Incoterms
Download
1 / 27

Incoterms - PowerPoint PPT Presentation


 • 237 Views
 • Updated On :

Incoterms. u svrhu unifikacije trgovačkih ugovora doneseni su. Incoterms Jedinstvena pravila i običaji za dokumentarne akreditive Jedinstvena pravila za inkaso dokumente Jedinstvena pravila za bankarske garancije. Incotermsi predstavljaju.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Incoterms' - washi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

U svrhu unifikacije trgova kih ugovora doneseni su
u svrhu unifikacije trgovačkih ugovora doneseni su

 • Incoterms

 • Jedinstvena pravila i običaji za dokumentarne akreditive

 • Jedinstvena pravila za inkaso dokumente

 • Jedinstvena pravila za bankarske garancije


Incotermsi predstavljaju
Incotermsi predstavljaju

 • skup trgovačkih izraza koji precizno definiraju mjesto isporuke, podjelu troškova i trenutak prelaska rizika vezanog za robu koja je predmet isporuke


Incoterms

U reviziji iz 2010. godine ima ukupno 11 klauzula svrstane su u četiri skupine (E,F,C,D):

 • Skupina E

  • EXW

 • Skupina F-glavni prijevoz i osiguranje nisu uključeni u cijenu

  • FCA,FAS,FOB

 • Skupina C-glavni prijevoz plaća prodavatelj

  • CPT, CIP, CFR, CIF

 • Skupina D-prodavatelj snosi sve troškove i rizike otpreme do odredišta

  • DAT, DAP, DDP


1 exw ex works
1.EXW (Ex Works) su u četiri skupine (E,F,C,D):

 • prodavatelj je ispunio obavezu kad robu stavi na raspolaganje u svojim prostorijama u dogovorenom mjestu i o tome obavijesti kupca

 • roba je izvozno ocarinjena, ali trošak utovara snosi kupac

 • “Isporuka EXW Zagreb, Inc. 2010”


2 fca free carrier
2. FCA (Free Carrier) su u četiri skupine (E,F,C,D):

 • Koristi se u kopnenom i kombiniranom prijevozu

 • Prodavatelj je dužan isporučiti robu kopnenom prijevozniku kojeg je odredio kupac na dogovorenom mjestu

 • Nakon što je roba utovarena u dogovoreno prijevozno sredstvo troškovi i rizici prelaze na kupca

 • Roba je izvozno ocarinjena

 • “isporuka Fca Torino, Inc. 2010”


3 fas free alongside ship
3. FAS (free alongside ship) su u četiri skupine (E,F,C,D):

 • Pomorski ili riječni promet

 • Prodavatelj je ispunio obvezu isporukom robe uz bok broda u luci otpreme

 • Roba je izvozno ocarinjena

 • “FAS Rijeka, Inc. 2010”


4 fob free on board
4. FOB (free on board) su u četiri skupine (E,F,C,D):

 • pomorski ili riječni promet

 • Roba je izvozno ocarinjena

 • Troškovi i rizik prelaze na prodavatelja u trenutku kad roba prijeđe ogradu broda u luci ukrcaja

 • Brod osigurava kupac

 • “FOB Hamburg Inc. 2010”


7 cpt carriage paid to
7. CPT(carriage paid to) su u četiri skupine (E,F,C,D):

 • Sve vrste prijevoza

 • Prodavatelj je dužan pribaviti robu, izvozno cariniti, snositi rizike i troškove do isporuke i snositi trošak ukrcaja i troškove prijevoza do dogovorenog odredišta

 • Rizik prelazi na kupca nakon što je roba preadana prvom prijevozniku

 • “isporuka CPT Frankfurt, Inc. 2010”


8 cip carriage and insurance paid to
8. CIP ( su u četiri skupine (E,F,C,D): Carriageand insurance paid to)

 • Sve vrste prijevoza

 • Prodavatelj je dužan pribaviti robu, izvozno cariniti, snositi rizike i troškove do isporuke i snositi trošak ukrcaja i troškove prijevoza do dogovorenog odredišta

 • Prodavatelj mora platiti osiguranje koje pokriva rizik za izgubljenu i oštećenu robu prilikom prijevoza

