Download
the case book for czech interaktivn u ebnice n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
The Case Book for Czech: Interaktivní učebnice PowerPoint Presentation
Download Presentation
The Case Book for Czech: Interaktivní učebnice

The Case Book for Czech: Interaktivní učebnice

235 Views Download Presentation
Download Presentation

The Case Book for Czech: Interaktivní učebnice

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. The Case Book for Czech: Interaktivní učebnice Laura A. Janda Steven J. Clancy

 2. Přehled naší prezentace • Proč potřebujeme knihu o pádech • Co najdete v naší knize • Jak vypadá jedna kapitola • Interaktivní funkce

 3. 1. Proč potřebujeme knihu o pádech • Michal Viewegh nám pomůže si představit, jak naši studenti reagují na české pády • (úryvek z Výchovy dívek v Čechách)

 4. Čeština je nedostupná. Ten jazyk je jenom pro Čechy! Na dveřích nápis “Private”

 5. To je tma tmoucí. To, co čtu o pádech v učebnicích, je taky tmářství… V pokoji panovalo dusné a temné přítmí

 6. To je nekonečný nepořádek. Kdo se v tom má vyznat? pracovní kout s psacím stolem, zavaleným knihami a papíry

 7. jedno autentické zubařské křeslo To bude bolet! Radši se vzdám.

 8. 1. Proč potřebujeme knihu o pádech • Pády jsou exotické • Studenti nevěří, že je Češi skutečně používají • Pády jsou abstraktní • Celkový význam jednotlivého pádu je těžké vysvětlit • Pády jsou složité • Každý pád má desítky významů, mnohé z nich nejsou popsány v učebnicích

 9. 2. Co najdete v naší knize • Vysvětlení významů pádů podle nejnovějšího lingvistického bádání • Kognitivní lingvistika • Metaforický model • Skoro žádné lingvistické termíny • Výjimky: sloveso, předložka, podstatné jméno, přídavné jméno

 10. 2. Co najdete v naší knize • (Opravdu!) všechny významy všech pádů • Více než sedmdesát základních významů plus metaforická rozšíření • Každý pád vysvětlen jako logický celek • Všechna slova, která vyžadují pád, jsou uvedena • slovesa, předložky, podstatná jména, přídavná jména

 11. Bibliografie: knihy • The Case Book for Russian, co-authored with Steven J. Clancy. Bloomington, IN: Slavica. 2002. • Czech (= Languages of the World/Materials 125), coauthored with Charles E. Townsend. Munich/Newcastle: LINCOM EUROPA. 2000. 106 pp. • A Geography of Case Semantics: The Czech Dative and the Russian Instrumental (=Cognitive Linguistics Research, v. 4). Berlin: Mouton de Gruyter, 1993. 225 pp.

 12. Bibliografie: články • “The case of time in Czech, Polish, and Russian”, forthcoming in a publication of the Polish Academy of Sciences (PAN), 4pp. • “Czech”, in Encyclopedia of Language and Linguistics 2nd Edition, ed. by Keith Brown. Oxford: Elsevier. 2005. Vol. 3, pp. 339-341 plus 8 multimedia annexes. • “Border zones in the Russian case system”, in Sokrovennye smysly (a festschrift for Nina D. Arutjunova), ed. by Ju. D. Apresjan. Moscow: Jazyki slavjanskoj kul’tury. 2004. pp. 378-398. • “Koncepcja przypadka i czasu w jęyzkach słowiańskich” (=“Concepts of Case and Time in Slavic”, translated into Polish by Małgorzata Majewska), in Międzykulturowe konteksty kognitiwizmu, 2004, pp. 1-31. • “The Dative Case in Czech: What it Means and How si Fits in”, in the published proceedings of the annual meeting of the Společnost pro vědy a umění 2003, published in 2004 at: http://www.svu2000.org/conferences/papers.htm, 8pp. • “Cases in collision, cases in collusion: the semantic space of case in Czech and Russian”, in Where One’s Tongue Rules Well: A Festschrift for Charles E. Townsend, ed. by Laura A. Janda, Steven Franks, and Ronald Feldstein. Columbus, Ohio: Slavica. 2002. pp. 43-61.

 13. Bibliografie: články • “Cognitive hot spots in the Russian case system”, in Michael Shapiro, ed. Peircean Semiotics: The State of the Art (=The Peirce Seminar Papers 5). New York: Berghahn Books, 2002, 165-188. • “The conceptualization of events and their relationship to time in Russian”, in Glossos v. 2, 2002 at http://www.seelrc.org/glossos/. 10pp. • “Sémantika pádů v češtině”, in Setkání s češtinou, ed. by Alena Krausová, Markéta Slezáková, and Zdeňka Svobodová. Prague: Ústav pro jazyk český, 2002, pp. 29-35. • “The Case for Competing Conceptual Systems”, in Cognitive Linguistics Today(= Łódź Studies in Language 6), ed. by Barbara Lewandowska-Tomaszczyk and Kamila Turewicz, Frankfurt: Peter Lang, 2002, pp. 355-374. • “Concepts of Case and Time in Slavic”, in Glossos v. 3, 2002 at http://www.seelrc.org/glossos/. 15pp. • “A cognitive model of the Russian accusative case,” in Trudy meždunarodnoj konferencii Kognitivnoe modelirovanie, No. 4, part I, ed. by R. K. Potapova, V. D. Solov’ev and V. N. Poljakov.Moscow: MISIS, 2000, pp. 20-43.