilmoitusvelvollisuudet
Ilmoitusvelvollisuudet
 • Neuvotteluesitys toimitettava työvoimatoimistolle, kun neuvotellaan työvoiman vähentämisestä
  • Viimeistään neuvotteluiden alkaessa
  • TSL:n mukaan, kaikkia yrityksiä koskien:
   • Irtisanomisesta tuotannollisin ja taloudellisin perustein ilmoitettava viipymättä työvoimatoimistolle

Tilitoimiston ja tilitoimiston asiakkaan työsuhdepäivä

slide42
Ilmoitukseen liitettävä tiedot työntekijän koulutuksesta, työtehtävistä ja työkokemuksesta
 • Tiedotettava irtisanottavalle työntekijälle oikeudesta työllistymisohjelmaan ja työllistymisohjelmalisään
 • Selvitettävä työntekijälle irtisanomisen perusteet ja työvoimatoimistolta saatavat työvoimapalvelut

Tilitoimiston ja tilitoimiston asiakkaan työsuhdepäivä

yt neuvotteluiden kirjaaminen
YT-neuvotteluiden kirjaaminen
 • Työnantaja huolehtii
 • Pöytäkirjasta käytävä ilmi
  • Neuvotteluiden ajankohdat
  • Niihin osallistuneet
  • Neuvottelun tulokset
  • Mahdolliset osallisten eriävät kannanotot

Kaikki läsnä olleet tarkastavat ja allekirjoittavat, ellei toisin sovita.

Tilitoimiston ja tilitoimiston asiakkaan työsuhdepäivä

asiantuntijoiden k ytt
Asiantuntijoiden käyttö
 • Henkilöstön edustajilla oikeus kuulla ja saada tietoja:
  • Asianomaisen toimintayksikön asiantuntijoilta
  • Mahdollisuuksien mukaan yrityksen muilta asiantuntijoilta

Tilitoimiston ja tilitoimiston asiakkaan työsuhdepäivä

slide45
Valmistautuessa sekä neuvotteluissa, kun käsiteltävän asian kannalta tarpeellista
 • Asiantuntijoille annetaan vapautusta työstä ja korvataan ansionmenetys
 • Ei oikeutta tuoda ulkopuolisia neuvottelupöytään

Tilitoimiston ja tilitoimiston asiakkaan työsuhdepäivä

vapautus ty st ja korvaukset
Vapautus työstä ja korvaukset
 • Henkilöstöryhmän edustajalla oikeus saada riittävästi vapautusta työstään
 • Myös valmistautumista ja yhteistoimintakoulutusta varten
  • Koulutuksen ajankohdasta sovittava

Tilitoimiston ja tilitoimiston asiakkaan työsuhdepäivä

slide47
Työnantaja korvaa ansionmenetyksen
 • Jos neuvotellaan työajan ulkopuolella, on henkilöstön edustajalle maksettava säännöllisen työajan palkkaa vastaava korvaus

Tilitoimiston ja tilitoimiston asiakkaan työsuhdepäivä

salassapitovelvollisuus
Salassapitovelvollisuus
 • Työnantaja on osoittanut työntekijöille tai henkilöstön edustajille, mitkä tiedot kuuluvat salassapitovelvollisuuden piiriin
 • Henkilöstön edustaja on tietoja eteenpäin kertoessaan ilmoittanut salassapitovelvollisuudesta edustamilleen työntekijöille.
 • Salassapitovelvollisuus jatkuu työsuhteen kestoajan.

Tilitoimiston ja tilitoimiston asiakkaan työsuhdepäivä

poikkeus tietojenantovelvollisuuteen
Poikkeus tietojenantovelvollisuuteen
 • Ei velvollisuutta antaa tietoja, joiden luovuttamisesta puolueettomasti arvioiden aiheutuisi merkittävää haittaa yrityksen toiminnalle.
 • Koskee lähinnä pörssiyhtiöitä, kun tiedot kuuluvat lakisääteisten salassapitosäännösten piiriin.

Tilitoimiston ja tilitoimiston asiakkaan työsuhdepäivä

toimintasuunnitelma ja toimintaperiaatteet
Toimintasuunnitelma ja toimintaperiaatteet
 • Vähintään 10 henkeen kohdistuvat neuvottelut
  • Neuvottelujen alussa annettava esitys työllistymistä edistäväksi toimintasuunnitelmaksi
  • Selvitettävä työvoimaviranomaisten kanssa työllistymistä tukevat julkiset työvoimapalvelut
  • Sisältö: Yt-neuvotteluiden aikataulu, neuvotteluiden menettelytavat, työvoimapalvelut irtisanomisaikana, menettelytavat työnhaun ja koulutuksen edistämiseksi

Tilitoimiston ja tilitoimiston asiakkaan työsuhdepäivä

slide51
Alle 10 henkeen kohdistuvat neuvottelut: toimintaperiaatteet siitä, kuinka irtisanomisaikana tuetaan muuhun työhön tai koulutukseen hakeutumista sekä työllistymistä julkisen työvoimapalvelun keinoin

Tilitoimiston ja tilitoimiston asiakkaan työsuhdepäivä

neuvotteluvelvoitteen sis lt ja t yttyminen
Neuvotteluvelvoitteen sisältö ja täyttyminen
 • Käsitellään yhteistoiminnan hengessä, yhteisymmärryksen saavuttamiseksi:
  • Toimenpiteiden perusteita ja vaikutuksia
  • Toimintaperiaatteita ja toimintasuunnitelmaa
  • Vaihtoehtoja vähennettävän henkilömäärän rajoittamiseksi
  • Vähentämisestä työntekijälle aiheutuvien seurausten lieventäminen

Tilitoimiston ja tilitoimiston asiakkaan työsuhdepäivä

slide53
Neuvotteluaika kun alle 10 työntekijän vähentäminen 14 päivää
 • Vähintään 10 työntekijää: 6 viikkoa
  • 20-30 työntekijän yrityksessä kuitenkin aina 14 päivää
  • Neuvotteluajoista voidaan sopimalla poiketa

Tilitoimiston ja tilitoimiston asiakkaan työsuhdepäivä

ty nantajan selvitys
Työnantajan selvitys
 • Kun neuvotteluvelvoite on täyttynyt
 • Kohtuullisen ajan kuluessa
 • Henkilöstöryhmien edustajille
 • Yleinen selvitys yt-neuvottelujen perusteella harkittavista päätöksistä
 • Henkilöstön edustajan pyynnöstä esitettävä myös ao. henkilöstöryhmään kuuluville työntekijöille

Tilitoimiston ja tilitoimiston asiakkaan työsuhdepäivä

slide55
Tulee käydä ilmi:
  • Vähennettävän henkilöstön määrä henkilöstöryhmittäin
  • Lomautusten kestoajat
  • Minkä ajan kuluessa päätökset toimeenpannaan

Tilitoimiston ja tilitoimiston asiakkaan työsuhdepäivä

seuraamukset laiminly nnist
Seuraamukset laiminlyönnistä
 • Irtisanomisiin liittyvien yt-menettelyn laiminlyöntien sanktiona hyvitys
  • Max 30 000/irtisanottu työntekijä
  • Uhkasakko tietojenantovelvollisuuden ja henkilöstösuunnitelman laiminlyönnin tehosteena
  • Sakko

Tilitoimiston ja tilitoimiston asiakkaan työsuhdepäivä