 • Rizik prelazi na kupca nakon što je roba preadana prvom prijevozniku


5 cfr cost and freight
5.CFR (cost and freight) su u četiri skupine (E,F,C,D):

 • pomorski ili riječni promet

 • Prodavatelj je ispunio obvezu kad robu na svoj trošak i rizik ukrca na brod koji je sam rezervirao i kad plati vozarinu i druge troškove potrebne za dopremu robe u odredišnu luku

 • Rizik prelazi na kupca u trenutku kad roba prijeđe ogradu broda u otpremnoj luci

 • “CFR New York, Inc. 2010”


6 cif cost insurance and freight
6. CIF ( su u četiri skupine (E,F,C,D): cost, insurance andfreight)

 • Pomorski i riječni promet

 • Prodavatelj je ispunio obvezu kad ukrca robu na brod u dogovorenoj ukrcajnoj luci

 • Snosi troškove dopreme, lučke troškove, rezervira brodski prostor, plaća trošak carine, trošak ukrcavanja, vozarinu i osiguranje robe od oštećenja i gubitka

 • Rizik prelazi na kupca kad roba pređe brodsku ogradu u otpremnoj luci

 • “CIF London, Inc. 2010”


9 dat delivered at terminal
9. DAT ( su u četiri skupine (E,F,C,D): delivered at terminal)

 • koristi se za sve vrste prijevoza dok je isporuka na terminalu

 • Prodavatelj je ispunio svoju obavezu kad je robu stavio na raspolaganje u prijevoznom sredstvu, neistovarenu, izvozno ocarinjenu na terminalu

 • U slučaju isporuke u Sloveniju “isporuka DAF Macelj, Inc. 2000”


10 dap delivered at place
10. DAP ( su u četiri skupine (E,F,C,D): delivered at place)

 • koristi se za sve vrste prijevoza dok je isporuka na mjestu finalnog odredišta

 • Prodavatelj je ispunio obveze kad robu stavi na raspolaganje na prijevoznom sredstvu na dogovorenom i naznačenom mjestu odredišta, a do tada snosi sve troškove i rizike

 • “isporuka DAP New York, Incoterms 2010”


13 ddp delivered duty paid
13. DDP (delivered duty paid) su u četiri skupine (E,F,C,D):

 • Sve vrste prijevoza

 • roba je isporučena, neistovarena na dogovorenom mjestu, a uvozna carina je plaćena

 • “DDU Kairo, Incoterms 2010”


Vanjskotrgovinske kalkulacije
Vanjskotrgovinske su u četiri skupine (E,F,C,D): kalkulacije

Kalkulacija je matematički postupak izračunavanje cijene, dijelova cijene ili poslovnog rezultata nekog poslovnog pothvata u VT.

Kalkulacije su instrument kontrole poslovanja i instrument potreban za donošenje ispravnih poslovnih odluka.


Metode vt kalkulacija
Metode su u četiri skupine (E,F,C,D): VT kalkulacija

Osnovne metode za izradu VT kalkulacija jesu:

 • progresivna,

 • retrogradna i

 • diferencijalna.


Incoterms

METODA KALKULACIJE su u četiri skupine (E,F,C,D): PROGRESIVNARETROGRADNA DIFERENCIJALNA

I STRUKTURA CIJENE

NABAVNA CIJENAPOZNATATRAŽI SE POZNATA

+ zavisni troškovi nabave + - +

= NABAVNA VRIJEDNOST + - +

+ troškovi poslovanja + - Razlika -

= UKUPNA VRIJEDNOST + - -

+ zavisni troškovi prodaje + - -

= PRODAJNA CIJENATRAŽI SEPOZNATAPOZNATA

-


Progresivna metoda uvoz
Progresivna su u četiri skupine (E,F,C,D): metoda(uvoz)

 • koristi kad je poznata (zadana) fakturna (početna) cijena robe i svi zavisni troškovi, a cilj je izračunati konačnu uvoznu cijenu, cijenu na skladištu domaćeg uvoznika;

 • koja se dobije tako da se na nabavnu cijenu, po određenoj metodologiji i određenom redoslijedu, dodaju svi zavisni troškovi od mjesta isporuke do skladišta uvoznika.


