historie i studieretningsprojekt sammen med naturvidenskabelige fag n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SRP aften PowerPoint Presentation
Download Presentation
SRP aften

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

SRP aften - PowerPoint PPT Presentation


 • 192 Views
 • Uploaded on

Historie i studieretningsprojekt sammen med naturvidenskabelige fag. SRP aften. Generelt. Hvem er jeg? Gymnasielærer Helsingør Gymnasium Vejledt mange SRP’er med historie i kombination med musik, engelsk, matematik, fysik og kemi Censor på SRP. Jeres vejledere

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SRP aften' - martin-blake


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
generelt
Generelt

Hvem er jeg?

 • Gymnasielærer Helsingør Gymnasium
 • Vejledt mange SRP’er med historie i kombination med musik, engelsk, matematik, fysik og kemi
 • Censor på SRP

Jeres vejledere

 • Husk altid at bruge jeres vejledere
 • Jo mere I bruger jeres vejledere i perioden før opgaveformuleringen udleveres – jo bedre formulering kan jeres vejledere lave til jer og jo bedre kan I selv styre processen!
 • Husk også at bruge jeres vejledere i selve opgaveperioden
krav til srp
Krav til SRP
 • – demonstrere evne til faglig fordybelse og til at sætte sig ind i nye faglige områder
 • – demonstrere evne til at udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder og dermed forstærke den faglige fordybelse
 • – beherske relevante faglige mål i de indgående fag
 • – udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale
 • – demonstrere evne til faglig formidling
 • – besvare en stillet opgave fyldestgørende, herunder at der er overensstemmelse mellem opgaveformuleringen og opgavebesvarelsen
 • – beherske fremstillingsformen i en faglig opgavebesvarelse (f.eks. citatteknik, noter, kilde- og litteraturfortegnelse).
kildekritik historisk metode
Kildekritik – historisk metode
 • Traditionel kildekritik – fra, til, formål, tendens...
 • Vigtigt i forarbejdet med jeres kildemateriale
 • Ikke (nødvendigvis) det centrale i selve opgaven
 • Fokus på, hvordan og til hvad I anvender kildematerialet i opgaven – altså formål, tendens og forbehold bliver vigtige!
 • I SRP er fokus på, hvad I bruger materialet til og hvordan i praksis I bruger jeres metoder, (altså lidt omvendt af AT) – MEN man skal stadig anvende historiske metoder!
kildekritik fra frederiksen
Kildekritik (Fra Frederiksen)
 • Hovedpunkter
 • Afsender
 • Modtager
 • 1./2. hånd (primær/sekundær)
 • Samtidighed
 • Formål
 • Tendens
 • Levn - beretning
hvad g r man i historie i en srp a bombe materiale som eksempel
Hvad gør man i historie i en SRPA-bombe materiale som eksempel

Arbejder med materiale om fortiden

 • Primær materiale (kilder) Einsteins brev om udviklingen af A-bomben
 • Sekundær materiale (fremstillinger) Comptons forsvar af A-bomben eller Christensen, C.: Manhattan projektet, Munksgaard 1990
naturvidenskab og historie
Naturvidenskab og historie

Hvordan bliver både naturvidenskab og historie relevant på en sådan måde, at det ene aspekt ikke kan undvære det andet, hvis et problem skal belyses tilfredsstillende?

opgaveformulering i praksis
Opgaveformulering i praksis
 • Naturvidenskabelige fag - eksperimenter
 • Historie – kildemateriale (analyse-diskussion)
 • Ofte anvendes Blooms taksonomi: redegørelse, analyse, diskussion
 • Vigtigt at sammentænke de to fag, så opgaven ikke kommer til at falde i to dele
eksempel p opgaveformulering historie ke
Eksempel på opgaveformuleringHistorie - KE

Område: Mejerikemi og andelsbevægelsen

Der ønskes en redegørelse for andelsbevægelsens fremkomst i Danmark, især med hensyn til mejerivirksomhed.

Analysér udvalgte kvalitative og kvantitative eksperimenter på mælk og ost med hensyn til sammensætning og kvalitet.

Med udgangspunkt i en analyse af Vedtægter for Hunderup Andelsmejeri 1884-1885 (se bilag) ønskes en diskussion og vurdering af andelsmejeriers formål.

Bilag: Hyldtoft, O. m. fl.: Det industrielle Danmark 1840-1914, Systime 1981, side 176-181

Besvarelsen skal have et omfang af 15-20 sider eksl. grafer og bilag.

eksempel p opgaveformulering historie fy
Eksempel på opgaveformuleringHistorie - FY

Område: Langbuen

Der ønskes en redegørelse for 100-års krigen mellem England og Frankrig 1337-1453, herunder opbygningen af det engelske samfund

Med udgangspunkt i Froissarts beskrivelse af Slaget ved Crezy (år 1346) skal du opstille relevante forsøg for at undersøge langbuens funktion under slaget.

