slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
6. R á mcov ý program EÚ Princípy činnosti RP Nástroje Financovanie PowerPoint Presentation
Download Presentation
6. R á mcov ý program EÚ Princípy činnosti RP Nástroje Financovanie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 83

6. R á mcov ý program EÚ Princípy činnosti RP Nástroje Financovanie - PowerPoint PPT Presentation


 • 158 Views
 • Uploaded on

6. R ámcový program. 6. R á mcov ý program EÚ Princípy činnosti RP Nástroje Financovanie Písanie projektov Podporný sy s tém v SR Slovensko v 6. RP SEMIN ÁR SurfTran Žilina 21.4-2005 Peter Ondrejček Margita Slimáková. S emin á re pre 6. RP.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

6. R á mcov ý program EÚ Princípy činnosti RP Nástroje Financovanie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

6. Rámcový program

6. Rámcový program EÚ

Princípy činnosti RP

Nástroje

Financovanie

Písanie projektov

Podporný systém v SR

Slovensko v 6. RP

SEMINÁR SurfTran

Žilina 21.4-2005

Peter Ondrejček Margita Slimáková

slide2

Semináre pre 6.RP

Strategické ciele Rámcových programov

●Posilnenie vedeckej a technologickej základne priemyslu

● Zvýšenie jeho medzinárodnej konkurencie schopnosti

slide3

Semináre pre 6.RP

ČO PONÚKA 6.RP ?

●Široké príležitosti pre výskum

●Inováciu výrobkov, procesov, služieb

● Nové partnerské kontaktys EÚ

● Zvýšenie mobility

●Finančné prostriedky a stále vyšší rozpočet

pre 2002-200617,5 mld. Eur

2,2 mld. Eur pre MSP

slide4

Semináre pre 6.RP

Základné princípy organizácie

Rámcového programu

●Financovanie z príspevkov členských a

asociovaných krajín

● Podielové financovanie projektov

● Nadnárodné projekty

● Presne stanovený systém podávania

projektov, ich hodnotenia a riešenia

● Voľba typu projektu

● Stanovovanie odborných priorít a iných

činností

●Novosť riešenej problematiky

slide5

Semináre pre 6.RP

ES

UK

CZ

D

SK .....

ROZPOČET RP

17,5 mld. eur.

PROJEKTY

D

UK

ES

CZ

SK .....

slide6

Semináre pre 6.RP

Základné princípy organizácie

Rámcového programu

●Financovanie z príspevkov členských a

asociovaných krajín

●Podielové financovanie projektov

● Nadnárodné projekty

● Voľba typu projektu

● Stanovovanie odborných priorít a iných

činností

●Novosť riešenej problematiky

● Presne stanovený systém podávania

projektov, ich hodnotenia a riešenia

slide7

Úvodné semináre pre 6 .RP

Príspevok komisie može byť

35 až 100 %

v závislosti od typu organizácie

typu projektu

ustanovenia vo výzve

slide8

Semináre pre 6.RP

Základné princípy organizácie

Rámcového programu

●Financovanie z príspevkov členských a

asociovaných krajín

● Podielové financovanie projektov

●Nadnárodné projekty

●Novosť riešenej problematiky

● Stanovovanie odborných priorít a iných

činností

● Presne stanovený systém podávania

projektov, ich hodnotenia a riešenia

● Voľba typu projektu

slide9

Semináre pre 6 .RP

SPRAVIDLA

3 subjekty z 3 členských alebo

kandidátskych krajínkrajin

slide10

Semináre pre 6.RP

Základné princípy organizácie

Rámcového programu

●Financovanie z príspevkov členských a

asociovaných krajín

● Podielové financovanie projektov

● Nadnárodné projekty

●Novosť riešenej problematiky

● Stanovovanie odborných priorít a iných

činností

● Presne stanovený systém podávania

projektov, ich hodnotenia a riešenia

● Voľba typu projektu

slide11

Semináre pre 6 .RP

NOVOSŤ

IP, STREP, CRAFT, Skupinové projekty

vyžaduje sa novosť v európskom meradle

(nestačí novosť v podnikovom, regionálnom ani národnom

pohľade)

