literatura esk ho romantismu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Literatura českého romantismu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Literatura českého romantismu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Literatura českého romantismu - PowerPoint PPT Presentation


 • 65 Views
 • Uploaded on

Literatura českého romantismu. Střední odborná škola Otrokovice. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je PaedDr. Blanka Slováčková.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Literatura českého romantismu' - wardah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
literatura esk ho romantismu

Literatura českého romantismu

Střední odborná škola Otrokovice

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je PaedDr. Blanka Slováčková.

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

www.zlinskedumy.cz

literatura esk ho romantismu1

Náplň výuky

Charakteristika českého romantismu

Život K. H. Máchy

Dílo K. H. Máchy

Život J. K. Tyla

Dílo J. K. Tyla

Dílo K. J. Erbena

Literatura českého romantismu

charakteristika esk ho romantismu

Vznikl ve 30. letech 19. století

 • Období národního obrození
 • Romantické rysy se objevují už u Kollára – Slávy dcera
 • Z naší literatury mizí učenecký ráz, ve větší míře se začíná rozvíjet literatura krásná.
 • V ústní lidové slovesnosti čerpají autoři z našeho folklóru na rozdíl od doby
 • předcházející, kdy vycházely z folklóru všeslovanského (Čelakovský a jeho
 • Ohlasy).
 • Hlavním hrdinou literárních děl se stává příslušník měšťanské vrstvy, která
 • v tomto období nenese s sebou žádný pokrok, je spokojená se stavem ve
 • společnosti a cítí odpor k jakýmkoli novotám.
 • Vlastenectví je pro tuto vrstvu pouhým slovem, nejsou ochotni pro rozvoj národa
 • nic obětovat.
 • Člověk v této společnosti bývá nazýván šosákem.

Charakteristika českého romantismu

p edstavitel esk ho romantismu

Představitelé českého romantismu

Obr. 1: K. H. Mácha

Obr. 2: J. K. Tyl

Obr. 3: K. J. Erben

ivot k h m chy

Život K. H. Máchy

 • Narodil se jako Ignác Mácha v pátek 16. listopadu 1810 v Praze.
 • Studoval piaristické gymnázium v Praze, filozofickou fakultu UK a přednášky o literatuře J. Jungmanna.
 • V srpnu 1836 získal Mácha absolutorium na právech. Koncem září nastoupil jako koncipient v Litoměřicích.
 • Hodně cestoval – Bezděz, Krkonoše, jižní Čechy, Itálie, Rakousko, Slovinsko
 • V neděli 23. října si z vrchu Radobýlu, kde upravoval svou poslední báseň Cesta z Čech, všiml požáru dole ve městě. Při obětavém hašení se nalokal vody, jež mohla být zdrojem jeho pozdějšího infekčního onemocnění. Začátkem listopadu se Máchovo zdraví rychle zhoršovalo.
 • Zemřel v neděli 6. 11. 1836.
d lo k h m chy
Dílo K. H. Máchy
 • Balada :

Máj (Obsahuje 4 zpěvy a. 2 intermezza. Básnický jazyk, plný metafor, oxymoronů a dalších prostředků,

líčí tragický příběh otcovraha Viléma a jeho dívky Jarmily svedené jeho otcem.)

 • Povídky:

Obrazy ze života mého / Večer na Bezdězu, Márinka/

Pouť krkonošská

 • Romány:

Křivoklad, Cikáni

 • Historické hry:

Bratři, Král Fridrich, Boleslav, Bratrovrah

ivot j k tyla
Život J. K. Tyla
 • Narodil se 4. 2. 1808 v Kutné Hoře.
 • Po ukončení gymnázia (1828) odešel studovat filozofickou fakultu UK do Prahy. Studium nedokončil.
 • Stal se členemHilmarovy kočovné společnosti. Po dvou letech působení u této společnosti se vrátil do Prahy.
 • V Praze získal místo účetního ve vojenské kanceláři. Ve volném čase se dále věnoval divadlu a novinařině.
 • Od roku 1833 je šéfredaktorem časopisu Jindy a nyní, který se po roce 1834 změnil na Květy. Dále vydával časopis Vlastimil(1840 -1842), v letech 1846 - 1849 vydával Pražského Posla. Roku 1849 se pokusil založit noviny pro vesnice – Selské noviny, ale tento pokus brzy ztroskotal.
 • V roce 1833 založil Kajetánské divadlo, které hrálo na pražské Malé Straně v domě pana Arbeita. ( hry Klicpery, Štěpánka, ….).
 • V roce 1835 dal dohromady ochotnickou společnost, která hrála české hry ve Stavovském divadle.
 • Od roku 1846 působil ve Stavovském divadle jako dramatik.
 • Obdržel cenu Matice české a Zlatý prsten za literaturu -----) byl nazýván miláčkem českého národa.
 • V této době působí také jako organizátor českého kulturního života (organizuje plesy).
 • V roce 1848 se také angažoval politicky, byl členem Svatováclavském výboru, Slovanského sjezdu a účastnil se založení Slovanské Lípy.
 • Byl zvolen poslancem do říšského sněmu. Aby uživil početnou rodinu, snažil se úřadům zavděčit oslavnými texty na mocnáře. Nic mu to však nepomohlo a dluhy nadále narůstaly.
 • V této době si udělal spoustu nepřátel a byl propuštěn z divadla. Poté odešel k Zollnerově kočovné divadelní společnosti.
 • Těžce onemocněl a nakonec zemřel 11. 7. 1856 v Plzni v bídě.
d lo j k tyla

