slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
JPS DAERAH BATU PAHAT - DEEP - PowerPoint Presentation
Download Presentation
JPS DAERAH BATU PAHAT - DEEP -

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

JPS DAERAH BATU PAHAT - DEEP - - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

JPS DAERAH BATU PAHAT - DEEP -. SUKEMI BIN HJ SIDEK Jurutera Daerah Jabatan Pengairan Dan Saliran Batu Pahat , Johor. SKIM PESERAI: PT KUDA. PERINGKAT DEEP. PERINGKAT DEEP. 1.0 PENGENALAN. Maklumat asas kawasan:. 1.0 PENGENALAN. PEMILIHAN SUBLEMBANGAN :. SUB LEMBANGAN :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'JPS DAERAH BATU PAHAT - DEEP -' - wang-avery


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

JPS

DAERAH

BATU PAHAT

- DEEP -

SUKEMI BIN HJ SIDEK

Jurutera Daerah

JabatanPengairan Dan Saliran

BatuPahat, Johor

SKIM PESERAI:

PT KUDA

pemilihan sublembangan

1.0 PENGENALAN

PEMILIHAN SUBLEMBANGAN :

SUB LEMBANGAN :

PT KUDA

PANJANG :

31,202.3 Meter

SKIM :

KELUASAN : 320 Hektar

isu isu dalam sub lembangan
ISU-ISU DALAM SUB-LEMBANGAN
 • Kawasantadahan di sekitarsublembangansemakinpesatmembangundimanamenyumbangkepadapertambahan air larianpermukaan.
 • Kawasansublembanganadalahkawasantanahrendahdan air lambatdisalirkankeluar.
 • Apabilaberlakupertembunganantarahujanlebatdan air lautpasang, air di kawasaninilambatdisalirkankeluar.
 • 4. Dasarsungaicepattohordanperludigalidengankerap. Bahagiankualajugaperludigaliuntukmemudahkan bot nelayanmasuk.
 • Rumputcepattumbuhdanmemenuhipermukaandalamsungaidanmenghalangaliran air.
isu isu dalam sub lembangan1
ISU-ISU DALAM SUB-LEMBANGAN
 • Pembinaanlintasan yang kecil yang tidaksesuaidengansaizparitsediada.
 • Pokokbakau yang tumbuh di kawasankualaterancamkeranahakisanolehombakdanperludilindungi.
 • Rezab (1 rantai) semakinmengecilkeranapembinaanrumah. Inimenyukarkankerja-kerjapembersihaniaituuntukmembuangtanahgalianketikaketikakerjapembersihanparitdilaksanakan.
 • Pembuangansampahsarapkedalamparitmenyebabkanaliran
 • air kuranglancar.
cabaran dan kekangan
CABARAN DAN KEKANGAN

1. Sebahagian tanah yang tidak mempunyai kawasan rezab akan menyukarkan pihak JPS melakukan kerja-kerja penyelenggaraan.

2. Peruntukan kewangan yang terhad menyebabkan kerja kerja pebaikan atau naik taraf sistem perparitan dan struktur tidak dapat di laksanakan dengan sempurna. Kos menaiktaraf sistem saliran adalah tinggi.

3. Sublembangan terlibat dengan jadual air pasang surut dengan adanya risiko banjir kilat semasa hujan lebat dalam mode pasang besar.

4. Tidak ada kerjasama pematuhan terhadap pembinaan struktur yang menghalang aliran air.

slide10

1.2 PETA TABURAN ADUAN AWAM

PETUNJUK

Sungai dan (12)

Koridor

Banjir (40)

Kejuruteraan (18)

Pantai

Amaran dan (7)

Ramalan banjir

Saliran Bandar (10)

Sumber Air (13)

Dan Alam Sekitar

slide11

PETA TABURAN ADUAN AWAM

ANALISIS ADUAN DAERAH BATU PAHAT

slide12

ANALISIS ADUAN

KUMULATIF ADUAN 2008-2010

Rumusan Aduan

Majoriti aduan adalah berkenaan banjir iaitu 40%.

Aduan kedua tertinggi adalah berkaitan pantai iaitu 18%.

slide16

1.5 ANALISIS ADUAN DALAM SUBLEMBANGAN

Kekerapan menerima aduan dari kawasan sublembangan

yang di pilih?

- Tinggi

Siapakah pihak yang membuat aduan?

- Penduduk kampung

Respon terhadap aduan?

- Membuat siasatan di tapak dengan segera

Adakah siasatan dibuat selepas menerima aduan?

- Ya

Tindakan segera yang diambil?

