Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SPR K OG MOTORIKK PowerPoint Presentation
Download Presentation
SPR K OG MOTORIKK

SPR K OG MOTORIKK

352 Views Download Presentation
Download Presentation

SPR K OG MOTORIKK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. SPRK OG MOTORIKK

  3. NEVROFYSIOLOGISKE UTVIKLINGSTRINN De primitive refleksene De posturale refleksene Nevrologisk forsinkelse Motorikk

  4. HVA ER MOTORIKK? NOE MED BEVEGELSE GJRE EN MOTOR ER NOE SOM ER I BEVEGELSE NERVESYSTEMET ER EN MOTORISK KOMPONENT OG SOM FORRSAKER MUSKELSAMMENTREKNINGER EVNE TIL KOORDINASJON/DOMINANS

  5. DOMINANSFAKTOREN

  6. DOMINANSTESTING SKRIV NAVNET MED FOTEN WATERCUP-TEST KLIPP / RIV

  7. LATERALITET

  8. LATERALITET

  9. LATERALITET

  10. LATERALITET

  11. HVORDAN PVIRKES MOTORIKKEN? DEN SANSEMOTORISKE UTVIKLING ER BARNETS FRSTE UTVIKLINGSSTADIUM DET VIL IKKE SKJE NOEN VIDERE UTVIKLING FR DETTE STADIET ER GJENNOMLEVD LISE AHLMAN

  12. KOMMUNIKASJON Kommunikasjon ved hjelp av sprk er ogs til en viss grad et slutt produkt av sanseintegrasjon Sanseintegrasjon: alle sanser i bruk Persepsjon: tolking av sanseinntrykkene Sansene og sprkutviklingen?

  13. HRSEL OG SPRK

  14. FRA RE TIL HJERNE

  16. TOMATIS FORMULERTE TRE LOVER: HVIS RET GJR DET MULIG HRE ALLE FREKVENSENE, VIL DISSE LYDENE UMIDDELBART KUNNE HRES UNDER TALEN. BARE DE FREKVENSER SOM HRES I RET, VIL KOMME TIL UTTRYKK I SPRKET. AKUSTISK STIMULERING OVER TID FRER TIL EN PERMANENT ENDRING I HRSELEN OG DERFOR OGS I SPRKET.

  19. DIKOTISK TEST

  20. SYN OG SPRK

  21. FRA YE TIL HJERNE

  22. FLESANS OG SPRK

  23. BALANSESANS OG SPRK