Dramatické báchorky:

Strakonický dudák aneb Hody divých žen– dudák Švanda odchází do ciziny za vyšším výdělkem, ale pak si uvědomuje, co pro něj domov znamená a vrací se zpět. Tyl chtěl odsoudit lidi, kteří odešli do ciziny. Pokouší se agitovat pro myšlenku, aby lidé pracovali doma – pro národ.

Lesní panna aneb Cesta do Ameriky – objevuje se zde stejná myšlenka jako ve Strakonickém dudákovi.

Tvrdohlavá žena aneb Zamilovaný školní mládenec– reagovala na politickou situaci roku 1848 mnoha narážkami. Hlavní hrdinkou je mlynářka, která nechce dát svou dceru školnímu mládenci. Horský duch ji za to spálí mlýn a nechá ji bloudit, až si uvědomí svou chybu a sebe i svou dceru provdá.

Jiříkovo vidění

Čert na zemi

Dílo J. K. Tyla

d lo k j erbena

Kytice z pověstí národních - Kytice se skládá ze 13 balad a závěrečné Věštkyně, jež se žánrově i obsahově předchozím číslům vymyká. Má rámcovou formu. Hlavní roli hrají ženy. Zabývá se zde otázkou lidských vztahů, v nichž ho především zajímá problém viny a trestu. Konflikty v lidském životě vznikají, podle Erbena především narušením základních vztahů a zákonů mezi lidmi. Za každou vinu přichází často nepřiměřený trest. Člověk je v jeho pojetí bezmocný proti přírodním silám, jež ho obklopují.

 • Kytice, Holoubek, Poklad, Vodník, Svatební košile, Zlatý kolovrat, Polednice, Štědrý den,
 • Záhořovo lože, Vrba, Lilie, Dceřina kletba
 • Sto prostonárodních pohádek a pověstí slovanských v nářečích původních
 • Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských
 • Písně národní v Čechách- obsahuje 500 písní
 • Prostonárodní české písně a říkadla (1864)
 • České pohádky – sběratel lidové slovesnosti, vliv bří Grimmů
 • Pták Ohnivák, Hrnečku vař, O Zlatovlásce, Tři zlaté vlasy děda Vševěda, O třech přadlenách,
 • Jezinky, Almužna, Rozum a štěstí, Obuchu, hýbej se

Dílo K. J. Erbena

kontroln ot zky
Kontrolní otázky:

Co způsobilo náhlou smrt K. H. Máchy?

Rozeber dílo Máj.

Které prózy napsal K. H. Mácha?

Rozeber dílo Kytice.

Vyjmenuj čtyři Erbenovy pohádky.

Které romantické hry napsal J. K. Tyl?

seznam obr zk
Seznam obrázků:
 • Obr. 1: Jan Vilímek, [vid. 11. 7. 2012], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_Vil%C3%ADmek - Karel_Hynek_M%C3%A1cha.jpg
 • Obr. 2: Jan Vilímek, [vid. 11. 7. 2012], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_Vil%C3%ADmek_-_Josef_Kajet%C3%A1n_Tyl.jpg
 • Obr. 3: Jan Vilímek, [vid. 11. 7. 2012], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_Vil%C3%ADmek -_Karel_Jarom%C3%ADr_Erben.jpg
seznam pou it literatury
Seznam použité literatury:

[1] PROKOP, Vladimír, Literatura 19. století a počátku 20. století,1. vyd., Sokolov, O.K.–Soft 2000, s. 74.

[2] SOCHROVÁ, Marie, Literatura v kostce pro střední školy,2. vyd., Olomouc, Fragment 2008, s. 176. ISBN 80-253-0652-6.

[3] encyklopedie Wikipedia, [vid. 11. 7. 2012], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_romantismus