Download
doemeedienst mens voor mens n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DoeMeeDienst Mens voor Mens PowerPoint Presentation
Download Presentation
DoeMeeDienst Mens voor Mens

DoeMeeDienst Mens voor Mens

205 Views Download Presentation
Download Presentation

DoeMeeDienst Mens voor Mens

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 27 oktober 2013 DoeMeeDienst Mens voor Mens m.m.v. Christelijk Vocaal Ensemble Stedum o.l.v. Geertje van der Wal “Wereldwijd omzien naar elkaar” Voorganger: Ds. H. Koolhaas Winschoten

 2. welkom

 3. Orgel : Jan Wolfs Mededelingen: SeerpPalsma

 4. Eén appel, een tiende deel, wijden wij aan God

 5. 2 Korintiërs 9: 6 -15 Bijbellezingen door Jannieta en Henk Genesis 28: 10 - 22

 6. Adriaan studeert met de kinderen een lied in terwijl de kleinsten zich prima vermaken in de creche

 7. Adriaan is met World Servants naar Bolivia geweest en vertelt over de gebeurtenissen en zijn ervaringen Zingen met de kinderen: Gracias al Dios,Gracias al Dios Gracias al Dios por sur amor Gracias al Dios, Gracias al Dios Gratias al Dios por sur amor

 8. Christelijk Vocaal Ensemble Stedum zingt nog drie liederen en dan vertelt Teije over het nieuwe project van Mens voor Mens: Hongarije

 9. KindertehuisMagdaleneum NyíregyházaHongarije

 10. De reis naar Hongarije: 1.557 kilometer

 11. De ingang van Magdaleneum. ‘Gyermekothhon’ betekent kindertehuis. Maar de meisjes van toen worden ouder en daardoor stijgt de gemiddelde leeftijd… Officieel heet het nu een liefdadigheidsinstelling. Er verblijven nu zo’n 70-90 gehandicapte meisjes en vrouwen.

 12. De Nederlander Jack Keijzer, hoofd technische dienst in Magdaleneum.

 13. Een van de gangen in het tehuis. Aan de linkerkant aangrenzend de slaapkamers waar de gehandicapte meisjes en vrouwen verblijven.

 14. Eén van slaapkamers. Door jongerengroepen uit Nederland zijn enkele kamers al mooi opgeknapt. Maar nog lang niet alles is gedaan…

 15. De achtertuin van het gebouw moet flink op de schop… Uw/jouw hulp is gewenst…

 16. Lekker met z’n allen in de zandbak spelen. Hier zie je ook Nederlandse jongeren… Je bent pas volwassen als je kind durft te zijn…, toch?

 17. Hier geniet elk kind van… figuurballonnen maken en uitdelen. Wellicht iets voor jullie…

 18. De kerkzaal in het gebouw. Leuke dingen organiseren met de mensen is altijd geweldig en geeft veel voldoening.

 19. Bewegen is belangrijk.

 20. Een dagje dierentuin met de bewoners is ook leuk…

 21. Je handenuit de mouwenstekenvoor je naaste in Oost-Europa? We hebbenuw/jouwhulpnodig. Maak het verschil in de levens van de gehandicaptemensen in Magdaleneum. Meer info over Hulp Oost-Europa? www.hulpoosteuropa.nl Meer info over VakantiePlus? www.vakantieplus.nl Blijf op de hoogte via www.facebook.com/hulpoosteuropa