slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prof. Dr. Sena ERDAL PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prof. Dr. Sena ERDAL

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Prof. Dr. Sena ERDAL - PowerPoint PPT Presentation


 • 302 Views
 • Uploaded on

Prof. Dr. Sena ERDAL. Yeter derecede eğitime sahip olmalısın ki etrafındaki insanları lüzumundan fazla büyük görmeyesin; fakat bilge olacak kadar da eğitim görmüş olmalısın ki onları küçük görmeyesin. M.L.Boren. ABSORBSİYON.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Prof. Dr. Sena ERDAL


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Yeter derecede eğitime sahip olmalısın ki etrafındaki insanları lüzumundan fazla büyük görmeyesin; fakat bilge olacak kadar da eğitim görmüş olmalısın ki onları küçük görmeyesin.

M.L.Boren

absorbs yon
ABSORBSİYON
 • İNCE BARSAKTA ABSORPSİYON
 • SUYUN ABSORPSİYONU
 • İYONLARIN ABSORPSİYONU
 • KARBONHİDRATLARIN ABSORPSİYONU
 • KALIN BARSAKTA ABSORPSİYON VE FEÇESİN OLUŞUMU
gastro ntest nal absorps yon
GASTROİNTESTİNAL ABSORPSİYON
 • Her gün gastrointestinal yoldan absorbe edilmesi gereken toplam sıvı miktarı, alınan sıvı (1.5 litre kadar) ile çeşitli gastrointestinal bezler tarafından salgılanan sıvının (7.5 litre) toplamına eşittir.
 • Yaklaşık 9 litre olan bu sıvının 8- 8.5 litresi ince barsaklardan absorbe olur. Geri kalan 0.5 -1 litresi, ileoçekal valvülden geçerek kolona girer.
slide5
İnce barsaklarda emilim mukoza tarafından yapılır.

Mukozadaki yakınlaşan valvüller, villuslar ve mikrovillüsler barsak emilim yüzeyini artırırlar.

250 m2

slide6

Intestinal Wall

Villi

Mucosa

nce barsakta absorps yon
İNCE BARSAKTA ABSORPSİYON
 • İncebarsaktan günde birkaç yüz gram karbonhidrat, 100 gr. ya da daha çok yağ, 50-100 gr. amino asit, 50-100 gr. iyon ve 7-8 litre su absorbe olur.
 • İncebarsağın absorpsiyon kapasitesi yüksek olduğundan günlük diyetle bunların birkaç katı da alınsa absorbsiyon gerçekleşir.
m dede absorbs yon
MİDEDE ABSORBSİYON
 • Midede villus tipi absorpsiyon alanı bulunmayışı ve epitel hücreleri arasında sıkı bağlantılar olması nedeniyle absorpsiyon işlemi hemen hemen olmaz.
 • Sadece alkol ve lipidde yüksek oranda eriyen bazı ilaçlar, aspirin gibi; az miktarda absorbe edilebilir.
suyun absorps yonu
 SUYUN ABSORPSİYONU
 • Su intestinal mukozadan tamamen diffüzyon yoluyla emilir.
 • Suyun plazmadan kimusa geçişi aynı yolladır.
 • Kısa süre içinde yeterli miktarda su osmoz ile kimusa nakledilir ve böylece kimus plazma ile izoosmotik bir hale getirilmiş olur.
yonlarin absorps yonu
İYONLARIN ABSORPSİYONU
 • Hergün 20-30 gr. Na+ intestinal sekresyonlar ile sağlanır, 4-5 gr. Na+ alınır, 25-35 gr. Na+ incebarsaklardan absorbe edilir. Bu miktar vücuttaki Na+ un 1/7'ni oluşturur.
 • Na+ absorpsiyonunda esas mekanizma, Na+ un epitel hücresinden intersellüler aralıklara aktif transportudur
 • İncebarsakların üst kısmında klorun transportu tamamen pasif diffüzyonla oluşur.
 • Ca++ ve Fe++ iyonları aktif olarak absorbe edilirler.
karbonh dratlarin absorps yonu
KARBONHİDRATLARIN ABSORPSİYONU
 • Bütün karbonhidratlar monosakkaritler şeklinde absorbe edilirler. Disakkarit şeklinde emilim çok azdır.
 • Absorbe olmuş monosakkaritlerin büyük bölümü glukozdur.
 • Glukoz, nişastanın son ürünü olması nedeniyle, tüm karbonhidratların %80’inden fazlasını oluşturur.
glukozun absorbs yonu
GLUKOZUN ABSORBSİYONU
 • Sodyum kotransport mekanizmasıyla taşınır.

