Ocuk haklari
Download
1 / 52

- PowerPoint PPT Presentation


 • 269 Views
 • Uploaded on

ÇOCUK HAKLARI. Rize Çocuk Hakları İl Çocuk Komitesi. Dünyada ne kadar çocuk var?. Dünya çocuk nüfusu: 2 milyar 850 milyon. ANCAK; Dünyada 600 milyon çocuk yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Çocuklar ölmesin istiyoruz. Dünyada her gün; 5 yaşından küçük

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - wauna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ocuk haklari

ÇOCUK HAKLARI

Rize Çocuk Hakları İl Çocuk Komitesi


D nyada ne kadar ocuk var
Dünyada ne kadar çocuk var?

 • Dünya çocuk nüfusu:

  2 milyar 850 milyon.

 • ANCAK;

 • Dünyada 600 milyon çocukyoksulluk sınırının altında yaşıyor.


Ocuklar lmesin istiyoruz
Çocuklar ölmesin istiyoruz...

 • Dünyada her gün;

 • 5 yaşından küçük

 • 30.500 erkek ve kız çocuk, önlenebilir nedenlerden dolayı ölüyor.


Ocuklar e itimsiz kalmas n
Çocuklar eğitimsiz kalmasın!

 • 1 milyar insan 21. yüzyıla okuma yazma bilmeden giriyor ve

 • bunların 130 milyonu okul çağındaki çocuklardır.


Ocuklar n ne su u var
Çocukların ne suçu var?

 • Savaşlarda askerlerden çok çocuklar ölüyor.

 • Son on yıl içinde 2 milyon 400 bin çocuk savaşlarda öldü.

 • 6 milyondan fazlası ciddi şekilde yaralandı veya sakat kaldı.


T rkiye de ne kadar ocuk var
Türkiye’de ne kadar çocuk var?

 • 18 yaş altı nüfus;

 • 18 milyon 501 bin

 • Toplam nüfusa oranı:%26N fusumuzun 25 ini olu turan ocuklar n haklar n ne kadar biliyoruz
Nüfusumuzun % 25’ini oluşturan çocukların haklarını ne kadar biliyoruz?


Ocuk haklari

Çocuk Hakları Sözleşmesi ne zaman yayınlandı?

 • Çocuk Hakları Sözleşmesi

  20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilmiştir.

 • Ülkemizde 27 Ocak 1995 tarihinde yürürlüğe girmiştir.


Sizin haklar n z

ÇOCUK HAKLARI

Sizin Haklarınız

Büyüklerin Ödevleri


Ocuk kimdir
Çocuk kimdir?

 • 18 yaşına kadar herkes çocuktur.


Ayr mc l k yap lamaz
Ayrımcılık yapılamaz

 • Bu haklar, bütün çocuklar içidir; beyaz çocuk, kara çocuk, kız çocuk, erkek çocuk fark etmez.

 • Doğduğumuz yer, konuştuğumuz dil de fark etmez.

 • Büyüklerimizin inançlarının, görüşlerinin farklı olması yüzünden çocuklara ayrım yapılmaz.

 • Bu haklara sahip olmak için çocuk olmak yeterlidir.


Nce ocuklar
Önce Çocuklar !

 • Büyükler çocuklarla ilgili bütün yasalarda, bütün girişimlerde önce çocukların yararlarını düşünürler.

 • Büyüklerimiz bu ödevlerini yapamıyorsa devlet çocuklara bakar ve korur.


Devlet g vencesi
Devlet Güvencesi

 • Bu haklarımın uygulanması için gereken her türlü çaba gösterilir.

 • Haklarımdan yararlanmam bütün devletlerin güvencesi altındadır.


Sosyal yard m
Sosyal Yardım

 • Bizi büyüten, yol gösteren büyüklere bizi daha iyi yetiştirsinler diye yardım edilir.


Ya ama hakk
Yaşama Hakkı

 • Çocukların yaşamını korumak herkesin ilk görevidir.

 • Yaşamak her çocuğun en temel hakkıdır.


Sim hakk
İsim Hakkı

 • Her çocuğa doğduğunda bir isim konur. Devlet bu ismi kaydeder.

 • Çocuğa kimlik verir.

 • Artık çocuk o devlet’in vatandaşı olur.


Haklar m korunur
Haklarım korunur.

 • Konan ismim, kazandığım vatandaşlık hakkım ve aile bağlarım korunur.

 • Bunları değiştirmek için baskı uygulanmaz.

 • Bunlar benden alınırsa bütün devletler ona karşı çıkar.