- Tindakan segera yang diambil bergantung kepada

peruntukan.

slide17

2.0 DESCRIBE

2.1 PENERANGAN DALAM SUBLEMBANGAN

ISU DAIN MAISU DAN MASALAH

SALAH

ISU DAN MASALAH

 • 1. Kawasan tadahan di sekitar sublembangan semakin pesat membangun dimana menyumbang kepada pertambahan air larian permukaan yang masuk ke dalam Pt Kuda.
 • Apabila musim hujan dan air laut pasang, air di kawasan ini lambat disalirkan keluar.
 • Kawasan sublembangan adalah kawasan tanah rendah dan air lambat untuk disalirkan keluar.
 • Apabila hujan lebat, air hujan akan membawa kelodak, pasir dan lumpur dan masuk kedalam Pt Kuda dan menyebabkan ia cepat tohor.
 • 5. Bakau dan benteng di kawasan kuala yang mudah terhakis kerana ombak.
slide18

2.0 DESCRIBE

2.1 PENERANGAN DALAM SUBLEMBANGAN

ISU DAIN MAISU DAN MASALAH

SALAH

ISU DAN MASALAH

Walaupun dilengkapi sistem SCADA di pintu air, namuan apabila berlaku pertembungan antara hujan lebat dan air pasang, air lambat disalirkan keluar.

slide19

2.0 DESCRIBE

2.1 PENERANGAN DALAM SUBLEMBANGAN

ISU DAIN MAISU DAN MASALAH

SALAH

ISU DAN MASALAH

Kawasan kuala menjadi laluan bot-bot nelayan. Kerja-kerja penggalian perlu dilaksanakan kerap kerana bahagian dasar yang cepat tohor dan menyebabkan bot-bot nelayan sukar melaluinya.

slide20
KESAN IMPAK ISU DAN MASALAH

Masyarakat Umum

Pekebun

Nelayan

PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

Sistem Saliran

Utiliti

Jalan

Masyarakat

Umum

pihak bertanggungjawab
PIHAK BERTANGGUNGJAWAB

PENGURUSAN SUNGAI

JPS

Pejabat Tanah

Dan daerah

Jabatan Perancang

Bandar Dan Desa

Penduduk

slide22

LANGKAH YANG TELAH DIAMBIL

 • JPS telah banyak mengadakan kerja-kerja penggalian dan menaiktaraf sistem saliran yang sedia ada bagi memenuhi keperluan semasa dan mengurangkan masalah banjir yang sering berlaku.
 • - Kerja-kerja penggalian dan pembersihan yang terbaru telah dijalankan pada Bulan Jun 2011
 • - Kerja-kerja menggali kuala Pt Kuda telah dilaksanakan pada bulan Oktober 2012
 • Mengambil tindakan pembaikan segera terhadap struktur yang berkepentingan apabila perlu.
 • 3. Menyiasat dengan segera apabila menerima aduan dari masyarakat umum atau wakil rakyat dan mengambil tindakan segera bagi mengatasi masalah tersebut.
 • 4. Memohon peruntukan tambahan bagi mengadakan sesuatu projek yang berkepentingan.
masalah bermusim dan berpanjangan
MASALAH BERMUSIM DAN BERPANJANGAN

Masalah Berpanjangan

Masalah Bermusim

 • Penyelenggaraan
 • – Tanah dan lumpur yang memenuhi dasar sungai
 • - Rumput yang cepat
 • tumbuh dan memenuhi sungai
 • Pembangunan kawasan sekitar
 • – Mengakibatkan kepesatan
 • pembangunan dan menambah jumlah air larian permukaan
 • - Kawasan tanah rendah
 • Struktur & Utiliti –
 • Masalah yang berpanjangan selagi
 • struktur sedia ada tidak dinaiktaraf / diganti baru.
 • Banjir– Berlaku apabila
 • musim hujan dan tengkujuh
 • & air pasang.
slide24

3.0 EXPLAIN

3.1 MENJELAS DAN MEMPERINCIKAN MASALAH DALAM SUBLEMBANGAN

 • Air lambat disalirkan keluar

a) Pembangunan Pesat

  • Kawasan tadahan di sekitar sublembangan semakin pesat membangun dimana menyumbang kepada pertambahan air larian permukaan.
  • Kawasan sublembangan adalah kawasan tanah rendah dan air lambat disalirkan keluar.
  • Apabila musim hujan dan air laut pasang, air di kawasan ini lambat disalirkan keluar. Struktur yang ada hanyalah pintu air dan dilengkapi sistem SCADA.

b) Struktur dan utiliti

i. Struktur lintasan ke ruma-rumah persendirianyang tidak bersesuaian dengan situasi di tapak pada masa kini dan menghalang aliran air.

slide25

MENJELAS DAN MEMPERINCIKAN MASALAH DALAM SUBLEMBANGAN

 • Isu penyelenggaraan dalam saliran
 • Keadaan di dalam Pt Kuda yang dipenuhi rumput dan kelodak disebabkan oleh :
 • a) Apabila hujan lebat, air hujan akan membawa kelodak, pasir dan lumpur dan masuk kedalam parit dan menyebabkan ia cepat tohor. Parit ini perlu digali dengan kerap. Sekiranya kerja-kerja penggalian sungai tidak dibuat mengikut jadual, masalah akan bertambah kritikal hari demi hari.
 • b) Air hujan yang membawa kandungan baja kelapa sawit dari kawasan sekitar masuk ke dalam parit dan menyebabkan rumput cepat tumbuh di dalam sungai dan menghalang aliran air.
 • c) Masalah rezab (1 rantai) yang telah mengecil kerana pembinaan rumah-rumah menyebabkan masalah untuk membuang tanah galian ketika kerja pembersihan parit dilaksanakan.
 • d) Sampah-sarap dibuang didalam parit.
slide26
MASALAH YANG PERLU DITANGANI DAHULU