Transport iki aşamada gerçekleşir.

 • Birincisi; Sodyumun bazolateral membrandan parasellüler aralıklara transportudur, bu hücre içi sodyum miktarını azaltır.
 • İkincisi; Hücre içinde sodyumun azalması lümendeki sodyumun kolaylaştırılmış difüzyonla enterositlerin fırçamsı kenarından hücre içine difüze olmasıdır.
d er monosakkar tler n em l m
DİĞER MONOSAKKARİTLERİN EMİLİMİ
 • Galaktoz glukozla aynı mekanizma ile emilir.
 • Fruktoz transportu sodyum ko-transport mekanizmasıyla meydana gelmez
 • Fruktoz enterositler boyunca kolaylaştırılmış difüzyonla taşınır.
 • Fruktoz sodyumla birlikte taşınmadığı için transport hızı onlarınkinin yarısı kadardır.
 • En hızlı taşınan galaktozdur. Bunu glikoz takibeder.
slide19

MONOSAKKARİTLERİN EMİLİM HIZI

 • Galaktoz 1.1
 • Glikoz 1.0
 • Fruktoz 0.4
 • Mannoz 0.2
 • Ksiloz 0.15
 • Arabinoz 0.1
prote nler n absorbs yonu
PROTEİNLERİN ABSORBSİYONU
 • Proteinlerin büyük bölümü amino asitler halinde emilirler.
 • Amino asit naklinin esas mekanizması kesin olarak bilinmemekle beraber en az 5 farklı taşıyıcı sistemin bulunduğu bilinmektedir.

1- nötral amino asitler,

2- bazik amino asitler,

3- asidik amino asidler,

4- prolin ve hidroksiprolin için spesifik olan sistemler.

ya larin absorbs yonu
YAĞLARIN ABSORBSİYONU
 • Yağlar barsaktan yağ asitleri ve monogliseritler halinde absorbe edilirler.
 • TrigliseridlerinER’da yeniden sentez edilişi: Yağ asidi önce koenzim A ile, ATP’den sağlanan enerji yardımıyla birleşir. Bir sıra kimyasal reaksiyon kademelerinden geçerek gliserol ile bağlanır ve trigliseride çevrilir.
 • Trigliseriler endoplazmik retikulumun boruları tarafından submukozadaki sıvıya 0.5 mikron çapında ufak yağ damlacıkları halinde verilirler. Bunlara şilomikronlar adı verilir.
kalin barsakta absorps yon ve fe es n olu umu
KALIN BARSAKTA ABSORPSİYON VE FEÇESİN OLUŞUMU
 • Günde ileoçekal valvülden kalın barsaklara 400-500 ml. kadar kimus geçer. İçindeki su ve elektrolitlerin çoğu kolonda absorbe edilir ve feçes halinde atılacak 80-100 ml kadar bir kısmı kalır.
 • Bakteri faaliyeti sonucu meydana gelen diğer maddeler arasında K vitamini, B kompeks vitaminleri (B12 , B1, B2 ) bulunur.
 • K vitamini özellikle önemlidir. Bilindiği gibi kan pıhtılaşmasında önemli görevler yapar.