upis u enika u srednje kole n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
UPIS UČENIKA U SREDNJE ŠKOLE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

UPIS UČENIKA U SREDNJE ŠKOLE - PowerPoint PPT Presentation


 • 235 Views
 • Uploaded on

UPIS UČENIKA U SREDNJE ŠKOLE. Važnost izbora prvoga zanimanja. 1. Koliko učenik poznaje sebe maštanje sposobnosti motivacija zdravlje 2. Mogućnosti zapošljavanja. Redovni se učenici upisuju u prvi razred srednje škole nakon završene osnovne škole.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'UPIS UČENIKA U SREDNJE ŠKOLE' - wardah


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
va nost izbora prvoga zanimanja
Važnost izbora prvoga zanimanja

1. Koliko učenik poznaje sebe

 • maštanje
 • sposobnosti
 • motivacija
 • zdravlje

2. Mogućnosti zapošljavanja

u enici mogu upisati
Učenici mogu upisati:
 • Gimnaziju:

– opću

- jezičnu

- klasičnu

- prirodoslovno- matematičku

- prirodoslovnu

 • Umjetničke škole (likovne, glazbene i plesne); provjeravaju se sklonosti i sposobnosti za upis
 • Tehničke i srodne četverogodišnje strukovne škole
 • Industrijske i srodne trogodišnje strukovne škole
 • Obrtničke škole
uspjeh u prethodnom kolovanju kao kriterij izbora kandidata za upis u srednju kolu
Uspjeh u prethodnom školovanju kao kriterij izbora kandidata za upis u srednju školu

Uspjeh iz OŠ utvrđuje se na osnovi:

 • ocjena općeg uspjeha u 7. i 8. razredu
 • ocjena iz nastavnih predmeta u 7. i 8. razredu koji su važni za nastavak školovanja u pojedinim srednjim školama( 5 predmeta za upis u gimnazije i četverogodišnje strukovne škole, 4 predmeta za upis u trogodišnje škole)
 • ukupan broj bodova za upis = zbroj ocjena iz 7. i 8. razreda iz općeg uspjeha i predmeta važnih za nastavak školovanja.
ocjena iz vladanja
Ocjena iz vladanja

Uzorno se vladanje u 7. i 8. razredu osnovne škole boduje ukupno 1 bodom.

u enje stranog jezika u o
Učenje stranog jezika u OŠ

Ukoliko je učenik od 5. do 8. razreda OŠ učio 2 ili više stranih jezika, boduje se 1. jezik, odnosno jezik s boljom ocjenom.

To dokazuje svjedodžbama viših razreda OŠ.

vrednovanje posebnih rezultata u prethodnom kolovanju
Vrednovanje posebnih rezultata u prethodnom školovanju
 • Vrednovanje rezultata natjecanja:
    • natjecanja u znanju i vještinama u nekom od predmeta navedenih u popisu predmeta i elemenata posebno važnih za upis i nastavak obrazovanja
    • natjecanja pod nadzorom stručnih povjerenstava koje je potvrdilo MZOŠ ili Agencija za odgoj i obrazovanje: županijsko natjecanje - 1. mjesto 3 boda; 2. mjesto 2 boda; 3. mjesto 1 bod
    • državno ili međunarodno natjecanje - 1., 2. i 3. mjesto - izravan upis za pojedince; kao članovi skupine do 3 učenika - 3 dodatna boda, od 3 do 6 učenika - 2 boda i od 6 do 10 učenika - 1 bod; pojedinci koji su osvojili 4. i 5. mjesto – 5 bodova, 6. i 7. mjesto - 3 boda, a svi ostali dobivaju 2 boda.
    • Lidrano se priznaje za hrvatski jezik umjesto tog predmeta.
    • Natjecanje za likovni rad boduje se za likovnu kulturu.
    • Boduje se najpovoljniji rezultat.

Za sve je potrebno priložiti dokument o plasmanu na natjecanju.

vrednovanje rezultata koje su u enici postigli na natjecanjima k
Vrednovanje rezultata koje su učenici postigli na natjecanjima ŠŠK
 • Učenici koji su se kao pojedinci ili članovi ekipe plasirali na državno ili međunarodno natjecanje – 1 bod, 1. mjesto – 4 boda, 2. mjesto- 3 bod, 3. mjesto – 2 boda.
 • Učenike koji su kategorizirani kao vrhunski športaši od 1. do 4. kategorije i daroviti športaši 5. i 6. kategorije -2 boda.
 • Pravo na dodatne bodove pripada učeniku za upis za sve srednje škole.
 • Boduje se najpovoljniji rezultat.

Priložiti odgovarajuća uvjerenja s natjecanja.

slide11
Vrednovanje ostalih iznimnih rezultata iz prethodnog školovanja
    • Učenici koji su završili najmanje 4 razreda glazbene ili plesne škole – 2 boda.
    • Učenici koji su u OŠ učili 4 školske godine 2 ili više stranih jezika – 2 boda za upis u jezičnu gimnaziju.