CA, SSA,

vyžaduje sa užitočnosť v plnení cieľov 6.RP

slide12

Semináre pre 6.RP

Základné princípy organizácie

Rámcového programu

●Financovanie z príspevkov členských a

asociovaných krajín

● Podielové financovanie projektov

● Nadnárodné projekty

●Novosť riešenej problematiky

●Presne stanovený systém podávania

projektov, ich hodnotenia a riešenia

● Stanovovanie odborných priorít a iných

činností

● Voľba typu projektu

slide13

Semináre pre 6 .RP

Výzva na podanie návrhov projektov

Predbežná registrácia

3 MESIACE

Predbežné

hodnotenie

Podanie návrhuprojektu do Bruselu

3-4 MESIACE

Hodnotenie

návrhov projektov

Projekt neschválený

Projekt schválený

slide14

Semináre pre 6 .RP 2

Príprava kontraktu

medzi EK

a koordinátorom projektu

4-6 mesiacov

Podpísanie

Zmluvy medzi

EK a všetkými účastníkmi

Zahájenie riešenia projektu

3-4 týždne

Vyplatenie 40 %

schválených nákladov

slide15

Semináre pre 6.RP

Základné princípy organizácie

Rámcového programu

●Financovanie z príspevkov členských a

asociovaných krajín

● Podielové financovanie projektov

● Nadnárodné projekty

● Voľba typu projektu

●Stanovovanie odborných priorít a iných

činností

●Novosť riešenej problematiky

● Presne stanovený systém podávania

projektov, ich hodnotenia a riešenia

slide16

Semináre pre 6.RP

Sedem odborných priorít pre IP,NoE,STREP

1.Vedy o živote, genomika a biotechnológie

2.Technológie informačnej spoločnosti

3.Nanotechnológie, nové materiály a nove výrobné

procesy

4.Letectvo a kozmický priestor

5.Kvalita a bezpečnosť potravín

6.Globálne zmeny a ekosystémy, energia a doprava

7. Občania a spravovanie spoločnosti založenej na

vedomostiach

slide17

Semináre pre 6.RP

Základné princípy organizácie

Rámcového programu

●Financovanie z príspevkov členských a

asociovaných krajín

● Podielové financovanie projektov

● Nadnárodné projekty

●Novosť riešenej problematiky

● Stanovovanie odborných priorít a iných

činností

● Presne stanovený systém podávania

projektov, ich hodnotenia a riešenia

●Volba typu projektu

v ber druhu projektu

Úvodné semináre pre 6 .RP

Integrované projekty

Siete exelentnosti

STREP

Kooperatívne projekty ( CRAFT )

Skupinové projekty

Podporné projektyCA, SSA

VÝBER DRUHU PROJEKTU

slide19

Úvodné semináre pre 6 .RP

INTEGROVANÉ PROJEKTY (IP)

Cieľ:

Nové poznatky

Nové alebo zlepšené výrobky

Nové alebo zlepšené procesy

Nové alebo zlepšené služby

Integrácia:

zložiek inovačného procesu

mnoho disciplinárnych tímov

rôzne výskumné činnosti a školenie

akademický, vysokoškolský, priemyselný

výskum + MSP

štátne, súkromné financie + financie EK

slide20

Semináre pre 6 .RP

INTEGROVANÝ PROJEKT

TRANSFER

TECHNOLÓGIE

ŠKOLENIE

RTD 4

MANAGEMENT

RTD 3

RTD 1

RTD 2

VYUŽITIE

POZNATKOV

slide21

Semináre pre 6 .RP

Príklady Integrovaného projektu

Predpovedanie účinku radiačného poškodenia

reaktorových komponentov

Náhrada empirického prístupu numerickým nástrojom, schopným simulácie

efektu žiarenia

28 organizácii z 11 krajín ( 17 univerzit )

17,7 mil Eur. 7,5 mil Eur

Vývoj globálnej siete pre bezpečnú komunikáciu

založenú na kódovacom systéme

Náhrada dnešných otvorených systémov, poškoditeľných z vonka

50 organizácií 10 krajín

14,7 mil Eur. 11,35 mil Eur

3 v ber druhu projektu

Semináre pre 6 .RP

Integrované projekty

Siete exelentnosti

STREP

Kooperatívne projekty ( CRAFT )

Skupinové projekty

Podporné projektyCA, SSA

3: VÝBER DRUHU PROJEKTU

slide23

Európska

komisia

Vedecká

rada

Riadiaca

skupina

SIEŤEXELENTNOSTI

Semináre pre 6 .RP

slide24

Semináre pre 6 .RP

SIETE EXELENTNOSTI(NoE)