Ocu un bak m
Çocuğun bakımı

 • Çocuğu ailesinden kimse koparıp alamaz.

 • Ama bazen de anne baba çocuğa bakamaz durumda olabilir.

 • Çocuk bu durumdan zarar görebilir.

 • Çocuk zarar görmesin diye çocuğa başka bir bakım sağlanır.

 • Bu bakım sırasında çocuk anne babasıyla düzenli görüşebilir.


Birlikte ya ama hakk
Birlikte yaşama hakkı

 • Aynı ülkelerde yaşayan anne baba ve çocukların birlikte yaşamaları için her türlü kolaylık gösterilir.


Anne baban n izni
Anne-babanın izni

 • Çocuklar anne babalarının birlikte izni ve haberi olmadan başka ülkelere götürülemezler, oralarda bırakılamazlar. Bunu yapanlara karşı mücadele edilir.


Ocu un g r leri
Çocuğun görüşleri

 • Beni ilgilendiren konularda benim de görüşlerim alınır.

 • Büyükler beni dinlerler.

 • Düşüncemi öğrenmeye özen gösterirler.

 • Çok küçüksem bir büyük de benim adıma konuşabilir.


D nce zg rl
Düşünce özgürlüğü

 • İsteklerimi ve düşüncelerimi seçtiğim bir yolla açıklayabilirim, resmini çizebilirim ya da yazabilirim.

 • Ama bazı konularda başka kişiler ve toplum zarar görecekse o konudaki kurallara da uymam gerekir.


Nan h rriyeti
İnanç hürriyeti

 • Biz çocukların düşüncelerini geliştirmeleri ve istedikleri dini seçmeleri hakkına saygı gösterilir.

 • Bu konuda bizi yetiştirmekle yükümlü olan büyüklerimizin de bize yol gösterme hakları ve görevleri vardır.

 • Onlara da saygı gösterilir.


Toplanma hakk
Toplanma hakkı

 • Arkadaşlarımla barış içinde toplanabilirim.

 • Dernekler kurabilirim.

 • Kurulu derneklere üye olabilirim.


Ocuklar n onuru
Çocukların onuru

 • Çocuklar onurlu ve saygın birer insandır.

 • Hiç kimse onların onurlarını kıramaz, onları küçük düşüremez, yaşadığı konut ve kurumundaki özel yaşantısına karışamaz.

 • Bu haklarımız yasalarla korunur.


Yeti tirme sorumlulu u
Yetiştirme sorumluluğu

 • Yetiştirilmemizden en başta anne babamız yada onların görevini üstlenen büyüklerimiz sorumludur.

 • Onların bu görevlerini en iyi biçimde yapabilmeleri için her türlü kolaylık sağlanır, gerekiyorsa yardım edilir.


Stismar nleme
İstismarı önleme

 • Yetişmemizden sorumlu olanlar bu haklarını çocuklara zarar verecek şekilde kullanmazlar.

 • Çocukların bu tür zararlara uğramaması için her türlü önlemi almak devletin görevidir.


Ocuklar koruma
Çocukları koruma

 • Çocuklar ailelerinden yoksun kalabilirler.

 • Bazı aile ortamları ise çocuklar için yararlı olmayabilir.

 • İşte o zaman çocukların devletten özel koruma ve yardım alma hakları vardır.

 • Devlet bu görevini çocuk için uygun aile bularak ya da onlara bakacak kuruluşlara yerleştirerek yapar.


Evlat edinme koruyucu aile
Evlat Edinme/Koruyucu Aile

 • Anne babasıyla birlikte olamayacak çocukların aile yoksunluğu çekmemesi için onlara iyi aileler bulunur.

 • Bunun için çok dikkatli bir araştırma yapılır.


Ocuk ve ailesi
Çocuk ve ailesi

 • Çocuklar başka bir ülkeye gitmek zorunda kalırlarsa o ülke de çocukları korur.

 • Birbirinden ayrı kalan anne ve baba birleştirilmeye çalışılır.


Engelli ocuklar
Engelli çocuklar

 • Özürlü çocuklar özel olarak korunurlar.

 • Kendilerine yeten saygın birer insan olmaları sağlanır.

 • Devlet onların bakımları, eğitimleri ve iş sahibi olmaları için gerekli kurumları oluşturur.

 • Ailelerine her türlü yardımı yapar.


Sa l k g vencesi
Sağlık güvencesi

 • Sağlığım ve hastalıklardan korunmam devletin ve toplumun güvencesi altındadır.

 • Bunun için beslenmeme, aşılarımın yapılmasına, çevrenin temizliğine dikkate edilir.

