İSLAM TARİHİ
Download
1 / 198

?SLAM TAR?H? - PowerPoint PPT Presentation


 • 430 Views
 • Uploaded on

İSLAM TARİHİ. İslamiyetin Doğuşu Sırasında Dünyanın Genel Durumu. ASYA: Asya’da varolan devletler şunlardı: Bizans İmparatorluğu Sasaniler Göktürkler Hindistan Çin Japonya. Justinyen dönemindeki en geniş sınırlar. Bizans İmparatorluğu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '?SLAM TAR?H?' - lalo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Slamiyetin do u u s ras nda d nyan n genel durumu
İslamiyetin Doğuşu Sırasında Dünyanın Genel Durumu

 • ASYA: Asya’da varolan devletler şunlardı:

 • Bizans İmparatorluğu

 • Sasaniler

 • Göktürkler

 • Hindistan

 • Çin

 • JaponyaBizans mparatorlu u
Bizans İmparatorluğu

 • Kavimler göçü sonrasında Roma İmparatorluğu ikiye ayrıldı.Doğu Roma İmparatorluğu, başkenti Bizans’ın adıyla anılmaya başlandı.

 • En güçlü dönemi İmparator Justinianos (527-565) zamanında yaşandı.

 • Hristiyanlığın Ortodoks mezhebine inanıyorlardı.Sasaniler 226 650
Sasaniler (226-650)

 • İran’da Part İmparatorluğu’nun zayıflamasıyla Babek tarafından kuruldu.

 • Batı Göktürk devleti ile anlaşarak Akhunlar Devleti’ne son verdiler.

 • İpek Yolu ticareti,Göktürkler ile aralarının açılmasına neden oldu.

 • Göktürkler,Sasaniler’e karşı Bizans ile ittifak yaptılar.

 • Zerdüştlük dinine inanıyorlardı.

 • Hz.Ömer döneminde devlet,zayıflayarak yıkıldı.G kt rkler1
Göktürkler

 • 552’de Bumin Han tarafından Orta Asya’da kuruldu.

 • Çin’in yıkıcı faaliyetleri nedeniyle Doğu-batı olmak üzere ikiye ayrıldı.

 • İslamiyetin doğmaya başladığı dönemde Göktürkler,Asya’da önemli bir siyasi güç olmaktan çıkmıştı.

 • Gök tanrı dinine inanırlardı.


Hindistan
Hindistan

 • Hindistan’ın sürekli istilalara açık olması,bu ülkede siyasi birliğin kurulmasını engellemiştir.

 • Hint halkı arasında bir kaynaşmanın olmamasının en önemli nedeni Kast Sistemi’dir.

 • En yaygın din Hinduizm idi.Budizm de Hindistan’da yayılan bir diğer dindi.Slam tar h
Çin

 • İslamiyetin doğduğu sırada Doğu ve Batı Göktürk Devletleri Çin egemenliğine girmişti.

 • Çin,Orta Asya’da tek güç haline gelip yayılmacı bir politika izlemeye başlamıştı.

 • Çin’de Konfüçyüsçülük, Taoizm ve Budizm dinleri yaygındı.


Japonya
Japonya

 • İslamiyetin doğduğu sırada Japonya, Çin etkisi altındaydı.

 • Japon İmparatoru,Çince’de imparator anlamına gelen Tenno ünvanını kullanıyordu.

 • Merkezi yönetim zayıf olduğu için derebeylik düzeni hakimdi.

 • Budizm ve Şinto (Tanrıların Yolu) dini de halk arasında yaygın dinlerdi.Avrupa1
Avrupa:

 • Batı Roma’nın yıkılmasından sonra yerine İspanya’da Vizigot,İtalya’da Ostrogot ve Fransa’da Frank Krallıkları kurulmuştu.

 • Daha sonra Merovenj ve Karolenj İmparatorlukları döneminde Avrupa’da bir süre için siyasi birlik kuruldu.

 • Avrupa’da Normanların ve Macarların saldırıları sonucu siyasi birlik bozuldu.Krallar ülkelerini koruyamaz duruma geldiler.Bunun sonucunda Feodalite (Derebeylik) denilen siyasi düzen ortaya çıktı.Slam tar h


Feodal d zende himaye edenlere s zeran himaye edilen halka ise vassal denirdi
Feodal düzende himaye edenlere sahiplerinin, şatolar ve kaleler yaptırarak, halkı himaye etmeye başladıkları ve halkın sınıflara ayrıldığı, eşitsizliğe dayanan bir siyasi düzendir.süzeran,himaye edilen halka ise vassal denirdi.


Halk e itli s n flara ayr l rd bunlar
Halk çeşitli sınıflara ayrılırdı.Bunlar: sahiplerinin, şatolar ve kaleler yaptırarak, halkı himaye etmeye başladıkları ve halkın sınıflara ayrıldığı, eşitsizliğe dayanan bir siyasi düzendir.

 • Soylular (Büyük toprak sahipleri)

 • Rahipler: (Din adamları)

 • Burjuvalar: (Sanat ve ticaretle

 • uğraşıp,vergi öderlerdi.)

 • Köylüler: (Serbest köylüler ve serflerdi. Serbest köylüler,topraklarını eker biçerler,mallarını alır,satarlardı. Serfler ise hiçbir hakka sahip değillerdi.Soyluların malı sayılırlardı.)


Afrika
Afrika: sahiplerinin, şatolar ve kaleler yaptırarak, halkı himaye etmeye başladıkları ve halkın sınıflara ayrıldığı, eşitsizliğe dayanan bir siyasi düzendir.

 • Kuzey Afrika kıyıları ,Bizans İmparatorluğu sınırları içindeydi.

 • Mısır halkı,Hristiyanlığın Arianizm mezhebini benimsemişlerdi.

 • Habeşistan (Etiyopya)’da Aksum İmparatorluğu bulunuyordu. Hristiyanlığı benimseyerek,Mısır kilisesine bağlanmıştı.


Slamiyet in yay l
İslamiyet’in Yayılışı sahiplerinin, şatolar ve kaleler yaptırarak, halkı himaye etmeye başladıkları ve halkın sınıflara ayrıldığı, eşitsizliğe dayanan bir siyasi düzendir.