Cieľ:

Vytvorenie trvalých partnerských väzieb

medzi organizáciami – ich integrácia

Formy integrácie:

Vytváranie sietí organizácií

Trvalá rekonštrukcia organizácie výskumu

Zvýšenie mobilít

Virtuálne laboratóriá, výmena poznatkov

Efektívnejší výskum, vývoj

Zvýšenie exelentnosti

slide25

Semináre pre 6 .RP

Príkladysiete excelentnosti

Názov projektu: Sieť zavádzajúca nanotechnológie do života.

Cieľ: Vytvorenie podmienok pre zavádzanie existujúcich

výsledkov a vedomostí v oblasti nanotechnológií, ktorá by

udržala konkurencie schopnosť Európy v porovnaní s USA

a Japonskom. Založenie základov Európskemu virtuálnemu

nano - biotechnologickému ústavu,.

Náklady: Celkom 8,8 mil. eur Príspevok komisie: 8,8 mil. eur

Účastníci: 24 parterov z výskumu a priemyslu

3 v ber druhu projektu1

Semináre pre 6 .RP

Integrované projekty

Siete exelentnosti

STREP špecifické cielené

projekty

Kooperatívne projekty ( CRAFT )

Skupinové projekty

Podporné projektyCA, SSA

3: VÝBER DRUHU PROJEKTU

slide27

Semináre pre 6 .RP

ŠPECIFICKY CIELENÉ PROJEKTY(STREP)

Cieľ:

Nové poznatky

Nové a zlepšené výrobky

Nové a zlepšené výrobné procesy

Nové a zlepšené služby

Metódy:

Výskum

Vývoj

Demonštrácia výsledkov

Školenie

Inovácia

slide28

Semináre pre 6 .RP

Príklad STREP

Názov projektu:Vývoj izolačných materiálov s vlastnosťami vhodnými na  renováciu budov.

Cieľ projektu: Vývoj izolačných materiálov s hydro-tepelnými vlastnosťami Vzájomná výmena materiálov a informácií medzi výrobcami materiálu a skúšobnými laboratóriami. Štúdium a optimalizácia chovania materiálov pre rôzne typy konštrukcií a rôzne klimatické podmienky. Návrh metodológie merania pomocou klimatickej komory. Odskúšanie nového izolačného systému na renovovanom objekte ešte v rámci riešenia projektu.

Náklady: Celkom 2,9 mil. eur Príspevok komisie: 2,02 eur

Účastníci: 2 vysoké školy, 2 akadémie vied, 5 priemyselných podnikov

Celkom 9 účastníkov zo 4 krajín ( D,CZ,SK,PL)

3 v ber druhu projektu2

Semináre pre 6 .RP

Integrované projekty

Siete exelentnosti

STREP špecifické cielené projekty

Kooperatívne projekty ( CRAFT )

Skupinové projekty

Podporné projektyCA, SSA

3: VÝBER DRUHU PROJEKTU

slide30

Semináre pre 6 .RP

Kooperatívne výskumné projekty

CRAFT – Cooperative Research Actions for Technology

1 MSP

CRAFT

2 MSP

EK

3 MSP

1 Výskumný

ústav, MSP,

Univerzita

2 Výskumný

ústav,

Univerzita

slide31

Semináre pre 6 .RP

DEFINÍCIA ÚČASTNÍKOVV PROJEKTE CRAFT

– samostatný právny subjekt, ktorý splňuje

● menej ako 250 zamestnancov

● nie je výskumný ustav ani konzult. firma

● ročný obrat menej ako 40 mil. Eur

● nezávislosť (podiel cudzieho kapitálu menejako 25%)

MSP

VYKONÁVATEĽ VÝSKUMU

Univerzity, výskumné ústavy, priemyselné podniky,

ktoré majú prostriedky potrebné na riešenie problému

INÍ ÚČASTNÍCI

Organizácie a koncoví užívatelia zainteresovaní na riešení

problému, prispievajú na riešenie a nehrajú dominantnú úlohu

slide32

Úvodné semináre pre 6 .RP

Príklady projektu CRAFT

Rýchly výrobný proces pre liate výrobné komponenty

Inovácia mnokokomponentnej analýzy pozemnej a

povrchovej vody

Nový typ rotačného polohovadla

Prietokomer novej generácie pre tekuté médiá

slide33

Úvodné semináre pre 6 .RP

VÝYZVA

FP6 – 2004 – SME-COOP

Dátum publikácie: 15.12.2004

Termín odovzdanie projektov: 17.9.2005

Rozpočet: 75 mil eur.

