reakcje chemiczne n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Reakcje chemiczne PowerPoint Presentation
Download Presentation
Reakcje chemiczne

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Reakcje chemiczne - PowerPoint PPT Presentation


 • 302 Views
 • Uploaded on

Reakcje chemiczne. Krystyna Sitko. Reakcje chemiczne. Reakcje chemiczne są to takie przemiany, w wyniku których z jednych substancji powstają inne substancje, o zupełnie odmiennych właściwościach fizycznych i chemicznych. Substancje wchodzące w reakcje chemiczne noszą nazwę substratów.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Reakcje chemiczne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
reakcje chemiczne

Reakcje chemiczne

Krystyna Sitko

reakcje chemiczne1
Reakcje chemiczne
 • Reakcje chemiczne są to takie przemiany, w wyniku których z jednych substancji powstają inne substancje, o zupełnie odmiennych właściwościach fizycznych i chemicznych.
 • Substancje wchodzące w reakcje chemiczne noszą nazwę substratów.
 • Substancje, które powstają w czasie reakcji chemicznych noszą nazwę produktów.
 • Równanie reakcji chemicznej - zapis przebiegu procesu chemicznego za pomocą symboli pierwiastków chemicznych i wzorów związków chemicznych.
 • Równanie reakcji chemicznej jest bardzo podobne do zwykłego równania matematycznego.
og lny zapis r wnania reakcji chemicznej
Ogólny zapis równania reakcji chemicznej

Najczęściej substraty zapisujemy po lewej, a produkty po prawej stronie równania. Jeśli produkty reagują ze sobą, tworząc z powrotem substraty, to mówimy że reakcja jest odwracalna. Substraty i produkty to reagenty.

slide4

W czasie reakcji spalania magnezu (rys.1), z dwóch substancji :

 • tlenu, który jest bezbarwnym gazem i występuje w postaci cząsteczek dwuatomowych,
 • magnezu, który jest metalem, barwy srebrzystoszarej, o stałym stanie skupienia i występuje w postaci atomowej,

powstaje tlenek magnezu – ciało stałe, barwy białej, zupełnie nie przypominające substancji wziętych do reakcji chemicznej.

O2

MgO

Mg

Rys. 1 Spalanie magnezu

slide5

Typy reakcji chemicznych:

 • Reakcja syntezy

jest reakcją, w której z dwu lub kilku substancji prostszych powstaje jedna substancja bardziej złożona według schematu:

 • Słowny opis przebiegu reakcji:
 • azot + wodór amoniak
 • Modelowe przedstawienie przemiany

H

H

H

H

H

N

H

H

+

N

N

H

H

H

H

H

H

H

N

H

H

H

H

 • Równanie reakcji chemicznej
 • N2 + 3 H 2 2 NH3
slide6

Reakcja analizy

jest przemianą, w której z jednej substancji złożonej powstaje dwie lub kilka substancji prostszych. Analiza jest odwrotnością reakcji syntezy.

 • Słowny opis przebiegu reakcji:
 • tlenek magnezu magnez + tlen
 • Modelowe przedstawienie reakcji:

O

Mg

Mg

O

O

+

Mg

O

Mg

 • Równanie reakcji chemicznej

2 MgO2 Mg + O2

slide7

Reakcja wymianyjest najczęściej spotykanym typem reakcji. W procesie tym następuje wymiana składników pomiędzy substancjami reagującymi. Wyróżnia się reakcje wymiany:

 • pojedynczej,
 • podwójnej .

Wymiana pojedyncza

Wymiana podwójna

slide8

Modelowe przedstawienie przebiegu reakcji wymiany pojedynczej

Cl

H

Cl

Mg

+

Mg

+

H

H

Cl

Cl

H

Słowny zapis reakcji wymiany pojedynczej:

magnez + chlorowodór chlorek magnezu + wodór

Równanie chemiczne

Mg + 2HCl MgCl2 + H 2

slide9

Modelowe przedstawienie przebiegu reakcji wymiany podwójnej

Cl

O

H

H

H

Cl

O

H

Mg

+

Mg

H

+

O

H

Cl

Cl

H

H

O

H

Słowny zapis reakcji wymiany podwójnej:

wodorotlenek magnezu + chlorowodór chlorek magnezu + woda

Równanie chemiczne

Mg(OH)2 + 2HCl MgCl2 + 2H2O

reakcje syntezy analizy i wymiany
Reakcje syntezy, analizy i wymiany

Syntezy (łączenia)

A + B AB

na przykład 2 Mg + O2

Wymiany pojedynczej

AB + C A + BC

Mg + H2O MgO + H2

2 substraty 2 produkty

2 MgO

2 substraty

1 produkt

Wymiany podwójnej

AB + CD AD + BC

2 NaOH + CusO4 Na2SO4 + Cu(OH)2

2 substraty 2 produkty

Analizy (rozkładu)

AB A + B

2 Ag2O 4 Ag + O2

1 substrat 2 produkty

slide11

egzo- na zewnątrz

Energia w reakcjach chemicznych

Spalanie na przykład magnezu czy siarki w tlenie wymaga dostarczenia energii do zapoczątkowania reakcji . Potem proces spalania zachodzi gwałtownie z wydzieleniem energii cieplnej i świetlnej. Niektórym reakcjom mogą towarzyszyć również efekty akustyczne (wybuch).

Takie reakcje przebiegające z wydzieleniem energii do otoczenia noszą nazwę reakcji egzoenergetycznych.

Otrzymywanie tlenu z manganianu (VII) potasu zachodzi tylko wtedy, gdy dostarczamy przez cały czas energii.Reakcja chemiczna do której przebiegu konieczne jest ciągłe dostarczanie energii nosi nazwę reakcji endoenergetycznej

endo- do wnętrza

W życiu codziennym przykładem reakcji egzoenergetycznych jest spalanie drewna lub węgla kamiennego.

podzia reakcji ze wzgl du na efekty energetyczne
Podział reakcji ze względu na efekty energetyczne

Endoenergetyczne

(energia jest dostarczana)

substraty + energia produkty

reakcje wymuszone

2HgO 2Hg + O2

Egzoenergetyczne

(wydziela się energia do otoczenia)

substraty produkty + energia

reakcje samorzutne

Zn + 2HCl ZnCl2 + H2 + energia

temperatura

 • Przykłady:
 • spalanie gazu ziemnego w kuchence gazowej,
 • spalanie drewna w kominku
 • Przykłady:
 • smażenie mięsa na patelni,
 • reakcja rozkładu tlenku rtęci (II)
slide13

REAKCJE UTLENIANIA I REDUKCJI

Szczególnym przypadkiem reakcji wymiany są reakcje utleniania i redukcji.

Reakcja tlenku miedzi (II) z wodorem przebiega zgodnie ze schematem:

slide14

W reakcji (schemat 1) wodór „odebrał” tlen z tlenku miedzi (II) i połączył się z nim tworząc tlenek wodoru, czyli wodę.

Taka reakcja nosi nazwę reakcji utleniania- redukcji.

Utlenianie to przyłączanie tlenu do pierwiastka chemicznego (wodór się utlenił).

Proces odwrotny to redukcja, czyli odłączanie tlenu.

Tlen został odłączony od miedzi, czyli miedź uległa redukcji.

Schemat 1

slide16

W czasie reakcji chemicznych obserwujemy;

powstawanie nowych cząstek (atomów, jonów lub cząsteczek) o innej strukturze niż cząstki wyjściowe,

przebudowę wiązań chemicznych,

efekty cieplne związane ze zmianą stanu energetycznego

przemianę jednych substancji w inne, o nowych właściwościach,