Air lambat disalir keluar

Rumput / sampah di dalamparit

Penyelenggaraansublembangan

slide27
KEBERKESANAN SISTEM SALIRAN SEDIA ADA

PETA DAN DATA YANG DIPERLUKAN

Masih perlu Dinaiktaraf kerana :

Sistem saliran Pt Kuda sedia ada memerlukan kos penyelenggaraan yang tinggi

Struktur seperti pembentung dan lintasan sudah tidak efisien perlu diganti dan ditambah.

Parit ini perlu dinaiktaraf dan dilakukan penggalian lebih kerap kerana cepat dipenuhi rumput.

KEBERKESANAN SISTEM SALIRAN SEDIA ADA

Pelan Kerja Ukur Terkini Untuk sublembangan

Peta GIS Bagi Inventori Di Dalam Lembangan.

Bancian Penduduk Berkenaan Sesuatu Projek.

slide28

4.0 EVALUATE

4.1 MENILAI KAEDAH PENYELESAIAN

slide31

KEPERLUAN MAKLUMAT

 • Maklumat diperlukan bagi;
 • Mengenalpasti kedalaman sungai yang perlu dikorek dalam proses
 • rekabentuk.
 • Mengenalpasti struktur yang perlu dinaiktaraf
slide32

MAKLUMBALAS STAKEHOLDER

Secara keseluruhan, semua stakeholder MENYOKONG terhadap projek-projek yang dilakukan oleh Jabatan ke atas sublembangan.

slide36

5.0 PRESRIBE

5.1 PENGESYORAN STRATEGI/ KAEDAH PERLAKSANAAN PENYELESAIAN

KAEDAH PELAKSANAAN

Merancangkerja/projekbagimenyelesaikanmasalahmengikutkeutamaansertamembuatanalisiskejuruteraanbagisetiapopsyen.

Memaklumkan kepada stakeholder berkaitan berkenaan kerja/projek yang hendak dijalankan

Menjalankan kerja/projek yang telah dirancang

Membuat rumusan/analisis tentang kerja/projek yang telah dijalankan

slide37

STRATEGI PENYELESAIAN

Kategorikan kerja/projek yang telah dirancang kepada 3 kategori mengikut jangkamasa kerja dan kos yang dianggarkan.

Jangka Pendek

Jangka Panjang

Jangka Sederhana

slide38

JangkaPendek

 • Mengenalpastikeperluanpenyelenggaraansungaidantetapkanjadualpenyelenggaraanbagisetiaptahun.
 • Menggantikan ‘subsidiary culvert’ kesaiz yang lebihefisyen
 • Mendapatkanmaklumatdariaduanorangawamdanpermohonanwakilrakyat.
 • Maklumkankepadapihak stakeholder tentangkerja yang hendakdijalankan.
 • Jalankankerja yang telahdirancang
slide39

JangkaSederhana

 • Melaksanakan kerja penyelenggaraan yang telah dijadualkan setiap tahun
 • Mendapatkan maklumat untuk membantu proses rekabentuk bagi parit dan struktur yang hendak dinaiktaraf untuk mengatasi masalah
 • Maklumkankepadapihak stakeholder tentangkerja yang hendakdijalankan.
 • Mengeluarkannotispemberitahuankepadapendudukterlibatuntukmalaksanakankerja-kerjapenggaliandanpembersihan
 • Jalankankerja yang dirancang
slide40

JangkaPanjang

 • Melaksanakan kajian terhadap projek yang hendak dijalankan jika perlu
 • Melaksanakan proses rekabentuk parit dan struktur yang terlibat
 • Menaiktaraf Pt Kuda kepada longkang konkrit
 • Membina pintu air menggantikan ‘auto flap gate’
 • Lakukanprosespengambilanbaliktanahjikaperlu.
 • Maklumkankepadapihak stakeholder tentangkerja yang hendakdijalankan.
 • Mengeluarkannotispemberitahuankepadapendudukterlibatuntukmelaksanakankerja-kerjaberkaitan.
 • Jalankankerja yang dirancang
slide41
HASIL YANG DIJANGKA

Jangka pendek dan sederhana:

i) Air akan disalir keluar dengan lebih cepat

ii) Mengurangkan risiko banjir kilat

iii) Persekitaran dalam sungai yang lebih bersih dari rumput dan sampah

Jangka panjang :

 • Melancarkan aliran air
 • Mengurangkan kos penyelenggaraan
 • Menjamin keselamatan penduduk
 • Melebarkan rezab sedia ada
 • Memudahkan bot nelayan keluar dan masuk di kuala