slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Implementarea Serviciului Universal în Rom â nia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Implementarea Serviciului Universal în Rom â nia

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Implementarea Serviciului Universal în Rom â nia - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Implementarea Serviciului Universal în Rom â nia. Radu Tudorache, Director. Bucureşti , 4 iulie, 2005. www.anrc.ro. M ecanismul de implementare a serviciului universal. Obiectiv Responsabilităţi Etape. Instalarea a 100-200 de telecentre (obiectivul ANRC pentru 2005)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Implementarea Serviciului Universal în Rom â nia' - wayne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Implementarea Serviciului Universal în România

Radu Tudorache,

Director

Bucureşti, 4 iulie, 2005

www.anrc.ro

slide3
Instalarea a 100-200 de telecentre

(obiectivul ANRC pentru 2005)

Participarea masivă a furnizorilor

(furnizarea şi întreţinerea legăturii de acces)

Implicarea autorităţilor locale

(gestionarea telecentrului)

schimbarea modalit ii de gestionare a telecentrelor
Schimbarea modalităţii de gestionare a telecentrelor
 • Motivele schimbării
  • Proiect pilot 2004
  • Întâlniri cu industria
 • Concluzia Autorităţile locale vor gestiona telecentrele
slide5

TELECENTRU

Paza

Operare

Administrare

SERVICII

BANI

Echipamente – incluzând: asigurare, service şi suport tehnic

Operator

(Furnizor de serviciu universal)

Utilizatorii finali

SUBVENŢIE

(dacă este necesar)

Autorităţi locale

Furnizor de SU

Responsabil către

Responsabil

către

SUBVENŢIE

responsabilit ile autorit ilor locale
Responsabilităţile autorităţilor locale
 • punerea la dispoziţie şi întreţinerea spaţiului necesar funcţionării telecentrului (inclusiv furnizarea de energie electrică şi termică);
 • operarea, întreţinerea şi paza echipamentelor instalate în telecentru, (inclusiv asigurarea personalului necesar funcţionării telecentrului);
 • asigurarea posibilităţii utilizatorilor finali de a avea acces la serviciile de comunicaţii electronice furnizate în cadrul telecentrului, încasarea contravalorii serviciilor de la utilizatorii finali şi virarea acestor sume Furnizorului de serviciu universal.
responsabilit ile furnizorului de serviciu universal
Responsabilităţile furnizorului de serviciu universal
 • instalarea, operarea şi menţinerea în stare de funcţionare a legăturii de acces
 • furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice către telecentre
 • achiziţionarea şi instalarea echipamentelor necesare funcţionării telecentrului
finan area telecentrelor
Finanţarea telecentrelor
 • subvenţia acordată de ANRC acoperă costul net:
  • cheltuielile pentru instalarea şi operarea legăturii de acces
  • cheltuielile pentru achiziţionarea şi asigurarea echipamentelor
  • eventualele sume solicitate de autorităţile locale pentru gestionarea telecentrului (aceste sume vor fi virate lunar de către furnizorul de serviciu universal)
 • subvenţia este virată la cerere furnizorului de serviciu universal după ce telecentrul devine operaţional
etapele implement rii
Etapele implementării
 • Informare
 • Selectare
 • Semnare antecontracte şi completarea fişei de descriere a localităţii
 • Lansare licitaţie
 • Semnarea contractelor
informare 30 iunie

Informare

Selectare

Semnare antecontracte

Lansare licitaţii

Semnare contracte

Informare(30 iunie)
 • Modalităţi de informare a primăriilor:
  • Scrisoarea către primării
   • prezentarea serviciilor din sfera serviciului universal
   • beneficiile care pot fi obţinute de către comunitate
   • obligaţiile ce vor reveni comunităţii locale
   • modul de selecţie a localităţilor
  • Contact direct cu primarii – prin telefon
   • reactiv – răspuns la întrebările primăriilor
   • proactiv – telefoane de convingere
  • Alte metode specifice
 • Completarea formularului de angajament de către primării
 • Transmiterea de către primării a angajamentelor către ANRC
2 selectarea 1 11 iulie

Informare

Selectare

Semnare antecontracte

Lansare licitaţii

Semnare contracte

2. Selectarea(1 – 11 iulie)
 • Principalul criteriu de selecţie
  • Contribuţia autorităţilor locale
 • Procesarea angajamentelor asumate de autorităţile locale
 • Ierarhizarea localităţilor în funcţie de criteriile stabilite
 • Selectarea localităţilor
3 semnarea antecontractelor 11 iulie 1 august

Informare

Selectare

Semnare antecontracte

Lansare licitaţii

Semnare contracte

3. Semnarea antecontractelor(11 iulie – 1 august)
 • Semnarea antecontractelor cu primăriile
  • 11 – 25 iulie 2005 – lista principală
  • 26 – 01 august – lista suplimentară (dacă e cazul)
 • Completarea fişei de descriere
  • se face în acelaşi timp cu semnarea antecontractului
  • dacă primarul nu semnează antecontractul fişa nu se mai completează
4 licita ia 8 august 1 octombrie

Informare

Selectare

Semnare antecontracte

Lansare licitaţii

Semnare contracte

4. Licitaţia(8 august – 1 octombrie)
 • Localităţi vizate (condiţii cumulative):
  • să fie alese în urma procesului de selecţie şi
  • primarii să semneze antecontractele.
 • Etapele licitaţiei
  • Lansarea licitaţiei
  • Primirea şi evaluarea ofertelor
 • Desemnarea furnizorilor de serviciu universal
5 semnarea contractelor 1 15 octombrie

Informare

Selectare

Semnare antecontracte

Lansare licitaţii

Semnare contracte

5. Semnarea contractelor(1 – 15 octombrie)
 • Semnarea contractului
  • ANRC
  • Furnizorul de serviciu universal
  • Autoritatea locală
 • Implementarea telecentrelor
 • Verificarea îndeplinirii obligaţiilor de către furnizorul de serviciu universal
 • Acordarea subvenţiei
ntreb ri i r spunsuri
Întrebări şi răspunsuri

radu.tudorache@anrc.ro