Simulácia plenárneho zasadnutia
Download
1 / 17

- PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on

Simulácia plenárneho zasadnutia. V aša úloha v 6 krokoch. Naštudovať si stanovisko Vybrať si skupinu (1 študent z a skupinu), v ypracovať a zaslať svoje pozmeňovacie návrhy Pripraviť sa na schôdzu skupiny a plenárne zasadnutie Stať sa „členom“ EHSV

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - wayne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

V a a loha v 6 krokoch
Vaša úloha v 6 krokoch

 • Naštudovať si stanovisko

 • Vybrať si skupinu(1 študent za skupinu), vypracovať a zaslať svoje pozmeňovacie návrhy

 • Pripraviť sa na schôdzu skupiny a plenárne zasadnutie

 • Stať sa „členom“ EHSV

 • Brusel: zúčastniť sa na schôdzi skupiny

 • Brusel: diskutovať a hlasovať o stanovisku na plenárnom zasadnutí


1 na tudovanie si stanoviska
1. Naštudovanie si stanoviska

„Rio+20“


Ak je trukt ra stanoviska
Aká je štruktúra stanoviska?

Obsah stanoviska

Úvodný odsek

Zhrnutie

Kontext

Všeobecné pripomienky

Závery a odporúčania


2 v ber skupiny v ypracovanie a zaslanie pozme ovac ch n vrhov
2. Výber skupiny, vypracovanie azaslanie pozmeňovacích návrhov

 • Každý študent si vyberie jednu zo skupín EHSV, ktorú bude zastupovať: skupina I, skupina II, skupina III

 • Pozmeňovacie návrhy: najmenej1,najviac 3za každú školu (v jazyku podľa Vášho výberu)

 • Termín na zaslanie pozmeňovacích návrhov a rozdelenie sa do skupín: 25.marec 2012

 • E-mail: youreurope@eesc.europa.eu


Ako sa vyprac va pozme ovac n vrh mo n z sahy do textu
Ako sa vypracúva pozmeňovací návrh?Možné zásahy do textu

 • Vypustiť

 • Zmeniť

 • Vypustiť a zmeniť v celom texte

 • Vypustiť celý bod

 • Zmeniť slovo

 • Vložiť nový bod

  +Vysvetliť navrhnuté úpravy v krátkom „zdôvodnení“


Vypusti

Pôvodné znenie:

1.3. EHSV presadzuje, že EÚ by si mala vytýčiť ambiciózny dočasný cieľ, ktorý by predstavoval najmenej 30-percentné zníženie globálnych emisií skleníkových plynov od roku 1990 do roku 2020, pokiaľ aj iné rozvinuté krajiny a hospodársky vyspelejšie rozvojové krajiny dosiahnu porovnateľné zníženie svojich emisií.

Vypustiť

1.3.EHSV presadzuje, že EÚ by si mala vytýčiť ambiciózny dočasný cieľ, ktorý by predstavoval najmenej 30-percentné zníženie globálnych emisií skleníkových plynov od roku 1990 do roku 2020, pokiaľ aj iné rozvinuté krajiny a hospodársky vyspelejšie rozvojové krajiny dosiahnu porovnateľné zníženie svojich emisií.

Vypustiť


Zmeni

Pôvodné znenie :

1.3.EHSV presadzuje, že EÚ by si mala vytýčiť ambiciózny dočasný cieľ, ktorý by predstavoval najmenej 30-percentné zníženie globálnych emisií skleníkových plynov od roku 1990 do roku 2020, pokiaľ aj iné rozvinuté krajiny a hospodársky vyspelejšie rozvojové krajiny dosiahnu porovnateľné zníženie svojich emisií.

Zmeniť

1.3.EHSV presadzuje, že EÚ by si mala vytýčiť ambiciózny dočasný cieľ, ktorý by predstavoval najmenej 2030-percentné zníženie globálnych emisií skleníkových plynov od roku 1990 do roku 2020, pokiaľaj iné rozvinuté krajiny a hospodársky vyspelejšie rozvojové krajiny dosiahnu porovnateľné zníženie svojich emisií.

Zmeniť


Vypusti a zmeni v celom texte

Pôvodné znenie :

1.3.EHSV presadzuje, že EÚ by si mala vytýčiť ambiciózny dočasný cieľ, ktorý by predstavoval najmenej 30-percentné zníženie globálnych emisií skleníkových plynov od roku 1990 do roku 2020, pokiaľ aj iné rozvinuté krajiny a hospodársky vyspelejšie rozvojové krajiny dosiahnu porovnateľné zníženie svojich emisií.

