V laszt si r szv tel int zm nyi t nyez i az usa ban
Download
1 / 33

V laszt si r szv tel int zm nyi t nyezoi az USA-ban - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

Választási részvétel intézményi tényezői az USA-ban. Készítette: Máté Alexandra, Simon Edit, Somodi Ágnes, Zágoni-Szabó Bella. Mi a politikai részvétel?. Megkerülhetők a közvetett demokrácia intézményei→közvetlen demokrácia

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'V laszt si r szv tel int zm nyi t nyezoi az USA-ban' - watson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
V laszt si r szv tel int zm nyi t nyez i az usa ban

Választási részvétel intézményi tényezői az USA-ban

Készítette:

Máté Alexandra, Simon Edit,

Somodi Ágnes, Zágoni-Szabó Bella


Mi a politikai r szv tel
Mi a politikai részvétel?

 • Megkerülhetők a közvetett demokrácia intézményei→közvetlen demokrácia

 • Az állampolgárok alacsony aktivitása, pedig az állampolgár informáltsága nő.

 • Az állampolgár magatartása volatilis (nem tudható kire fog szavazni, alacsony pártkötődés), pedig egyre több erőforrás arra, hogy az állampolgári viselkedés kiszámítható legyen (kampány professzionalizálódik, választási rendszerek átalakítása)


Llampolg ri r szv teli form k
Állampolgári részvételi formák

Konvencionális és nem konvencionális formák

 • pártokban/állampolgári érdekcsoportokban való részvétel

 • petíció aláírása

 • törvényes mozgalomban való részvétel

 • beszélgetés a politikáról stb.


Mit l f gg a v laszt si r szv tel
Mitől függ a választási részvétel?

Választási részvétel politikai kulturális kérdés (pl. kötelező-e)

 • Nem a társadalmi státusz hasonlósága magyaráz.

 • Országok közötti eltérés felülírja az országon belüli jellegzetességeket.

 • Konkrét tétek mobilizálhatnak. (vö. issue voting)


K telez r szv tel
Kötelező részvétel

 • a világ 194 országából körülbelül 27 államban számít törvénysértésnek a szavazófülkék elkerülése. (Ausztria, Olaszo. és Hollandia már eltörölte)

 • Belgiumban mindig 90 és 92% között mozgott a részvétel,

 • Luxemburgban kicsit erősebb az ingadozás: 1999-ben 87,27%, 2004-ben 91,35 % adta le szavazatát. A mindenkori részvételi arány nem a politika iránti közbizalom fokát, hanem inkább csak azt tükrözi, hányan fütyülnek a távolmaradás miatti esetleges pénzbüntetésre.


B ntet sek
Büntetések

 • Pénz: Szingapúr, Belgium (10, majd 25 euró), Ciprus (500 e), Luxemburg (akár 1000 e), Liechtenstein (20 frank), Schaffhausen kanton (Svájc, 3 frank), Töröko. (12 e), Ausztrália (60 D), Uruguay, Brazília.

 • Börtön: Fidzsi, Görögo. (2003 óta nincs büntetés), Chile, Egyiptom.

 • Eltiltás: Belgium (15 évre, renintenseknél),

 • Törlés a névjegyzékből: Szingapúr.


Mi v ltozott meg
Mi változott meg?

 • a politikai aktivitás csökkenőben

 • szekularizáció

 • régi törésvonalak elhalványulnak, újak keletkeznek→társadalmi foglalkozásszerkezet változásai

 • kampánytechnikák megváltoznak, az állampolgárok informáltabbak

 • kivonulás a politikából, pártelkötelezettség csökken, választási rendszerek folyamatos változtatásai


Kutat sunk
Kutatásunk

Választási részvétel intézményi tényezőinek vizsgálata

Névjegyzékbe vétel módjának hatása a részvételre


Mi is a v laszt i n vjegyz k
Mi is a választói névjegyzék?

 • Funkciója: annak biztosítása, hogy azok szólhassanak bele a képviseleti szervek összetételébe, azok döntsenek közvetlenül az ország jelentősebb ügyeiben, akik választójoggal rendelkeznek.

 • A választói névjegyzékbe vétel szerepe a választási eljárásban:

  • a szavazás,

  • az ajánlás (ajánlók és jelöltek),

  • a népszavazási/népi kezdeményezési aláírásgyűjtés,

  • választási szervek

  • jogorvoslati kérelmek benyújtása

  • választókerületek, szavazókörök kialakítása

  • választási eredmény megállapítása (küszöbök)

  • egyes közfunkciók betöltése


Passz v lland rendszer
Passzív, állandó rendszer

 • Magyarországon passzív módon kerülnek be a választópolgárok a névjegyzékbe, azaz nem kell bejelentkezniük.