Minimálny počet účastníkov: 5 subjektov

z 3 rôznych ČŠ alebo AŠ

www.cordis.lu

Find a call

SME

3 v ber druhu projektu3

Semináre pre 6 .RP

Integrované projekty

Siete exelentnosti

STREP špecifické cielené projekty

Kooperatívne projekty ( CRAFT )

Skupinové projekty

Podporné projektyCA, SSA

3: VÝBER DRUHU PROJEKTU

slide35

Semináre pre 6.RP

PROJEKTY SKUPINOVEHO VÝSKUMU

1

2 Zväz

Združenie

Asociácia

alebo

projekt

SKUPINOVÉHO VÝSKUMU

1 Európska

priemyselná

asociácia

EK

Min.2

MSP

1

2 Výskumné

subjekty

POSTUP:1 krok – základné princípy

2 krok – kompletný projekt

slide36

Semináre pre 6.RP

OBSAH SKUPINOVÝCH PROJEKTOV

Výskum by sa mal zamerať na:

  • ●prednormatívnu problematiku (zabezpečujúci zavedenie európskych
 • noriem)
 • ● technologické problémy spojené s rozvojom a uplatnením príslušnej
 • legislatívy(zdravie, bezpečnosť, životné prostredie)
 • ● výskum zlepšujúci technologickú základňu priemyselného sektoru
 • ● rozvoj technických nástrojov, napr. pre diagnostiku...
 • ● tie technické problémy, ktoré nie je možné riešiť v rámci projektov
 • CRAFT.
  • ● ochranu duševného vlastníctva u výsledkov získaných v projektoch
  • ● šírenie poznatkov v širokej komunite MSP (semináre, publikácie,
 • domácich stránok...)
 • ●socio-ekonomické štúdie hodnotiace dopad výsledkov riešenia, analýza
 • faktorov, ktoré vplývajú na realizácie nových výsledkov
 • ● aktivitu zvyšujúcu využitie výsledkov (spracovanie rozvojového plánu,
 • transfer najlepších prístupov pri realizácii atď.)
 • ● školenie a výkonných pracovníkov MSP ako aj priemyselných zväzov
 • a združení.

Činnosť zameraná na podporu inovácií by sa mala zamerať na:

slide37

Semináre pre 6 .RP

Príklady skupinového projektu

Odstránenie chrómu z automobilových súčiastok

Recyklácia betónu z demolácií

Odstránenie hazardných substancií v elektronickom priemysle

Malé jednotky pre spracovanie agrolesníckych odpadov

slide38

Semináre pre 6 .RP

VÝYZVA

FP6 – 2004 – SME-COLL

Dátum publikácie: 15.12.2004

Termín odovzdanie projektoc: 26.5.2005

Rozpočet: 65 mil eur.

Minimálny počet účastníkov: 5 subjektov

z 3 rôznych ČŠ alebo AŠ

www.cordis.lu

SME

find a call

3 v ber druhu projektu4

Semináre pre 6 .RP

Integrované projekty

Siete exelentnosti

STREP špecifické cielené projekty

Kooperatívne projekty ( CRAFT )

Skupinové projekty

Podporné projektyCA, SSA

3: VÝBER DRUHU PROJEKTU

slide40

Semináre pre 6 .RP

PODPORNÉ PROJEKTY

SSA Specific support actions

Špecifické podporné projekty

● podporiť realizáciu rámcových programov

●prípravu ďalších aktivít EÚ

●podporiť konferencie, semináre, štúdie a analýzy, skupiny expertov,

●šírenie informácií a komunikačné aktivity

Podľa inštrukcií výzvy, projekt môže predložiť jeden účastník,

alebo konzorcium viacerých účastníkov

slide41

Semináre pre 6.RP

Poslanie projektovSSA vo forme

EKONOMICKO TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ

CIEĽ:

