Reakcje chemiczne
Download
1 / 16

Reakcje chemiczne - PowerPoint PPT Presentation


 • 247 Views
 • Uploaded on

Reakcje chemiczne. Krystyna Sitko. Reakcje chemiczne. Reakcje chemiczne są to takie przemiany, w wyniku których z jednych substancji powstają inne substancje, o zupełnie odmiennych właściwościach fizycznych i chemicznych. Substancje wchodzące w reakcje chemiczne noszą nazwę substratów.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Reakcje chemiczne' - washington


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Reakcje chemiczne

Reakcje chemiczne

Krystyna Sitko


Reakcje chemiczne1
Reakcje chemiczne

 • Reakcje chemiczne są to takie przemiany, w wyniku których z jednych substancji powstają inne substancje, o zupełnie odmiennych właściwościach fizycznych i chemicznych.

 • Substancje wchodzące w reakcje chemiczne noszą nazwę substratów.

 • Substancje, które powstają w czasie reakcji chemicznych noszą nazwę produktów.

 • Równanie reakcji chemicznej - zapis przebiegu procesu chemicznego za pomocą symboli pierwiastków chemicznych i wzorów związków chemicznych.

 • Równanie reakcji chemicznej jest bardzo podobne do zwykłego równania matematycznego.


Og lny zapis r wnania reakcji chemicznej
Ogólny zapis równania reakcji chemicznej

Najczęściej substraty zapisujemy po lewej, a produkty po prawej stronie równania. Jeśli produkty reagują ze sobą, tworząc z powrotem substraty, to mówimy że reakcja jest odwracalna. Substraty i produkty to reagenty.


 • W czasie reakcji spalania magnezu (rys.1), z dwóch substancji :

 • tlenu, który jest bezbarwnym gazem i występuje w postaci cząsteczek dwuatomowych,

 • magnezu, który jest metalem, barwy srebrzystoszarej, o stałym stanie skupienia i występuje w postaci atomowej,

powstaje tlenek magnezu – ciało stałe, barwy białej, zupełnie nie przypominające substancji wziętych do reakcji chemicznej.

O2

MgO

Mg

Rys. 1 Spalanie magnezu


Typy reakcji chemicznych substancji ::

 • Reakcja syntezy

jest reakcją, w której z dwu lub kilku substancji prostszych powstaje jedna substancja bardziej złożona według schematu:

 • Słowny opis przebiegu reakcji:

 • azot + wodór amoniak

 • Modelowe przedstawienie przemiany

H

H

H

H

H

N

H

H

+

N

N

H

H

H

H

H

H

H

N

H

H

H

H

 • Równanie reakcji chemicznej

 • N2 + 3 H 2 2 NH3


Reakcja analizy substancji :

jest przemianą, w której z jednej substancji złożonej powstaje dwie lub kilka substancji prostszych. Analiza jest odwrotnością reakcji syntezy.

 • Słowny opis przebiegu reakcji:

 • tlenek magnezu magnez + tlen

 • Modelowe przedstawienie reakcji:

O

Mg

Mg

O

O

+

Mg

O

Mg

 • Równanie reakcji chemicznej

2 MgO2 Mg + O2


 • Reakcja wymiany substancji :jest najczęściej spotykanym typem reakcji. W procesie tym następuje wymiana składników pomiędzy substancjami reagującymi. Wyróżnia się reakcje wymiany:

 • pojedynczej,

 • podwójnej .

