Gel en ve de en n vers teler ve t rk ye de y ksek ret mde evr m ret m n durumu
Download
1 / 31

GELİŞEN VE DEĞİŞEN ÜNİVERSİTELER VE TÜRKİYE’DE YÜKSEK ÖĞRETİMDE ÇEVRİM-İÇİ ÖĞRETİMİN DURUMU - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

GELİŞEN VE DEĞİŞEN ÜNİVERSİTELER VE TÜRKİYE’DE YÜKSEK ÖĞRETİMDE ÇEVRİM-İÇİ ÖĞRETİMİN DURUMU. Hatice Gökçe Bilgiç Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, 06800, Ankara Hgokcebilgic _at_ hacettepe.edu.tr Dilek Doğan

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' GELİŞEN VE DEĞİŞEN ÜNİVERSİTELER VE TÜRKİYE’DE YÜKSEK ÖĞRETİMDE ÇEVRİM-İÇİ ÖĞRETİMİN DURUMU' - warren-wilder


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Gel en ve de en n vers teler ve t rk ye de y ksek ret mde evr m ret m n durumu

GELİŞEN VE DEĞİŞEN ÜNİVERSİTELER VE TÜRKİYE’DE YÜKSEK ÖĞRETİMDE ÇEVRİM-İÇİ ÖĞRETİMİN DURUMU

Hatice Gökçe Bilgiç

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, 06800, Ankara

Hgokcebilgic_at_hacettepe.edu.tr

Dilek Doğan

Atatürk Üniversitesi, K.K Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Böl., 25240, Erzurum

Dilekdogan_at_atauni.edu.tr

Doç. Dr. S. Sadi Seferoğlu

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, 06800, Ankara

Sadi_at_hacettepe.edu.tr


Sunu plan
Sunu Planı YÜKSEK ÖĞRETİMDE ÇEVRİM-İÇİ ÖĞRETİMİN DURUMU

 • Çalışmanın Amacı

 • Çevrim-içi Öğretim

 • Yükseköğretim Kurumları ve Uzaktan Eğitim

 • Yöntem

 • Bulgular

 • Öneriler


Al man n amac
Çalışmanın Amacı YÜKSEK ÖĞRETİMDE ÇEVRİM-İÇİ ÖĞRETİMİN DURUMU

 • Çalışma da

  • yüksek öğretim kurumlarının çevrim-içi öğretim sundukları uzaktan eğitim programlarındaki durumu,

  • öğretim üyelerinin sorunları, beklentileri ve ihtiyaçlarının

   ortaya konması amaçlanmıştır.


Evrim i i retim
Çevrim-içi Öğretim YÜKSEK ÖĞRETİMDE ÇEVRİM-İÇİ ÖĞRETİMİN DURUMU

 • Çevrim-içi öğretim,

  • farklı öğretim teknolojilerinin öğrenme sürecine katılarak,

  • farklı bilgi ve iletişim teknolojileri ile yapılandırılan,

  • bireylere esnek olarak yapılandırılmış eğitsel materyallerin sunulduğu,

  • zaman ve mekândan bağımsız 7/24 uygun olunan zamanda alınabilen eğitimler (Yamamoto, Demiray ve Kesim, 2010)

   şeklinde tanımlanabilir.


Y ksek retim kurumlar ve uzaktan e itim 1
Yükseköğretim Kurumları ve Uzaktan Eğitim (1) YÜKSEK ÖĞRETİMDE ÇEVRİM-İÇİ ÖĞRETİMİN DURUMU

 • Gelişen teknolojiler, artan ve değişen eğitim ihtiyaçları ve bu paralelde yaşam boyu öğrenme ilkesinin yaygınlaşmasıyla birlikte üniversiteler uzaktan eğitim (UE) programları başlatmaya ve var olanlarını da geliştirmeye başlamışlardır.