 • A választói névjegyzék létrehozása a következőkből:

  • Személyiadat- és lakcímnyilvántartás (SZL)

   • Kiskorúak kiszűrése

  • A választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartása (NESZA)


Magyarorsz g
Magyarország

 • toleránsak vagyunk a politikai részvétel nem konvencionális formái iránt is. 2006-ig az egyetlen kirívó eset a 1990-es taxisblokád volt

 • 2002: magas részvétel, 2006-ban szintén (53%)

  • politikai cinizmus, állampolgári kompetencia alacsony

  • rendszerváltás elitista jellege

  • általános pártellenes érzület

  • atomizáció öröksége


Mi t rt nt 2002 ben
Mi történt 2002-ben?

 • mobilizáció

 • kampánystratégia

 • felnőttek a választók

 • 1998-ban minimális MSZP-kampány: tartsuk alacsonyan a részvételt.

 • 2002 Fidesz: „door to door” kampány

  • Stabilizáló  apátia?

   (Lipset): a magyar politikai rendszer stabilitása független az állampolgári részvételtől, de csak 2006-ig: innentől már nem gondoljuk, hogy ha cselekszünk, veszélyeztetjük a rendszert.


R szv teli adatok
Részvételi adatok

 • Szabolcs-Szatmár-Bereg megye északi részétől Debrecenig húzódó sávban a legkisebb a részvétel, itt található mind az öt választókerület, ahol már 1990-ben is érvénytelen volt az első forduló, mert a megjelenés 50% alatti volt.

 • A nagyobb városokban rendre magasabb a választói aktivitás, területileg pedig a Dunántúl északnyugati részén és a Buda környéki választókerületekben. A főváros belbudai része mind a négy választáson a legmagasabb részvételi arányt mutatta, 2002-ben 82% feletti átlaggal

  település urbanizáltsági foka és a lakosság iskolai végzettségének szintje


Akt v az egy n kezdem nyez s n alapul ideiglenes rendszer
Aktív, az egyén kezdeményezésén alapuló, ideiglenes rendszer

 • Egyén kezdeményezésén alapuló rendszer: pl. USA: az választópolgár bemegy a helyi önkormányzathoz, kivárja a sort, felírják a nevét, és azt is megadhatja, kire fog voksolni.

 • 2009-ben az USA 300 milliós összlakosságából a szavazásra jogosult lakosság kb. 208 millió, (18 éven felüli amerikai állampolgár), akik közül 187 millió regisztráltatta magát, és 130 millióan voksoltak. Tehát a szavazásra jogosultak 37,5%-a nem gyakorolta állampolgári jogait.

 • „egyéni felelősség elve”


Usa united states of apathy
USA: United rendszerStates of Apathy?

 • általános csökkenés a politikai részvételben

 • a szavazók arányának csökkenése (1996-ban először az elnöki választásokon 50% alatt!)

 • a párttagok számának csökkenése (mind a demokrata, mind a republikánus pártban)

 • a politikusokban, politikai intézményekben való bizalom csökkenése. (oka: politikai botrányok, a média felhajtásai, a választási kampányok körüli pénzügyi visszaélések) vö. Ny-Európa


Putnam elm lete
Putnam rendszer elmélete

 • sorra vette a fontosabb változásokat, s megvizsgálta lehetséges összefüggéseiket.

 • nem befolyásoló tényezők a társadalmi tőke és részvétel csökkenésében: a lakhelyi mobilitás-földrajzi migráció (ez csökkent), az elővárosodás (a jelenség mindenütt felismerhető), a megnőtt munkaidő és időhiány (ami nem áll, mert a szabadidő nőtt, s a munkában legelfoglaltabbak a legaktívabbak is egyben).

 • az anyagi helyzet nem korrelál a társadalmi részvétellel (azaz nincs kapcsolat)


Putnam szerint a megold s
Putnam rendszer szerint a megoldás

 • A televízió. Manapság az átlagamerikai napi 3 óráját, azaz szabadidejének 40%-át foglalja le.

 • Eközben az újságolvasás, amely erősen és pozitívan korrelál a társadalmi részvétellel és növeli a tájékozottságot, nagymértékben csökkent.


Kutat si k rd s
Kutatási kérdés rendszer

 • Milyen okai vannak az alacsony a választási részvételnek az Amerikai Egyesült Államokban?


