ve ejn spr va n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Veřejná správa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Veřejná správa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Veřejná správa - PowerPoint PPT Presentation


 • 397 Views
 • Uploaded on

Veřejná správa. velmi významná problematika, proto nelze ponechat na smluvní volnosti právní normy upravující výkonnou státní moc = správní právo správní právo – nejsložitější a nejrozsáhlejší právní odvětví. Pojem „veřejná správa“.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Veřejná správa' - walter


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ve ejn spr va

Veřejná správa

velmi významná problematika, proto nelze ponechat na smluvní volnosti

právní normy upravující výkonnou státní moc = správní právo

správní právo – nejsložitější a nejrozsáhlejší právní odvětví

pojem ve ejn spr va
Pojem „veřejná správa“

Z hlediska materiálního – určitá činnost (funkční pojetí), ale pestrost aktivit a kvantita úkolů znemožňuje pozitivní vymezení. Proto: „Veřejná správa je souhrn státních činností, které nejsou zákonodárstvím, soudnictvím nebo vládou.“

Z hlediska formálního (!) – činnost státu nebo jiného orgánu veřejné moci mimo státní orgány zákonodárné, soudní a výkonné.

ve ejn spr va jako projev v konn moci
Veřejná správa jako projev výkonné moci
 • cílevědomá činnost
 • řídící činnost
 • hodnotící a hodnocená činnost
 • převážně formalizovaná
 • multifunkční sociální systém

Vykonavatelem je stát prostřednictvím organizačních složek výkonné moci (státní správa).

len n ve ejn spr vy
Členění veřejné správy
 • Podle povahy nositele veřejné moci(viz graf)

1.1 státní správa

1.1.1 přímá

1.1.2 nepřímá

1.2 samospráva

1.2.1 územní

1.2.2 zájmová

1.2.3 ostatní

 • Podle hlediska organizačního

2.1 celostátní

2.2 regionální

2.3 obecní

len n ve ejn spr vy1
Členění veřejné správy
 • Podle věcné stránky

3.1 všeobecná (politická)

3.2 odborná (specializovaná)

 • Podle nositelů veřejné správy

4.1 bezprostřední (přímá)

4.2 zprostředkovaná

 • Podle použitelné formy práva

5.1 vrchnostenská (mocenská) – imperium

5.2 fiskální – dominium

len n ve ejn spr vy2
Členění veřejné správy
 • Podle způsobu plnění úkolů

6.1 vykonávaná mocensky

6.2 nevrchnostenská („pečovatelská“)

 • Z hlediska obsahové náplně

7.1 správně politická

7.2 správně hospodářská (ekonomická)

7.3 sociální a kulturní

7.4 ekologická

souvisej c pojmy
Související pojmy
 • Orgán veřejné správy
 • Orgán státní správy (správní úřad)
 • Správní orgán
 • Orgán samosprávy
 • Státní moc
 • Veřejná moc
 • Veřejný zájem
innosti ve ejn spr vy
Činnosti veřejné správy

Znaky:

 • činnost podzákonná
 • činnost výkonná
 • činnost organizační
 • činnost nařizovací
innosti ve ejn spr vy1
Činnosti veřejné správy

Podoby:

 • vydávání prováděcích předpisů
 • rozhodování ve správním řízení
 • vydávání interních normativních instrukcí (organizačních aktů)
 • vydávání individuálních správních instrukcí
 • vedení evidencí
 • vydávání veřejných listin
 • shromažďování a vyhodnocování potřebných informací
 • kontrolní činnost
 • ukládání sankcí
vztah ve ejn spr vy
Vztah veřejné správy

k moci výkonné:

 • veřejná správa a moc výkonná není totéž
 • veřejná správa je součást moci výkonné
 • vláda plní i další funkce

k moci zákonodárné

 • činnost podzákonná
 • podílí se na legislativním procesu (nepřímo)
 • normotvorba veřejné správy

k moci soudní

 • moc soudní – kontrola veřejné správy
 • podobnost v aplikační činnosti
 • nezávislost soudů x podřízenost správních úřadů