komponente izbora i kontejnerske komponente n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Komponente izbora i kontejnerske komponente PowerPoint Presentation
Download Presentation
Komponente izbora i kontejnerske komponente

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Komponente izbora i kontejnerske komponente - PowerPoint PPT Presentation


  • 124 Views
  • Uploaded on

Komponente izbora i kontejnerske komponente. RadioGroup RadioButton. RadioGroup Komponente izbora omogu ć avaju izbor jedne između više ponuđenih mogućnosti. Komponenta RadioGroup je kontejner koji sadrži više radio-dugmadi. Ona sadrži grupu opcija od kojih samo jedna može biti izabrana.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Komponente izbora i kontejnerske komponente' - lynnea


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

RadioGroupKomponente izbora omogućavaju izbor jedne između više ponuđenih mogućnosti.Komponenta RadioGroup je kontejner koji sadrži više radio-dugmadi. Ona sadrži grupu opcija od kojih samo jedna može biti izabrana.

osnovne funkcije kalkulatora
Osnovne funkcije kalkulatora

Za ovaj deo treba izabrati komponentu RadioGroup

Ovaj deo je standardan, kao i u ranijim primerima

slide5

Sada treba da sredimo i deo za RadioGroup. Kod ovih komponenti se može izabrati samo jedna od ponuđenih opcija

slide7

Da bi dobili spisak ponuđenih operacija u Radio Group dva puta kliknemo na polje ITEMS kartice Properties. Dobijamo prozor

slide8

Napišemo u svakom redu po jednu operaciju. Ovde treba voditi racuna da brojanje linija počinje od nule

Pritisnemo OK

slide9

Programiramo događaj za Racunaj.

Na kartici Events za dugme Racunaj pritisnemo 2 x na OnClick

slide10
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var a,b,c:real;

begin

a:=StrToFloat(Edit1.Text);

b:=StrToFloat(Edit2.Text);

case RadioGroup1.ItemIndex of

0:c:=a+b;

1:c:=a-b;

2:c:=a*b;

3:if b=0 then begin

Edit3.Text:='';

ShowMessage('deljenje nulom');

Edit2.SetFocus ;

Edit2.SelectAll ;

end

else c:=a/b;

end;

if (b<>0) or (RadioGroup1.ItemIndex<3) then

edit3.Text:=FloatToStr(c);

end;

slide11

RadioButtonRazlika između RadioGroup i RadioButton je u tome što se RadioGroup posmatra kao jedna celina, a u ovom drugom slučaju se postavljaju kao zasebna dugmad, s tim da jedno mora biti izabrano.

slide14

Programiramo događaj za RadioButon trougao.

Na kartici Events pritisnemo 2 x na OnClick.

Slično uradimo za ostale komponente.

slide15
procedure TForm1.RadioButton1Click(Sender: TObject);

begin

Edit2.Text:='(a*h)/2';

Edit1.Text:='a+b+c';

end;

procedure TForm1.RadioButton2Click(Sender: TObject);

begin

Edit2.Text:='a*b';

Edit1.Text:='2a+2b';

end;

procedure TForm1.RadioButton3Click(Sender: TObject);

begin

Edit1.Text:='4a';

Edit2.Text:='a*a';

end;

procedure TForm1.RadioButton4Click(Sender: TObject);

begin

Edit1.Text:='4a';

Edit2.Text:='a*h';

end;

procedure TForm1.RadioButton5Click(Sender: TObject);

begin

Edit1.Text:='a+b+c+d';

Edit2.Text:='((a+b)*h)/2';

end;

slide16

Kreirati aplikaciju koja određuje idealnu težinu na osnovu zadate visine za osobe ženskog i muškog pola. Za izbor pola koristiti komponente RadioButton. Idealna težina za muškarce ie visina-100 a za žene visina-110. Korišćenjem Label komponente ispisati koliko osoba treba da se popravi odnosno smrša.