Slamiyet ncesi arabistan yar madas
İslamiyet Öncesi Arabistan Yarımadası sahiplerinin, şatolar ve kaleler yaptırarak, halkı himaye etmeye başladıkları ve halkın sınıflara ayrıldığı, eşitsizliğe dayanan bir siyasi düzendir.

 • Arabistan,Asya’nın güney batısında dağlarla çevrili,çöllerle kaplı bir yarımadadır.Burada yaşayanlar “Sami” ırkından sayılıp “Arap” adıyla anılırlar.

 • En önemli yerleşim merkezleri Mekke,Yesrib (Medine) ve Taif kentleridir.


Slamiyetten nce arabistan yar madas nda b y k bir devlet kurulamam t r
İslamiyetten önce Arabistan yarımadasında büyük bir devlet kurulamamıştır.

 • Bu durumun nedenleri neler olabilir?


Slam tar h


Slam tar h


Bedeviler
Bedeviler ve ticaretle uğraşırlardı. Göçebe Araplara “Bedevi” denirdi.


Slam tar h
Kabe ve ticaretle uğraşırlardı. Göçebe Araplara “Bedevi” denirdi.


Mekke
MEKKE ve ticaretle uğraşırlardı. Göçebe Araplara “Bedevi” denirdi.

 • Önemli bir ticaret merkezidir.Özellikle Hint okyanusundan gemilerle gelen ticaret kervanları Mekke üzerinden Önasya’ya ulaşırdı.

 • Bu ticaret Arabistan dışındaki gelişmelerden haberdar olmalarına neden olmuştur.

 • Hz.İbrahim tarafından yaptırıldığı varsayılan Kabe’nin Mekke’de bulunması kutsal şehir olmasını sağlamıştır.

 • Arap kabileleri her yıl Mekke’ye gelir,Kabe’yi ziyaret eder, aralarındaki kan davalarını unuturlardı.Bu döneme “Haram Ayları” denirdi.

 • Suk-u Ukaz denilen panayırlar kurulur,eğlenceler ve spor karşılaşmaları düzenlenir,şiirler okunurdu.Yapılan şiir yarışmaları Arap kültürünün yaratılmasında etkili olmuştur.


Med ne
MEDİNE ve ticaretle uğraşırlardı. Göçebe Araplara “Bedevi” denirdi.

 • Mekke’den sonra Hicaz’ın en büyük şehridir.

 • Tarım ve hayvancılık gelişmiştir.

 • Filistin’den göç eden Yahudilerle Araplar iç içe yaşıyorlardı.


Mescid i nebevi
Mescid-i Nebevi ve ticaretle uğraşırlardı. Göçebe Araplara “Bedevi” denirdi.


Slam tar h

Hz.Muhammed Dönemi ve ticaretle uğraşırlardı. Göçebe Araplara “Bedevi” denirdi.


Slam tar h

 • Hicret Olayı: ve ticaretle uğraşırlardı. Göçebe Araplara “Bedevi” denirdi.

  Sürekli baskı altında olan Mekkeli Müslümanların, Medineliler’in daveti üzerine 622 yılında Medine’ye göç etmelerine ‘Hicret Olayı’ denir.Slam tar h


Hicretin sonu lar
Hicretin Sonuçları tanıtmaları

 • Müslümanlar, Mekkeliler’in baskı ve şiddetinden kurtulmuşlardır.

 • İslamiyet serbestçe yayılma olanağı bulmuştur.

 • Medine şehrinin tarihi önemi artmıştır.

 • 622 yılı Hicri takvimin başlangıç yılı olmuştur.


Slam tar h

 • Bedir Savaşı(624): tanıtmaları

  Nedeni:

  Hicret olayından sonra Mekke’de el konulan mallarına karşılık, müslümanların, Şam’dan dönen bir ticaret kervanını ele geçirmek ve Mekke ticaretine darbe vurmak istemeleri


Slam tar h

Sonucu: tanıtmaları

Bedir kuyusu civarında yapılan

savaşı müslümanlar kazanmıştır.


Slam tar h
Önemi: tanıtmaları

 • Müslümanların ilk askeri zaferidir.

 • İlk kez askerler arasında ganimet paylaştırılmıştır.Böylece savaşlarda askerlere ganimet verilmesi usul olmuştur.


Slam tar h

 • Uhud Savaşı (625): tanıtmaları

  Nedeni:

  Mekkeliler’in Bedir Savaşı yenilgisinin

  intikamını almak ve İslamiyeti yok

  etmek istemeleri.


Sonucu
Sonucu: tanıtmaları

Hz.Muhammed’in önerileri dinlenmemiş

ve Müslümanların yenilgisiyle

sonuçlanmıştır.


Slam tar h
Önemi: tanıtmaları

 • Uhud Savaşı ile müslümanlar, komutanın emirlerine uymamanın ne kadar olumsuz sonuçlar doğurabileceğini öğrenmişlerdir.

 • Mekkeliler’de müslümanları yenebilecekleri düşüncesi oluştu.


Slam tar h

 • Hendek Savaşı (627): tanıtmaları

  Nedeni:

  Mekkeliler’in,sayısı gün geçtikçe

  artan ve büyük güce ulaşan

  müslümanlara kesin darbeyi vurmak

  amacıyla Medine’ye saldırmaları.


Sonucu1
Sonucu: tanıtmaları

 • Müslümanlığı yeni kabul eden İranlı Selman-ı Farisi’nin önerisiyle Medine’nin etrafına hendek kazılması sonucunda savaş yapılamamış,Mekkeliler isteklerine ulaşamamışlardır.


Slam tar h
Önemi: tanıtmaları

 • İslamiyet Arap kabileleri arasında hızla yayılmaya başlamıştır.

 • Mekkeliler bu olaydan sonra savunma durumuna geçmiş, saldırıya geçen taraf müslümanlar olmuştur.


