Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ontmoeting van mens tot mens PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ontmoeting van mens tot mens

Ontmoeting van mens tot mens

222 Views Download Presentation
Download Presentation

Ontmoeting van mens tot mens

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ontmoeting van mens totmens

 2. Spiritualiteit en zingeving in het kader van morele bijstand

 3. Wat zoeken mensen bij mij – een moreel consulente en vrijzinnig humaniste ... en mens? Wat probeer ik hen te bieden?

 4. Tijd en ruimte voor gevoelens en gedachten twijfels en angsten pijn en verdriet onmacht en woede om tot rust op adem en op verhaal te kunnen komen bij de dingen stil te staan jezelf te mogen zijn – met al je kwaliteiten en gebreken

 5. Alsmoreel consulent ontmoet ik de ander van mens tot mens begeleid ik hem op zijn weg bied ik een luisterend oor, zonder te oordelen ben ik voldoende nabij om me te kunnen inleven in de ander én ver genoeg weg om een ander perspectief te kunnen innemen breng ik „licht in het donker“ ben ik spiegel en zorg ik voor duidelijkheid onderzoek ik samen met de ander, wat er belangrijk is voor hem, en wat minder belangrijk creëer ik zo de basis, van waar uit de ander zelf zo vrij mogelijk keuzes kan maken en kan handelen

 6. Samenhang en zinervaring Als moreel consulent heb ik aandacht voor samenhang - tussen gevoelens en achterliggende waarden geest, lichaam en psyche (holistisch mensbeeld) verschillende stukken uit het levensverhaal Samenhang is immers essentieel voor het ervaren van zin – de ‚stoornis‘ van de ander als uiting van een verstoorde samenhang breekpunten in het levensverhaal, die tot het ontbreken van samenhang leiden.

 7. Er zijn voor de ander Samen momenten van machteloosheid uithouden De (verborgen) krachten van de ander ontdekken

 8. Dingen in een ander daglicht in een ander perspectief in een andere samenhang plaatsen

 9. Nieuwe facetten ontdekken tot verhelderende inzichten komen die de ander ondersteunen om met zichzelf in het reine te komen

 10. Zien en ervaren hoe de ander tot zichzelf komt bij zichzelf thuiskomt met zichzelf samenvalt Dit zijn zin- en waarde-volle momenten ... voor de ander, en voor mezelf Momenten die tot stand komen door en in het intense contact van mens tot mens Momenten waarin ik, samen met de ander, in aanraking kom met de essentie van het zijn Existentiële momenten Momenten die het ‚gewone‘ overstijgen Momenten van transcendentie ... momenten van zinervaring en spiritualiteit.

 11. ... bedankt voor uw aandacht!