 • Zvyšovať účasť MSP v 6.RP vo všetkých formách
 • Vytvárať skupiny MSP s podobnými inovačnými potrebami (technologický audit)
 • Zbieranie, analyzovanie a šírenie informáciío nových RTD poznatkoch, ich aplikáciách a komerčnom využití
 • Stimulácia siete priemyselných inkubátorov
 • Identifikácia a šírenie najlepšíchskúseností uplatnením ekonomických a technických informácií
 • Oslovený môže byť akýkoľvek subjekt vedy a techniky
slide42

Národný

koordinátori

pre MSP

PROJEKT

EKONOMIC-KÝCH A TECHNIC-KÝCH INFORMÁCIÍ

Priemyselné zväzy

EK

Zväzy priemyselných výskumných organizácií

SOPK

RPIC

Skupina vybratých

MSP

Semináre pre 6.RP

Príklad SSA ako ETI

slide43

Semináre pre 6 .RP

Príklady projektu SSA - ETI

Identifikácia technologických potrieb a podpora inovácií MSP

Vývoj inf. systému pre MSP v nábytkárskom priemysle

Analýza MSP, ich technologických potrieb a trendy v obchode

slide44

Semináre pre 6 .RP

PODPORNÉ PROJEKTY

CA coordination actions

koordinačné akcie

●podporiť sieťovanie výskumných a inovačných aktivít

●definovanie a organizovanie spoločných aktivít

●organizovanie konferencií, výmena odborníkov

●šírenie najlepších skúseností,

tvorba spoločných informačných systémov

Minimálne 3 subjekty z 3 krajín

slide45

Semináre pre 6.RP

PRIDAŤ SA ALEBO TVORIŤ

VLASTNÝ PROJEKT ?

●PRIDAŤ SA K NIEKOMU KTO TVORÍ

VLASTNÝ PROJEKTV INEJ KRAJINE

●NAPÍSAŤ A ODOVZDASŤ

VLASTNÝ PROJEKT

Stať sa koordinátorom, keď

- poznáme partnerov v zahraničí

- máme skúsenosti riadiť projekt

- chceme presadiť vlastnú

predstavu riešenia

slide46

Semináre pre 6 .RP

AKO NÁJSŤ PARTNERA ?

www.cordis.lu Find a partner

Hľadať už uložených

Uložiť vlastnú organizáciu v databáze CORDIS

 Informácie cez NCP, PROPASS

 Web stránky podporných projektov

slide47

Sarc

Peter Ondrejček

Financovanie

projektov

v 6. rámcovom

programe

slide48

Financovanieprojektov v 6. Rámcovom programe

Nákladové položky projektu

Priame náklady

Všetky zdôvodniteľné položky,

ktoré prichádzajú do úvahy pre riešenie projektu

( mzdy, odvody, spotrebný materiál, investície, cestovné, využitie výpočtovej techniky, IPR, subkontrakty)

Nepriame náklady

( réžia ) sa vypočíta ako 20% z priamych nákladov

s vylúčením subkontraktov.

Dodatočné priame náklady

Dodatočné náklady k opakujúcim sa nákladom účastníka projektu, ktoré nie sú hradené inými zdrojmi financovania ( napr. mzdy) - spotrebný materiál investície, cestovné, využitie výpočtovej techniky, IPR, subkontrakty

slide49

Financovanieprojektov v 6. Rámcovom programe

3 MODELY FINANCOVANIA

FC

je spôsob výpočtu nákladov, pri ktorom účastník projektu môže vykázať ( vyúčtovať ) každú položku priamych aj nepriamych nákladov

FCF

ak účastník projektu nemôže vykázať všetky nepriame náklady, tieto sa potom vypočítajú ako 20% priamych nákladov, s vylúčením subkontraktov.

je spôsob výpočtu nákladov, pri ktorých účastník projektu vykazuje všetky priame dodatočné náklady a nepriame náklady (réžiu) vypočíta ako 20% priamych nákladov s vylúčením subkontraktov.

Dodatočné náklady sú tie, ktoré sú dodatočné k opakujúcim sa nákladom a nie sú pokryté inými zdrojmi financovania ( mzdové náklady).