Slam tar h

 • Hudeybiye Barışı (628): tanıtmaları

  Hz.Muhammed 628 yılında Kabe’yi

  ziyaret etmek amacıyla müslümanlarla

  birlikte Mekke’ye doğru hareket etti.

  Yeni bir savaşı göze alamayan

  Mekkeliler Hudeybiye kuyusu

  etrafında bir barış anlaşması yaptılar.


Anla maya g re
Anlaşmaya göre; tanıtmaları

 • İki taraf da on yıl süreyle birbirleriyle savaşmayacaklar,

 • Müslümanlar o yıl Kabe’yi ziyaret etmeyecekler, ertesi yıl üç gün süreyle ziyaret edebilecekler,

 • Mekkeli reşit olmayan bir kimse müslüman olursa,velisinin isteği üzerine geri verilecek, ancak bir müslüman Mekke’ye sığınırsa geri verilmeyecek,

 • Hem Mekkeliler hem de Medineli müslümanlar istedikleri Arap kabilesi ile anlaşma yapabilecekler,ancak her iki taraf da kabilelere askeri yardım yapmayacaktı.


Slam tar h
Önemi: tanıtmaları

 • Yapılan anlaşmayla Mekkeliler müslümanlığın siyasi varlığını tanımış oldular.


Slam tar h

 • Hayber Kalesi’nin Fethi (629): tanıtmaları

  Nedeni:

  Uhud Savaşı’ndan sonra,Medine’den

  çıkarılan Yahudiler’in,Medine’nin

  Kuzeyindeki Hayber Kalesi’ne

  yerleşerek, Mekkeliler’le işbirliği

  yapmaları ve ticareti engellemeleri


Sonucu2
Sonucu: tanıtmaları

 • Medine – Şam ticaret yolu güvence altına alınmış oldu.

 • Yahudi sorunu çözümlenmiş oldu.

 • İslamiyetin yayılması hızlanmıştır.


Slam tar h

 • Mute Savaşı (629): tanıtmaları

  Nedeni:

  Bizans egemenliğindeki Gassaniler’in,

  bir müslüman keşif kolunu pusuya

  düşürmeleri.


Sonucu3
Sonucu: tanıtmaları

 • Müslümanlar,Mute’de Bizanslılar ve Gassaniler ile yaptıkları savaşta yenilgiye uğradılar.


Slam tar h
Önemi: tanıtmaları

 • Müslümanlar ile Bizanslılar arasında yapılan ilk savaş olması bakımından önemlidir.


Slam tar h

 • Mekke’nin Fethi (630): tanıtmaları

  Nedeni:

 • Mekkeliler’in kendi koruması altında olan kabilelere askeri yardımda bulunarak barışı bozmaları,

 • Mekke’nin putperestlerin elinden alınarak,İslamiyet’in yayılmasının sağlanması


Sonucu4
Sonucu: tanıtmaları

 • Mekke çatışmasız olarak ele geçirilmiştir.

 • Kabe putlardan temizlenmiştir.


Slam tar h
Önemi: tanıtmaları

 • İslamiyet büyük bir hızla Arabistan yarımadasına yayılmaya devam etmiş,müslümanların ekonomik gücü artmıştır.


Slam tar h

 • Huneyn Savaşı (630): tanıtmaları

  Nedeni:

  Putperestlerin Mekke’yi tekrar ele

  geçirerek putların kırılmalarını

  önlemek istemeleri.


Sonucu5
Sonucu: tanıtmaları

Putperestler ağır yenilgiye

uğramıştır.


Slam tar h
Önemi: tanıtmaları

Mekke’nin fethinden sonra

İslamiyet’in karşılaştığı ilk büyük

tehlike ortadan kalkmıştır.


Slam tar h

 • Taif Seferi (630): tanıtmaları

  Nedeni:

  Hz.Muhammed’in Huneyn Savaşı’nda,

  putperestlerin yanında savaşan

  Taiflileri yenilgiye uğratarak, Taif

  şehrini ele geçirmek istemesi.


Sonucu6
Sonucu: tanıtmaları

Taif’in çok dağlık bir bölge olması

ve Taifliler’in kenti çok iyi savunmaları

nedeniyle başarı sağlanamamıştır.


Slam tar h

 • Tebük Seferi (631): tanıtmaları

  Nedeni:

  Bizans’ın Arabistan üzerine

  yapacağı bir saldırı söylentisi.


Sonucu7
Sonucu: tanıtmaları

Bizans İmparatoru Heraklius’un

Arabistan’a üzerine yürüdüğü

haberi duyulunca Hz.Muhammed

ordusuyla Suriye’ye doğru hareket

etmiş,Tebük’e geldiğinde haberin

asılsız olduğu anlaşılmıştır.


Slam tar h
Önemi: tanıtmaları

 • Tebük yolu üzerindeki kaleler alınmıştır.

 • Bizans’a bağlı olan Gassaniler müslüman olmuştur.

 • Tebük Seferi Hz.Muhammed’in son seferidir.


Hz muhammed in l m ve slam tarihindeki yeri
Hz.Muhammed’in Ölümü ve İslam tarihindeki yeri: tanıtmaları

Hz.Muhammed 632 yılında büyük

bir toplulukla Medine’den Mekke’ye

gelerek Kabe’yi ziyaret etmiş ve

Veda Hutbesi olarak bilinen son

konuşmasını müslümanlara

yapmıştır.632 yılında vefat etmiştir.


Slam tar h

 • İslamiyet’i yayarak Arabistan’da ilk kez tanıtmalarısiyasi birliği sağlamıştır.

 • Müslümanlığı yaymak ve savaşa katılanların ekonomik durumunu düzeltmek,askerleri teşvik etmek için savaşta elde edilen ganimetin 4/5’inin savaşa katılanlar arasında paylaştırılması usulünü ilk kez uygulamıştır.(Bedir Savaşı)


Kutsal emanetler
Kutsal Emanetler tanıtmalarıSlam tar h

Dört Halife Dönemi tanıtmaları


Slam tar h


Slam tar h

Hz.Muhammed’den sonra gelen,onun tanıtmaları

gibi din ve devlet adamı, İslam

aleminin baş imamı ve baş komutanı

olan kişiye halife, bu dini kuruma da

halifelik denir.


