En stemningsrapport fra felten 6 uker f r 18 juni
Download
1 / 14

En stemningsrapport fra felten 6 uker før 18. juni - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

En stemningsrapport fra felten 6 uker før 18. juni. Kristian Bogen Rektor Høgskolen i Telemark. STYREVEDTAK JUNI 2013. Styrevedtak i juni 2013:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' En stemningsrapport fra felten 6 uker før 18. juni' - warren-lucas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
En stemningsrapport fra felten 6 uker f r 18 juni

En stemningsrapport fra felten 6 uker før 18. juni

Kristian Bogen

Rektor

Høgskolen i Telemark


Styrevedtak juni 2013
STYREVEDTAK JUNI 2013

Styrevedtak i juni 2013:

Styret ber prosjektstyret bruke siste året av prosjektperioden til en grundig utredning i tråd med de føringer som er gitt i prosjektstyrets delrapport med vekt på to hovedalternativ:

 • Utrede hvordan et institusjonelt faglig og administrativt samarbeid mellom UiA og HiT kan utvikles

  b) Utrede fusjon mellom UiA og HiT


Universitetsprosjektet
Universitetsprosjektet

Bakgrunn for arbeidet

Prosjektstyrets tre rapporter:

Ett av to? (april 2011),

Fusjon eller samarbeid (mai 2013)

Sluttrapporten (april 2014)

Utredninger:

HiT/UiA (2014a):Ett eller to? Rapport 17.2.2014

HiT/UiA (2014b):Bærekraft, miljø og klima. Rapport 20.2.2014

HiT/UiA (2014c):Helse, omsorg og samhandling. Rapport 20.2.2014

HiT/UiA (2014d):Kunst- og kulturfag. Rapport 20.2.2014

HiT/UiA (2014e):Teknologi og ingeniørutdanning.

Pinheiro (2013): Rómulo Pinheira: UiA+HiT? Delrapport 1: Organisasjonsmodeller

Isaksen og Normann (2013): Arne Isaksen og Roger Henning Normann: UiA+HiT? Delrapport 2: Næringsutvikling og funksjonell region. Agderforskning, FoU-rapport nr. 3/2013. Kristiansand mars 2013.


Hvorfor har styrene bedt om en utgreiing av dette
Hvorfor har styrene bedt om en utgreiing av dette?

Deter for å se om vi gjennomettavdissealternativenepå best muligmåtekan

 • sikre Telemark en solid ogbred forsknings- ogutdanningsinstitusjoni et generasjonsperspektiv

 • løsesamfunnsoppdragetpå en best muligmåte

 • møtekonkurransenom studenter, klokehoderogpenger

 • møte de politiskesignalene

 • liggelangtfremmei den digitaleutviklingen

 • lykkesivårtinternasjonaliseringsarbeid

  ErSørnorskUniversitetløsningenpådisseviktigeoppgavene?


Status
STATUS

Status pr 23. april 2014

 • Utredningsarbeidet er avsluttet – sluttrapporten og høringsbrev ble godkjent av styrene 9. og 10 april

 • Perioden 22. april til 23. mai er høringsperiode eksternt og internt

 • «Folkemøte» på Ibsenhuset 24. april

 • Allmøter for ansatte og studenter

 • Vurderinger av høringsuttalelser og forberedelse av styresak månedsskiftet 24. mai til 12. juni

 • Styremøter 18. juni


Erfaringer s langt
Erfaringer så langt . . . .

 • Rapporten «Ett eller to?» (februar 2014) var dokumentet som utløste en aktiv debatt internt og eksternt – mange tolket den som Prosjektstyrets arbeid

 • «Fellesprosjektet UiA/HiT Sluttrapport» er prosjektstyrets sluttdokument, med «Ett av to?» og «Fusjon eller samarbeid» som to viktige underlag for debatten og beslutningen

 • Debatten er i relativt stor grad preget av stemmens ståsted – det er krevende å gå ut av «hva betyr dette for meg i mitt faglige arbeid»-ståsted, men også refleksjoner og spørsmål knyttet til ledelsesmodell, maktstrukturer, campusstruktur


Erfaringer s langt agder
Erfaringer så langt (Agder). . . .

 • Omfattende og ganske massiv kritikk fra Universitetet i Agder (og til dels Agder), men også noen positive røster i media

 • Forskerforbundets undersøkelse blant medlemmene ved UiA: «Er du for eller i mot fusjon med Høgskolen i Telemark?»: 1100 ansatte/823 organiserte ble spurt/656 svarte «mot»

 • Studentparlamentet vedtok å gå mot en fusjon med HiT; 14 stemte mot og én for


Erfaringer s langt allm ter i telemark
Erfaringer så langt (allmøter iTelemark).