Wymiana pojedyncza

Wymiana podwójna


Modelowe przedstawienie przebiegu reakcji substancji :wymiany pojedynczej

Cl

H

Cl

Mg

+

Mg

+

H

H

Cl

Cl

H

Słowny zapis reakcji wymiany pojedynczej:

magnez + chlorowodór chlorek magnezu + wodór

Równanie chemiczne

Mg + 2HCl MgCl2 + H 2


Modelowe przedstawienie przebiegu reakcji substancji :wymiany podwójnej

Cl

O

H

H

H

Cl

O

H

Mg

+

Mg

H

+

O

H

Cl

Cl

H

H

O

H

Słowny zapis reakcji wymiany podwójnej:

wodorotlenek magnezu + chlorowodór chlorek magnezu + woda

Równanie chemiczne

Mg(OH)2 + 2HCl MgCl2 + 2H2O


Reakcje syntezy analizy i wymiany
Reakcje syntezy, analizy substancji :i wymiany

Syntezy (łączenia)

A + B AB

na przykład 2 Mg + O2

Wymiany pojedynczej

AB + C A + BC

Mg + H2O MgO + H2

2 substraty 2 produkty

2 MgO

2 substraty

1 produkt

Wymiany podwójnej

AB + CD AD + BC

2 NaOH + CusO4 Na2SO4 + Cu(OH)2

2 substraty 2 produkty

Analizy (rozkładu)

AB A + B

2 Ag2O 4 Ag + O2

1 substrat 2 produkty


egzo- na zewnątrz substancji :

Energia w reakcjach chemicznych

Spalanie na przykład magnezu czy siarki w tlenie wymaga dostarczenia energii do zapoczątkowania reakcji . Potem proces spalania zachodzi gwałtownie z wydzieleniem energii cieplnej i świetlnej. Niektórym reakcjom mogą towarzyszyć również efekty akustyczne (wybuch).

Takie reakcje przebiegające z wydzieleniem energii do otoczenia noszą nazwę reakcji egzoenergetycznych.

Otrzymywanie tlenu z manganianu (VII) potasu zachodzi tylko wtedy, gdy dostarczamy przez cały czas energii.Reakcja chemiczna do której przebiegu konieczne jest ciągłe dostarczanie energii nosi nazwę reakcji endoenergetycznej

endo- do wnętrza

W życiu codziennym przykładem reakcji egzoenergetycznych jest spalanie drewna lub węgla kamiennego.


Podzia reakcji ze wzgl du na efekty energetyczne
Podział reakcji ze względu na efekty energetyczne substancji :

Endoenergetyczne

(energia jest dostarczana)

substraty + energia produkty

reakcje wymuszone

2HgO 2Hg + O2

Egzoenergetyczne

(wydziela się energia do otoczenia)

substraty produkty + energia

reakcje samorzutne

Zn + 2HCl ZnCl2 + H2 + energia

temperatura

 • Przykłady:

 • spalanie gazu ziemnego w kuchence gazowej,

 • spalanie drewna w kominku

 • Przykłady:

 • smażenie mięsa na patelni,

 • reakcja rozkładu tlenku rtęci (II)


REAKCJE UTLENIANIA I REDUKCJI substancji :

Szczególnym przypadkiem reakcji wymiany są reakcje utleniania i redukcji.

Reakcja tlenku miedzi (II) z wodorem przebiega zgodnie ze schematem:


W reakcji (schemat 1) wodór „odebrał” tlen z tlenku miedzi (II) i połączył się z nim tworząc tlenek wodoru, czyli wodę.

Taka reakcja nosi nazwę reakcji utleniania- redukcji.

Utlenianie to przyłączanie tlenu do pierwiastka chemicznego (wodór się utlenił).

Proces odwrotny to redukcja, czyli odłączanie tlenu.

Tlen został odłączony od miedzi, czyli miedź uległa redukcji.

Schemat 1


Inne przykłady reakcji utleniania- redukcji miedzi (II) i połączył się z nim tworząc tlenek wodoru, czyli wodę.

Schemat 2


W czasie reakcji chemicznych obserwujemy; miedzi (II) i połączył się z nim tworząc tlenek wodoru, czyli wodę.

powstawanie nowych cząstek (atomów, jonów lub cząsteczek) o innej strukturze niż cząstki wyjściowe,

przebudowę wiązań chemicznych,

efekty cieplne związane ze zmianą stanu energetycznego

przemianę jednych substancji w inne, o nowych właściwościach,


ad