Slam tar h

Hz.Muhammed’in ölümünden sonra müslümanların başına sırasıyla;

 • Hz.Ebubekir

 • Hz.Ömer

 • Hz.Osman

 • Hz.Ali

  geçmiştir.Slam tar h


Slam tar h

Hz. Ebubekir Dönemi denilmiştir?

(632 - 634)


Slam tar h

Dönemin Özellikleri ve Olayları denilmiştir?

 • Yalancı peygamberler sorunu çözüldü.

 • İslamiyet’ten dönen ve zekat vermek istemeyen Arap kabilelerini itaat altına almıştır.

 • Kur’an-ı Kerim ilk kez kitap haline getirilmiştir.

 • İlk kez Arabistan dışında fetihlere girişilmiştir.

 • Arapların Suriye’ye egemen olmaya başlaması Bizans’ı endişelendirdi.Bizans ile ilk kez Ecnadeyn Savaşı yapıldı. Böylece müslümanlar Suriye’ye doğru ilerlemeye başladı.


Devrin nemi
Devrin Önemi: denilmiştir?

 • Hz.Ebubekir ,İslamiyet’i tehlikeye düşürecek,belki de dağılmasına neden olacak olayları kökünden çözümlemiştir.


Slam tar h

Hz. Ömer Dönemi denilmiştir?

(634 - 644)


Devrin zellikleri ve olaylar
Devrin Özellikleri ve Olayları denilmiştir?

 • Arabistan Yarımadası dışında büyük fetihler yapılmış,İslamiyet hızla yayılmaya başlamıştır.

  Yermük Savaşı(636) Bizans ile yapılmış,Şam ele geçirilmiştir. Kudüs kuşatılmış,halk teslim olmuştur.


Slam tar h

Kadisiye Savaşı denilmiştir? (636) ile Sasaniler

yenilgiye uğratılarak Irak ele geçirildi.

Nihavend Savaşı (642) ile Sasaniler’in

başkenti Medain ele geçirildi.İran ve

Azerbaycan’ın fethi tamamlandı.

Mısır fethedilerek, Fustat şehri kuruldu.

Bingazi ve Trablusgarp çevresi ele

geçirildi.

Böylece ülke sınırları doğuda Horasan’a,batıda

Libya’ya,kuzeyde Kafkasya’ya kadar genişledi.


Slam tar h

 • Hz.Ömer dönemi,devletin örgütlenme dönemi olarak bilinmektedir.

  İlk kez adliye örgütü kuruldu.

  Mahkemeler açılarak,kadılar tayin edildi.

  Fethedilen yerler illere ayrılarak,

  doğrudan halifeye bağlı valiler atandı.

  İlk kez devlet hazinesi (Beyt’ül- mal)

  oluşturuldu.

  Hicri takvim düzenlendi.


Devrin nemi1
Devrin Önemi: bilinmektedir.

 • İslamiyetin Arabistan yarımadası dışında yayılmaya başladığı dönemdir.

 • İslam devletinin teşkilatlandığı dönemdir.


Slam tar h

Hz. Osman Dönemi bilinmektedir.

(644 - 656)


Devrin zellikleri ve olaylar1
Devrin Özellikleri ve Olayları bilinmektedir.

 • Hz.Osman’ın üst makamlara kendi soyundan olan Emeviler’i getirmesi huzursuzluklara neden olmuştur.

 • Kuzey Afrika’da Tunus fethedilmiştir.

 • Suriye valisi Muaviye büyük bir donanma kurarak Kıbrıs’ı fethetmiştir.


Slam tar h


Devrin nemi2
Devrin Önemi: gönderilmiştir.

 • Müslümanlar arasında ilk ayrılıkların başladığı dönemdir.

 • Kur’an-ı Kerim’in yok olması önlenerek,bugüne kadar tam ve doğru olarak ulaşması sağlanmıştır.Slam tar h

Hz. Ali Dönemi gönderilmiştir.

(656 - 661)


Devrin zellikleri ve olaylar2
Devrin Özellikleri ve Olayları gönderilmiştir.

 • Hz.Osman’ın öldürülmesinde Hz.Ali’nin ilgisi olduğu gerekçesiyle Hz.Ali’nin halifeliğine Hz.Muhammed’in yakınları karşı çıktılar.


Cemel sava deve olay
Cemel Savaşı (Deve Olayı): gönderilmiştir.

Nedeni:

Hz.Ali’ye karşı olan Hz.Ayşe’nin ve

bir grup müslümanın, Basra’ya

giderek kuvvet toplaması.


Sonucu8
Sonucu: gönderilmiştir.

 • Savaş Hz.Ayşe’nin bindiği devenin etrafında olduğu için bu savaşa Cemel Vakası (Deve olayı) adı verildi.Yapılan savaşı Hz.Ali taraftarları kazanmıştır.

 • Hz.Ayşe, Medine’ye gönderildi.

 • Bu olaydan sonra Hz.Ali,devletin merkezini Irak’ın Kufe kenti yaptı.


Slam tar h

 • Sıffın Savaşı (657): gönderilmiştir.

  Nedeni:

  Şam Valisi Muaviye’nin Hz.Ali’nin

  halifeliğini kabul etmeyerek ordu

  toplaması.


Slam tar h
Önemi: gönderilmiştir.

 • Müslümanlar arasında olan ilk büyük savaştır.


Slam tar h

 • Hakemler Olayı : gönderilmiştir.

  Halifelik sorununu çözmek amacıyla

  seçilen hakemler,uzun görüşmelerden

  sonra Hz.Ali ve Muaviye’nin halife

  olamayacaklarına karar verdiler.Fakat

  Muaviye’nin hakemi,karara uymayarak

  Muaviye’yi halife ilan etti.Böylece İslam

  dünyasında ilk büyük ayrılıklar başladı.


Slam tar h
Önemi: gönderilmiştir.

 • Bu olaydan sonra İslam dünyası düşünce ve siyasi bakımdan üç değişik gruba ayrıldı:

  Hz.Ali taraftarları

  Muaviye yanlıları (Emeviler)

  Hariciler (Hz.Ali ve Muaviye’yi

  desteklemeyenler)Sonucu9
Sonucu: başlamıştır.