Y ksek retim kurumlar ve uzaktan e itim 2
Yükseköğretim Kurumları ve Uzaktan Eğitim (2) YÜKSEK ÖĞRETİMDE ÇEVRİM-İÇİ ÖĞRETİMİN DURUMU

 • Yıldırım (2010) uzaktan eğitimin günümüz dünyasında üniversite eğitiminde vazgeçilmez bir eğitim yöntemi olarak karşımıza çıkmakta olduğunu ve uzaktan eğitim sisteminin, gelecekte geleneksel eğitim sisteminin yerini alacağı görüşünün yanında, geleneksel eğitim ile birlikte destek bir eğitim sistemi olarak sunulmasını savunanların da olduğuna dikkat çekmektedir.


Y ksek retim kurumlar ve uzaktan e itim 3
Yükseköğretim Kurumları ve Uzaktan Eğitim (3) YÜKSEK ÖĞRETİMDE ÇEVRİM-İÇİ ÖĞRETİMİN DURUMU


Y ntem 1
Yöntem (1) YÜKSEK ÖĞRETİMDE ÇEVRİM-İÇİ ÖĞRETİMİN DURUMU

 • Bu çalışmada

  • üniversitelerin uzaktan eğitim merkezlerinde çalışan alan uzmanları,

  • çevrim-içi eğitim alanında çalışmalar gerçekleştiren öğretim elemanları ve

  • çevrim-içi eğitim ile ders sunan öğretim elemanlarına

   araştırmacılar tarafından hazırlanmış bir anket elektronik ortamda uygulanarak veriler toplanmıştır.


Y ntem 2
Yöntem (2) YÜKSEK ÖĞRETİMDE ÇEVRİM-İÇİ ÖĞRETİMİN DURUMU

 • Uygulanan anketle

  • üniversitelerde kullanılan çevrim-içi eğitim teknolojileri,

  • kullanılan sistemler,

  • öğrenci sayıları,

  • öğretim elemanlarının ihtiyaçları ve yaşanan sorunlar

   gibi konularda bilgiler toplanmıştır.


Kat l mc lar 1
Katılımcılar (1) YÜKSEK ÖĞRETİMDE ÇEVRİM-İÇİ ÖĞRETİMİN DURUMU


Kat l mc lar 2
Katılımcılar (2) YÜKSEK ÖĞRETİMDE ÇEVRİM-İÇİ ÖĞRETİMİN DURUMU


Veri toplama arac 1
Veri Toplama Aracı (1) YÜKSEK ÖĞRETİMDE ÇEVRİM-İÇİ ÖĞRETİMİN DURUMU

 • Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen “Türkiye’de Yüksek Öğretimde Çevrim-içi Öğretimin Durumu: Öğretim Elemanlarının Görüşleri” başlıklı anket aracılığıyla toplanmıştır.

 • Anket açık uçlu ve yarı yapılandırılmış 36 sorudan oluşmaktadır.


Veri toplama arac 2
Veri Toplama Aracı (2) YÜKSEK ÖĞRETİMDE ÇEVRİM-İÇİ ÖĞRETİMİN DURUMU

 • Anket soruları geliştirilirken ilgili alanyazından yararlanılmış, anket geliştirme sürecinde 4 alan uzmanından görüş ve önerilerialınmış, daha sonra gelen geri bildirimler doğrultusunda ankete son hali verilmiştir.


Veri analizi
Veri Analizi YÜKSEK ÖĞRETİMDE ÇEVRİM-İÇİ ÖĞRETİMİN DURUMU

 • Elektronik ortamda uygulanan anket aracılığıyla toplanan verilerin analiz edilmesinde araştırmanın amacına uygun olarak frekans ve yüzde dağılımı kullanılmıştır.

 • Ayrıca açık uçlu soruların veri analizinde içerik analizi yapılmıştır.


