nederland les 3 de opstand n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nederland Les 3: De Opstand PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nederland Les 3: De Opstand

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 7
Download Presentation

Nederland Les 3: De Opstand - PowerPoint PPT Presentation

watson
117 Views
Download Presentation

Nederland Les 3: De Opstand

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Van Hunebed tot heden NederlandLes 3: De Opstand

  2. Oorzaken Streven naar Centralisatie Oplegging RK godsdienst Striktere beleid van Filips II i.t.t. zijn vader; hij trachtte de handelingsvrijheid van de Gewesten en steden (steeds verder) in te perken Aanleiding Beeldenstorm (1566) De landvoogdes wist de orde op praktische wijze te herstellen. Echter, voor Filips was de maat vol en stuurde Alva naar de Gewesten (1567) H10:§ 2:p167 Oorzaken en aanleiding

  3. Beeldenstorm

  4. Raad van Beroerten Ferdinand Alvarez de Toledo (Hertog van Alva)

  5. Alva’s optreden • Alva stelde de Raad van Beroerten (de Bloedraad genoemd) in • Deze moest (mogelijke) opstandelingen sporen en veroordelen • Zelfs twee mannen (de graven van Egmond en Hoorn) verloren hun hoofd door deze raad

  6. In eerste instantie vluchtte velen – met name adel en belangrijke burgers voor Alva en zijn troepen. Echter, ook hierdoor werd het verzet geboren Twee soorten Het reguliere verzet van Willem van Oranje en zijn broers, die troepen op de been brachten Verzet van de Geuzen, aanhangers van Willem die in eerste instantie zelfstandig opereerden Vlucht en Verzet Willem van Oranje; vader des vaderlands

  7. Geuzen Admiraal Lumey van de Watergeuzen