 • Yapılan savaş sonuçsuz kalmış, halifelik sorununu çözmek için hakemlere başvurulmuştur.


D rt halife d neminin slam tarihindeki nemi
Dört Halife Döneminin İslam Tarihindeki Önemi: başlamıştır.

 • İslam Devleti’nin örgütlenme dönemidir.

 • İslamiyet Arabistan yarımadası dışında da yayılmaya başlamıştır.

 • Bu dönemde Kur’an-Kerim’in kitap haline getirilerek,çoğaltılması yok olmasını engellemiştir.


Slam tar h

EMEVİLER DÖNEMİ başlamıştır.

(661-750)


Emeviler
Emeviler başlamıştır.


Muaviye d nemi 661 750
Muaviye Dönemi başlamıştır. (661-750)

 • Kendisinden sonra oğlu Yezid’i veliaht olarak ilan ederek, halifeliğin babadan oğula geçen bir saltanat şekline dönüşmesine neden olmuştur.

 • Donanmaya önem verilerek,ilk kez İstanbul müslümanlar tarafından kuşatılmış,ancak alınamamıştır.


Yezit d nemi 680 683
Yezit Dönemi (680-683) başlamıştır.

 • Kerbela Olayı (680) :

  Hz.Ali’nin oğlu Hüseyin’in halifeliği ele geçirmesini önlemek amacıyla Yezit’in orduları tarafından Kerbela’da katledildiği olaydır.

Önemi:

 • İslamiyet’te mezhep ayrılığı kesinleşmiştir.


Slam tar h

 • Fas ve Cezayir fethedildi. başlamıştır.

  Abdülmelik Dönemi

  (685 – 705)

 • Yezit’in ölümüyle başlayan karışıklıklara son verdi.

 • Horasan ve Anadolu üzerine ordular gönderdi.


Velid d nemi
Velid Dönemi başlamıştır.

 • Emevi ordularının Avrupa’da fetihlere başladığı dönemdir.

 • 711 yılında Tarık Bin Ziyad ,İspanya’ya çıkarak Vizigotları yenilgiye uğrattı.Emevi orduları kısa sürede İspanya’yı ele geçirdi.

 • İspanya’ya Endülüs adı verildi.


Slam tar h

 • Puvatya Savaşı (732): başlamıştır.

  Nedeni:

  Emeviler’in İspanya’dan Fransa’ya

  geçerek,Avrupa’da fetihler yaparak,

  İslamiyet’i yaymak istemeleri.


Sonucu10
Sonucu: başlamıştır.

 • Avrupa krallıkları birleşerek İslam ordularını yenilgiye uğratmışlar ve İslam orduları İspanya’ya geri çekilmiştir.


Slam tar h
Önemi: başlamıştır.

 • Puvatya Savaşı İslamiyet’in batıdaki ilerlemesinin son sınırını çizmiştir.Emeviler in k sa zamanda y k lmas n n nedenleri
Emeviler’in kısa zamanda yıkılmasının nedenleri: nedenleri neler olabilir?

 • Arap milliyetçiliği politikası izlemeleri

 • Arap olmayan müslümanlara değer vermemeleri

 • Hz.Ali yanlılarının yönetimi ele geçirme çabaları

 • Önemli görevlere Emevi soyundan olanları getirmeleri

 • Hz.Muhammed’in amcası Abbas’ın soyundan gelenlerin Emeviler’e karşı olmaları

 • Fetihlerin durması


Slam tar h

 • 745 yılında Horasan’da nedenleri neler olabilir? Ebu Müslim’in Emeviler’e karşı başlattığı ayaklanma kısa sürede gelişti.Sonunda Ebu Müslim, Abbasioğulları’ndan Ebul Abbas Abdullah’ı halife ilan etti.(750)

 • Son Emevi halifesi Mervan,Abbasi taraftarları ile yaptığı savaşta yenildi .


Emeviler d neminde t rk arap li kileri
Emeviler Döneminde Türk-Arap İlişkileri nedenleri neler olabilir?

 • Hz.Osman zamanında müslümanların Horasan ve Harzem’i ele geçirdikleri sırada,Göktürk Devleti yıkılmış ve yerine Türgiş Devleti kurulmuştu.

 • Türklerle Araplar arasında ilk büyük savaşlar Emeviler döneminde başladı.


Slam tar h

 • Araplar ,Ceyhun ırmağını aşıp Maveraünnehir’e girdiler.Araplar Türk illerinde yaşayan halka sert ve acımasız davrandılar.

 • Bu sırada Türgişler’in başında bulunan Su-lu Han,karşı saldırıya geçerek Türk kentlerini geri aldı.

 • Onun ölümünden sonra Araplar Maveraünnehir’i ele geçirdiler.


Slam tar h

Endülüs Emevi Devleti girdiler.Araplar Türk illerinde yaşayan halka sert ve acımasız davrandılar.

(756-1031)

 • Abbasiler’den kaçan bir kısım Emevi Kuzey Afrika’ya ,oradan da İspanya’ya geçerek başkenti “Kurtuba” olan Endülüs Emevi Devleti’ni kurdular.

 • İspanya’da kültür ve uygarlık alanında çok önemli katkıları olmuştur.

 • Hristiyanların saldırıları sonucu parçalandı ve yerinde küçük devletler kuruldu.


Slam tar h

 • Endülüs Emevileri’nden sonra kurulan en önemli devlet girdiler.Araplar Türk illerinde yaşayan halka sert ve acımasız davrandılar.Beni Ahmer Devleti olmuştur.250 yıldan fazla yaşamış bir devlettir.

 • 16.yy’da Kastilya kraliçesi İsabella ile Aragon kralı Ferdinand’ın evlenmesiyle İspanya birliği kurulmuştur.1492’de Başkent Gırnata’nın İspanya kralına teslim olmasıyla Beni Ahmer Devleti sona erdi.