AC

slide50

Financovanieprojektov v 6. Rámcovom programe

IP, STREP, CRAFT, Skup. projekt

Model FC, FCF = súkromné podniky

MSP, priemysel

50%, inovácie, výskum

35% demonštrácia

100% riadenie konzorcia

( max 7% celkového príspevku Komisie )

100% dodatočných nákladov

100% koordinácia

Model AC = neziskové organizácie, školy,

verejná správa

slide52

Úvodné semináre pre 6 .RP SME2

AKO

písať projekt

(skupinový)

P. Ondrejček

M. Slimáková

slide53

Úvodné semináre pre 6 .RP SME3

ZÁKLADNÉ DOKUMENTY

VÝZVA NA PODANIE PROJEKTOV

Call for proposals

PRACOVNÝ PROGRAM

Working programme

NÁVOD PRE NAVRHOVATEĽOV

Guide for proposers

slide54

Úvodné semináre pre 6 .RP SME3

Č A S Ť A PROJEKTU

Formulár A1 Charakteristika projektu

Formulár A2 Charakteristika každého účastníka

Formulár A3 Sumár nákladov všetkých účastníkov

slide58

Úvodné semináre pre 6 .RP SME3

Č A S Ť B PROJEKTU

Osnova:

B1 Ciele projektu

B2 Vedecko - technická výnimočnosť

B 2.1 Súčasný stav

B 2.2 Definícia cieľov

B 2.3 Pracovný plán

slide59

Úvodné semináre pre 6 .RP SME3

ČASŤ B PROJEKTU

B.3 Potenciálny dopad výsledkov riešenia

Pre MSP zlepšenie konkurenciu schopnosť

spolupráca medzi MSP

spolupráca medzi MSP a výskumom

Ako prispeje projekt k zvýšeniu kvalita života

zdravie

bezpečnosť

pracovné podmienky

zamestnanosť

životné prostredie

B.4 Kvalita konzorcia

B.5 Kvalita riadenie projektu

B.6 Mobilizácia zdrojov

slide60

WP1: Picking and storage of pollen

(wherever possible of one species)

WP0: Project management

WP2: Sensor development for sorting of pollen

WP3: Purification and sorting of pollen

WP6: Dissemination

WP4: Application of high-purity pollen as functional food additive

WP5: Application of high-purity pollen in medicine

Úvodné semináre pre 6 .RP SME3

Č A S Ť B PROJEKTU

Workpackages (pracovné časti, etapy) a ich vzájomná náväznosť

PERT DIAGRAM

slide62

SARC Centrum pre rozvoj vedu a technológie

GANNTOV DIAGRAM

Grafické znázornenie v časovej osi

slide63

Úvodné semináre pre 6 .RP SME2

SLOVENSKÝ PODPORNÝ SYSTÉM V 6.RP

P. Ondrejček

M. Slimáková

slide64

SYSTÉM NCP V SR

Výkonný národný koordinátor

Martin Kedro, SARC

1. Vedy o živej prírode, genomika a biotechnológie pre zdravie

Valentín Bóth, ÚP SAV

2.Technológie informačnej spoločnosti

Milan Grohol, TU Košice

3.Nanotechnológie, nanovedy, multifunkčné materiály a nové výrobné procesy

Ivan Horváth, ÚP SAV

4. Letecký a kozmický priestor

Barbara Surmová, Žilinská univerzita

5.Kvalita a bezpečnosť potravín

Pavol Schwarcz, SPU Nitra

6. Udržateľný rozvoj, globálne zmeny a ekosystémy

Ingrid Kriššáková, TU Zvolen

7. Občania a spravovanie spoločnosti založenej na vedomostiach

Anna Sitárova, MŠ SR

slide65

SYSTÉM NCP V SR

Nové a nastupujúce vedecko-technické smery

Peter Lobotka, SARC

Výskumné činnosti pre malé a stredné podniky

Peter Ondrejček, SARC

Podpora medzinárodnej spolupráce

Ján Jankela, MŠ SR

Podpora koordinačných aktivít

Martin Kedro, SARC

Výskum a inovácie

?