Bulgular
Bulgular YÜKSEK ÖĞRETİMDE ÇEVRİM-İÇİ ÖĞRETİMİN DURUMU

 • Bir Dersi Çevrim-içi Sunan Bir Öğretim Elemanının İçerikle İlgili İhtiyaçları

 • Bir Dersin Çevrim-içi Sunulması Sürecinde Karşılaşılan Teknik İhtiyaçlar

 • Uzaktan Eğitimde En Çok Karşılaşılan Aksaklıklar

 • Çevrim-içi Eğitimde Başarıyı Etkileyen Unsurlar

 • Çevrim-içi Eğitimde Eğitmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar

 • Uzaktan Eğitim Merkezinde Çalışan Görevliler Açısından Görev Dağılımları

 • Çevrim-içi Eğitimde Kullanılan Materyaller ve Video Konferans Araçları

 • Çevrim-içi Eğitimde Kullanılan Öğrenme Yönetim Sistemleri (ÖYS)

 • Uzaktan Eğitim Merkezlerindeki Geri Dönüt SistemiBir dersin evrim i i sunulmas s recinde kar la lan teknik htiya lar
Bir Dersin Çevrim-içi Sunulması Sürecinde Karşılaşılan Teknik İhtiyaçlar


Uzaktan e itimde en ok kar la lan aksakl klar 1
Uzaktan Eğitimde En Çok Karşılaşılan Aksaklıklar (1) Karşılaşılan Teknik İhtiyaçlar

 • Öğretim elemanlarının;

  • Uzaktan eğitim konusundaki eksiklikleri,

  • Teknoloji konusundaki yetersizlikleri ve

  • Zaman sıkıntısının en öne çıkan aksaklıklar olduğu görülmüştür.

 • Bununla birlikte

  • Ders içeriklerinin istenen kalitede hazırlanamaması

  • Uzaktan eğitim alanında personel eksikliği

   gibi aksaklıklarda görülmektedir.


Uzaktan e itimde en ok kar la lan aksakl klar 2
Uzaktan Eğitimde En Çok Karşılaşılan Aksaklıklar (2) Karşılaşılan Teknik İhtiyaçlar

 • Teknik bağlamda belirtilen aksaklıklar içinde özellikle internet bağlantısından ve alt yapıdan kaynaklı yaşanan sorunlar vurgulanmıştır.

 • Katılımcıların uzaktan eğitimde aksaklık olarak belirttikleri bir diğer sorun ise uzaktan eğitim konusundaki yönetmelik eksikliği ve ders içerikleri konusundaki akreditasyon çalışmalarının eksikliği olarak görülmektedir.


Evrim i i e itimde ba ar y etkileyen unsurlar
Çevrim-içi Eğitimde Başarıyı Etkileyen Unsurlar Karşılaşılan Teknik İhtiyaçlar

(*Katılımcılar birden fazla seçenek seçebildikleri için yanıtların toplam sayısı katılımcı sayısından fazladır.)


Evrim i i e itimde e itmenlerin kar la t klar sorunlar
Çevrim-içi Eğitimde Eğitmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar

(*Katılımcılar birden fazla seçenek seçebildikleri için yanıtların toplam sayısı katılımcı sayısından fazladır.)


Evrim i i e itimde kullan lan materyaller ve video konferans ara lar
Çevrim-içi Eğitimde Kullanılan Materyaller ve Video Konferans Araçları

 • Verilere göre Türkiye’de en yaygın kullanım alanı bulan eş zamanlı görüntülü konuşma programı:

  • Adobe Connect

  • OpenMeetings

  • BigBlueButton

  • Perculus gibi programlar da kullanılmaktadır.

 • Araştırmalar sonucunda en çok kullanılan materyaller

  • Grafik

  • Video

  • E-kitap


Evrim i i e itimde kullan lan renme y netim sistemleri ys 1
Çevrim-içi Eğitimde Kullanılan Öğrenme Yönetim Sistemleri (ÖYS) (1)

 • Bu öğretim yönetim sisteminin tercih edilmesinin başlıca nedeni ücretsizolarak sunulması ve karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik bilgilerin anında bulunabiliyor olması olabilir.

 • Araştırma sonuçlarından elde edilen

 • verilere göre bu ortamlar içerisinde

 • en çok kullanılan %48 ile Moodle’dır.