End l s emevileri ne ait su kemeri
Endülüs Emevileri’ne ait su kemeri girdiler.Araplar Türk illerinde yaşayan halka sert ve acımasız davrandılar.


El hamra saray
El- Hamra Sarayı girdiler.Araplar Türk illerinde yaşayan halka sert ve acımasız davrandılar.


El hamra saray ndan bir g r n
El-Hamra Sarayı’ndan bir görünüş girdiler.Araplar Türk illerinde yaşayan halka sert ve acımasız davrandılar.


Slam tar h

ABBASİLER DÖNEMİ girdiler.Araplar Türk illerinde yaşayan halka sert ve acımasız davrandılar.

(750-1258)


Slam tar h

 • Emeviler bir Arap devleti özelliği gösterirken,Abbasiler bir İslam devleti olmuştur.

 • Abbasiler’in ilk büyük halifesi Ebu Cafer Mansur olmuştur.

 • Bu dönemde büyük bir kültür hareketi başlatıldı.Eski Yunan eserleri Arapça’ya çevrildi.

 • Bağdat şehri kurularak,başkent yapıldı.


Slam tar h


Slam tar h

 • Abbasilerin en parlak dönemi halife getirildiler.İran etkisiyle yeni kurumlar oluşturuldu.Bunlardan en önemlisi Harun Reşit zamanıdır.

 • Bu dönemde Bizans üzerine yapılan seferlere önem verildi.

 • Türkler İslam devletinde önemli görevler almaya başladılar.

 • Bizans sınırındaki kentler( Antakya, Maraş,Tarsus,Adana,Malatya) “avasım” adı verilen bir eyalet olarak birleştirildi.Bu savunma şehrine Türkler yerleştirildi.


Slam tar h

 • Harun Reşit’in çocukları Emin,Memun ve Mutasım dönemlerinde bilim,kültür ve sanat alanında büyük gelişmeler oldu.

 • Mutasım,Türklerin diğer uluslarla karışmasını ve savaşçı özelliklerinin kaybolmasını önlemek amacıyla Bağdat yakınlarındaki Samarra kentini kurarak onları yerleştirdi.

 • Harun Reşit ve oğullarından sonra zayıflamaya başlayan Abbasileri ayakta tutan en büyük güç Türkler olmuştur.


Samarra camii
Samarra Camii dönemlerinde bilim,kültür ve sanat alanında büyük gelişmeler oldu.


El askari camii
El Askari Camii dönemlerinde bilim,kültür ve sanat alanında büyük gelişmeler oldu.


Slam tar h

 • 9.yy’dan sonra tümüyle parçalanan Abbasi Devleti’nin yerine bazı devletler kuruldu. Bunlara Tavaif-i Mülk denirdi.Bu devletler:

 • Kuzey Afrika ve Mısır’da :

  İdrisoğulları,Tolunoğulları,Ihşidiler,Fatimiler

 • Irak,İran ve Horasan’da:

  Saffariler,Samanoğulları,Büveyhoğulları


Slam tar h

 • 945 yılında Bağdat’ı ele geçiren Büveyhoğulları,Abbasi halifesini baskı altına aldılar.

 • 1055’te Bağdat’a giren Selçuklu hükümdarı Tuğrul Bey,halifeyi Büveyhoğulları’nın baskısından kurtardı.


Slam tar h


Slam tar h

 • 1258 yılında Moğollar’ın istilası sırasında Abbasi Devleti tamamen yıkılmıştır.

 • Moğol katliamından kurtulup Mısır’a sığınan Abbasi soyundan Mustansır,Memlük Sultanı Baybars tarafından halife ilan edilmiştir.

 • Halifelik,Yavuz Sultan Selim’in 1517’de Mısır’ı ele geçirmesiyle Osmanlı padişahlarına geçmiştir.


Slam tar h

İslam Kültür ve Uygarlığı Devleti tamamen yıkılmıştır.


Genel zellikleri
Genel Özellikleri Devleti tamamen yıkılmıştır.

 • İslam kültür ve uygarlığının

  temeli Kur’an-ı Kerim’dir.

 • İslam kültür ve uygarlığı yalnız

  Arap toplumunun değil,diğer

  müslüman toplulukların birlikte

  yarattıkları ortak eserdir.Özellikle

  Türklerin bu uygarlığın gelişiminde

  çok büyük katkıları olmuştur.


Slam tar h

 • İslam uygarlığının doğuşunda ve Devleti tamamen yıkılmıştır.

  yükselişinde en çok eski Yunan ve

  Hellenistik uygarlığı eserlerinden

  yararlanılmıştır.

 • İslam uygarlığı Ortaçağ boyunca

  batı toplumlarını etkilemiş, bu

  durum Rönesans hareketlerinin

  başlamasında etkenlerden biri

  olmuştur.


Devlet y netimi
Devlet Yönetimi Devleti tamamen yıkılmıştır.

 • Hicret Olayı ile Medine’de İslam devletinin temelleri atılmıştır.

 • Hz.Muhammed,İslam devletinin yöneticisi,başkomutanı,başhakimi ve başimamı olmuştur.


Slam tar h

 • Dört halife döneminde; Devleti tamamen yıkılmıştır.halifeler seçimle işbaşına gelmiştir.

 • Fetihlerin artması ve toprakların genişlemesi sonucunda Hz.Ömer döneminde devlet teşkilatlanması tamamlanmıştır.

 • Fethedilen topraklar idari yönden illere ayrıldı.Doğrudan halifeye bağlı valiler atandı.


Slam tar h


Slam tar h

 • Emeviler döneminde; gereksinim duyuldu.Bu amaçla, halifelik babadan oğula geçen bir saltanat şekline dönüşmüştür.

 • Devlet merkezi Şam olmuştur.

 • Ülke sınırları çok genişlemiş,ülke yönetim açısından “Amillik” adı verilen büyük eyaletlere ayrılmıştır.

 • Posta örgütü kurulmuştur.


Slam tar h

 • Abbasiler döneminde; gereksinim duyuldu.Bu amaçla, başkent Bağdat’a taşınmıştır.

 • Halifeye devlet işlerinde yardımcı olmak üzere vezirlik makamı kuruldu.

