Download
a turizmuskutat s helyzete magyarorsz gon n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A TURIZMUSKUTATÁS HELYZETE MAGYARORSZÁGON PowerPoint Presentation
Download Presentation
A TURIZMUSKUTATÁS HELYZETE MAGYARORSZÁGON

A TURIZMUSKUTATÁS HELYZETE MAGYARORSZÁGON

84 Views Download Presentation
Download Presentation

A TURIZMUSKUTATÁS HELYZETE MAGYARORSZÁGON

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. A TURIZMUSKUTATÁS HELYZETE MAGYARORSZÁGON Dr. Dávid Lóránt 2010.11.19. MRTT VIII. Vándorgyűlése Debrecen

 2. TÖMEGTURIZMUS

 3. A világ turizmusa számokban

 4. A nemzetközi turistaérkezések számának növekedés (UNWTO)

 5. Külföldön: a tudomány választ adott • Kutatóintézetek és kutatócsoportok • Tudományos szakfolyóiratok (SCI, SSCI) • Egyetemi tanszékek • Erős hálózatok • Nemzetközi szervezetek (UNWTO) • Nagy kiadók: turizmus sorozatok (CABI, Springer, Routledge, Channel View Publications: AOT-Aspects of Tourism) • Turizmus és Gasztronómiai Innovációs és Technológiai Központok

 6. Hazai kezdeményezések • Lengyel Márton könyvei (nemzetközi szakirodalom szintézisei és adaptációi. • Sokáig csak főiskolai szintű felsőfokú képzés. • A gyakorlat és a tudományos igényű kutatás elvált egymástól („a turizmus én vagyok” = én értek a szakmámhoz). • Valóság: csak egy szakmához értek, de nem tudok rendszerben gondolkodni. • Turizmuson belüli szembenállás, frontok kialakulása és megmerevedése (szálloda, vendéglátó, gasztronómia, utazásszervezés, idegenvezetés, közlekedés-szállítás stb.)

 7. Magyarországon: alapvető hiányosságok • Összesen 1 db MTA doktora van a turizmusnak (Dr. Michalkó Gábor). • Habilitáltak száma kb. egy tucatnyi. • Egyetlen hazai szakfolyóirata van a turizmusnak (Turizmus Bulletin). • Oktatók akadémiai és oktatási besorolása nem azonos (MAB: Természettudományok-Földtudományok, Társadalomtudományok: Gazdálkodás- és Szervezés-, valamint Regionális tudományok; MTA X. Földtudományok Osztálya). • Tudományos intézményesülés megkésett, lobby-ereje kicsi (MATUR, MTA X. Osztály Turizmusföldrajzi Albizottság, Magyar Földrajzi Társaság Turizmus Szakosztály). • A nagy nemzetközi turisztikai szakfolyóiratok szerzői között ritka a magyar kutató (Annals of Tourism Research, Tourism Management). • Külföldi szakköny/szakkönyvfejezet magyar részvétellel alig van (Rátz Tamara, Puczkó László, Michalkó Gábor, Dávid Lóránt).

 8. Innovatív turizmus kutatás-fejlesztés • Működnek-e K+F+I turizmus műhelyek Magyarországon? • Indikátorokat szükséges meghatározni! • Megalapozott indikátorok kellenek: • MAB akkreditációs követelmények • MTA doktora előírások • Doktori iskolákra vonatkozó szabályok Ezek lehetnek a mértékadó elvárások! HOGYAN DEFINIÁLHATÓ A TUDOMÁNYOS MŰHELY FOGALMA?

 9. Indikátorok • Legalább 1 fő MTA doktor • Legalább 3 fő főiskolai tanár/egyetemi docens/egyetemi tanár/professor emeritus/kutatóprofesszor • Legalább 2 fő habilitált • Legalább 6 fő minimum PhD fokozattal • Doktori iskolá(k)ban való aktív részvétel • Összesen legalább 2 PhD fokozatszerzéssel zárult témavezetés • Legalább 2 fő rendelkezzen megjelent IF-os folyóiratcikkel • SCI/SSCI folyóiratban megjelent tanulmányok • Kumulatív impakt faktor értéke 2 fő esetében 1.000< • Legalább 1 fő rendelkezzen általa szerkesztett és írt neves külföldi kiadónál megjelent szakkönyvvel • Összesen legalább 5 különböző külföldi szakfolyóiratban legyenek megjelent tanulmányok • Összesen legalább 10 különböző hazai szakfolyóiratban legyenek megjelent tanulmányok • Összesen legalább 2-2 eredményesen lezárt hazai és külföldi kutatási program • Összesen legalább 2-2 eredményesen lezárt hazai és nemzetközi oktatási és tananyagfejlesztési projekt • Folyamatosan vannak idegen nyelvű kurzusok • Legalább 1 fő tisztségviselő hazai szakmai szervezetben • Összesen legalább 5-5 hazai és nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottsági tagság • Legalább 2 jól körülhatárolható kutatási főirány megléte • Saját szakfolyóirat kiadás Vajon hány hazai intézmény felel meg Magyarországon a fenti kritériumoknak?

 10. Intézmények • Kodolányi János Főiskola (Turizmus Tanszék): • deduktív elméletalkotáson (hipotéziseken) nyugvó, empirikusan tesztelhető magyarázó modellek vizsgálata • turizmusföldrajzi és humánökológiai kutatások • a turizmus társadalmi-kulturális dimenzióinak vizsgálata • Károly Róbert Főiskola (Turizmus és Területfejlesztési Tanszék): • turizmusföldrajzi és turizmusökológiai kutatások • a turizmus és a területfejlesztés kapcsolatának vizsgálata • turizmusökonómiai vizsgálatok Elismert intézmények még: • PTE (TTK Földrajzi Intézet) – Dr. Aubert Antal (területfejlesztés) • PE (GTK Turizmus Tanszék) – Dr. Jancsik András (közgazdasági) • DE (GVK Vidékfejlesztési és Funkcionális Gazdálkodási Intézet) – Dr. Könyves Erika (közgazdasági) • SZIE (GTK) – Prof. Szabó Lajos (tájföldrajz, turizmusföldrajz, regionális) • BCE (GK KTI Gazdaságföldrajz Tanszék) – Dr. Puczkó László, Dr. Melanie Smith (alkalmazott turizmuskutatás, tanácsadás)

 11. Hogyan tovább? • Szakmai együttműködés • Erőteljes lobby tevékenység • Közös kutatási és oktatási programok („joint degree) • Idegen nyelvű alap- és mesterképzési programok • Szakmai szervezetekhez való kapcsolódás • Doktori alprogramok indítása (PTE, SZIE?) • Doktori iskola??? • Nemzetközi kapcsolatok fejlesztése

 12. Köszönöm szépen a figyelmet!