Endelig ønskes en diskussion af langbueskytternes position i hæren og det engelske samfund i 1300-tallet.

Bilag: Froissarts krønike (uddrag). Besvarelsen skal have et omfang af 15-20 sider eksl. grafer og bilag.

eksempel p opgaveformulering historie fy1
Eksempel på opgaveformuleringHistorie - FY

Område: Chernobylulykken

Der ønskes en redegørelse for udviklingen i Sovjetunionen i 1980’erne, med henblik på den økonomiske og politiske udvikling. Yderligere ønskes en redegørelse for energiproduktionen i Sovjetunionen i 1980’erne.

Gør rede for hvilke atomkraft reaktor typer som var almindelige i verden i 1980’erne, specielt skal Chernobyl typen behandles.

Analyser med udgangspunkt i Sergei P. Kapitza: Lessons of Chernobyl The CulturalCauses of the Meltdown (se vedlagte bilag) mulige årsager til ulykken i Chernobyl, med henblik på en diskussion af det sovjetiske styres håndtering af ulykken

Bilag: Sergei P. Kapitza: Lessons of Chernobyl The CulturalCauses of the Meltdown, Foreign Affairs, Vol. 72, No. 3 (Summer, 1993), pp. 7-11 (uddrag), her hentet fra: http://www.jstor.org/stable/20045618 (10-11-11)

Opgavens omfang: Besvarelsen skal fylde 15-20 sider eksklusive eventuelle bilag

eksempel p opgaveformulering historie ma
Eksempel på opgaveformuleringhistorie - MA

Område: Vietnamlotteriet

Der ønskes en kort redegørelse for USA’s deltagelse i Vietnamkrigen.

Der ønskes en redegørelse for principperne i statistiske test specielt med fokus på chi-i-anden-testen.

Der ønskes en matematisk analyse af trækningsresultaterne fra vietnamlotteriet.

Med udgangspunkt i Erindringer om vietnamlotteriet (se bilag) ønskes en diskussion og vurdering af den amerikanske befolknings opfattelse af vietnamlotteriet og Vietnamkrigen.

Bilag: Erindringer om vietnamlotteriet, http://www.vietnamwardraftlottery.com/phpnuke/index.php (fundet 30-11-2012)

Opgavens omfang: Besvarelsen skal fylde 15-20 sider eksklusive eventuelle bilag

eksempel p opgaveformulering historie ma1
Eksempel på opgaveformuleringhistorie - MA

Område: Enigma kodemaskinen

Der ønskes en kort redegørelse for Slaget om Atlantens udvikling fra september 1939 til juni 1941

Der ønskes en redegørelse af de matematiske principper bag Enigma-maskinen, samt en vurdering af dens sikkerhed. Herunder skal permutationer og kombinatorik inddrages. Den vedlagte opgave skal inddrages i besvarelsen.

Desuden ønskes en matematisk redegørelse af polakkerne og englændernes arbejde og metoder med at bryde kodemaskinen Enigma.

Endelig ønskes en vurdering af, hvilken betydning tyskernes praktiske brug af Enigma havde i forhold til at det lykkedes englænderne at bryde Enigma-koden.

Bilag: ”En krypteret meddelelse”, af Louise Meyer (vejleder)

Opgavens omfang: Besvarelsen skal fylde 15-20 sider eksklusive eventuelle bilag

eksempel p opgaveformulering historie bi
Eksempel på opgaveformuleringhistorie – BI

Område: Racehygiejne i Danmark

Med udgangspunkt i en kildekritisk analyse af vedlagte uddrag af Steinckes artikel om raceforbedring fra 1920 og Loven om sterilisation fra 1929 ønskes en diskussion af idegrundlaget for denne lov.

Inddrag dit populationsbiologiske eksperiment i en vurdering af om det er muligt at fjerne uønskede gener fra befolkningen.

Vurder K.K. Steinckes mulighed for at få succes med sin racehygiejniske politik.

Bilag: Steincke: raceforbedring 1920, sterilisationslov 1929.

Besvarelsen skal fylde 15-20 sider eksklusive eventuelle bilag

hvorfor bruge historie i srp med naturvidenskabelige fag
Hvorfor bruge historie i SRP med naturvidenskabelige fag?
 • Forstå fortiden og samspillet mellem natur og historie
 • Udvikling indenfor naturvidenskab er sjældent løsrevet fra det omkringliggende samfund
 • Afdække sammenhænge – hønen eller ægget
 • Anvende naturvidenskab til at løse problemer i historie
farvel
Farvel
 • Tak for jeres opmærksomhed.