 • Devlet işleri divan denilen bir mecliste görüşülmeye başlandı. Devlet işlerinin görüşüldüğü ayrı divanlar vardı.


Bu divanlar unlard
Bu divanlar şunlardı: gereksinim duyuldu.Bu amaçla,

 • Divanü’l-ceyş: Askerlik işleriyle ilgilenirdi.

 • Divanü’l-mezalim: Kadılardan ve devlet görevlilerinden şikayetçi olanların davalarına bakılırdı.

 • Divanü’l-darp:Devletin para basma işlerini yürütürdü.

 • Divanü’l-berid: Posta işlerine bakardı.


Slam tar h
Ordu gereksinim duyuldu.Bu amaçla,

 • Hz.Muhammed döneminde düzenli bir ordu yoktu.

 • Savaşta kazanılan taşınır mallara ganimet denir.Ganimetin 1/5’i devlete,geri kalanı askerlere ayrılırdı.


Slam tar h

 • İlk düzenli ordu gereksinim duyuldu.Bu amaçla,Hz.Ömer döneminde oluşturuldu.

 • Askeri ve idari bir kurum olarak Ikta sistemi düzenlendi.


Slam tar h


Slam tar h


Slam tar h


Slam tar h

 • İlk İslam donanması güçlendi.,Hz.Osman zamanında Şam valisi Muaviye tarafından kuruldu.

 • Emeviler zamanında Suriye, Mısır ve Kuzey Afrika’da üç büyük donanma bulunuyordu.

 • Donanma komutanına

  Emirü’l-ma denirdi.Din ve nan
Din ve İnanış güçlendi.

 • İslamiyet,müslümanların bir inanç sistemi olmasının yanında,sosyal yaşamı düzenleyen bir hukuk sistemi getirmişti.

 • Zamanla, Kur’ an ve hadislerle çözülmesi mümkün olmayan sorunların çözümünde İcma ve kıyas yollarına başvurulmaya başlandı.


Slam tar h

 • İcma: güçlendi. Kur’an ve sünnette açık bir kuralın bulunmaması durumunda, İslam hukuku bilginlerinin bir sorun konusunda görüş birliğine varmalarıdır.

 • Kıyas:Bir olayla ilgili olarak Kur’an ve sünnette açıkça belirlenmiş olan yargıdan hareketle,buna benzeyen bir başka olayda da aynı yargıya varmaktır.


Slam tar h


Sosyal ve ekonomik ya am
Sosyal ve Ekonomik Yaşam kültürlere sahip topluluklar yer almaya başladılar.

 • İslamiyet,bütün müslümanları eşit ve kardeş kabul etmesine rağmen, Emeviler döneminde Araplar, diğer müslümanlardan üstün görülmüş, Arap olmayan müslümanlara Mevali (köle) denirdi.
Slam tar h

 • Toplumda diğer bir sosyal sınıf nedenlerden biri olmuştur.Zımmiler (gayrimüslimler) idi.

 • Gayrimüslimler kendilerini korumasına karşı devlete cizye denilen bir vergi öderlerdi.

 • Abbasiler’in yönetime gemesiyle, mevalinin durumu değişti. Müslüman olmak koşuluyla her milletten kişiler,önemli görevlere gelmeye başladılar.


Slam tar h


Slam tar h


Slam tar h

 • Horasan ve Maveraünnehir’de halı; deve,at;

 • Irak,Mısır ve İspanya’da pamuklu dokuma sanayi gelişmişti.

 • Kuyumculuk, seramik, cam ve şeker sanayi de gelişmişti.

 • Abbasiler döneminde kağıt sanayi de gelişmişti.Çin dışında ilk kez,751 yılında yapılan Talas Savaşı’ndan sonra Semerkant’ta gerçekleştirildi.

 • Harun Reşit zamanında Bağdat’ta bir kağıt fabrikası açıldı.


Slam tar h


Slam tar hSlam tar h


Devletin ba l ca gelir kaynaklar unlard
Devletin başlıca gelir kaynakları şunlardı: gösterdi.Devletin tüm gelirleri Beytü’l-mal denilen devlet hazinesinde toplanırdı.

 • Öşür:Müslümanlardan alınan toprak vergisi

 • Haraç ve Cizye:Müslüman olmayanlardan alınan toprak vergisine haraç,askerlik karşılığı gayrimüslim erkeklerden alınan vergiye de cizye denirdi.


Slam tar h

 • Zekat: gösterdi.Devletin tüm gelirleri Beytü’l-mal denilen devlet hazinesinde toplanırdı.Müslümanlardan mallarının kırkta birinin alınıp fakirlere verilmesidir.

 • Ganimet:Savaşlarda elde edilen ganimetin beşte biri hazineye aitti.

 • Gümrük,maden,orman ve tuzlalardan alınan vergiler.

 • Yabancı devletlerin gönderdikleri vergi ve hediyeler


Yaz dil ve edebiyat
Yazı,Dil ve Edebiyat gösterdi.Devletin tüm gelirleri Beytü’l-mal denilen devlet hazinesinde toplanırdı.

 • Sami dilerinden olan Arapça, İslamiyet’in yayılmasıyla İslam dünyasında önem kazandı.

 • Emeviler döneminde Arapça resmi dil olarak kabul edildi.

 • Zamanla gelişerek bilim ve kültür dili durumuna geldi.


Slam tar h


Slam tar h

 • Bu dönemde yetişen şairlerden türü olan şiir geleneği yaygındı.Cemil, ilk Leyla ve Mecnun mesnevisini yazdı.

 • 10.yy’da El-CahşiyariBinbir Gece Masalları’nı oluşturdu.

 • Abbasiler döneminde İran, Yunan, Helen ve Hint eserleri Arapça’ya çevrildi.


Bilim ve sanat
Bilim ve Sanat türü olan şiir geleneği yaygındı.

 • Bilim:İslam dünyasında bilim alanında gelişme ,özellikle fen,tıp ve felsefede olmuştur.

 • Abbasiler döneminde tıp,astronomi, fizik,kimya,matematik ve mantık gibi bilimlerde çeviriler yapıldı.