Az alacsony r szv tel okai
Az alacsony részvétel okai rendszer

 • közvetett a választás (elektorokra szavaznak)

 • bonyolult nyilvántartás a regisztrációhoz

 • rossz körzetesítés, kevés regisztrációs pont

 • apátia

 • nem kötelező a választáson való részvétel (kötelező szavazás a leghatékonyabb módja a magas választói részvétel elérésének (Lijphart) – de attól nem lesz kevésbé nagy az apátia és mások már megdöntötték (Putnam): United States of Apathy)

 • túl kevés az egy hónap a regisztrációra (20% tévesen ítéli meg a hátralévő időt)


Regisztr ci
Regisztráció rendszer

 • Észak-Dakotában nincs regisztráció → az átlagosnál magasabb részvétel

 • Ahol van aznapi regisztrációra lehetőség, ott 15%-kal nőtt a részvétel

 • Kutatások: ha ezt minden államban bevezetnék, az 5%-kal növelné a kummulált választási részvételt


Hipot zis nk
Hipotézisünk rendszer

H: A választási részvétel alacsony szintje kapcsolatba hozható a névjegyzékbe kerülés módjával.


Operacionaliz l s
Operacionalizálás rendszer

 • az 1989-2009-as időszak

 • csökkenő tendencia a választási részvételnél (De! Obama)

 • USA: elnökválasztás


Kutat si m dszer nk
Kutatási módszerünk rendszer

 • személyes kérdőívezés (postai/e-mailes kiküldés)

 • hólabda módszer alkalmazása a kiválasztáshoz


A k rd v
A kérdőív rendszer

 • Regisztrált-e ön a választásra?

  1.1. Ha nem, miért? (nyitott kérdés)

  1.2. Ha igen:

  • Mennyit kellett várni a regisztrációkor?

  • Mennyi idővel a választás előtt regisztrált?

  • Akkor is regisztrálna-e, ha 60 percnél többet kellene várnia?

  • Mi motiválta arra, hogy regisztráljon?


1.2.1. Részt vett-e a 2009-es elnökválasztáson? rendszer

 • Ha igen, mi motiválta ebben?

  a)idő

  b)távolság

  c)az elektor személye

  d)az elektor által támogatott jelölt programja..stb.


 • Ha nem regisztrált, mi motiválná arra, hogy mégis regisztráljon?

  • kisebb várakozási idő

  • könnyen megközelíthető választási iroda

  • ha nem lenne előzetes preferencia-nyilvánítás

  • ha kevesebb személyes adat közlésével is lehetne regisztrálni

  • nagyobb fokú állampolgári tájékoztatás

  • ha a választás napján lehetne regisztrálni

  • hivatalos elektronikus regisztráció lehetősége


Hipot zis nk feleleven t se
Hipotézisünk felelevenítése regisztráljon?

„A választási részvétel alacsony szintje kapcsolatba hozható a névjegyzékbe kerülés módjával.”


Kutat si eredm ny nk
Kutatási eredményünk regisztráljon?

 • A nem regisztrálók 2/3-a magyarázza távolmaradását a következő indokokkal:

  • körzetesítés hiányosságai

  • várakozási idő

  • aznapi regisztráció hiánya

  • érdektelenség


Megval s tott int zked sek
Megvalósított intézkedések regisztráljon?

 • Motor VoterAct

  • regisztráció feltételeinek enyhítése → a részvételt növelendő

  • regisztrációs helyek számának növelése

  • 6 államban a választás napján is lehet regisztrálni

   • Idaho

   • Maine

   • Minnesota

   • New Hampshire

   • Wisconsin

   • Wyoming

  • állampolgári nevelés a fiatal felnőttek körébenForr sok
Források regisztráljon?

 • VoterTurnouthttp://elections.gmu.edu/voter_turnout.htm

 • National Voter Turnout in Federal Elections: 1960–2009 http://www.infoplease.com/ipa/A0781453.html

 • VoterTurnouthttp://www.fairvote.org/voter-turnout

 • http://www.parties-and-elections.de

 • Blais, A.(2007):Turnoutinelection. In: Dalton, R. J. és Klingemann, H-D. (eds): The Oxford handbook of politicalbehavior. pp 621-636. Oxford: OxfordUniverity Press

 • Lijphart, Arend (1997) "Unequal Participation: Democracy's UnresolvedDilemma." American Political Science Review 91: 1-14.

 • Putnam R.D.: Bowling Alone: America's Declining Social Capital. http://xroads.virginia.edu/~HYPER/DETOC/assoc/bowling.html


ad