Ľudské zdroje a mobilita, výskumné infraštruktúry

Zuzana Lavrinová TU Košice

Veda a spoločnosť

Anna Sitárová, MŠ SR

Jadrová energetika

Lán Bahna, VUJE Trnava

slide66

SYSTÉM SIKAS

Zdenka GeorgievskiUMB Banská Bystrica

Anwarzai Branislav,TU Trenčín

Andrea KalafúsováTU Košice

Schwarcz Pavol,SPU Nitra

Kudelová Katarína,Univerzita PJŠ Košice

Tibor KmeťUKF Nitra

Soňa KrahulcováUniverzita sv. CaM Trnava

Štefan MarsinaEkonomická univerzita, BA

Marta KollarováUK Bratislava

Kriššáková Ingrid,TU Zvolen

Surmová Barbara,Žilinská univerzita

Nikole RemovčíkováPrešovská univerzita

Vilček Štefan,UVL Košice

Mária BúciováSTU Bratislava

Andrej AlmásiKU Ružomberok

slide67

Úvodné semináre pre 6 .RP SME2

Podpora účasti slovenských organizácií v 6. RP

SSA z roku 2004

P. Ondrejček

M. Slimáková

slide68

6.RP Slovak FP 6

Projekt SLOVAK FP6

Podpora účasti slovenských inštitúcií v 6. RP - účastníci

Koordinátor projektu: Dr. Martin Kedro,Projektový menežer: Doc.Ing. Peter Ondrejček, DrSc

Partner č.1Centrum pre rozvoj, vedu a technológie

Partner č.2Úrad predsedníctva Slovenskej akadémie vied

Partner č.3Zväz priemyslových výskumných a

vývojových organizácií

Partner č.4Národná agentúra pre rozvoj malého a

stredného podnikania

Partner č.5NOVITECH Partner Košice

Partner č.6BIC Bratislava

slide69

6.RP Slovak FP6

Projekt SLOVAK FP6

Podpora účasti slovenských inštitúcií v 6. RP

●WP 1Sieť národných kontaktných osôb

●WP 2Podpora exelentných výskumných

pracovísk a MSP

●WP 3Zhodnotenie a šírenie dosiahnutých

výsledkov

●WP 4Riadenie konzorcia

slide70

Sarc

Peter Ondrejček

Hlavné výstupy:

• Prepojenie NCP + SIKAS

• Databazy MSP a RTD org.

• Konferencie

• Pomoc pri písaní projektov

• Inf. systém o výzvach

slide71

Sarc

Peter Ondrejček

Všetky výsledky sú uvedené

www.slovakfp6.sk

slide72

Sarc

Peter Ondrejček

Účasť SR v

6. Rámcovom programe

slide73

6. Rámcový program

The Slovak Republic

in

the

AKTIVITA

Slovenské subjekty v

745. zaslaných projektochnárast 35 %

Celkový počet slovenských subjektov v

850.zaslaných projektochnárast 10 %

slide74

6. Rámcový program

Nárast aktivity 20-30 % je dôsledkom

ƀ Lepšej práce NCP

ƀ Zvýšenia povedomia vedeckej komunity –

(zvlášť na Univerzitách)

ƀ Využitie kontaktov a skúsenosti z 5. RP

slide75

6. Rámcový program

 • ÚSPEŠNOSŤ 19,6 %
 • 745 podaných
 • 146schválených projektov
 • Celkový počet slovenských subjektov v

178. schválených projektoch

v 5.RP - 27 %

slide76

6. Rámcový program

POKLES ÚSPEŠNOSTI

je dôsledkom

nárastu veľmi dobrých projektov

zložitosti zúčastniť sa v IP a NoE

málo prostriedkov na STREP a

CRAFT

slide77

6. Rámcový program

The Slovak Republic

in

the

ŠTRUKTÚRA

PODĽA REZORTOV

Počet podaných a schválených účastí so slovenskou účasťou pre jednotlivé rezorty

slide78

6. Rámcový program

ŠTRUKTÚRA ÚČASTI

Podľa rezortov

Iné 27

SAV 40

VP 3

MSP 42

UNI 49

RVÚ 17

slide79

6. Rámcový program

Prostriedky získané rezortami

(za prvú výzvu)

Iné 6, 27 %

MSP

13,58 %

SAV 39,4 %

RVÚ

24,86 %

UNI 15,86 %

slide81

Semináre pre 6 .RP

CORDIS

www.cordis.lu

slide82

Semináre pre 6 .RP

www.sarc.sk

www.slovakfp6.sk

slide83

Semináre pre 6 .RP

Národný koordinátor v SR( National Contact Point)

Doc.Ing. Peter Ondrejček, DrSc

SARC, Staré grunty 52, 842 44

Bratislava

E-mail:

ondrejcek@sarc.sk

Tel: 02 6542 1826, Fax: 02 6542 0308