(Navedeno se dokazuje svjedodžbama.)

vrednovanje rezultata u enja u ote anim uvjetima prethodnog kolovanja
Vrednovanje rezultata učenja u otežanim uvjetima prethodnog školovanja
 • Upis učenika povratnika iz iseljeništva i povratnika sa školovanja u inozemstvu
    • Izravno se upisuju u srednju školu:
    • učenici koji su se najmanje 2 od zadnje 4 godine školovali u inozemstvu (čiji su roditelji radili u hrvatskim državnim predstavništvima)
    • učenici povratnici koji su se školovali u inozemstvu najmanje 4 od 6 zadnjih razreda ili zadnja 3 razreda (ako je to bilo nužno iz

socio-ekonomskih razloga).

slide13
Upis učenika temeljem Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, te djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
    • Izravan upis, pod uvjetom da prijeđu bodovni prag, imaju (osim u programe za koje se provjeravaju sposobnosti):
   • djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih
   • djeca civilni invalidi rata
   • djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida Domovinskog rata – I. skupina
   • djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
   • djeca 100 %-tnih hrvatskih ratnih vojnih invalida iz I. skupine.
slide14
Učenici s težim zdravstvenim teškoćama mogu se upisati s manjim brojem bodova (do 10 % od bodova najniže rangiranog kandidata).

Potrebni su dokumenti:

    • mišljenje službe profesionalnog usmjeravanja
    • zdravstveni list od ovlaštenog liječnika
    • medicinska specijalistička dokumentacija.
slide15
Upis učenika koji žive u teškim životnim uvjetima
    • Mogu imati do 10% manje bodova od zadnjeg upisanoga.
    • Djeca koja žive u teškim životnim uvjetima i djeca hrvatskih branitelja koja žive u posebnim uvjetima.
    • Za ostvarenje prednosti potrebno je napisati zamolbu ravnatelju SŠ, priložiti odgovarajući dokument kojim dokazuje smetnje.
slide16
Upis učenika s teškoćama u razvoju u prilagođene ili posebne programe obrazovanja
    • Učenici koji su završili OŠ po prilagođenom programu ili individualiziranom postupku, imaju pravo na izravan upis u prilagođene programe srednjeg obrazovanja, a mogu se izravno upisati i u redovne programe ako prilagođeni program nemaju iz nastavnih predmeta važnih za nastavak školovanja u toj struci, ili imaju pravo na izravan upis u posebne odjele.
    • Roditelj se treba javiti pedagogu zbog upućivanja u službu za profesionalnu orijentaciju.
slide17
Upis učenika na osnovi Nacionalnog programa za Rome
    • Mogu imati do 10% manje bodova od bodovnog praga.
utvr ivanje ukupnog rezultata vrednovanja znanja sklonosti i sposobnosti za pojedina programe
Utvrđivanje ukupnog rezultata vrednovanja znanja, sklonosti i sposobnosti za pojedina programe

Najniži broj bodova potrebnih za upis u pojedine programe obrazovanja:

- 46 bodova za gimnazije

- 40 boda za upis u ekonomske, upravne, komercijalne i administrativne škole

- 36 bodova za upis u ostale četverogodišnje škole

- za upis u trogodišnje programe nema bodovnog praga.

postupci
Postupci
 • Natječaj se za upis učenika objavljuje početkom lipnja u dnevnom tisku.
 • Postoje 3 upisna roka (krajem lipnja, početkom srpnja, krajem kolovoza).
 • U svakom se upisnom roku učenik može prijaviti za upis u samo jednu školu, i to u jedan do tri programa u istoj školi.
 • Na natječaj za upis učenik prilaže:
   • prijavnicu na natječaj
   • rodni list
   • domovnicu
   • svjedodžbu 7. i 8. razreda OŠ
   • odgovarajuće dokumente kojima dokazuje pravo na ostvarivanje prednosti pri upisu.
zdravstvene kontraindikacije
Zdravstvene kontraindikacije
 • Za upis u pojedina zanimanja postoje zdravstvene kontraindikacije.
 • Učenik i roditelj trebaju se savjetovati sa školskim liječnikom.
 • Ako se učenik upisuje unatoč znanju o postojanju zdravstvenih kontraindikacija, odgovornost preuzimaju učenik i roditelj.
posebna mjerila za upis u obrtni ka zanimanja
Posebna mjerila za upis u obrtnička zanimanja
 • Izbor se učenika temelji na:
   • uspjehu u OŠ
   • zdravstvenoj sposobnosti
   • sposobnosti za svladavanje praktičnih znanja i vještina.
 • Za upis je potrebno: isti dokumenti kao i za ostale škole + liječnička svjedodžba medicine rada i ugovor o naukovanju.
slide24

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJEPODRUČNA SLUŽBA ZAGREBODSJEK PROFESIONALNOG USMJERAVANJA I OBRAZOVANJAZVONIMIROVA 15PROF. DODIG, TEL. 46 99818