Vypustiť a zmeniť v celom texte

1.3.EHSV presadzuje, že EÚ by si mala vytýčiť ambiciózny dočasný cieľ, ktorý by predstavoval najmenej 30-percentné zníženie globálnych emisií skleníkových plynov od roku 1990 do roku 2020, pokiaľ aj iné rozvinuté krajiny a hospodársky vyspelejšie rozvojové krajiny dosiahnu porovnateľné zníženie svojich emisií.

Vypustiť a zmeniť v celom texte


Vypusti cel bod

Pôvodné znenie:

1.3.EHSV presadzuje, že EÚ by si mala vytýčiť ambiciózny dočasný cieľ, ktorý by predstavoval najmenej 30-percentné zníženie globálnych emisií skleníkových plynov od roku 1990 do roku 2020, pokiaľ aj iné rozvinuté krajiny a hospodársky vyspelejšie rozvojové krajiny dosiahnu porovnateľné zníženie svojich emisií.

Vypustiť celý bod

1.3.EHSV presadzuje, že EÚ by si mala vytýčiť ambiciózny dočasný cieľ, ktorý by predstavoval najmenej 30-percentné zníženie globálnych emisií skleníkových plynov od roku 1990 do roku 2020, pokiaľ aj iné rozvinuté krajiny a hospodársky vyspelejšie rozvojové krajiny dosiahnu porovnateľné zníženie svojich emisií.

Vypustiť celý bod


Zmeni slovo

Pôvodné znenie:

1.3.EHSV presadzuje, že EÚ by si mala vytýčiť ambiciózny dočasný cieľ, ktorý by predstavoval najmenej 30-percentné zníženie globálnych emisií skleníkových plynov od roku 1990 do roku 2020, pokiaľ aj iné rozvinuté krajiny a hospodársky vyspelejšie rozvojové krajiny dosiahnu porovnateľné zníženie svojich emisií.

Zmeniť slovo

1.3.EHSV presadzuje, že EÚ by si mala vytýčiť konkrétny ambiciózny dočasný cieľ, ktorý by predstavoval najmenej 30-percentné zníženie globálnych emisií skleníkových plynov od roku 1990 do roku 2020, pokiaľ aj iné rozvinuté krajiny a hospodársky vyspelejšie rozvojové krajiny dosiahnu porovnateľné zníženie svojich emisií.

Zmeniť slovo


Vlo i nov bod

Pôvodné znenie:

1.3.EHSV presadzuje, že EÚ by si mala vytýčiť ambiciózny dočasný cieľ, ktorý by predstavoval najmenej 30-percentné zníženie globálnych emisií skleníkových plynov od roku 1990 do roku 2020, pokiaľ aj iné rozvinuté krajiny a hospodársky vyspelejšie rozvojové krajiny dosiahnu porovnateľné zníženie svojich emisií.

Vložiť nový bod

1.3aVýbor si želá, aby boli všetci európski občania informovaní o cieľoch prijatých v snahe znížiť globálne emisie skleníkových plynov a aby sa pripravila rozsiahla informačná kampaň, ktorá by bola zameraná hlavne na verejné priestory a prostriedky hromadnej dopravy.

Vložiť nový bod


3 pr prava na sch dzu skupiny a plen rne zasadnutie
3. Príprava na schôdzu skupinya plenárne zasadnutie

 • EHSV Vám zašle dokument, v ktorom budú zhrnuté podané pozmeňovacie návrhy

 • Tento dokument si preštudujete predtým, než prídete do Bruselu, kde o ňom budete diskutovať na schôdzi skupiny a plenárnom zasadnutí


4 sta sa lenom ehsv
4. Stať sa „členom“ EHSV

 • 3 študenti sa stanú „členmi“ EHSV a budú zastupovať svoju triedu v Bruseli

 • Každý študent zastupuje skupinu EHSV, ktorú si vopred vybral: skupinu I, skupinu II aleboskupinu III


5 brusel sch dza skupiny
5. Brusel: schôdza skupiny

 • Každá skupina sa musí dohodnúť na 5 pozmeňovacích návrhoch, ktoré predloží na plenárnom zasadnutí


6 bru sel plen rne zasadnutie
6. Brusel: plenárne zasadnutie

 • Prerokovanie stanoviska a schválenie znenia, ktoré najlepšie zohľadňuje všeobecný záujem občanov