 • Bağdat ve Kurtuba kentleri,dünyanın önemli bilim merkezleri durumuna geldi.


Slam tar h


Slam tar h

 • MÜSLÜMAN BİLİM ADAMLARINDAN BAZILARI önemli katkıları oldu.

 • 1) İbnü'n-Nefis2) Sabit bin Kurra3) İbn-i Sina4) el-Kindi5) Ebu'l Kasım Zehravi6) Muhammed Ebu Bekir Zekeriya Razi7) Ali Kuşçu8) Battani


M sl man bilim adamlar n n al malar ndan rnekler

1) önemli katkıları oldu.El-Haskafi tarafından tasarlanmış olan ve değişen su seviyesini ölçmekte kullanılan alet.2) Müslüman bilim adamlarının Güneş ve Ay tutulmalarını hesaplamak için kullandıkları çizimler.3) İbn-i Sina'nın çalışmalarını not aldığı defteri, Şam Milli Müzesi'nde bulunmaktadır.4) Müslüman tıp adamları tarafından tasarlanan, kan basıncını ölçmek için kullanılan alet.5) Gözün anatomisi üzerine yapılan bu çalışma el-Mutadibih'e aittir.

Müslüman Bilim Adamlarının Çalışmalarından Örnekler


Slam tar h

 • Bilgi seviyesi oldukça yüksek olan Müslüman tıp adamlarının çalışmaları, Avrupa'nın dört bir yanında temel başvuru kaynağı olarak kullanıldı. Altta Müslüman bilim adamlarının kırık-çıkık tedavisinde kullandıkları yöntemleri gösteren şema yer almaktadır. Sol üstte ve altında Müslüman tıp adamlarının insanın anatomisi üzerine yaptıkları ve sindirim ve dolaşım sistemini gösteren çizimler görülmektedir.


Slam tar h


Slam tar h

Fıkıh: gruba ayrılır:İslam hukukudur,temeli

Kur’an ve hadislerdir.

Kelam:İslam felsefesidir.İmanın

esaslarını ortaya koyan ve savunan

bilim dalıdır.

Pozitif Bilimler:

Tıp,matematik,kimya,felsefe ve

astronomi gibi bilimlerdir.


E itim retim
Eğitim –Öğretim: gruba ayrılır:

 • Eğitim öğretim alanında ilk gelişmeler Abbasiler döenminde başladı.

 • Halife Memun döneminde Bağdat’ta Beytü’l-Hikme (Bilgelik Evi) kurulmuştur.Burası,kütüphanesi ve rasathanesi ile büyük bir kültür merkezi idi.


Slam tar h

 • İslam dünyasında ilk büyük medreseyi Türkler açtı.Alparslan’ın emriyle vezir Nizamülmülk tarafından Bağdat’ta bir medrese kuruldu.(Nizamiye Medresesi)

 • Endülüs Emevi Devleti’nde eğitim ve öğretim oldukça ileriydi. Kordoba Medresesi en büyük medreseleridir.


Slam tar h

 • Sanat: açtı.Alparslan’ın emriyle vezir Nizamülmülk tarafından Bağdat’ta bir medrese kuruldu.(

 • İslam uygarlığı mimari,süsleme, seramik,dokuma ve çinicilik alanlarında büyük gelişme göstermiştir.

 • İslam sanatı,zaman içinde Bizans,İran ve Türk sanatının etkisine kalmıştır.


Slam tar h


Kubbet s sahra
Kubbet-üs Sahra göstermiştir.


Mescid i aksa
Mescid-i Aksa göstermiştir.Am meyye camii
Şam Ümeyye Camii göstermiştir.


Slam tar h


Toluno lu ahmet camii
Tolunoğlu Ahmet Camii etkilendi.Türklerin devlet hizmetine girmesiyle,İslam sanatında Türk etkisi görülmeye başlandı.


Slam tar h


El hamra saray1
El-Hamra Sarayı etkilendi.Türklerin devlet hizmetine girmesiyle,İslam sanatında Türk etkisi görülmeye başlandı.


Slam tar h


Kurtuba ulu camii
Kurtuba Ulu Camii El-Hamra Sarayı, Endülüs'ün en ünlü eserlerindendir


Kurtuba ulu camii1
Kurtuba Ulu Camii El-Hamra Sarayı, Endülüs'ün en ünlü eserlerindendir


Slam tar h


Hat sanat ndan rnekler
Hat sanatından örnekler sayıldığından


Slam sanat ndan rnekler
İslam Sanatından Örnekler sayıldığından


Slam tar h

 • Müslümanlar mimarinin yanında giyim kalitesi ve zevki açısından da dünyanın en ilerisiydiler. Müslümanların tekstil tezgahlarında, o güne kadar görülmemiş güzellikte kumaşlar üretiliyordu. Avrupalıların giysileri, İslam dünyasının ürünleri karşısında çok sönük kalıyordu. Bu nedenle Müslümanlar tarafından yapılan giysi ve kumaşlar, Avrupalılar arasında en büyük lüks ve statü sembolüydü.


Abbasi s sleme sanat
Abbasi süsleme sanatı açısından da dünyanın en ilerisiydiler. Müslümanların tekstil tezgahlarında, o güne kadar görülmemiş güzellikte kumaşlar üretiliyordu. Avrupalıların giysileri, İslam dünyasının ürünleri karşısında çok sönük kalıyordu. Bu nedenle Müslümanlar tarafından yapılan giysi ve kumaşlar, Avrupalılar arasında en büyük lüks ve statü sembolüydü.

Hakan-Halife Sarayı


Slam tar h

 • Samarra-Evler açısından da dünyanın en ilerisiydiler. Müslümanların tekstil tezgahlarında, o güne kadar görülmemiş güzellikte kumaşlar üretiliyordu. Avrupalıların giysileri, İslam dünyasının ürünleri karşısında çok sönük kalıyordu. Bu nedenle Müslümanlar tarafından yapılan giysi ve kumaşlar, Avrupalılar arasında en büyük lüks ve statü sembolüydü.

Samarra-Evler