Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KOMPLEMENT RENDSZER PowerPoint Presentation
Download Presentation
KOMPLEMENT RENDSZER

KOMPLEMENT RENDSZER

103 Views Download Presentation
Download Presentation

KOMPLEMENT RENDSZER

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KOMPLEMENT RENDSZER

 2. A KOMPLEMENT RENDSZER az immunválasz végrehajtásában komplementál, humorális immunválaszt egészíti ki

 3. Az antitestek specifikusan az antigénekhez kötődnek Antigén + antitest: Immunkomplex - az esetek egy részében semlegesítik őket - az esetek nagyobb részében az antitestmolekulák nagyméretű antigénekkel együtt immunkomplexet alkotnak A megsemmisítésükhöz vezető folyamatban játszik szerepet a komplement rendszer

 4. A komplementrendszer: - Ősi - Az immunválaszban effektor = végrehajtószerepet tölt be - Nem antigénspecifikus - Főleg az extracelluláris patogének eltávolításában játszik szerepet

 5. A patogének lízise A fagociták odavonzása Opszonizáció A komplementrendszer háromféle módon fejti ki hatását: Komplement aktiváció

 6. A rendszer a plazmában szolubilisan előforduló fehérjék összessége Fő tagjai proenzimek: egymást láncreakciószerűen aktiválják Hatásuk felerősödik: egy patogén által aktiválódott molekula a rendszer számos következő tagjának aktiválódását váltja ki

 7. központi szerep:C3 C3 molekulának az aktiválása kulcslépése minden komplement által mediált folyamatnak

 8. klasszikus lektin alternatív Az aktiválódásnak három lehetséges útját ismerjük C3 konvertáz

 9. 1. KLASSZIKUS AKTIVÁCIÓ Főleg IgM elsőantitest Elsődleges immunválasz

 10. KLASSZIKUS AKTIVÁCIÓS ÚT Antigén felszín Antigén felszín C1q +C1r,C1s

 11. antigén-antitest komplex + C1  C4  C4b+C4a C1  C2 C2b+C2a  C4b+C2b C2bC4b KlasszikusC3 konvertáz C2bC4bC  C3 C3b+C3a

 12. ALTERNATÍV AKTIVÁCIÓS ÚT Spontán keletkező C3b C3b+B  C3bBb+Ba  D-faktor Alternatív C3 konvertáz C3bBb  C3 C3b+C3a

 13. LEKTIN ÚT Mannóz kötő lektin (MBL) a patogén mannóztartalmú részeihez köt MBL+ MASP  C2, C4  C2bC4b  C3  C3b

 14. C5b

 15. MAC

 16. OPSZONIZÁCIÓ

 17. KOMPLEMENT RECEPTOROK CR1 - immunkomplex szállítása - fagocitózis

 18. Complement elem Ag CR2 Ig/Ig IgM B-sejt CR2 - B-sejt pozitív kostimuláció

 19. INHIBITOROK Szolubilis plazma/integráns membrán fehérjék C1 inhibitor 1. Kezdeti kontroll: C1 inhibitor 2. C3 konvertáz szabályozás 3. MAC szabályozás

 20. C3 konvertáz szabályozása Klasszikus C4BP C2bC4b  C3 C3b+C3a Alternatív H - faktor C3bBb  C3 C3b+C3a

 21. KIS KOMPLEMENT-FRAGMENSEK

 22. MHC III: C3 konvertázok

 23. KOMPLEMENT-HIÁNYOS BETEGSÉGEK HANO Immunkomplex betegségek Visszatérő bakteriális fertőzések Visszatérő Neisseria fertőzések