Reakcje tlenku węgla - karbonylowanie - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Reakcje tlenku węgla - karbonylowanie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Reakcje tlenku węgla - karbonylowanie

play fullscreen
1 / 41
Reakcje tlenku węgla - karbonylowanie
195 Views
Download Presentation
radwan
Download Presentation

Reakcje tlenku węgla - karbonylowanie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Reakcje tlenku węgla - karbonylowanie

 2. Reakcje tlenku węgla - karbonylowanie

 3. Kataliza homogeniczna

 4. Reakcje tlenku węgla - karbonylowanie

 5. Reakcje tlenku węgla - hydroformylowanie

 6. Reakcje tlenku węgla - hydroformylowanie

 7. Reakcje tlenku węgla - karbonylowanie

 8. Reakcje tlenku węgla - karbonylowanie

 9. Reakcje tlenku węgla Karbonylowanie amin, alkoholi, nitrozwiązków aromatycznych Katalizator – cykl redox PhNH2 + CO + EtOH + PdCl2 PhNHCOOEt + 2H+ + Pdo Pdo + 2CuCl2 PdCl2 + 2CuCl Karbonylowanie amin do moczników ( polimoczników) RCH2NH2 + CO + O2  RCH2NHC(O)NHCH2R + H2O RCH2NHC(O)NHCH2R + R’OH  RCH2NHC(O)OR’ + NH2CH2R nNH2ArNH2 + nCO + O2  NH2Ar [NHC(O)NHAr]n NH2 + nH2O Karbonylowanie alkoholi do węglanu dialkilu (poliwęglanów) RCH2OH + CO + O2  RCH2OC(O)OCH2R + H2O nOHArOH + nCO + O2  OHAr[OC(O)OAr]nOH +n H2O

 10. Karbonylowanie aniliny Katalizatory kompleksy Ru, Pd, Rh

 11. Reakcje tlenku węgla karbonylowanie nitrozwiązków

 12. Reakcje tlenku węgla karbonylowanie nitrozwiązków PhNO2 + 3CO + PdCl2PY2PhNCO + 2CO2 + Pdo + PY Pdo + FeI2  PdI2 + Fe

 13. Reakcje tlenku węgla karbonylowanie nitrozwiązków

 14. Karbonylowanie nitrozwiązków Kompleksy przejściowe

 15. Reakcje tlenku węgla karbonylowanie nitrozwiązków

 16. Reakcje tlenku węgla karbonylowanie nitrozwiązków

 17. Karbonylowanie nitrobenzenu

 18. Kataliza • Katalizatory homogeniczne - zalety: • Jednorodność (homogenność) • 2. Sprawność • 3. Odtwarzalność • 4. Wysoka selektywność • 5. Łagodne warunki reakcji • 6. Sterowalność • 7. Łatwość badania mechanizmów reakcji

 19. Kataliza Wady katalizatorów homogenicznych : 1.Oddzielenie 2. Rozpuszczalność

 20. Kataliza Zalety katalizatorów hetrogenicznych: 1. Oddzielenie i odzysk 2. Trwałość 3. Wysoka aktywność 4. Stabilność termiczna 5. Łatwość manipulowania

 21. Kataliza Katalizatory heterogeniczne - wady: 1. Niejednorodność 2. Nie zdefiniowana powierzchnia 3. Mniejsza selektywność 4. Niska sprawność

 22. Kataliza Układy heterogenizowanych kompleksów metali

 23. Kataliza • Przeprowadzenie w stan nierozpuszczalny typowych katalizatorów homogenicznych - zalety: • -oddzielenie katalizatora od produktów reakcji jest tu szybkie i łatwe, • istnieje możliwość wielokrotnego użycia tego samego katalizatora, • aktywność i selektywność katalizatorów rozpuszczalnych zostaje zachowana, a czasem nawet podwyższona, • wykazują wyższą trwałość na przechowywanie i na podwyższone temperatury, • wykazują mniejszą wrażliwość na różnego rodzaju zanieczyszczenia i wyższą odporność na trucizny, • dają większe możliwości kontrolowania aktywności i selektywności katalizatora w zależności od rodzaju nośnika i sposobu związania go z podłożem

 24. Kataliza • Sposoby osadzania kompleksów na powierzchni nośników • typy nośników • organiczne polimery • nośniki nieorganiczne, przeważnie żele nieorganiczne

 25. Kataliza Organiczne polimery Zalety: 1. do polimerów, szczególnie zawierających grupy arylowe, łatwo wprowadzić inne grupy funkcyjne 2. powierzchnia większości polimerów węglowodorowych w odróżnieniu od tlenków metali jest chemicznie obojętna i nie przeszkadza w reakcjach katalitycznych. 3. Ich porowatość, powierzchnię właściwą, a także rozpuszczlność można zmieniać, modyfikując stopień szczepienia. Podstawową wadą polimerów jest ich słaba przewodność cieplna i niezadawalające właściwości mechaniczne.

 26. Kataliza • Nośniki nieorganiczne • Nośniki nieorganiczne charakteryzują się: • wyższą wytrzymałością mechaniczną • wyższą termostabilnością • porównywalnymi właściwościami przewodności cieplnej. • W charakterze nieorganicznych nośników wykorzystuje się tlenki krzemu i glinu, szkła, gliny, zeolity.

 27. Kataliza Wiązanie kompleksu metalu z powierzchnią żeli glinowo - krzemionkowych M = Al, Si; M’ - metal kompleksu; L- ligand kompleksu

 28. Kataliza

 29. Kataliza Modyfikacja nośnika diaminosilanem Immobilizacja kompleksu platyny

 30. Kataliza Pokrywanie katalizatora warstwa polimerową

 31. Fiksacja azotu

 32. Fiksacja azotu

 33. Fiksacja azotu

 34. Fiksacja azotu

 35. Fiksacja azotu

 36. Fiksacja azotu

 37. Fiksacja azotu

 38. Fiksacja azotu

 39. Fiksacja azotu

 40. Fiksacja azotu

 41. Kataliza • Zalecana literatura • B.Grzybowska-Świerkosz, "Elementy katalizy heterogenicznej", PWN 1993. • M.Ziółek, I.Nowak, „Kataliza heterogeniczna – wybrane zagadnienia”,Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im Adama Mickiewicza, Poznań, 1999. • G.C.Bond, "Kataliza heterogeniczna – podstawy i zastosowania", PWN 1979. • F.Pruchnik, "Kataliza homogeniczna", PWN,1993. • W.Kuran, „Procesy polimeryzacji koordynacyjnej” Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2000.