Projektov vyu ovanie vo fyzike 24 hodinov meranie teploty vzduchu
Download
1 / 11

Projektov vyucovanie vo fyzike: 24 hodinov meranie teploty vzduchu - PowerPoint PPT Presentation


 • 278 Views
 • Uploaded on

Projektové vyučovanie vo fyzike: 24 hodinové meranie teploty vzduchu. RNDr. Ingrid Horkav á Gymnázium Alejová 1 041 49 Košice. [email protected] Obsah:. Fyzika a projektové vyučovanie Náročnosť projektového vyučovania Výhody projektového vyučovania Zadanie projektu Rozdelenie do skupín

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Projektov vyucovanie vo fyzike: 24 hodinov meranie teploty vzduchu' - wei


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Projektov vyu ovanie vo fyzike 24 hodinov meranie teploty vzduchu l.jpg

Projektové vyučovanie vo fyzike:24 hodinové meranie teploty vzduchu

RNDr.Ingrid Horkavá

Gymnázium Alejová 1

041 49 Košice

[email protected]


Obsah l.jpg
Obsah:

 • Fyzika a projektové vyučovanie

 • Náročnosť projektového vyučovania

 • Výhody projektového vyučovania

 • Zadanie projektu

 • Rozdelenie do skupín

 • Realizácia projektu

 • Vyhodnotenie projektu

 • Ukážka žiackych projektov


Fyzika a projektov vyu ovanie l.jpg
Fyzika a projektové vyučovanie

Fyzika,ako aj ostatné prírodovedné predmety,sú priam „ako ušité“ k využívaniu projektového vyučovania a projektovej formy práce na hodinách,

osobitne v nižších ročníkoch osemročných gymnázií umožňuje, aby vyučovanie bolo pre žiakov hrou.


N ro nos projektov ho vyu ovania l.jpg
Náročnosť projektového vyučovania

 • náročné na čas potrebný na prípravu a realizáciu projektu (najčastejšia výhrada učiteľov voči projektovému vyučovaniu),

 • náročné na schopnosti učiteľa,

  Napriek tomu vo vyspelých krajináchtvoria žiacke projekty podstatnú časťvyučovania!


V hody projektov ho vyu ovania 1 l.jpg
Výhody projektového vyučovania (1)

 • samostatná a tvorivá práca žiakov, rozvíjanie ich tvorivého myslenia,

 • uvedomovanie si významu a zmyslu poznávania,

 • práca v skupinách vedie ku tolerancii a prijímaniu iných názorov, jednoducho vyžaduje tímovú prácuak má viesť k uspokojivým výsledkom,

 • prehlbovanie schopnosti orientovať sa v odbornej literatúre zodpovedajúcej ich vekovej kategórii napr.: detské encyklopédie, časopisy, multimediálne encyklopédie, ...


V hody projektov ho vyu ovania 2 l.jpg
Výhody projektového vyučovania (2)

 • využívanie medzipredmetových vzťahov, stieranie hraníc medzi jednotlivými predmetmi,

 • objavovanie a rozvíjanie tvorivého potenciálu žiakov,

 • zvyšovanie motivácie žiakov,

 • získavanie skúsenosti v práci s výpočtovou technikou, hľadanie informácií na Internete


Zadanie projektu l.jpg
Zadanie projektu

 • 24 hodinové meranie teploty vzduchu po 30 minútových intervaloch,

 • spracovanie nameraných výsledkov do grafov (milimetrový papier, MS Excel),

 • vyhľadávanie atypických teplomerov (Internet, odborná literatúra),

 • zostavenie prehľadu štátov používajúcich Celziovú alebo Fahrenheitovú teplotnú stupnicu (Internet, odborná literatúra),

 • vyhľadávanie webstránok s nepretržitým meraním teploty vzduchu (Internet)


Rozdelenie do skup n l.jpg
Rozdelenie do skupín

 • rozdelenie do skupín po4-6 žiakoch podľa vlastného výberu, (1. týždeň),

 • organizácia práce v skupináchžiaci si sami rozdelia prácu v skupine, rozdelia si jednotlivé úlohy a funkcie, hovorca skupiny, manažér, a pod. (2. týždeň),

 • výber formy projektu (PP prezentácia, poster), vlastná práca na projekte (3-5. týždeň).


Realiz cia projektu l.jpg
Realizácia projektu

 • vedecká metóda-progresívna didaktická metódaŽiaci v čase zadania projektu, práve preberali tematický celok Fyzikálne veličiny, ale učivo Teplota a jej meranie prebraté nemali, takže všetky namerané výsledky boli ichnovým vedeckým objavom.


Vyhodnotenie projektu l.jpg
Vyhodnotenie projektu

 • samotná prezentácia a obhajoba projektupred triednym kolektívom (hovorca alebo celá skupina),

 • spoločné hodnotenie prínosu každého jednotlivcav skupine a odmena vo forme 1-tiek pre každého aktívneho člena tímu,

 • spoločné hodnotenie projektu (projekt nehodnotí len učiteľ, ale aj samotní žiaci-autori i žiaci-kritici),

 • výber najlepšieho projektu triedy hlasovaním a odmena formou malých prekvapení,

 • 1 vyučovacia hodina venovaná zhrnutiu projektu učiteľom,

 • umiestnenie projektov na fyzikálnu nástenku a webstránku školy.


Uk ka iackych projektov l.jpg
Ukážka žiackych projektov

 • Sekunda A

  • K. Bočkorik, J. Cimbala, R. Köver, F. Rabík, prezentácia

  • J. Bátoryová, S. Havrila, J. Síč, prezentácia

  • M. Ihnatková, K. Miklossiová, D. Petriková, S. Kantorová, prezentácia

 • Sekunda B

  • V. Macko,  M. Paľko, H. Radvánsky, O. Turok, prezentácia

  • A. N. Gašparovičová, D. Mravcová, M.Gajdošová, N. Hudáková, prezentácia


ad