Evrim i i e itimde kullan lan renme y netim sistemleri ys 2
Çevrim-içi Eğitimde Kullanılan Öğrenme Yönetim Sistemleri (ÖYS) (2)

Moodle dışında katılımcılardan bazıları E-nokta, Meteksan gibi firmalar tarafından hazırlanan programları kullandıklarını belirtirken, Akademik LMS (SAUPORT) gibi kendi yazdıkları ÖYS sistemlerini kullananlar da bulunmaktadır.


Uzaktan e itim merkezlerindeki geri d n t sistemi 1
Uzaktan Eğitim Merkezlerindeki Geri Dönüt Sistemi (1) Sistemleri (ÖYS) (2)

 • Bu çalışmada katılımcıların

  • genellikle haftalık ve aylık dönüt verildiği

   belirtilirken, bunun yanı sıra

  • ihtiyaç duyulduğunda veya öğretim elemanları her istediğinde

  • çeşitli zaman aralıklarında

  • ayda ya da yılda bir kez

   geri dönüt verildiğini belirtilmiştir.


Uzaktan e itim merkezlerindeki geri d n t sistemi 2
Uzaktan Eğitim Merkezlerindeki Geri Dönüt Sistemi (2) Sistemleri (ÖYS) (2)

 • Uzaktan eğitim merkezlerinin aldığı geri dönüt sayısı bir sistemin düzenlenmesi için yetersiz kalmaktadır.

 • Bununla beraber yine içerikle ilgili öğrencilerden alınan geri dönüt sayıları da yetersiz kalmaktadır.

 • Katılımcılar genellikle sorun çıktığında içerikle ilgili güncellemeleri yapmayı tercih etmektedirler.


Neriler 1
Öneriler (1) Sistemleri (ÖYS) (2)

 • Uzaktan eğitim programlarında başarıyı etkileyen en önemli üç unsurun sırasıyla:

  • Eğitmenlerin pedagojik yeterlilik durumları,

  • Eğitmenlerin teknik yeterlik durumları ve

  • Çevrim-içi ortam teknolojilerindeki gelişmeler olduğu görülmektedir.


Neriler 2
Öneriler (2) Sistemleri (ÖYS) (2)

 • Bu bağlamda üniversitelerin uzaktan eğitim programlarında etkili olabilmeleri için sistemde ders verecek eğitmenlere yönelik hem pedagojik hem de teknik anlamda destek programları sunmalarının önemli olduğu anlaşılmaktadır.


Neriler 3
Öneriler (3) Sistemleri (ÖYS) (2)

 • Uzaktan eğitim merkezlerinde daha nitelikli eğitimlerin sunulabilmesi için eğitim verecek olan öğretim elemanlarına oryantasyon amaçlı eğitimlerin verilmesi sistemin etkili olmasında önemli katkılar sağlayabilecek bir unsur olacaktır.

 • Bununla birlikte ayrıca öğretim elamanları ve öğrencilere istedikleri her an teknik destek verilip yaşadıkları sorunlar giderilmeye çalışılmalıdır.

 • Bu da ancak eğitmenler ve öğrencilerden düzenli olarak alınacak geri dönütlerle gerçekleştirilebilir.


Neriler 4
Öneriler (4) Sistemleri (ÖYS) (2)

 • Çevrim içi derslerdeki verimliliği artırmak için sürece başlamadan önce;

  • görev dağılımı,

  • içeriklerin oluşturulması,

  • kullanılacak araç gereçlerin belirlenmesi ve

  • eğitmenlerin çevrim-içi derslere hazırlanması süreci çok iyi bir şekilde planlanmalıdır.

   Çünkü planlama başarılı olmanın en önemli ön koşuludur.


Te ekk r ederiz

Teşekkür Ederiz! Sistemleri (ÖYS) (2)

Hatice Gökçe Bilgiç

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, 06800, Ankara

[email protected]

Dilek Doğan

Atatürk Üniversitesi, K.K Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Böl., 25240, Erzurum

[email protected]

Doç. Dr. S. Sadi Seferoğlu

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, 06800, Ankara

[email protected]


ad