 • Hastalanırsam tedavi edilirim.


Ocuk yuvalar
Çocuk Yuvaları

 • Kreşler, çocuk yuvaları, yurtlar, okullar, çocuk hastaneleri çocukların haklarına uygun olarak, çocuklara daha iyi bakmak için yeniden düzenlenirler.


G vence
Güvence

 • Bütün çocukların sağlıkları, eğitim hakları, beslenme ve bakımları güvence altına alınır.


Yi bir ya am
İyi bir yaşam

 • Bana bakmakla yükümlü olanlara bana daha iyi bir yaşam sağlamaları için gerekirse giyim, barınma ve beslenme konularında yardım edilir, destek olunur.


E itim hakk m
Eğitim hakkım

Eğitimimi eksiksiz yapabilmem

için desteklenir ve korunurum.

 • İlköğretim herkes için parasızdır,

  kız olsun erkek olsun

  her çocuk için zorunludur.

e


Faaliyet hakk
Faaliyet hakkı

 • Boş zamanlarımı değerlendirmem, oynamam, eğlenmem için oyun bahçeleri çocuk klupleri, kitaplıklar, spor okulları açılır.

 • Her çocuk böyle faaliyetlere özendirilir.

 • Bunlardan yararlanmak hepimizin hakkıdır.


Ocuk i ili ine hay r
Çocuk işçiliğine hayır!

 • Ben çocuğum.

 • Büyükler gibi bir işte çalışamam.

 • Ben okula gider ve oynarım.

 • Eğer çalışmak zorunda kalırsam yapacağım iş eğitimime engel olmamalı, sağlığımı bozmamalı, bende zararlı alışkanlıklar yapmamalıdır.


Zararl al kanl klar
Zararlı alışkanlıklar

 • Çocuklar zararlı maddelere karşı korunurlar.

 • Bunları üretenler ve çocuklara verenler cezalandırılırlar.Stismara kapal y m
İstismara kapalıyım

 • Bedenim bana aittir.

 • Beni bedensel ve ruhsal yönden örseleyecek hiçbir yaklaşıma izin verilmez.


Ocuk ticareti yasakt r
Çocuk ticareti yasaktır!

 • Çocukları kaçırıp kötü kişilere satan, onları uygunsuz şekilde çalıştırmak isteyenlerle tüm devletler mücadele ederler.

 • Çocukları korurlar.


Ocuklar kar i in kullan lamaz
Çocuklar çıkar için kullanılamaz!

 • Büyükler kendi çıkarları için çocukları kullanamazlar.


Su lu ocuk yoktur
Suçlu çocuk yoktur!

 • Hiçbir çocuk insanlık dışı yöntemlerle ya da aşağılanarak cezalandırılamaz.

 • Çocuklar suç işlemişse uygulanacak cezalar yaşına uygun gelişmelerini engellemeyecek ve eğitsel olmalıdır.


Sava a hay r
Savaşa Hayır!

Son on yıl içinde 2 milyon 400 bin

çocuk savaşlarda öldü.

 • İnsanların birbirini öldürmesi kötüdür.

 • Savaş insanların birbirini öldürmesidir.

 • Çocuklar savaştan korunmalıdır.

 • Onbeş yaşından küçük hiçbir çocuk askere alınmaz.


Topluma kazand rma
Topluma kazandırma

 • Eğer çocuklar çeşitli nedenlerle zarar görmüşlerse bedensel ve ruhsal sağlıklarına yeniden kavuşmaları için tüm önlemler alınır.

 • Yeniden topluma kazandırılır.


Su a s r klenen ocuk
Suça sürüklenen çocuk

 • Çocuklar suçun ne olduğunu bilmezler.

 • Bilerek ve isteyerek kimseye zarar vermezler.

 • Suç işleyen çocuklar yeniden topluma kazandırılması için özel yasalar çıkartılır, özel kuruluşlar oluşturulur.


Yasalar ocuk haklar na uygun olmal
Yasalar Çocuk Haklarına uygun olmalı!

 • Eğer bir ülkenin yasaları bu çocuk hakları sözleşmesine uygunsa değiştirilemez.

 • Değilse değiştirilir.


Haklar n z renin ve retin
Haklarınızı öğrenin ve öğretin!

 • Çocukların haklarına ilişkin tüm bu ilkeleri;

 • hem çocuklar

 • hem de büyükler

 • öğrenmeli ve öğretmelidir.


Ocuk haklari

Bizi sabırla

dinlediğiniz için

TEŞEKKÜRLER

Rize Çocuk Hakları İl Çocuk Komitesi