Notodden (ca 65 fremmøtte)

 • Hovedinntrykk: Et entydig signal om skepsis og motstand mot fusjon begrunnet primært med prinsipiell uenighet om organisering av lærerutdanning og opplevd usikkerhet om campus Notodden

 • Kritikk mot prosess

 • Kritikk mot at utredningen ikke var grundig nok

 • Kritikk mot forslag til faglig organisering/robuste fagmiljø: «Det er uten interesse for tilsatte på Notodden at det finnes norskmiljø i Bø eller i Kristiansand.»

 • Det skjeve styrkeforholdet mellom UiA og HiT

 • Ønske om å orientere seg mot Buskerud/Vestfold


Erfaringer s langt allm ter i telemark1
Erfaringer så langt (allmøter iTelemark).

Bø (ca 85 fremmøtte)

 • Hovedinntrykk: De fleste som ytret seg var skeptiske til fusjonen, men ikke alle direkte mot. To-tre innlegg støttet fusjonsplanen ut fra et overordnet strategisk perspektiv

 • Kritikk mot prosess: Toppstyrt og udemokratisk

 • Faglig organisering (fakultetene) lite gjennomtenkt

 • Veldig geografisk spredning – godt utgangspunkt for faglig robusthet og samarbeid?

 • Strekk i laget mtp ledelse/beslutningsmakt

 • Buskerud/Vestfold og alenegang trukket frem som gode alternativer


Erfaringer s langt allm ter i telemark2
Erfaringer så langt (allmøter iTelemark)

Porsgrunn (Fakultet for helse- og sosialfag og teknologi - ca 65 fremmøtte)

 • Hovedinntrykk: De aller fleste var positive til til fusjon med UiA

 • Det ble gitt uttrykk for gode erfaringer fra samarbeid med UiA

 • Prosess: Er den reell? Styret har slått fast at HiT skal bli universitet med UiA, da er vel konklusjonen gitt?

 • Rektors presentasjon (og sluttrapporten) for ensidig for fusjon

 • HiT sin manglende støtte fra regionen vs Agderregionen sin støtte til UiA

 • Noen UiA-ansatte sin svært negative holdning til HiT og fusjon: et problem?

 • En svakhet at ikke alternativene til fusjon med UiA parallelt er utredet


Erfaringer s langt i telemark
Erfaringer så langt (iTelemark)

Fagforeningene sin undersøkelse blant medlemmene ved HiT:

HiT har 708 tilsatte

Ca 500 er organiserte og ble spurt

Ca 240 svarte

169 av disse svarte at de var helt eller delvis i mot fusjon med UiA


Erfaringer s langt i telemark1
Erfaringer så langt (i Telemark)

 • «Folkemøte» på Ibsenhuset 24. april med paneldebatt og plenumsdiskusjon. Ca 45 fremmøtte, de fleste fra EFL. I panelet dekan/u.dir fra UiA, ordfører Bø, fylkespolitiker KrF

 • Betydelig aktivitet fra mange ansatte ved EFL på Tunet, på mail og i media, nesten alle negative. Stor aktivitet fra et fåtall fra AF på de samme flatene, liten eller ingen uttalt aktivitet fra TF og HS

 • Rektor holder foredrag på forespørsel i de fora det er ønsket


Erfaringer s langt allm ter for studentene
Erfaringer så langt (allmøter for studentene)

Studentallmøte i Porsgrunn (10 møtte frem):

- relativt få spørsmål og avventende holdning

Studentallmøte i Bø (5 studenter møtte frem):

- relativt få spørsmål, men nyttig diskusjon om «høgskole» vs «universitet» mtp opplevd kvalitet ift studier, tilgjengelighet til lærere, forhold til medstudenter og omgivelser

Studentallmøte på Notodden (online til Rauland 7 møtte frem ):

- få spørsmål, men noen kommentarer og noe nyttig samtale


Oppsummert
Oppsummert

 • Det er en betydelig motstand mot fusjonsalternativet ved Universitetet i Agder. Den synes utbredt blant de ansatte og inkluderer dekaner og viserektorer

 • Det er for tidlig å si noe om Agdersamfunnets syn på fusjonsplanene. NHO har tidligere støttet fusjonsplanene, til dels også fylkeskommunene

 • Ansatte ved Høgskolen i Telemark er delt i synet på fusjon. Det er uttrykt betydelig motstand ved EFL – de andre fakultetene er delt i saken; det uttrykkes både støtte og skepsis til fusjon. Dette synes også å gjelde studentene

 • Telemarksamfunnet har ikke ytret seg mye så langt; NHO uttrykt støtte

 • Det er lav tillit til fusjonspartneren på mange områder og på mange nivåer – «de vil oss ikke vel». Mange spør seg: vil det da kunne gå godt i ekteskapet?


ad