Aanpassings vir windbestuiwing - PowerPoint PPT Presentation

aanpassings vir windbestuiwing n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aanpassings vir windbestuiwing PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aanpassings vir windbestuiwing

play fullscreen
1 / 15
Aanpassings vir windbestuiwing
409 Views
Download Presentation
wei
Download Presentation

Aanpassings vir windbestuiwing

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Aanpassingsvirwindbestuiwing • Blommeruiknielekkernie, nektar of helderkroonblarenienodignie – nienodigombestuiwersaante trek nie. • Blommehoog op plant gedraomaan wind blootgestelte word. • Blommeklein en gereduseerd, geennkelk of kroon. • Helmknoppegroot en goedblootgestel. • Massasligte, nie-klewerigestuifmeel word geproduseer. • Stempels lank en veeragtig met groot area omstuifmeel vas tevang. Lorraine Kuun, July 2011

 2. Lorraine Kuun, July 2011

 3. Lorraine Kuun, July 2011

 4. Die vroulikegametofiet: kiemsak met 8 kerne Lorraine Kuun, July 2011

 5. ‘n SAAD … • ‘n Saadbestaanuit ‘n: 1. Saadhuid (testa) – buitenstelaag van die saadknop (perikarp). 2. Embrio – vanaf die bevrugteeiersel (sigootondergaanmitose). Lorraine Kuun, July 2011

 6. ‘n SAAD … Endosperm– resultaat van dubbelebevrugting. Endosperm is voedselvir die ontwikkelendeembrio– ook die redewaaromonssade as voedseleet. Lorraine Kuun, July 2011

 7. Uitstaandekenmerke van sade • Weerstandig teen ongunstigeomstandighedea.g.v. die saadhuid. • Kan effektiefversprei word (sien later). • Kan lewenskragtig in ‘n dormantetoestandvirlangperiodesbly. • Sade het gebergdevoedselreserwes in die endosperm of kotiele; insluitendstysel, olies en/of proteïene. • Belangrikvir die mensaangesiendit ‘n goedkoopwyse van plantvermeerderingis,’nmanier is omplantete berg en is gebergdevoedsel. Lorraine Kuun, July 2011

 8. Waarom is dormansiebelangrik? • Dormansie is ‘n toestand van rus. Die embrio is onaktief, saadsalnieontkiemnie. • Sommigeplante het verpligte (obligate) periode van dormansie – saadsalnieontkiemnieselfs al raaktoestandegunstig. • Dormansievoorkomdatsade in die verkeerdeseisoenontkiem as sadeaanongunstigeomstandighedeblootgestel word. Laatsade toe omongunstigetoestandeteoorleef. • Laatverspreidingsagente toe omtereageer. Lorraine Kuun, July 2011

 9. Wind – sade is lig met vlerke of vere. • Diere – hakkies en dorings – klouaan die wol, steekaan die pote. • Mense, voëls en diere – eetbarevrugte– sadeuitgeskei in verskillendegebiede. • Water – sadebevatolie of lugblasies – dryfweg. • Selfverspreidend– vrugdrooguit. Lorraine Kuun, July 2011

 10. Lorraine Kuun, July 2011

 11. DIS NODIG DAT SADE DEUR VERSKILLENDE AGENTE VERSPREI WORD COCO DE MER dryfsaam met seestrome Lorraine Kuun, July 2011

 12. SADE EN VRUGTE VOORSIEN ONS VAN VAN VOEDSEL Lorraine Kuun, July 2011

 13. SADE AS ‘N BRON VAN VOEDSEL • Meesbelangrikstevoedselbronvirmense. • Praktiesevorm van voedsel – maklikomtevervoer en te berg virlangperiodes. • Graan – koring, mielies, sorghum, rys, hawermout; hoofsaaklikstysel • Peule (legumes) – boontjies, ertjies, sojabone, grondboontjies, lensies, plantproteïene • Neute – olierigesade in hardedoppe, bv. okkerneute, kasjoeneute, pekanneuteens. Lorraine Kuun, July 2011

 14. Gebruik van saadbankeombiodiversiteittebehou • Baieplantspesiesbedreig. • Saadbanke berg sade van wildeplante en oeste. • UK – stoorsade van ongeveer 10% van wildespesies by • Kew – Millennium Saadbankprojek. • SweedseInternasionaleSaadkluis – versterktebetontonnel – 4,5 miljoensaadeksemplare – sallewenskragtigvir 1000de jarebly. • MSBP in samewerking met SA NasionaleBiodiversiteitInstituut – dra by met 2500 inheemsespesies – bedreig, endemies, oorbenut. Lorraine Kuun, July 2011

 15. SAADBANKE ... Kan gebruik word om • Dieherinstelling van beskadigde en verlorehabitatte en ekosisteme • Herbekendstelling van uitgestorwe en bedreigdespesies • Voorsienmateriaalvirnavorsing DANKIE Lorraine Kuun, July 2011