Incoterms

SHEMA PO PROGRESIVNOJ METODI su u četiri skupine (E,F,C,D):

ELEMENTI KALKULACIJE NAČIN IZRAČUNAVANJA

FAKTURNA CIJENA (početna cijena) (1)

- rabati i bonifikacije (2) ................................................ postotak od (1)

= NETTO FAKTURNA CIJENA (3)

- cassasconto (4) ........................................................... postotak od (3)

= NETTO NABAVNA CIJENA (5)

+ troškovi prijevozne ambalaže (6) .................................. po stvarnoj cijeni

= CIJENA Fco TVORNICA (7)

+ troškovi otpreme do prijevoznika (8) .............................. po tarifi prijevoznika

= CIJENA fco PRIJEVOZNIK (9)

+ prijevoz do luke (10) ..................................................... po tarifi prijevoznika

+ troškovi skladištenja (10a) ............................................. po tarifi skladištara

+ troškovi carinjenja (10b) ................................................ po carinskoj tarifi

+ troškovi pribavljanja isprava (10c) ..................................ovisno o vrsti isprava

+ troškovi otpremnika (10d) .............................................. .po cjeniku otpremnika

+ lučki troškovi (10e) ......................................................... po lučkoj tarifi

= CIJENA FAS ukrcajna luka (11)

+ troškovi ukrcaja na brod (12) ......................................... po lučkoj tarifi

= CIJENA FOB ukrcajna luka (13)


Incoterms

= su u četiri skupine (E,F,C,D): CIJENA FOB ukrcajna luka (13)

+ troškovi pomorske vozarine (14) .............................. po težini ili zapremini

+ ostali troškovi do odredišne luke (15)

= CIJENA CFR odredišna luka (16)

+ troškovi osiguranja robe (17) ....................................prema stopi premije

= CIJENA CIF odredišna luka (18)

+ troškovi iskrcaja (19) ..................................................... prema tarifi luke

+ provizija inoposrednika (19a) ...................................... po vrijednosti posla

+ troškovi financiranja posla (19b) .................................... po kamatnoj stopi

= CIJENA DAP u odredišnoj luci (20)

+ troškovi carine (21) ...................................................... po carinskoj tarifi

= CIJENA DAP ocarinjeno (22)

+ troškovi prijevoza do odredišta (23) ........................... po tarifi prijevoznika

+ ostali troškovi (24)

= CIJENA DDP (“fco kupac”) (25)


Vrste vt kalkulacija
Vrste su u četiri skupine (E,F,C,D): VT kalkulacija

Kalkulacije se dijele prema:

 • vremenu izrade,

 • vrsti posla,

 • ciljevima izrade,

 • nositeljimaVT poslova i sl.


S obzirom na vrijeme i svrhu izrade
S obzirom na vrijeme i svrhu izrade su u četiri skupine (E,F,C,D):

razlikujemo:

 • pretkalkulaciju,

 • kontrolnu i

 • konačnu (obračunsku) kalkulaciju.


Pretkalkulacija
Pretkalkulacija su u četiri skupine (E,F,C,D):

 • se izrađuje prije ulaska u neki posao: na osnovi podataka o cijenama, troškovima i tečajevima a s ciljem da posluži kao jedan od temelja za donošenje poslovne odluke o ulasku u neki VTposao.

 • Zapazimo: svi podaci o troškovima imaju planski (očekivani) karakter.


Kontrolna kalkulacija
Kontrolna su u četiri skupine (E,F,C,D): kalkulacija

 • se koristi u slučajevima većih i složenijih VTposlova koji se mogu podijeliti na neovisne troškovne i tehničko – tehnološke cjeline.

 • Izrađuje se nakon završetka jedne faze takvog posla a na osnovi stvarnih troškova.

 • Cilj je i ovdje kontrola poslovnog rezultata kako bi se mogla donijeti odluka za poduzimanje odgovarajućih mjera za uklanjanje uočenih odstupanja.


Kona na kalkulacija
Konačna kalkulacija su u četiri skupine (E,F,C,D):

 • je računovodstveni dokument koji se izrađuje po završetku posla, a temelji se na obračunu stvarnih troškova i izdataka.

 • Svrha joj je iskazivanje konačnog poslovnog rezultata i raspoređivanje troškova i prihoda na pojedine nositelje VT posla.